Tack för tio år!

I snart tio år har nu Kommunikationsanalys bjudit på data och kunskap, i syfte att öka genomslag och förståelse för vikten och (affärs)nyttan av de sociala plattformarna – med fokus styrning och uppföljning.

Det har även funnits en aspekt av demokratistöd, genom att beskriva de politiska partiernas och partiledarnas utveckling och effekt i de sociala plattformarna över flera val.

Nu tio år senare har det de två senaste åren börjat hända saker på riktigt. När jag planerade starta denna nördsajt 2012 hoppades jag nå kanske 50 st intresserade per månad. Nu har sajten haft över 120 000 besök. Därtill rankade t.ex. Sveriges Kommunikatörers medlemsundersökning om kompetensbehov 2021 just mätning och uppföljning högst.

Trägen vinner, mission accomplished och därmed dags för avslut 😊

Ett varmt tack till dels dig och alla läsare och organisationer – med alla fina kontakter och viktiga samtal, dels till alla olika dataleverantörer genom åren – som bidragit med bearbetad data från de sociala plattformarna.

Må gott 😊

Lars

Avslut - tack

Sveriges elhandelsbolag i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

E.on och Mölndal Energi var kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook. Elhandelsbolagen uppvisade en aktivitetsminskning under kvartalet. Mälarenergi AB hade kortast responstid. E.on hade kvartalets mest framgångsrika inlägg. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över elhandelsbolags närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för elhandelsbolagens arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter och affärsnytta.

Sammanfattning

 • Resultat baseras på en viktning av data från två olika dataverktyg.
 • E.on och Mölndal Energi var tredje kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook, därefter följd av Kraftringen, Karlstads Energi och Jönköping Energi. 
 • Elhandelsbolagen uppvisade en marginell minskning av sin aktivitet på Facebook under kvartalet och gjorde i snitt 10 inlägg per månad.
 • Flest inlägg gjorde åter Varberg Energi med 22 (32) stycken inlägg per månad. 
 • Mälarenergi AB uppvisade kortast responstid med 482 minuter. 
 • Samtliga elhandelsbolag uppvisade dialog på Facebook under kvartalet, undantaget Luleå Energi.
 • Karlstads Energi AB ökade mest i sidtillväxt med 4,83 procent.
 • E.on hade kvartalets mest framgångsrika inlägg relaterat inslag från Sveriges Radio.
 • Bland de 50 vanligaste orden användes mest frekvent energi och avtal.

Ta gärna del av nedanstående utförliga detaljer och underlag.

Elhandelsbolagen på Facebook

Samtliga elhandelsbolag var aktiva på Facebook under kvartalet, om än med mycket stor skillnad i innehållsfrekvens. 

Flest följare – de tre största

Störst bland elhandelsbolag på Facebook är E.on med drygt 766 000 (761 000) personer som gillar och följer sidan (sannolikt en global sida). Därefter följer Vattenfall Sverige med drygt 189 000 (188 000) följare och Fortum Sverige med 113 000 (112 000) följare (föregående kvartal inom parentes). 

Elhandelsbolag – aktivitet

Elhandelsbolagen gjorde i snitt 29 (30) inlägg under kvartalet, det vill säga 10 (10) inlägg per månad, eller drygt två per vecka. En marginell aktivitetsökning från föregående kvartal. 

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Sett till helåret 2021 gjorde bolagen i snitt 10 Facebook-inlägg per månad, med en årshögsta nivå i december med 13 inlägg under månaden. Januari och augusti uppvisades lägst aktivitet. 

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag. Ett antal som denna bransch inte följer. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och kvantitet på innehåll påverkas självklart av inom vilken bransch verksamheten finns. 

Med tanke på att energiförsörjning och elpriser är mycket aktuellt borde branschens arbete och aktiviteter intressera många följare.

Mest och minst aktiva

Varberg Energi var mest aktiva inom elhandel med 67 (107) stycken inlägg under kvartalet dvs. knappt ett inlägg per dag på Facebook. Att jämföras med branschsnittet på drygt två inlägg – per vecka.

Umeå Energi publicerade 5 inlägg under kvartalet.

Resultat Facebook – topp 5-elhandelsbolag per verktyg

Tredje kvartalet 2022 var det E.on och Mölndal Energi som sammantaget säkrade högst effekt på Facebook (andra kvartalet 2022 Kalmar Energi). 

Vad menas då med effekt? Den kommunikativa utgångspunkten är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom – sammantaget resultat från flera olika analysplattformar. 

Kommunikationsanalys har i och med första kvartalet gjort en mindre förändring av viktning av placering: en justering vilken inte haft en markant påverkan av sammantaget resultat bland topp 3.

Nedanstående är kvartalets topp 5-placeringar för elhandelsbolag baserat på två verktyg. Två verktyg, vilka detta kvartal inte gav en helt matchande placering vad gäller elhandelsbolagens sidor och rankning, men som båda lyfte två bolag bland topp 5: Kraftringen och Gävle Energi. 

Kommunikationsanalys viktning placerar sammantaget E.on och Mölndal Energi högst bland topp 5, följd av Kraftringen, Karlstads Energi och Jönköping Energi. 

Facebook

Influens:

 1. E.on (Kalmar Energi)
 2. Karlstads Energi AB (Karlstads Energi AB)
 3. Fortum (Jämtkraft AB) 
 4. Kraftringen (Eskilstuna Energi och Miljö)
 5. Gävle Energi (Kraftringen).

Poäng

 1. Mölndal Energi (Borås Energi och Miljö/Öresundskraft) 
 2. Jönköping Energi (Mölndal Energi)
 3. HEM, Halmstads Energi och Miljö AB (Kraftringen)
 4. Kraftringen (HEM, Halmstads Energi och Miljö AB)
 5. Gävle Energi (Kalmar Energi)

Här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys eller attityd inte finns kopplad till denna bransch. Det innebär att ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt. 

Som bekant är en del av sajtens syfte att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper att presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg, som hanterar och viktar data från sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna externa verktyg kanske inte ger exakt samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys helst gör analys baserad på data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. 

Underlag och verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys de svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens, samt Smampion med faktor poäng. 29 (30) elhandelsbolag finns med i effektanalysen från och med andra kvartalet 2022.

Kvartal 3 2022 – elhandelsbolag på Facebook

Faktor influens

Tillsammans står kvartalets topp 5-bolag för 40,1 (43,3) procent av totalen influens. Dessa fem elhandelsbolag är alltså dominerande inom branschen vad gäller influens på Facebook, samtidigt som de senaste kvartalen visat att dominansen för topp 5 fortsatt minskat över tid. 

Andelen för de fem stora minskade alltså fortsatt varför möjligen en trend att flera elhandelssidor nu börjat skapa innehåll med större effekt.

I nedanstående bild ser vi en visualisering av innehåll vs reaktioner. Varberg Energi ses åter tydligt ha haft en hög aktivitet medan Karlstads Energi AB säkrade en hög respons på sina inlägg. 

El-handelsbolag i sociala medier Facebook influens – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Flera av elhandelsbolagen lyckades detta kvartal skapa höga nivåer av reaktioner på sina inlägg samtidigt som flera fortsatt hade en låg frekvens av innehåll.

Faktor poäng

Smampions poängbaserade verktyg gav Mölndal Energi högst poäng under kvartalet. E.on placerades där på sjuttonde plats.

Sveriges elhandelsbolag kvartal 3 2022, poäng. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Ingen sida uppvisade negativ tillväxt av följare detta kvartal (förra kvartalet Stockholms Elbolag AB, GodEl och Fortum).

12 (17) elhandelsbolag fick inte godkänd Facebook-närvaro under kvartalet enligt Smampions poängskala. 

Mätpunkter, förändringar från förra kvartal inom parentes:

 • Störst: e.on
 • Högst viralitet: Affärsverken
 • Flest inlägg per dag: Varberg Energi
 • Högst tillväxt: Karlstads Energi AB (Vattenfall)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Karlstads Energi AB
 • Lägst responstid: Mälarenergi AB 482 minuter (Mölndal Energi 5 minuter)
 • Högst responsgrad: Vattenfall 100 procent (Mölndal Energi och HEM 100 procent)
 • Dialoger: 100 procent uppvisade 6 (10) bolag.

Du som följt denna sajt sedan starten 2013 känner väl till dess fokus på kundservice i sociala medier. Sociala medier är ju just ”sociala”, och inte att betrakta som rena informationskanaler. Utbyte. Frågor – med svar. ”Don´t post and ghost.”

Kvartalets fem främsta poängbaserade elhandelsbolag på Facebook var:

Elhandelsbolag i sociala medier topp 5, poäng – mätpunkter kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Arbetar du för ett elhandelsbolag? Vilken svarstid har ni satt för era sociala kanaler som till exempel Facebook? Och, skiljer det sig något mellan svarstider för telefon och mejl versus sociala medier?

Bästa poster på Facebook – tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet placerade sig ett inlägg från E.on i båda verktygens topp 3; detta med ett inlägg som relaterade ett inslag från Sveriges Radio om Ukraina. Övriga sidor som placerade sig bland topp 3 var Fortum, Karlstads Energi, Storuman Energi och Mälarenergi AB.

Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalet rankade de olika verktygen båda innehåll om en påsktävling från Kalmar Energi på första plats. Även Karlstads Energi, Jönköping Energi och Borås Energi och Miljö placerade sig bland topp 3 i verktygen med innehåll bestående av sport, midsommar, vinnare av Årets god kraft samt driftstörning vatten.

Första kvartalet toppade GEAB med stormrelaterat innehåll, men även Kalmar Energi och Karlstads Energi placerade sig då i ett verktyg med innehåll relaterat dels Alla hjärtans-tävling, dels tömning av återvinningskärl.

Ordmoln och vanligast förekommande ord

Elhandelsbolag i sociala medier – ordmoln tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier – vanligaste ordval tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Avslut

Tack för dessa år av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion.

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Källa för urval: Elhandelsbolagen; Energimarknaden i samarbete med Accenture.

Sveriges försäkringsbolag i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Länsförsäkringar Halland säkrade högst effekt på Facebook under tredje kvartalet 2022. Försäkringsbolagen minskade sin innehållsaktivitet. Länsförsäkringar Östgöta var den mest aktiva sidan. Svedea Katt publicerade kvartalets bästa innehåll. Fyra försäkringsbolag tappade följare. Moderna Djurförsäkringar uppvisade kortast svarstid. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över försäkringsbolags närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för försäkringsbolagens arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter och affärsnytta.

Sammanfattning

 • Resultat baseras på en viktning av data från två olika dataverktyg.
 • Länsförsäkringar Halland säkrade högst effekt på Facebook även under tredje kvartalet 2022. Därefter följde Agria Djurförsäkring Häst och Dina Försäkringar.
 • Försäkringsbolagen som bransch minskade sin innehållsaktivitet på Facebook under tredje kvartalet till i snitt 11 (12) inlägg per månad. Länsförsäkringar Östgöta var den mest aktiva Facebook-sidan med 32 inlägg per månad. 
 • Samtliga bolag utom två gjorde inlägg på Facebook under kvartalet.
 • Agria Djurförsäkring Hund var fortsatt största sida med närmare 42 000 följare.
 • Moderna Djurförsäkringar uppvisade lägsta svarstid med 177 minuter.
 • Fyra (sju) försäkringsbolags sidor tappade följare under kvartalet. Högst tillväxt uppvisade åter Dina Försäkringar med 23,83 (7,42) procent.
 • Sju (tretton) försäkringsbolag uppvisade 100 procent i faktor dialoger med sina följare.
 • Bland försäkringsbolagen var bland de 50 vanligast förekommande orden: hemlösa, katter och augusti. 
 • Kvartalets högsta sammantagna effekt fick innehåll från Svedea Katt om att rösta på katthem. 

Läs gärna mer om hur Dina FörsäkringarLänsförsäkringar Östgöta och Svedea arbetar med och resonerar runt närvaro i sociala medier.

Topp 5 försäkringsbolag i sociala medier per verktyg

Baserat på båda verktygens rankning av de 52 försäkringsbolagens sidor på Facebook utifrån topp 5-placeringar, var det Länsförsäkringar Halland (Länsförsäkringar Halland) som säkrade den bästa sammantagna placeringen och därmed effekt för tredje kvartalet 2022 (föregående kvartal inom parentes). Därefter följde Agria Djurförsäkring Häst och Dina Försäkringar.

