Etikettarkiv: effektiva möten

Möteskultur: Onödiga relationer?

Skelett i bil med säkerhetsbälte

Har det hänt att du deltagit i möten och bara känt att du sitter av tiden? Jag måste tillstå att vissa möten genom åren i några extrema fall känts som bilden ovan. Låst i ett möte där jag inte växer utan snarare tvärtom, sitter fast, och kreativitet och energi förtvinar utan utbyte/inflöde. En hemsk känsla, och, upplever jag, tyvärr bekant för många.

Vi är alla olika. För vissa mötesdeltagare är det viktigt att berätta om sitt – på detaljnivå, medan andra håller tyst för de bedömer att deras aktiviteter inte är aktuella, eller relevanta för övriga. Mars vs Venus om du vill. Tyvärr situationer som uppstår kopplat dålig mötesstyrning, eller oklarhet om syftet med mötet.

Samt såklart, inte förglömma, faktor rädsla.

Ledarskapskonsulten Erica Falkenström lyfter i sin bok Vad vill du – egentligen?: ”Att kunna tänka och känna själv, att skapa mening och göra självständiga val uppfattas många gånger som hotfullt, Läs mer