Bumblewing
 1. Agria Djurförsäkring Häst (Länsförsäkringar Östgöta)
 2. Svedea Katt (Länsförsäkringar Halland)
 3. Länsförsäkringar Halland (Agria Djurförsäkring Häst)
 4. Agria Djurförsäkring Katt (Länsförsäkringar Värmland)
 5. Agria Djurförsäkring Hund (Agria Djurförsäkring Hund)
Smampion
 1. Dina Försäkringar (Dina Försäkringar)
 2. Länsförsäkringar Halland (Länsförsäkringar Halland/Södermanland/Värmland)
 3. Länsförsäkringar Skaraborg (Länsförsäkringar Gotland)
 4. Länsförsäkringar Gotland/Länsförsäkringar Värmland (Länsförsäkringar Östgöta/Gävleborg)
 5. Agria Djurförsäkring Häst/Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (Moderna Djurförsäkringar)

Försäkringsbolagens inläggsaktivitet på Facebook 

Försäkringsbolagen gjorde i snitt 32 (36) inlägg på Facebook under kvartalet, det vill säga 11 (12) stycken per månad. Från förra kvartalet har alltså en viss aktivitetsminskning av innehåll skett. I jämförelse med motsvarande period 2021 status quo. Sett över tid ligger försäkringsbolagens snitt mycket stabilt. Stabil bransch?

Försäkringsbranschen Sverige – antal inlägg Facebook per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing
Försäkringsbranschen Sverige – antal inlägg Facebook per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Mest aktiva var Länsförsäkringar Östgöta som gjorde flest inlägg: 97 stycken under kvartalet, eller 32 stycken per månad.

Tvåan var Länsförsäkringar Skaraborg som gjorde 89 stycken inlägg under kvartalet (föregående kvartal inom parentes). Trean Länsförsäkringar Bergslagen som gjorde 84 (102) stycken inlägg under kvartalet.

Kommunikationsanalys som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och innehåll beror självklart även på inom vilken bransch verksamheten finns. 

Hur effekterna i sociala medier har hjälpt till att stötta bakomliggande affärsmål kan endast organisationen besvara.

Kvartal 3 2022 – försäkringsbolag på Facebook

Faktor influens

Agria Djurförsäkring Häst säkrade första plats tredje kvartalet med 25,3 procent av totalen möjlig influens. 

Andra kvartalets etta var Länsförsäkringar Östgöta och första kvartalets etta var Agria Djurförsäkring Katt. Fjärde kvartalet 2021 toppade Länsförsäkringar Östgöta. 

Fem försäkringsbolag namnges i denna visualisering med högst andel influens, vilka säkrade närmare 60 procent av total andel influens. Fem försäkringsbolags sidor kan alltså ses ha ett dominerande genomslag vad gäller faktor influens.

Resterande 47 försäkringsbolag placeras i gruppen Övriga, vilka tillsammans säkrade 41,7 (43,6) procent av total andel influens. Tidigare trend med ökning av influens från Övriga sidor är därmed fortsatt bruten.

Topp 5 utgörs alltså av bolag med tydligt fokus på djurförsäkring med undantag av Länsförsäkringar Halland.

Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – influens tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående bild visar tydligt hur Agria Djurförsäkring Häst står ut vad engagemang.

En stor del försäkringsbolag har över tid nu förflyttat sig från nedre vänstra hörnet med låg aktivitet samt lågt antal reaktioner på innehåll, mot mer mot mitten vad gäller aktivitet.

Faktor poäng

Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – poäng tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Fyra (sju) försäkringsbolag tappade följare under kvartalet: Movestic Liv&Pension, Brunskogs försäkringsbolag, Länsförsäkringar Kalmar län och HELP Försäkring (föregående kvartal Agria Djurförsäkring Katt, Länsförsäkringar Jönköping, Länsförsäkringar Skåne, Europeiska ERV, Gjensidige Försäkring Sverige – tidigare Vardia (från kvartal 3 mäts här istället sidan Gjensidige Försäkring Sverige), HELP Försäkring och If Djurförsäkring.

Ett urval mätpunkter (vid ändring, föregående kvartal inom parentes):

 • Störst: Agria Djurförsäkring Hund
 • Högst viralitet: Svedea Katt (Dina Försäkringar)
 • Flest inlägg per dag: Länsförsäkringar Östgöta (Moderna Djurförsäkringar)
 • Högst tillväxt: Dina Försäkringar
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Svedea Katt (Dina Försäkringar) 
 • Dialoger: Samtliga utom 4 sidor (Samtliga utom 20 sidor)
 • Kortast svarstid: Moderna Djurförsäkringar 177 minuter (Länsförsäkringar Östgöta 52 minuter)
 • Högst responsgrad: 14 (12) sidor uppvisade 100 procent.

Följande var kvartalets topp 5-regionsidor (poäng) på Facebook: 

Sveriges försäkringsbolag i sociala medier – mätpunkter, poängplats topp 5 bolag kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Bästa poster på Facebook – tredje kvartalet 2022

Svedea Katt säkrade kvartalet bästa inlägg i båda verktygen med ett inlägg relaterat tävling för katthem. Svedea Katt tog därtill ett flertal topp 3-platser. Det enda övriga bolaget i toppen av innehåll var Agria Djurförsäkring Häst, i ett verktyg.

Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalet säkrade Länsförsäkringar Östgöta, Agria Djurförsäkring Hund, Agria Djurförsäkring Häst, Länsförsäkringar Värmland och Svedea Katt kvartalets mest effektfulla inlägg sett till två verktyg sammantaget. Inlägget från Länsförsäkringar Östgöta kan ses ha skapat bäst effekt genom att lyckats placera sig i båda verktygens topp 3.

Kommunikationen omfattade uppmärksamhet vid badplatser, hundpromenader, Peder Fredricson berättade om skötsel av hästar, möjlighet vinna biljetter till Visfestivalen i Västervik samt katthem.

Första kvartalet avsåg kommunikationen avsåg tips för att hjälpa sina djur vid kyla, samt tips relaterat sporthästar.

Ta gärna en titt på inläggen för att förstå vad som tilltalar följare och genererar interaktion.

Försäkringsbranschens vanligaste ord i sociala medier

Försäkringsbranschen – ordmoln kvartal 3 2022. Datakälla: Bumblewing

Bland försäkringsbolagen var bland de 50 vanligast förekommande orden hemlösakatter och augusti.

Försäkringsbranschen – ordmoln kvartal 3 2022. Datakälla: Smampion

Avslut

Tack för dessa år av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Underlag och verktyg: Svensk Försäkring har ett 50-tal försäkringsbolag som medlemmar vilka svarar för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden. Det finns även branschstatistik som visar att det finns 440 olika försäkringsbolag i Sverige. Kommunikationsanalys baserar från fjärde kvartalet 2021 sin analys på 52 (53) försäkringsbolag med Facebook-sida. Om det är något bolag du ser som viktigt med närvaro i sociala medier och som saknas, välkommen att höra av dig.

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys från och med kvartal 1 2022 två verktyg, det svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens samt Smampion med faktor poäng.

Statens fastighetsverk: Tematiskt arbete med sociala medier

Under 2020 utökade Kommunikationsanalys med ett flertal nya och intressanta branscher för bevakning och analys av deras framgång och närvaro i sociala medier, däribland statliga myndigheter. Här hittar du tidigare resultat samt röster från landets myndigheter i sociala medier. 

Kommunikationsanalys vill även inspirera genom att möjliggöra tips från utvalda digitala varumärken som visar god effekt inom sociala medier, och som belyser den vardag som ansvariga för sociala plattformar möter. En samlingsplats för professionella med #tipsfrånverkligheten.

Denna gång delar Erika Bjurling, kommunikatör vid Statens fastighetsverk, sina tankar om hur myndigheten arbetar med sociala medier för att nå framgång samt hantera uppföljning.

Foto: Erika Bjurling, Statens fastighetsverk

Vad vill Statens fastighetsverk uppnå med sin närvaro i sociala medier?

– Vi vill att alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att ta del av våra fastigheter och miljöer och berättelserna om dem på ett enkelt sätt. De statliga fastigheterna är vår gemensamma egendom och berättar statens historia, men också om de människor som levt och verkat där.

– Genom sociala medier vill vi berätta om och lyfta fram människor och fastigheter i vår förvaltning samt öka kännedomen om oss som myndighet och arbetsgivare. För att uppnå detta vill vi använda olika kanaler, medier och digitaliseringens möjligheter för att tillgängliggöra våra berättelser för så många som möjligt.

Hur resonerar och agerar ni för ett lyckat upplägg? 

– Vi försöker titta på vad som har varit populärt historiskt och utveckla det kontinuerligt men också få fram nya vinklar och idéer. Vi har nyligen börjat arbeta lite mer tematiskt vilket vi hoppas ska ge oss lite mer struktur i vårt arbete. Förhoppningsvis kommer detta även att leda till att vi kan berätta om mindre kända delar av vårt uppdrag, till exempel hur vi arbetar med innovation och säkerhet.

– Vi arbetar mycket i grupp och spånar idéer, samt arbetar med omvärldsbevakning och inspireras av andra myndigheter och konton. Vi tar hjälp av andra delar av vår organisation för att få tips och uppslag till spännande projekt inom myndigheten.

Hur ser organisationen ut?

– Vår kommunikationsavdelning består i nuläget av 16 personer plus oftast en praktikant, och alla är mer eller mindre involverade i arbetet kring sociala medier, kommer med tips med mera. Tidigare sköttes Facebook och Instagram till största delen av vår pressekreterare men där har vi nyligen gjort en förändring i organisationen. Vi är alla kommunikatörer men har lite olika bakgrund: journalister, kulturvetare, civilekonomer, systemvetare, grafiker med mera. Vi arbetar inte aktivt med Twitter och finns inte på TikTok eller Snapchat.

– Vi på kommunikation äger närvaron i sociala medier men jag upplever att många medarbetare på andra delar av myndigheten är intresserade av vårt arbete och bidrar både med tips, expertkunskaper och ofta även med text och foton.

– Vi har ingen ”kundservicefunktion” eftersom vår verksamhet inte direkt vänder sig till allmänheten. Det är vi inom gruppen som besvarar kommentarerna allteftersom. Specifika frågor, som om någon vill hyra eller få tillgång till en lokal, ska gå via vår registratur så där skickar vi vidare inom myndigheten.

– Det är även vi på kommunikation som sköter LinkedIn, utom när det gäller jobbannonser då HR-staben skriver och lägger ut via verktyget Reachme.

– Jag upplever att vi har ett starkt stöd kring arbetet med sociala medier hos ledningen. De får löpande rapporter kring vad vi har för oss och de bidrar även med krönikor, kommentarer och egna inlägg.

Hur arbetar ni med innehåll?

– Nyligen gick vi över till att arbeta mer tematiskt för att få lite mer struktur och planering i vårt arbete och få tid att förproducera mer. Detta har vi inte hunnit utvärdera ännu men det känns bra!  Vi arbetar med ett årshjul i excel som bas och sedan en tavla i Trello med olika uppslag och idéer.

– Vi har en redaktion på sju personer som jobbar tillsammans med flera olika kommunikationsprojekt i olika kanaler. Vi har som mål att allt material vi producerar ska kunna användas på flera olika sätt, i både interna och externa kanaler, print och digitalt.

– Vi i redaktionen arbetar med alla typer av redaktionellt material, artiklar till vår fina tidning Kulturvärden, filmer till hemsidan och sociala medier, fotografier till tidningen och webb etc. Allt vårt material kan vi använda på flera plattformar och både internt och externt, så det är lite svårt att avgränsa exakt vilken tid som läggs på enbart sociala medier.

– För ett tag sedan publicerade vi första säsongen av Hemliga rum – en serie om olika glömda eller svårtillgängliga platser i vår förvaltning. Denna serie finns på vår hemsida och då använde vi sociala medier för att få folk att gå in och titta på avsnitten. Där har vi fått fin respons och statistik!

Bra egenskaper för att lyckas med sociala medier?

– Jag ser att nyfikenhet, flexibilitet och ett intresse för omvärldsbevakning är viktiga egenskaper. Vad händer i sociala medier, hur gör andra?

– Som enskild är det bra att behärska text, film, foto och grafik. Vi har också inom vår myndighet många skickliga och kommunikativa experter inom olika områden som vi kan ta hjälp av, vilket är en fantastisk tillgång.

– En utmaning med sociala medier är att hänga med i vad algoritmerna har för sig.

Inspiration?

– Vi följer och inspireras av många andra myndigheter, museer, arkiv med flera. Och inte minst våra egna besöksmål som gör ett fantastiskt jobb i sociala medier. Ett annat konto vi inspireras av är vår brittiska motsvarighet  – National Trust.

Hur följer ni upp resultat av er närvaro i sociala medier?

– Vi använder oss av analysföretaget Smampion och får rapporter kontinuerligt. Rapporterna hjälper oss att se trender över tid och ger möjlighet till att till exempel diskutera toppar och dalar.

– Vi har precis fått en ny kollega som är duktig på analys i sociala medier (hurra!), och nu ska vi implementera ett nytt sätt att arbeta med uppföljning och analys.

– Sponsring har vi nyligen börjat testa i sociala medier, och vi får hjälp med analys kring detta av vår upphandlade byrå, men även detta ska vi framöver göra inhouse.

– Vi har en del kvantitativa mål vad gäller antal följare men ännu inga för exempelvis sponsrade inlägg. Det är möjligt att detta kommer tillkomma i framtiden, avslutar Erika.

Här hittar du Statens fastighetsverk på Facebook och Instagram.

Fler inlägg och insikter

Se gärna fler tipsinlägg med röster och erfarenheter från bland annat bankerelhandelmyndigheterregionerpolitik och telekom. Du hittar även tidigare inlägg från bland andra Livrustkammaren och f.d. partiledare Jonas Sjöstedt

Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya insikter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Foto: Erika Bjurling, Statens fastighetsverk

Svenska myndigheter i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Polisen och Statens fastighetsverk var kvartalets bästa myndighetssidor på Facebook. Sveriges statliga myndigheter gjorde under tredje kvartalet en aktivitetsminskning på Facebook. Flest inlägg gjorde SMHI. Högst tillväxt under kvartalet uppvisade Kustbevakningen. En myndighet tappade följare. Folkhälsomyndigheten hade kvartalets högsta viralitet. Polisen gjorde flertalet av kvartalets bästa inlägg. Högst influens säkrades av Försvarsmakten på både Twitter och Instagram. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över statliga myndigheters närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för myndigheternas arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt stöd för vår demokrati.

Sammanfattning

 • Resultat för Facebook baseras på en viktning av data från två olika dataverktyg; resultat för Twitter och Instagram baseras på ett dataverktyg.
 • Polisen och Statens fastighetsverk var detta kvartals bästa myndighetssidor på Facebook, med Polisen återkommande från föregående kvartal. 
 • Sveriges (statliga) myndigheter gjorde under tredje kvartalet en aktivitetsminskning till i snitt 9 (11) inlägg per månad på Facebook.
 • Flest inlägg gjorde åter SMHI med 98 inlägg under kvartalet. 
 • Högst tillväxt under kvartalet uppvisade Kustbevakningen med 8,32 procent.
 • Största myndighetssida är Polisen med drygt 381 000 följare på Facebook.
 • Snittantal sidföljare för statliga myndigheter på Facebook är knappt 46 000 stycken.
 • Samtliga myndighetssidor utom SMHI uppvisade positiv tillväxt på sina Facebook-sidor.
 • Samtliga myndighetssidor utom Sida uppvisade dialoger på sina Facebook-sidor.
 • Folkhälsomyndigheten hade kvartalets högsta viralitet.
 • Kvartalets mest framgångsrika topp 3-inlägg i två verktyg gjordes av fyra myndigheter: Polisen, Jordbruksverket, Kustbevakningen och Folkhälsomyndigheten.
 • Högst influens säkrade åter Försvarsmakten på både Twitter samt Instagram.

Myndigheter i sociala medier kvartal 3 2022

Resultat från tidigare kvartal hittar du här samt relaterade #tipsfrånverkligheten. Imorgon kommer ett nytt intressant tips och inlägg om Statens fastighetsverk och deras uppdrag och arbete i sociala medier.

Samtliga 40 myndigheter på Facebook har inte motsvarande närvaro på Twitter och Instagram varför antalet sidor på de plattformarna är färre.

Resultat myndigheter i sociala medier tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022 placerade sig Polisen och Statens fastighetsverk på Facebook högst bland verktygens topp 5-sidor med god effekt. Två sidor som alltså sammantaget säkrat högst effekt på bas av Kommunikationsanalys viktning av två olika dataverktyg. 

Effekt är utifrån en kommunikativ utgångspunkt en mix av engagemang, räckvidd och varumärkeskännedom. Hur närvaron stöttat verksamhetsmålen kan endast myndigheterna själva besvara. Kanske en faktor att få se i respektive årsredovisning?

Det är viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys (attityd) inte finns kopplad till dessa resultat. Ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt som bekant. Som ett exempel på sentimentanalys kan du se denna för de politiska partierna. 

Kommunikationsanalys värderar högt en hygiennivå av kundservice, det vill säga ta hand om och svara på frågor och kommentarer. Ibland värt att påminna om att det heter sociala medier av en anledning, det vill säga att både tala OCH lyssna OCH svara. Om svarstider för växel och e-post markant skiljer sig från sociala medier kan det vara värt en översyn. 

Aktivitet – (statliga) myndigheter – flest och minst inlägg

Aktivitet inlägg – myndighetssnitt

Sveriges statliga myndigheter gjorde i snitt 27 (33) inlägg under kvartalet på Facebook, motsvarande 9 (11) inlägg per månad. Vi kan alltså se en aktivitetsmiskning från landets myndigheter på Facebook. I stort status quo som inläggstrend under året. Med tanke på en myndighets ofta breda uppdrag och allmänintresset torde inte brist på innehåll vara en begränsande faktor.

2022 vs 2021

Antal inlägg per månad Facebook 2022 – (statliga) myndigheter. Källa: Kommunikationsanalys. 
Datakälla: Bumblewing

För helåret 2021 gjorde myndigheterna i snitt 11 inlägg per månad på Facebook.

Antal inlägg per månad Facebook 2021 – (statliga) myndigheter. Källa: Kommunikationsanalys. 
Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt generellt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket myndigheterna som grupp inte producerar. Det är dock en mycket stor skillnad mellan de granskade 40 (statliga) myndigheterna.

Flest och minst inlägg under kvartalet

Det var åter SMHI som gjorde flest inlägg under kvartalet: 98 (113) stycken, eller 33 (38) stycken per månad. Det motsvarar tre gånger fler inlägg än myndighetssnittet för kvartalet. 

Den myndighet som gjorde minst antal inlägg under kvartalet var sidan Notarie (Sveriges domstolar) med 2 stycken. 

Facebook – topp 5-myndigheter per verktyg

En del av Kommunikationsanalys innehåll är att visa på olika verktyg som hjälper presentera och tolka data från sociala medier. Verktyg som hanterar och viktar samma data men på olika sätt. Att väga samman flera olika verktygs resultat ökar reliabiliteten för en sidas genomslag och effekt.

Kommunikationsanalys har i och med föregående kvartal gjort en justering av sin viktning av placering: en viktning vilken detta kvartal gjort att flera myndighetssidor delar på första plats.

Nedanstående rankning av kvartalets topp 5-myndigheter är baserat på två verktyg, vilka även denna gång inte ger en exakt matchning vad gäller topp 5. Kommunikationsanalys viktning placerar sammantaget två myndighetssidor på delad första plats: Polisen och Statens fastighetsverk.

Detta kvartal placerade sig endast en myndighet bland båda verktygens topp 5: Kustbevakningen.

Facebook topp 5, kvartal 3 2022 (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

Influens

 1. Polisen
 2. Försvarsmakten
 3. Krisinformation.se (Jordbruksverket)
 4. Kustbevakningen (Krisinformation.se)
 5. Folkhälsomyndigheten (Skatteverket)

Poäng

 1. Statens Fastighetsverk (PRV)
 2. PRV (Statens Fastighetsverk)
 3. Migrationsverket (Rymdstyrelsen)
 4. Naturvårdsverket (Jordbruksverket)
 5. Kustbevakningen/Rymdstyrelsen (Naturvårdsverket)

Viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna (externa) verktyg kanske inte ger samma resultat som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys primärt gör effektanalys baserad på minst två verktyg för att säkra reliabilitet relaterat ”bäst i klassen”. 

Viktigt även att inte ta för givet att alla sidor inom en specifik bransch finns hos en dataleverantör, bevakade sidor måste ofta läggas till manuellt, varför alltid begära information om hur många och vilka sidor som bevakas inom önskad kategori.

Facebook kvartal 3 2022 – fördelat per verktyg

Från och med andra kvartalet 2020 baseras effektanalysen för Facebook på data från flera verktyg för att visa på sammantagen helhet och utfall men även skillnader mellan verktyg. Sammantaget ger detta analysen en ökad reliabilitet vad gäller faktiska effekter. 

Faktor Influens – Bumblewing

Verktyget Bumblewing tillför faktor influens

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes om återkommande/nya):

 1. Polisen: 34 (33,8) procent
 2. Försvarsmakten: 17,1 (18,2) procent
 3. Krisinformation.se: 6,7 (5) procent
 4. Kustbevakningen: 5,9 procent
 5. Folkhälsomyndigheten: 4,7 procent

Tillsammans står dessa fem myndighetssidor för 68,4 (64,5) procent av totalen influens. Det vill säga, dessa topp 5-sidor säkrar därmed en dominerande influens relaterat (statliga) myndigheter på Facebook. Särskilt Polisen med 34 (33,8) procent säkrade fortsatt en effektiv kommunikation på denna plattform. 

Värt att notera att resterande 35 myndigheter därmed delar på 31,6 (35,5) procent. Den ökande trenden för ”Övriga” bröts därmed detta kvartal.

Med stor sannolikhet kommer de myndigheter som har frekvent och nära kontakt med allmänheten att säkra en större andel influens än övriga, som till exempel Polisen i jämförelse Nämnden för hemslöjdsfrågor. Äpplen och päron, men samma plattformar och skattepengar.

Myndigheter i sociala medier – Facebook influens och engagemang kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående ser vi en visualisering av engagemang det vill säga mängden innehåll vs reaktioner. Polisen är åter ett exempel på en myndighetssida som uppvisar en mix av både aktivitet och säkrat engagemang. SMHI och Statens fastighetsverk sticker ut vad gäller hög aktivitet. 

Faktor Poäng – Smampion

Enligt Smampions poängsbaserade verktyg var kvartalets fem främsta myndighetssidor (föregående kvartal inom parentes vid ändring):

 1. Statens fastighetsverk (PRV)
 2. PRV (Statens fastighetsverk)
 3. Migrationsverket (Rymdstyrelsen)
 4. Naturvårdsverket (Jordbruksverket)
 5. Kustbevakningen/Rymdstyrelsen (Naturvårdsverket).
Myndigheter i sociala medier – Facebook poäng kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

27 (23) myndigheter fick inte godkänd Facebook-närvaro tredje kvartalet 2022 enligt Smampions poängskala. 

En myndighetssida uppvisade negativ tillväxt av följare detta kvartal: SMHI.

Samtliga myndighetssidor utom Sida uppvisade dialoger på sina Facebook-sidor. Kronofogdens senaste inlägg på Facebook var 30 maj.

Utfall mätpunkter (vid ändring står föregående kvartals myndighet inom parentes):

 • Störst: Polisen
 • Högst viralitet: Folkhälsomyndigheten (Swedavia) 
 • Flest inlägg per dag: SMHI
 • Högst tillväxt: Kustbevakningen (PRV)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Kustbevakningen (Jordbruksverket)
 • Dialoger: Samtliga utom SMHI (Samtliga utom Bolagsverket och Diskrimineringsombudsmannen.)

Nedan syns kvartalets topp 5-poängbaserade myndighetssidor på Facebook: 

Myndigheter i sociala medier – mätpunkter Facebook, plats 1-5 kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mest framgångsrika Facebook-inlägg tredje kvartalet 2022

Kvartalets mest framgångsrika topp 3- inlägg i två verktyg gjordes av fyra myndigheter: Polisen, Jordbruksverket, Kustbevakningen och Folkhälsomyndigheten. Inget inlägg placerade sig i båda verktygens topp 3.

Polisens inlägg omfattade nya poliser, tips till föräldrar om droger samt info om trafikhastighet i samband med skolstart. Jordbruksverkets inlägg avsåg märkning av katter, Kustbevakningen om havsövervakningsflyg och Folkhälsomyndigheten informerade om ökat antal fall av covid-19.

Myndigheter Facebook – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Myndigheter Facebook – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalets mest framgångsrika topp 3-inlägg gjordes av tre myndigheter: Polisen, Jordbruksverket och Tullverket. Jordbruksverkets inlägg om skyddad geografisk beteckning för Äkta Gränna polkagrisar inom EU var det enda som placerade sig i båda verktygen, och därmed en tydlig kvittens på effekt.

Första kvartalets mest framgångsrika inlägg gjordes av fem olika myndigheter, där Jordbruksverkets kommunikation placerade sig i både verktygen med innehåll relaterat Ukraina och införsel av husdjur.

Ordval och ordmoln Facebook – myndigheter

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Facebook kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Facebook kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Twitter kvartal 3 2022 (ett verktyg, faktor influens)

Av de 40 myndigheter som mäts på Facebook har av dessa även 33 profiler på Twitter. Tre (fem) av dessa gjorde inga tweets under perioden. Kronofogden kommunicerar ingen aktivitet på kontot och Lantmäteriet har skyddade tweets. Rymdstyrelsens senaste tweet var i januari 2021.

Myndigheternas aktivitet på Twitter uppgick till 63 (61) tweets per kvartal, eller 21 (20) tweets per månad. Mest aktiv var åter Migrationsverket med 967 (422) tweets under kvartalet.

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens på Twitter hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes):

 1. Försvarsmakten 55,3 procent (Försvarsmakten 39,9 procent)
 2. Krisinformation.se 14,2 procent (Krisinformation.se 10,5 procent)
 3. Karolinska institutet 5,2 procent (Polisen nationellt 10,2 procent)
 4. Sida 4,9 procent (Sida 7,6 procent)
 5. Folkhälsomyndigheten 4,9 procent (Karolinska institutet 6,8 procent)

Tillsammans står dessa fem myndighetsprofiler för 84,5 (74,9) procent av totalen influens. Detta kvartal återkom trenden för topp 5 att öka sin andel influens kontra övriga myndighetsprofiler. 

Värt notera att 28 myndigheter därmed delade på resterande 15,6 (25,2) procent influens. Förra kvartalets uppgång för gruppen Övriga bröts därmed åter och vi ser en återgång till den minskning de tre tidigare kvartalen uppvisat för Övriga.

Myndigheter på Twitter – influens och engagemang kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående bild illustrerar väl Migrationsverkets höga aktivitet vs det engagemang som Försvarsmakten skapar. Majoriteten myndigheter placerade sig i vänstra, nedre hörnet med både låg aktivitet samt lågt engagemang på innehåll.

Mest framgångsrika inlägg Twitter – tredje kvartalet

Vid ändring föregående kvartal inom parentes:

 1. Försvarsmakten (Polisen nationellt)
 2. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
 3. Försvarsmakten (Migrationsverket)
Myndigheter på Twitter – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ordmoln

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Twitter kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Instagram kvartal 3 2022 (ett verktyg, faktor influens)

Av de 40 myndigheter som mäts på Facebook har av dessa även 26 av dem sidor på Instagram. Tre (fem) av dessa gjorde inga inlägg under perioden: åter Sveriges Domstolar, Swedavia och Lantmäteriet.

Myndigheternas aktivitet på Instagram uppgick till 22 (23) stycken inlägg per kvartal, eller 7 (8) inlägg per månad. 

Mest aktiva var åter Statens fastighetsverk med 79 (78) inlägg under kvartalet, motsvarande 26 (26) inlägg per månad.

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens på Instagram hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes om återkommande):

 1. Försvarsmakten 33,8 procent (Försvarsmakten 37,6 procent)
 2. Statens fastighetsverk 22 procent (Statens fastighetsverk 21,7 procent)
 3. Polisen 17,7 procent (Polisen 16 procent)
 4. Kustbevakningen 6,9 procent (Tullverkets kontrollverksamhet 6,1 procent)
 5. Statens fastighetsverk 5,4 procent (Kustbevakningen 5,7 procent)

Tillsammans står dessa fem myndighetssidor för 85,8 (87,1) procent av totalen influens, en fortsatt effektdominans av topp 5 med andra ord. Värt att notera att 21 myndigheter därmed delar på resterande 14,2 (12,9) procent. 

Myndigheter på Instagram – influens och engagemang kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående visualisering illustrerar åter Statens fastighetsverks höga aktivitet vs det engagemang som åter Försvarsmakten genererat. 

Mest framgångsrika inlägg Instagram – tredje kvartalet

Vid ändring från föregående kvartal inom parentes.

 1. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
 2. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
 3. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
Myndigheter på Instagram – bästa tre inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ordmoln

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Instagram kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Avslut

Tack för dessa år av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och  Smampion

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Urval: Bland landets 455 myndigheter har 40 Facebook-sidor valts ut utifrån två faktorer. Dels Kantar Sifos Anseendeindex 2019, dels närvaro på Facebook. Inte alla myndigheter i Anseendeindex har närvaro på Facebook, och vissa har även valt bort Facebook, som till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Därför är 40 stycken valda utifrån parametrar index, synlighet i media samt intresse. Därmed blir det en blandning av de olika typerna av myndigheter. De har olika närhet till och relevans för medborgarna beroende på deras olika uppdrag. Krisinformation.se är ingen myndighet utan en sida, men finns med eftersom det är en gemensam Facebook-kanal för ett flertal myndigheter. Motsvarande sidor, där sådana finnes, redovisas för Twitter och Instagram.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Underlag och verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook används två verktyg: de svenska analysföretagen Bumblewing (influens) och Smampion (poäng). För dataunderlag från Twitter och Instagram används endast Bumblewing. Det är respektive myndighets svenska huvudsida (alternativt största) som mätts i dessa blogginlägg. Undantag är Krisinformation.se som är en sida vilken flera myndigheter står bakom.

Kommunikationsanalys viktar de olika verktygens resultat för en sammanvägd placering.

Sveriges fyra storbanker i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Swedbank säkrade bäst effekt i sociala medier. Storbankerna ökade åter sin innehållsaktivitet på YouTube. Twitter var plattformen med högst aktivitet. Nordea på Twitter säkrade kortast svarstid. En banksida tappade följare under kvartalet. Högst tillväxt av samtliga banksidor uppvisade Nordea på YouTube. Kommunikation från Handelsbanken fick stor effekt. Nordea uppnådde högst andel positivt sentiment. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över bankers närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för bankernas arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter och affärsnytta.

Sammanfattning

 • Resultat baseras på viktning av data från tre olika dataverktyg.
 • Tredje kvartalet 2022 säkrade Swedbank sammantaget högst effekt i sociala medier. En placering tydligt stöttad av god närvaron på samtliga plattformar. Efter Swedbank placerade sig Handelsbanken.
 • Handelsbanken dominerade genomslag på Twitter, Swedbank på Facebook och Nordea på Instagram.
 • Värt notera att Handelsbanken som trots avsaknad av aktiv närvaro på Instagram, som enda bank, detta till trots säkrat stark effekt i sociala medier, vilket gav andra plats även under tredje kvartalet.
 • Storbankerna minskade åter sin innehållsaktivitet på Facebook, Twitter och Instagram under kvartalet, medan aktiviteten på YouTube fortsatt ökade.
 • Nordea säkrade kortast svarstid med 5 minuter på Twitter. 
 • Swedbank på Instagram tappade följare detta kvartal. 
 • Högst tillväxt av samtliga sidor uppvisade Nordea på YouTube med 2,17 procent (föregående kvartal Swedbank på Instagram med 4,89 procent. 
 • Nordea uppnådde högst andel positivt sentiment medan SEB och Swedbank fick högst andel negativt sentiment.
 • Kvartalets mest effektfulla innehåll dominerades av kommunikation från Handelsbanken på Facebook och Twitter. 

Banker i sociala medier tredje kvartalet 2022

Topp 3-bank och plattform per verktyg

Sett till antal topp-3-placeringar totalt var Swedbank (förra kvartalet Nordea) den storbank som säkrade bäst effekt i sociala medier under kvartalet sammantaget tre olika dataverktyg. 

 • Facebook
  • Engagemang: Swedbank, Handelsbanken och Nordea
  • Influens: Handelsbanken, Nordea och Swedbank
  • Poäng: Handelsbanken. Swedbank och Nordea
 • Twitter
  • Engagemang: Handelsbanken, Swedbank och SEB
  • Influens: SEB, Handelsbanken och Swedbank
  • Poäng: Swedbank, Handelsbanken och SEB
 • Instagram
  • Engagemang: Swedbank, Nordea och SEB
  • Influens: Nordea, Swedbank och SEB
  • Poäng: Nordea, SEB och Swedbank
 • YouTube
  • Poäng: Nordea, Handelsbanken och Swedbank

Värt notera att SEB Twitter är en koncernprofil och inte enbart för den svenska marknaden, samt att Handelsbanken har en inaktiv sida på Instagram med drygt 3 000 följare.

Mest framgångsrika bank per plattform

Sett till mest framgångsrika bank per plattform blev fördelningen detta kvartal (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

 • Facebook: Handelsbanken (Swedbank)
 • Twitter: Handelsbanken
 • Instagram: Nordea (Swedbank) 
 • YouTube: Nordea

Aktivitet – antal inlägg

De fyra storbankerna minskade sin aktivitet sammantaget Facebook, Twitter och Instagram, och gjorde i snitt 71 (79) inlägg under kvartalet , det vill säga 24 (26) stycken per månad. Bankerna har en relativt stabil nivå av aktivitet i sina sociala kanaler, om än att det varierar stort mellan olika banker och plattformar.

På YouTube ökade istället och åter aktiviteten till sammanlagt 41 (27) filmer eller 14 (7) stycken per månad. Nordea är den absolut mest aktiva banken på YouTube.

Kommunikationsanalys har generellt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket storbankerna nu inte levererar – totalt. Här kan det samtidigt vara relevant att fundera om ifall vissa banker sampostar samma material – fast i olika kanaler? Eller om liknande innehåll arbetas om beroende på de olika kanalernas förutsättningar? 

Under kvartalet var topp 3 vad gäller antal inlägg (föregående kvartal inom parentes):

 1. SEB på Twitter – 229 (237) inlägg
 2. Handelsbanken på Twitter 108 (115) inlägg 
 3. Nordea på Instagram 79 inlägg (Swedbank på Twitter – 77 (158) inlägg)

Twitter har hittills varit den plattform med högst aktivitet. Detta kvartal ser vi för första gången att aktivitet på Instagram tar sig in bland topp 3.

Facebook – bankernas influens 2022 vs 2021

Handelsbanken dominerade total faktor influens på Facebook under kvartalet och hade även mest innehåll med högst effekt.

En minskad eller låg influens på Facebook kan ofta härledas till ökat fokus/effekt på Instagram. En plattform som till exempel Handelsbanken inte använder.

OBS skilda skalor på årens y-axel.

De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank. Procent av andel influens – Facebook 2022. OBS. Total influens är fördelad på 11 sidor och 3 plattformar. För de Facebook-sidor som inte placerar sig bland topp 5 beröknas värdet på ett snitt. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank. Procent av andel influens – Facebook 2021. OBS. Total influens är fördelad på 11 sidor och 3 plattformar. För de Facebook-sidor som inte placerar sig bland topp 5 beröknas värdet på ett snitt. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

För helåret 2021 säkrade Handelsbanken högst total influens bland dessa fyra banksidor på Facebook.

Kvartal 3 2022

Influens

Nordea på Instagram var även detta kvartal den enskilda banksida som säkrade högst influens under kvartalet. En sida som själv stod för en knapp tredjedel av totalen influens.

Nedanstående bild visualiserar tydligt skillnaden mellan till exempel SEB:s höga aktivitet på Twitter vs det engagemang som Handelsbanken säkrade på Facebook.

Sveriges fyra storbanker (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) sociala medier – influens plus postengagemang Facebook kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Poäng

Handelsbanken på Twitter rankade åter högst, åter följd av SEB på Twitter. En visualisering som senaste kvartalen setts förstärka ”glidningen” från Facebooks dominans mot andra plattformar för effekt. Enligt Smampions viktning placerar sig här en Facebook-sida först på fjärde (femte) plats detta kvartal. Denna tidigare ”trend” verkar detta kvartal inte vara lika uttalad längre, utan värdet av Facebook-närvaro ser ut att återhämta sig.

Sveriges fyra storbanker (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) sociala medier – Facebook, Twitter, Instagram och YouTube kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

SEB YouTube har inte haft någon aktivitet med videor även detta kvartal.

Engagemang

Kvartalets topp 3-sidor var Nordea Instagram (Swedbank Facebook), Handelsbanken Facebook (Handelsbanken Twitter) och Swedbank Twitter (Handelsbanken Facebook) vad gäller faktor engagemang (föregående kvartal inom parentes).

Engagemang och antal inlägg – Facebook, Twitter och Instagram

Storbanker i sociala medier – kvartal 3 2022 Facebook, Twitter, Instagram engagemang. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified
Storbanker i sociala medier – inlägg kvartal 3 2022 Facebook, Twitter, Instagram engagemang. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

Mätpunkter – kvartal 3 2022

Swedbank på Instagram uppvisade negativ tillväxt detta kvartal. 

Mätpunkter – kundservice, storlek och engagemang

Vid ändring, föregående kvartal inom parentes:

 • Störst: Nordea Facebook
 • Viralitet: Handelsbanken Twitter 
 • Flest inlägg per dag: SEB Twitter 
 • Högst tillväxt: Nordea YouTube (Swedbank Instagram)
 • Högst engagemangsgrad Facebook (7-dagar): Handelsbanken Facebook (Swedbank Facebook)
 • Högst engagemangsgrad Twitter, Instagram och YouTube (28-dagar): Nordea Instagram 
 • Kortast svarstid: Nordea Twitter 5 minuter (Swedbank Facebook 78 minuter)
 • Högst responsgrad: Swedbank 95,7 procent (Swedbank Facebook 95,9 procent)

Poäng – topp 5-banksidor

De fyra storbankerna topp 5-sidor i sociala medier kvartal 3 2022 – mätpunkter Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Mest framgångsrika inlägg kvartal 3 2022

Tredje kvartalet placerade sig samtliga banker med innehåll bland topp 3 men ingen bank med samma innehåll i båda verktygen. Inläggen placerade sig på två plattformar: Facebook och Twitter. Handelsbanken hade flest topp 3 med innehåll relaterande säkerhet, tekniska problem samt konjunkturprognos.

De fyra storbankerna i sociala medier – bästa inlägg Facebook, Twitter, Instagram kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Sveriges fyra storbanker (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) sociala medier Sverige – bästa inlägg influens Facebook, Twitter och Instagram kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalet gav de olika verktygen en viss samsyn av bästa innehåll, där på tre (två) plattformar två (två) banker placerade sig. Inget inlägg från YouTube placerade sig bland topp 3. En faktor relaterat antal följare och möjligt engagemang? De mest framgångsrika inläggen kom från Swedbank på Facebook med dels info om IT-störning, dels en låneberäknare. Handelsbanken placerade sig i båda verktygen med ett inlägg på Twitter med stöd till ukrainska centralbankens insamlingsfond.

Första kvartalet kom de mest framgångsrika inläggen från Nordea på Facebook med dels ett fördömande av den ryska invasionen av Ukraina, dels Nordea på Instagram med Matteutmaningen. SEB var den andra banken att placera sig bland topp 3, samtliga relaterade stöd till Ukraina.

Ordmoln samt vanligast förekommande ord

De fyra storbankerna i sociala medier kvartal 3 2022 – ordmoln. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing
De fyra storbankerna i sociala medier kvartal 3 2022 – de vanligaste orden. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Sentimentanalys kvartal 3 2022 – Facebook, Twitter och Instagram

För många professionella inom kommunikation har det länge önskats att inte enbart få veta ATT något sagts utan även VAD och HUR. Sentimentanalys är en bit på vägen vad gäller HUR, om än långt ifrån utan utmaningar. Sentiment kan även ses som attityd till varumärket realiserat i parternas kommunikation.

Kommunikationsanalys har för de fyra storbankerna i sociala medier valt att sammanställa uppmätt nivå av positivt vs negativt sentiment i total procent (resterande procent är neutralt) på Facebook, Twitter och Instagram. Detta för att få en känsla för omvärldens attityd och inställning till varumärket samt företagets tjänster, produkter och service. 

Nedanstående rankning med sentimentanalys visar attityden relaterat de fyra bankerna på bas av relaterad kommunikation i sociala medier. 

Positivt sentiment/attityd (föregående kvartal inom parentes):

 1. Nordea: 150 (118) procent 
 2. SEB: 125 (136) procent
 3. Swedbank: 116 (110) procent  
 4. Handelsbanken: 78 (73) procent (endast två plattformar)

Negativt sentiment/attityd (föregående kvartal inom parentes):

 1. Swedbank 65 (87) procent och SEB 65 (74) procent
 2. Nordea: 50 (61) procent
 3. Handelsbanken: 43 (61) procent (endast två plattformar)

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Sociala plattformar: Facebook, Twitter, Instagram och YouTube

Datakällor: BumblewingNotified och Smampion

Definition av influens

Verktyg och dataunderlag

Effektanalysen baseras på flest topp 3-placeringar i flertalet olika dataverktyg, med olika faktorer som influens, engagemang, sentiment samt poäng. Den kommunikativa utgångspunkten är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom. Verktygen avslöjar inte om annonsering använts för att stötta inläggens genomslag. Hur effekterna i sociala medier hjälpt stötta bakomliggande affärsmål kan endast verksamheten besvara. 

Till hjälp för dataunderlag använder Kommunikationsanalys dataanalysföretagen Bumblewing(influens), Notified (engagemang och sentiment) och Smampion (poäng). Notera att för faktorer engagemanginfluens och sentiment har effekter på tre sociala plattformar utvärderats (Facebook, Twitter och Instagram). För faktor poäng utgör fyra plattformar underlag (Facebook, Twitter, Instagram samt YouTube). 

Det är värt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys dvs. attityd till varumärket och dess kommunikation vanligtvis inte finns kopplad till data för engagemang och interaktion. Ett varumärkes mätbara genomslag kan som bekant baseras på både positivt och negativt engagemang. Därför lyfter Kommunikationsanalys för banksidorna även faktor sentiment, alltså mätning och värdering av positiv, neutral eller negativ inställning i text (värdeord). Eller helt enkelt attityd relaterat varumärket.

De sidor som mäts är i huvudsak bankernas svenska sidor. SEB Twitter är en koncernprofil och Handelsbanken har ingen aktivitet på Instagram.

Sentiment. Dataanalysföretaget Notified förklarar sentiment: ”En dator värderar olika ord från 1 till 100 utifrån hur positiva vs negativa de är. ”Våld” anses exempelvis vara ett negativt ord, medan ”fint” är ett positivt. Efter det analyseras varje artikel/post i sociala medier. Om artikeln har flest negativa ord markeras den som negativ. Har den flest positiva ord markeras den som positiv. Om inga direkta värdeord används eller om det är väldigt jämt mellan positiva och negativa ord så blir det neutral. Sen kan man även själv markera en artikel som positiv, negativ eller neutral om man anser att datorn tolkat innehållet fel. Datorn lär sig då dina justeringar och blir med tiden ännu bättre på sentiment. Viktigt att komma ihåg är att sentiment inte fungerar på ironi eller liknande, utan den sortens inlägg får man justera manuellt för att få mer träffsäker statistik.”

Sveriges 21 regioner i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Sveriges regioner minskade mängden innehåll under tredje kvartalet. Region Västernorrland och Region Örebro län var kvartalets bästa regionsidor på Facebook. Varierat innehåll dominerade inlägg med mest effekt. Sentimentanalys: Region Blekinge uppnådde högst andel positivt sentiment. Instagram-data. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över regioners närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för regionernas arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt stöd för vår lokala demokrati.

Regionerna på Facebook

Sammanfattning

 • Resultat för Facebook-närvaro baseras på viktning av data från tre olika dataverktyg.
 • Sveriges regioner gjorde även under tredje kvartalet en aktivitetsminskning, till 21 (22) inlägg per månad i snitt på Facebook, dvs. under ett inlägg per dag. Det var även en minskning jämfört med motsvarande kvartal 2021.
 • Region Västernorrland och Region Örebro län säkrade båda kvartalets mest effektfulla närvaro. Dessa två regioner följdes av Region Norrbotten och Region Stockholm på en delad andra plats.
 • Covid-19 var inte längre regionernas huvudbudskap med enhetlig bäst effekt, utan diverse gratulationer, invigningar och sjukhusövningar samt ökad smittspridning utgjorde kvartalets mix av bästa innehåll.
 • Landets samtliga 21 regioner har sidor på Facebook och samtliga var aktiva under kvartalet. Ingen region visade negativ tillväxt av följare och samtliga regioner engagerade sig i dialoger på sina Facebook-sidor.
 • Största regionsida på Facebook är Region Skåne med drygt 73 000 följare. Störst procentuell tillväxt hade Västra Götalandsregionen.
 • Instagram-närvaro: Region Jämtland Härjedalen intog första plats under kvartalet. (Instagram-resultat baseras på ett verktyg, presenteras i slutet av inlägget.)
 • Region Blekinge uppnådde högst andel positivt sentiment. Topp 3-regioner med högst andel positivt sentiment var (föregående kvartal inom parentes):
 1. Region Blekinge (Region Jönköping)
 2. Region Jönköping (Region Gotland)
 3. Region Gotland (Region Örebro län)

Ta gärna del av nedanstående fördjupning och detaljer samt även aktuella nyheter och tips i slutet av inlägget. 

Regionsnitt – aktivitet Facebook

De 21 regionerna gjorde i snitt 64 (67) inlägg under kvartalet dvs. 21 (22) inlägg per månad, vilket var en fortsatt aktivitetsminskning sedan föregående kvartal. Det var även en minskning i jämförelse med motsvarande kvartal 2021. Då pandemikommunikation legat bakom majoriteten inlägg senaste åren kan en möjlig anledning till minskning ses relatera släppta restriktioner samt minskat tryck på sjukvården.

Region Västernorrland gjorde detta kvartal flest inlägg med 130 stycken eller 43 stycken per månad. Tvåan Region Örebro län gjorde 119 inlägg och trean Region Kalmar län 97 inlägg under kvartalet.

Region Örebro län gjorde dubbelt så många inlägg som snittet, närmare två inlägg per dag. I andra änden ser vi åter Region Uppsala med 14 inlägg för hela kvartalet dvs. 4 inlägg per månad på Facebook.

Som nedanstående grafer tydligt visar har regionerna hittills i år hållit en betydligt lägre aktivitetsnivå på Facebook i jämförelse med motsvarande period 2021.

Sveriges regioner på Facebook – antal inlägg per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har tidigare som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag vilket regionerna tidigare brukat publicera. För helåret 2021 publicerades i snitt 32 Facebook-inlägg per månad. 

Sveriges regioner på Facebook – antal inlägg per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Flödet ska givetvis vara relevant för följarna samt stötta organisationens uppdrag. Även viktigt att ha resurser för att ta hand om effekterna. Med tanke på den bredd av verksamheter som en region omfattar, samt aktuellt pandemiintresse, torde inte brist på innehåll vara en anledning till återhållsamhet. 

En fråga av intresse är om syftet med närvaron är information till eller kommunikation med allmänhet och skattebetalare? 

Facebook – topp 5-region per verktyg

Kommunikationsanalys erbjuder stöd för social media management, men en del av sajtens syfte är att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg som hanterar och viktar data från samma sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna (externa) verktyg kanske inte ger samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys helst gör analys baserad på sammantagen data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. Som underlag för regioner används tre verktyg samt även faktor sentiment.

Kvartalets topp 5-regioner – Facebook

Region Västernorrland och Region Örebro län säkrade tredje kvartalets mest effektfulla närvaro på bas av underlag från tre olika dataverktyg. Dessa två regioner följdes av Region Norrbotten och Region Stockholm på en delad andra plats.

Topp 5-rankning av regioner per verktyg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

Influens (Bumblewing):

 1. Region Örebro län (Region Örebro län)
 2. Region Västernorrland (Region Skåne)
 3. Region Stockholm (Region Stockholm)
 4. Region Skåne (Region Västernorrland)
 5. Region Norrbotten (Region Norrbotten).

Poäng (Smampion):

 1. Region Västernorrland (Region Gotland)
 2. Region Norrbotten (Region Norrbotten/Region Örebro län)
 3. Region Örebro län (Region Sörmland)
 4. Region Gotland (Region Skåne)
 5. Region Stockholm (Region Västernorrland).

Engagemang (Notified):

 1. Region Örebro län (Region Örebro län)
 2. Region Västernorrland/Region Stockholm (Region Skåne)
 3. Region Norrbotten (Region Stockholm)
 4. Region Skåne (Region Västernorrland)
 5. Region Kalmar län (Region Norrbotten/Region Gotland).

Kvartal 3 2022 – regioner på Facebook

Faktor influens

Fem regioner säkrade knappt hälften av total andel regioninfluens medan resterande 16 regioner delar på resten i gruppen Övriga

Gruppen Övriga, omfattande alla förutom de fem med störst influens, utgjorde detta kvartal 54,6 (56,1) procent. 

Region Örebro län säkrade kvartalets högsta influens på Facebook. Skulle totalen genomslag varit jämnt fördelat mellan regionerna, skulle varje region uppmätt knappt 5 procent, varför Region Örebro läns 10,8 procent visar på en stark effekt i denna jämförelse. 

Nedanstående visualiserar exempel på kombinationen av aktivitet och att lyckas säkra engagemang. En förflyttning från merparten regioner i nedre vänstra hörnet syns nu åter åt höger efter förra kvartalets tillbakagång.

Sveriges regioner i sociala medier Facebook Influens – tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Faktor poäng

Nio (åtta) regioner placerade sig under medel detta kvartal.

Regioner på Facebook – poäng tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Ingen region tappade följare under kvartalet. 

Ett urval mätpunkter (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

 • Störst: Region Skåne
 • Högst viralitet: Region Skåne 
 • Flest inlägg per dag: Region Västernorrland (Region Örebro län)
 • Högst tillväxt: Västra Götalandsregionen (Region Gotland)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Region Norrbotten (Region Gotland) 
 • Dialoger: Samtliga
 • Kortast svarstid (begränsat underlag): Region Dalarna 6256 minuter (Region Dalarna 2844 minuter)
 • Högst responsgrad (begränsat underlag): Region Dalarna 80 procent (Region Dalarna 33,3 procent)

Följande var kvartalets topp 5-regionsidor (poäng) på Facebook: 

Regioner på Facebook – mätpunkter, poängplats topp 5 regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Faktor engagemang

Nedanstående visualisering visar dels fördelningen av totalt engagemang bland samtliga 21 regioner, dels hur aktiviteten med innehåll fördelats under kvartalets månader. Region Örebro län med 11 procents engagemang i detta verktyg detta kvartal visar en god effekt.

Fördelning uppnått engagemang Sveriges regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Notified

Månadsaktivitet regioner – Facebook

Fördelning inlägg Sveriges regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Notified

Bästa poster på Facebook – kvartal 3 2022

Tredje kvartalets mest effektfulla topp 3-inlägg gjordes av Region Örebro län, Region Kalmar län, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen och Region Västmanland. Diverse gratulationer, invigningar och sjukhusövningar samt ökad smittspridning utgjorde kvartalets bästa innehåll.

Covid-19 dominerade inte längre innehåll med bäst effekt under detta kvartal. Ingen region placerade sig i båda verktygen med samma inlägg relaterat covid-19. 

Sveriges regioner i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Sveriges regioner i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalets mest effektfulla topp 3-inlägg gjorde Region Örebro län, Region Västernorrland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Dalarna och Region Jämtland Härjedalen. Merparten inlägg berörde covid-19 därutöver även utmärkelser, Ukraina och blodbrist.

Första kvartalets mest effektfulla topp 3-inlägg gjorde Region Skåne och Region Stockholm, samtliga med fokus covid-19. Region Skåne toppade i båda verktygen med samma inlägg.

Ordmoln och vanligast förekommande ordval i sociala medier

Regioner i sociala medier – vanligaste ordval kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Regioner i sociala medier Facebook – vanligaste ordval kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Sentimentanalys kvartal 3 2022

Attityd relaterat regioner i sociala medier

För många professionella inom kommunikation är det intressant att inte enbart få veta ATT något sagts utan även VAD och HUR. Uppmätt engagemang förklaras sällan ifall det är positivt eller negativt som bekant. Sentimentanalys är en bit på vägen vad gäller HUR, om än långt ifrån utan utmaningar. 

Kommunikationsanalys har för de 21 regionernas Facebook-sidor sammanställt uppmätt nivå av positivt vs negativt sentiment i procent (resterande procent är neutralt). Detta för att få en känsla för omvärldens inställning eller attityd till varumärket och dess tjänster, produkter och service. 

Nedanstående rankning med sentimentanalys visar positiv/negativ attityd relaterat topp 3 av samtliga regioner i sociala medier.

Högst positivt sentiment/attityd baserat på inlägg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

 1. Region Blekinge 65 procent (Region Jönköping: 72 procent) 
 2. Region Jönköping 63 procent (Region Gotland: 71 procent) 
 3. Region Gotland 60 procent (Region Örebro län: 67 procent)

Högst negativt sentiment/attityd baserat på inlägg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

 1. Region Skåne 42 procent (Region Västmanland: 31 procent)
 2. Region Värmland och Region Västmanland 35 procent vardera (Region Stockholm: 29 procent)
 3. Region Jämtland Härjedalen och Region Stockholm 32 procent vardera (Region Norrbotten och Region Västernorrland: 28 procent)

Regioner på Instagram – kvartal 3 2022

Detta underlag baserar sig enbart på ett verktyg, Smampion, och effekt är inte viktad på tre olika verktyg, som den effektanalys som görs relaterat Facebook, därav att resultat Instagram är fristående. 

Region Jämtland Härjedalen (föregående kvartal Region Örebro län) var den sida som placerade sig bäst under kvartalet. Region Uppsala har än så länge ingen aktiv sida på plattformen.

De tre största regionsidorna på Instagram var fortsatt Region Värmland, Region Skåne och Region Örebro län.

Regioner på Instagram – poäng kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Regioner på Instagram – mätpunkter, poängplats topp 5 regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Bästa poster på Instagram – kvartal 3 2022

Sveriges regioner i sociala medier Instagram – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Vanligast förekommande ordval i sociala medier

Regioner i sociala medier Instagram – vanligaste ordval kvartal 2 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: BumblewingNotified och Smampion. Effektresultat för regioner baseras på en sammanvägd helhet baserad på analyserad data från tre olika källor.Kommunikationsanalys har för denna effektanalys av regioner i sociala medier tagit stöd av följande dataanalysföretag: 

Definition av influens.

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Definition av sentiment (Notified): ”En dator värderar olika ord från 1 till 100 utifrån hur positiva vs negativa de är. ”Våld” anses exempelvis vara ett negativt ord, medan ”fint” är ett positivt. Efter det analyseras varje artikel/post i sociala medier. Om artikeln har flest negativa ord markeras den som negativ. Har den flest positiva ord markeras den som positiv. Om inga direkt värdeord används eller om det är väldigt jämt mellan positiva och negativa ord så blir det neutral. Sen kan man även själv markera en artikel som positiv, negativ eller neutral om man anser att datorn tolkat innehållet fel. Datorn lär sig då dina justeringar och blir med tiden ännu bättre på sentiment. Viktigt att komma ihåg är att sentiment inte fungerar på ironi eller liknande, utan den sortens inlägg får man justera manuellt för att få mer träffsäker statistik.”

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Länsstyrelser i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Sveriges länsstyrelser ökade sin aktivitet på Facebook tredje kvartalet. Kvartalets högsta effekt säkrade Länsstyrelsen Värmland. Innehåll relaterat nya hem för hundar och hästar samt vandrarmusslan fick mest effekt. Mest aktiv var Länsstyrelsen Gävleborg. Länsstyrelsen i Hallands län växte mest på Facebook. Ingen länsstyrelse tappade följare under kvartalet. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över länsstyrelsers närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för länsstyrelsernas arbete i sociala medier sedan 2020 – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt stöd för vår lokala demokrati.

Länsstyrelser i sociala medier tredje kvartalet 2022

Sammanfattning

 • Sveriges länsstyrelser ökade även tredje kvartalet sin aktivitet på Facebook; 23 inlägg per månad levererades. I jämförelse med samma period 2021 har dock länsstyrelserna sänkt sin aktivitet på Facebook.
 • Länsstyrelsen Värmland säkrade kvartalets högsta poäng, och därmed högst effekt på sin närvaro och aktivitet. Därefter följde Länsstyrelsen Blekinge samt Länsstyrelsen Gävleborg/Länsstyrelsen Norrbotten.
 • Länsstyrelsen Gävleborg gjorde flest inlägg med 106 stycken under kvartalet.
 • Innehåll relaterat nya hem för hundar och hästar samt hjälp för att stoppa vandrarmusslan fick mest effekt. 
 • ”söker”, ”vatten” och ”hund” var kvartalets mest använda ord. 
 • Landets 21 länsstyrelser har tillsammans över 158 000 (155 000) följare på Facebook. Snittantal följare per länsstyrelse var 7 561 stycken.
 • Flest antal följare har Länsstyrelsen Västra Götaland som fortsatte växa under kvartalet.
 • Under kvartal 3 gjorde samtliga 21 länsstyrelser inlägg på Facebook, och samtliga länsstyrelser förutom Länsstyrelsen Gotland uppvisade engagemang i form av dialoger på plattformen.

Ta gärna del av nedanstående detaljer.

Bästa länsstyrelse på Facebook

Tredje kvartalet säkrade Länsstyrelsen Värmland kvartalets högsta poäng. Föregående kvartal hade Länsstyrelsen Jämtlands län högst utväxling på sin närvaro. Se vidare längre ned vilka faktorer som vägts samman för denna rankning. 

Kommunikationsanalys ser att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom. Hur närvaron i sociala medier stöttat verksamhetsmålen kan endast organisationerna själva besvara. 

Även, är syftet med närvaron information till eller kommunikation med allmänhet och skattebetalare? Det heter som bekant sociala medier av en anledning. En grund för relationsskapande – som en brygga för trovärdig och väl mottagen kommunikation.

Störst länsstyrelse samt högst tillväxt på Facebook

Landets största länsstyrelse på Facebook är Länsstyrelsen Västra Götalands län med drygt 37 500 personer som gillar/följer sidan.

I andra änden ser vi åter Länsstyrelsen i Södermanlands län vars sida har drygt 2 200 följare. 

Snittet på antal sidföljare för landets länsstyrelser låg under kvartalet på 7 561 stycken.

Länsstyrelsernas aktivitet på Facebook – inlägg

Antal inlägg per månad 2022 vs 2021

De 21 länsstyrelserna gjorde i snitt 68 (66) inlägg under kvartalet eller 23 (22) inlägg per månad. I jämförelse med motsvarande period 2021 har länsstyrelserna sänkt sin aktivitet på Facebook.

Sveriges länsstyrelser på Facebook – antal inlägg per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Smampion
Sveriges länsstyrelser på Facebook – antal inlägg per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Smampion

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt generellt rekommenderat ett inlägg per dag vilket nu länsstyrelserna inte längre publicerar. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och innehåll och dess frekvens beror självklart även på inom vilken bransch verksamheten finns. Och, inte minst, vilka resurser som finns för att ta hand om effekterna. 

Mest aktiva i form av inlägg

Flest inlägg under kvartalet gjorde följande tre länsstyrelser:

 1. Länsstyrelsen Gävleborg 106 inlägg dvs. 35 inlägg per månad
 2. Länsstyrelsen Värmland, 97 inlägg dvs. 32 inlägg per månad
 3. Länsstyrelsen Östergötland 86 inlägg dvs. 29 inlägg per månad

I andra änden ser vi Länsstyrelsen Skåne med 35 inlägg totalt på Facebook för hela kvartalet (Länsstyrelsen i Hallands län samt Länsstyrelsen Örebro med 38 inlägg vardera föregående kvartal).

Underlag och verktyg

Endast ett verktyg och plattform används som underlag för denna effektanalys över länsstyrelser: det svenska verktyget Smampion med poängbaserade faktorer för Facebook.

Tredje kvartalet 2022 – länsstyrelser på Facebook

Andel poäng

Sju (nio) länsstyrelser placerade sig under medel för kvartalet: Uppsala, Södermanland, Stockholm, Skåne, Örebro län, Västra Götaland och Västmanland.

Länsstyrelse i sociala medier – poäng kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter, ett urval

Ingen länsstyrelse tappade följare detta kvartal. 

Underlaget redovisar detta kvartal inget utfall vad gäller faktorer Responsgrad samt Responstid, samtidigt har detta kvartal åter samtliga länsstyrelser förutom Länsstyrelsen Gotland engagerat sig i Dialoger på Facebook.

Vid ändring från föregående kvartal, tidigare resultat inom parentes:

 • Störst: Västra Götaland
 • Högst viralitet: Blekinge (Kronoberg)
 • Flest inlägg per dag: Gävleborg (Jönköping)
 • Högst tillväxt: Halland (Jämtland)
 • Högst engagemangsgrad: Västernorrland (Jämtland)
 • Lägst responstid: Inget underlag 
 • Högst responsgrad: Inget underlag
 • Dialoger: Samtliga utom Länsstyrelsen Gotland (Länsstyrelsen Gotland, Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Uppsala län)

Nedanstående syns kvartalets topp 5-länsstyrelser (poäng) på Facebook: 

Sveriges länsstyrelser i sociala medier Facebook mätpunkter – topp 5 tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Bästa poster på Facebook – kvartal 3 2022

Tredje kvartalets mest effektfulla inlägg gjordes av länsstyrelserna i Uppsala län, Skåne och Västernorrland. Inläggen handlade om hem för hästar, hjälp för att stoppa vandrarmusslan samt hem för en hund.

Sveriges länsstyrelser i sociala medier Facebook bästa inlägg – tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalets mest effektfulla inlägg gjordes av länsstyrelserna i Jämtlands län, Kronoberg och Norrbotten. De mest effektfulla inläggen handlade om annons för hem för hundar samt eldningsförbud.

Första kvartalets mest effektfulla inlägg gjordes av länsstyrelserna i Norrbotten, Västra Götaland och Västerbotten. De mest effektfulla inläggen handlade om hem för hundar samt Hesa Fredrik.

Kvartalets mest använda ord

”söker”, ”vatten”, och ”hund” var kvartalets vanligaste ord för landets länsstyrelser på Facebook.

Sveriges länsstyrelser i sociala medier Facebook, vanligast använda ord – tredje kvartalet 2022. 
Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Smampion

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Lysekils kommun: Sociala medier ger transparens för vårt arbete

Kommunikationsanalys har funnits sedan 2013 och i samband med pandemiutbrottet 2020 utökades det publika innehållet på sajten med ett antal nya branscher som kommuner, för analys av deras framgång och närvaro i sociala medier. Här hittar du effektanalyser samt röster från landets kommuner i sociala medier.

Kommunikationsanalys vill inspirera professionella genom att möjliggöra erfarenheter och tips från utvalda varumärken som visar god effekt inom sociala medier, och/eller som belyser den (utmanande) vardag som ansvariga för sociala plattformar möter. En samlingsplats för strategiska och operativa kommunikatörer och chefer.

Denna gång delar Tove Andersson, kommunikationsansvarig vid Lysekils kommun, sina tankar om hur kommunen arbetar med sociala medier för att nå framgång samt hantera uppföljning.

Foto: Tove Andersson och Karolina Samuelsson, Lysekils kommun

Vad vill Lysekils kommun uppnå med sin närvaro i sociala medier?

– Lysekils kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se och möta varje dag. Vi ska kommunicera med dem, vara lyhörda, ta till vara deras synpunkter och ge dem en stor roll i utvecklingen av våra verksamheter. Som en del i det behöver vi möta medborgarna i de kanaler och på plattformar de befinner sig och föra dialogen där. 

– Syftet med att Lysekils kommun finns på sociala medier är att:

 • skapa dialog, förståelse och delaktighet inför beslut genom transparens av vårt arbete
 • sprida kommunal information och lyfta kommunens verksamheter och evenemang
 • marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare för att rekrytera ny personal och sända stolthet till dem som redan arbetar inom koncernen
 • vara ett komplement och driva trafik till kommunens webbplats; lysekil.se.

Hur resonerar och agerar ni för ett lyckat upplägg? 

– Vårt val av kommunikationskanaler utgår alltid från medborgarnas behov och intressen. Vi ska finnas i de sociala kanaler där våra målgrupper finns, lära oss mer om vad som är viktigt för dem, bidra med innehåll och information som engagerar och efterfrågas. Vi ska också vara tillgängliga för frågor och diskussion. Vi vill hitta ytterligare kanaler där vi kan nå, engagera och kommunicera med befintliga och nya målgrupper. Detta genererar fler besökare till lysekil.se och bidrar till att förstärka bilden av Lysekils kommun som plats, organisation och arbetsgivare.

– Ett exempel är vårt arbete med mottagning av ukrainska flyktingar till Lysekil då hela samhället mobiliserade. En kraft och stolthet vi ska ta med oss framöver i vårt arbete. #tillsammansärvilysekilskommun

Lysekils kommun, sociala medier.

– Vår kommunikationsstrategi har under denna tid varit:

 • Vi arbetar med kommunens värdeord som grund – Öppet, enkelt, värdigt
 • Vi kombinerar kanaler för att fånga olika målgrupper
 • Vi är transparenta – det här planerar vi, gör vi, det händer med saker som skänks
 • En gemensam hashtag för att visa att alla vi som bor, arbetar, besöker oss, vårt näringsliv och föreningar skapar Lysekils framtid tillsammans #tillsammansärvilysekilskommun
 • Hela samhället går samman – Alla kan bidra
 • Kommunkoncernen ställer upp tillsammans – Visar stolthet
 • Tacksamhet – Alla som vill bidra på något vis får ett svar från oss för att visa att vi lyssnar och är tacksamma för alla bidrag, små som stora.
 • Förtroende – Vi visar att vi har saken under kontroll

Resurser och innehållsarbete

– Det är vi på kommunikation som har ansvar för de centrala kontona och är utöver det admin för alla andra konton som verksamheterna själva sköter. Vi är sedan i våras tre personer på kommunikation, en medveten förstärkning av kommunledningen för att kunna leva upp till det ökade behovet av kommunikation.  Jag som kommunikationsansvarig, en kommunikatör med fokus skrivande och press och en kommunikatör med fokus på grafiskt arbete, foto och film. 

– Under en period då jag arbetade mycket ensam, då min kollega var sjukskriven, skötte jag mycket arbete löpande och på stående fot; jag hade bara mig själv att ta hänsyn till på gott och ont. Numera har jag två nya kollegor som gör ett fantastiskt jobb och som medfört att vi kan bolla frågor, tänka nytt och hjälpa varandra på ett helt annat sätt. Mina nya kollegor kommer inte från den kommunala världen så vi har fått en bra mix av erfarenheter att utveckla framöver vilket ska bli spännande. Vi har stående avstämningar varje morgon där vi planerar in så all kommunikation får plats, i rätt kanal, vid rätt tid och att mixen blir attraktiv. Det är en ny känsla som först var ovan men nu känns fantastiskt bra. Jag som kommunikationsansvarig behöver inte göra allt jobb själv utan kan fokusera mer på de strategiska frågorna, och vara ett chefsstöd för att utveckla kommunikation på de olika förvaltningarna.

– Det är även vi på kommunikation som besvarar alla kommentarer på våra kanaler. De kommentarer som inkommer via mejl går till Kontaktcenter som vidaresänder till rätt avdelning för besvarande då vi inte använder meddelandefunktionerna.

– Planering av inlägg för sociala medier ligger i Office 365 i vårt kommunikationsteam. Vi använder Planner för att planera in kommande inlägg, fördelar ansvar för respektive inlägg och markerar vilka kanaler som ska användas. Det är ett enkelt och funktionellt verktyg där man tydligt kan se planering framöver, både denna vecka och veckor som kommer. Man kan se vem som publicerat, när och fördelningen mellan kanalerna. 

– Annonsering gör vi på uppdrag av verksamheterna som då internfaktureras och står för sina egna kostnader.

Valda plattformar

– Vi har valt Facebook och Instagram som två av de stora plattformarna som når många följare. Vi har också Youtube för att ladda upp filmer på.

–LinkedIn kommer vi arbeta mer med under hösten och kommer nu därför att starta upp ett arbete tillsammans med HR för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Schrems II, GDPR och privacy

– I samråd med vårt dataskyddsombud har vi förtydligat våra regler i sociala medier. Vi har även stängt av meddelandefunktionerna och hänvisar numera till mejl som då går till vårt kontaktcenter för vidare hantering i verksamheterna. Detta för att minska ner på spridningen av personuppgifter, men också att frågorna hamnar hos rätt verksamhet direkt utan att behöva gå runt kommunikation. Detta har även visat sig hjälpa till att minska de meddelanden vi tidigare fick speciellt på fredag och lördag kväll. Man tänker nog en gång till innan man mejlar. 

Viktig kompetens för att lyckas med sociala medier

– Sociala medier är en av de kanaler vi använder och är ett kraftfullt redskap om det används rätt. Den största utmaningen är nog att få alla verksamheter att förstå varför man ska använda sociala medier och till vad. Det är en stor skillnad som enskild privatperson att använda sociala medier och en hel kommun. Som verksamhet glömmer man ibland att lyfta blicken och se hela koncernen och våra målgrupper, det är det vi hjälper till med på kommunikation. Att kommunicera det verksamheterna vill på ett sätt som stämmer överens med kommunkoncernens mål och vision. 

– Alla nyanställda chefer får en genomgång inom olika områden bland annat styrning och ledning, ekonomi, HR och kommunikation. Det sänder ett tydligt budskap att kommunikation är en fråga som är viktig i våra verksamheter.

– Kompetens relaterat sociala medier omfattar mycket. Vi utgår ifrån Lysekils kommuns värdeord: öppet, enkelt och värdigt. Det är mina honnörsord som jag vill att vi hela tiden arbetar med. Att lyssna in, bekräfta och förklara komplexa kommunala frågor på ett sätt som många förstår. Kompetens att också värdera kommunikationsinsatser så de kommer i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och med rätt tonalitet anpassat efter målgruppen. När vi anställde nya kommunikatörer var utbildning i media ett krav. Jag själv har en pedagogisk examen i bagaget och tror den mixen var en fullträff. 

Stöd från ledning

– Vår nya kommundirektör kom till oss för ett år sedan med nya infallsvinklar, engagemang och driv. Detta har medfört att kommunikation kommit högre upp på agendan i kommunledningsgruppen vilket i sin tur har genererat fler resurser. Tack vare ett strategiskt arbete, där ledningen möjliggjort att kommunikation finns närvarande tidigare i många processer, har arbetet kunnat utvecklas.  

– Som vår kommundirektör Karolina Samuelsson säger: ”För mig är det oerhört viktigt att vi som kommun finns nära våra medborgare. Att finnas aktivt och medvetet på sociala medier är avgörande.”

Hur följer ni upp resultat av er närvaro i sociala medier? Vilka verktyg använder ni? Har ni tydliga mål?

– Vårt mål är att skapa starka sociala mötesplatser för Lysekils kommuns invånare, stärka vårt varumärke och öka tillgängligheten till kommunens information. Sociala medier är också en plattform där vi kan ta emot frågor och bemöta kritik.

– Som stöd i vårt arbete på sociala medier använder vi hashtaggen #tillsammansärvilysekilskommun. Detta gör vi för att visa att det är alla vi som bor och lever i Lysekils kommun som tillsammans kan göra vår kommun attraktiv att bo och leva i. Det är inte bara kommunens ansvar, det är alla vi tillsammans.

– Vi följer ständigt upp och utvärderar vår närvaro i sociala medier genom de dialoger och interaktioner som vi får på våra inlägg. Vi omvärldsbevakar även andra kommuners närvaro på sociala medier och följer relevanta webbsidor som skriver om kommunikation t.ex. Kommunikationsanalys.

– Statistik följer vi via en betald tjänst på Smampion. Via Smampion kan vi jämföra vår närvaro i sociala medier med andra kommuner. Vi ser vilka inlägg som genererar flest interaktion och delningar. Genom Smampions topplista kan vi också mäta vår närvaro under tid. Vi kan stolt säga att vi under det senaste året legat mellan 90-100 på deras skala där max är 100, avslutar Tove. 

Här hittar du Lysekils kommun på Facebook.

Under 2022 kommer fler tipsinlägg med röster och erfarenheter från bland annat bankerelhandelmyndigheterregionerpolitik och telekom. Du hittar även inlägg från bland andra Livrustkammaren och f.d. partiledare Jonas Sjöstedt.  Därtill finns även ett stort antal inlägg från flera av landets olika kommuner som till exempel Jönköpings kommunVetlanda kommunSotenäs kommun och Säffle kommun med många flera.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Foto: Tove Andersson, Lysekils kommun

Sveriges kommuner i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Tanums kommun säkrade högst kommuninfluens under tredje kvartalet. Sveriges kommuner minskade antal Facebook-inlägg. Flest inlägg gjorde Kalix kommun. Kvartalets bästa inlägg producerade Tanums kommun. Kommuner i Västra Götaland gav länet störst samlad influens på Facebook. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över kommuners närvaro och effekt i sociala medier.

Tack för allt intresse för kommunernas arbete i sociala medier sedan 2020 – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt stöd för vår lokala demokrati.

Sammanfattning

 • Sveriges kommuner minskade under kvartalet antal Facebook-inlägg till 71 (84) inlägg dvs. 24 (28) inlägg per månad. 
 • Kalix kommun var den mest aktiva sidan med 215 inlägg under kvartalet. Den minst aktiva kommunen gjorde 10 inlägg under kvartalet.
 • Tanums kommun säkrade kvartalets högsta influens, följd av Karlstads kommun och Norrköpings kommun.
 • Tretton kommuner behöll sin första plats inom eget län från föregående kvartal.
 • Bäst länsinfluens på bas av dess kommuner hade åter Västra Götaland, följd av Skåne och Värmland.
 • En kommunsida tappade följare under kvartalet.
 • Innehåll om upplevelse med raggarbil för äldreboende, Idol-tävlande samt elitidrottare utgjorde bästa inlägg under kvartalet. Inläggen gjordes av Tanums kommun, Kils kommun och Sollefteå kommun.

Kommuner i sociala medier kvartal 3 2022

Tidigare effektanalyser samt #tipsfrånverkligheten för landets kommuner hittar du här. Imorgon kommer ett nytt inlägg som berättar om Lysekils kommuns arbete med sociala medier.

Kommunsnitt – inlägg på Facebook kvartal 3

Kvartalet visade en aktivitetsminskning i jämförelse med föregående kvartal på Facebook. Sveriges kommuner gjorde under kvartalet i snitt 71 (84) inlägg per kvartal på Facebook, motsvarande 24 (28) stycken per månad. 

Sveriges kommuner 2022 – antal inlägg per månad Facebook. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Svenska kommuners månadssnitt över helåret 2021 motsvarade 27 inlägg per månad på Facebook. Sommarmånaderna juli och augusti visade en lägre frekvens av innehåll vilket kan ses relatera semestrar. Juli 2022 visade en årslägsta nivå av innehåll. Kan vara värt att reflektera över att många sidföljare är lediga på sommaren – och därmed med en ökad tillgänglighet för budskap i sociala medier?

Sveriges kommuner 2021 – antal inlägg per månad Facebook. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket kommunerna i snitt under tredje kvartalet inte längre uppnådde. Om än med mycket stora skillnader sinsemellan.

Kommunal aktivitet – högst och lägst

Kalix kommun gjorde flest inlägg under under tredje kvartalet (Helsingborgs stad föregående kvartal): 215 stycken, eller 72 stycken per månad. Det är nästan tre gånger så många som kommunsnittet för kvartalet. 

De kommuner som gjorde minst antal inlägg var Västerviks kommun och Jokkmokks kommun med 10 stycken inlägg vardera under kvartalet. 

Om vi tittar på detta kvartals etta i kommuninfluens, Tanums kommun, gjorde de 138 inlägg under kvartalet, motsvarande 46 inlägg per månad, vilket är en aktivitetsnivå över kommunsnittet. Influensen säkrades mycket på bas av den i jämförelse stora mängden reaktioner på sina inlägg. Resultat av rätt paketerat budskap, i rätt tid, till rätt målgrupp, i rätt kanal? 

Service

Kommunikationsanalys värderar högt en hygiennivå av faktor kundservice, det vill säga ta hand om och svara på frågor och kommentarer. Ibland värt att påminna om att det heter sociala medier av en anledning, vilket innebär att både tala OCH lyssna OCH svara. Här ges då också möjlighet att ytterligare förstärka organisationens varumärke och tonalitet för ökad igenkänning och trovärdighet.

Hantering av svar på frågor och kommentarer på kommunala sidor hanteras olika: antingen av kommunens kommunikatörer eller via ett centralt kontaktcenter eller motsvarande.

Landets topp 10-kommuner kvartal 3 2022 – influens Facebook

Landets topp 10-kommuner av de 284 officiella sidorna, som säkrat högst influens på sin närvaro på Facebook under kvartalet, var (föregående kvartal inom parentes vid ändring):

 1. Tanums kommun (Sollefteå kommun)
 2. Karlstads kommun
 3. Norrköpings kommun (Helsingborgs stad)
 4. Trollhättans Stad (Vänersborgs kommun)
 5. Sollefteå kommun (Trollhättans Stad)
 6. Halmstads kommun (Säffle kommun)
 7. Vänersborgs kommun (Sundsvalls kommun)
 8. Helsingsborgs stad (Lysekils kommun)
 9. Kalix kommun (Halmstads kommun)
 10. Malmö stad (Göteborgs Stad)

Kommuner kvartal 3 2022 – del av total andel kommuninfluens på Facebook

Att praktiskt och förståeligt visualisera 284 kommuner är inte enkelt eller ens möjligt i alla verktyg. Bumblewing väljer i sin visuella grafik att avgränsa de topp 5 som lyckats allra bäst i sociala medier, resten grupperas som Övriga. Det ger en snabb och enkel överblick för om influensen domineras av någon/några kommunsidor, eller är mer jämnt fördelad.

Sveriges kommuner i sociala medier Facebook – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Gruppen Övriga utgör bland kommuner 91,1 (88,8) procent. Denna andel har båda ökat och minskat under dessa två år som Kommunikationsanalys följt utvecklingen för kommuner, varför någon uttalad trend i endera riktningen (ännu) inte går att utläsa.

Då influensens 100 procent fördelas bland 284 kommunsidor på Facebook, är det värt att poängtera att allt över 1 procent är att se som ett mycket bra resultat och effekt av närvaron på Facebook. Det är även en kvittens på att budskap och paketering är rätt anpassat för sidans följare. Ett snitt på resterade 279 sidor skulle ge en sidinfluens på 0,3 procent om jämnt fördelad.

Sveriges kommuner i sociala medier – engagemang inlägg (influens) kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Här kan det vara värt att nämna att analysen för landets kommuner endast baseras på ett verktyg samt heller inte omfattar sentimentanalys, vilket Kommunikationsanalys bland annat gör för de politiska partierna samt banker och regioner. Engagemang kan som bekant baseras på både positiv och negativ återkoppling och reaktioner. Även annonsering kan användas för ökat genomslag vilket verktyget inte kan särskilja från organisk effekt.

Bästa kommuninlägg på Facebook kvartal 3 2022

Tredje kvartalet skapade inlägg från Tanums kommun, Kils kommun och Sollefteå kommun mest effekt. Ett blandat innehåll omfattande upplevelse med raggarbil för äldreboende, Idol-tävlande samt elitidrottare.

Andra kvartalet skapade inlägg från Sollefteå kommun och Botkyrka kommun mest effekt. Inläggen handlade om sportframgångar samt kosläpp.

Sveriges kommuner i sociala medier Facebook – bästa inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Första kvartalet 2022 skapade inlägg från Sundsvalls kommun, Sollefteå kommun och Sotenäs kommun mest effekt. Inläggen handlade om Charlotte Kalla, Ebba Andersson samt en rekordfångst i fiske.

Bästa kommun per län – kvartal 3 2022

Kommunikationsanalys har även granskat bästa kommun på Facebook länsvis per Sveriges 21 län (föregående kvartals etta inom parentes). 

13 (12) kommuner behöll sin första plats inom eget län från föregående kvartal:

 • Blekinge: Karlskrona kommun (Karlskrona kommun) 
 • Dalarna: Malung-Sälens kommun (Ludvika kommun)
 • GotlandRegion Gotland (kommun och region) (Region Gotland) 
 • Gävleborg: Hudiksvalls kommun (Bollnäs kommun) 
 • Halland: Halmstads kommun (Halmstads kommun) 
 • Jämtland: Strömsunds kommun (Östersunds kommun – Staaren tjielte) 
 • Jönköping: Vetlanda kommun (Vetlanda kommun)  
 • Kalmar: Borgholms kommun (Borgholms kommun) 
 • Kronoberg: Växjö kommun (Älmhults kommun) 
 • Norrbotten: Kalix kommun (Gällivare kommun) 
 • Skåne: Helsingborgs Stad (Helsingborgs Stad) 
 • Stockholm: Nynäshamns kommun (Nynäshamns kommun) 
 • Södermanland: Nyköpings kommun (Nyköpings kommun) 
 • Uppsala: Uppsala kommun (Uppsala kommun) 
 • Värmland: Karlstads kommun (Karlstads kommun) 
 • Västerbotten: Storumans kommun (Storumans kommun) 
 • Västernorrland: Sollefteå kommun (Sollefteå kommun) 
 • Västmanland: Arboga kommun (Fagersta kommuns officiella sida) 
 • Västra Götaland: Tanums kommun (Vänersborgs kommun) 
 • Örebro: Karlskoga kommun (Kumla kommun) 
 • Östergötland: Norrköpings kommun (Norrköpings kommun) 

Bästa län på Facebook – baserat på resultat kommunnärvaro

Nedanstående visar högst influens sammantaget per län på bas av aktivitet och genomslag av respektive läns tillhörande kommuner. Jämför gärna med motsvarande effektanalyser för landets länsstyrelser och regioner.

Topp-5 län är ett flertal återkommande antal län på bas av kommuninfluens (föregående kvartal inom parentes):

 1. Västra Götaland 19,0 procent (Västra Götaland 18,1 procent)
 2. Skåne 12,8 procent (Skåne 12,5 procent)
 3. Värmland 9,6 procent (Värmland 11,0 procent)
 4. Stockholm 7,6 procent (Stockholm 9,0 procent)
 5. Norrbotten 5,7 procent (Västernorrland 6,0 procent)
Sveriges kommuner per län i sociala medier Facebook, del av influens – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Innehållsfrekvens

Denna graf kan bland annat ses visa den i jämförelse höga innehållsaktiviteten för kommuner inom Västra Götaland.

Sveriges kommuner per län i sociala medier Facebook, fördelning av inlägg – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Engagemang på innehåll

Sveriges kommuner per län i sociala medier Facebook, engagemang – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Sveriges kommuners ordmoln – tredje kvartalet 2022

Sveriges kommuners ordmoln Facebook – tredje kvartalet 2022. Datakälla: Bumblewing

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing. Kommunikationsanalys har för denna effektanalys av kommuner i sociala medier tagit stöd av det svenska dataanalysföretaget Bumblewing med fokus faktor influens, på vilket resultat baseras. Endast en plattform, Facebook, analyseras i nuläget: detta i huvudsak på grund av den mycket stora mängden sidor som måste hanteras – med hanterbar visualisering. 

Definition av influens

Analys av kommunala Facebook-sidor: Analys omfattar 284 kommunsidor funna av 290 kommuner. Sex kommuner finns ej med som antingen inte har en uttalad officiell Facebook-sida, alternativt inte existerar eller inte har meddelats Kommunikationsanalys. Kvartalets resultat baseras enbart på faktor influens. Endast sidor angivna som officiella och övergripande hela den kommunala verksamheten är med i analysen.

Underlag: Av landets 290 kommuner har 283 av dem funnits med i underlaget sedan start. Det är respektive kommuns officiella huvudsida på Facebook som mäts där sådan finnes. De sju som saknades initialt var Bollebygd, Boxholm, Gagnef, Töreboda, Älvsbyn, Örkelljunga och Örnsköldsvik (Örnsköldsvik har 22 Facebook-sidor men ingen utpekad officiell). Örkelljunga har sedan tillkommit och beräknas från och med andra kvartalet 2021, därmed 284 kommuner.