Etikettarkiv: Arbetsmiljöverket

13 faktorer som gör en bra arbetsplats

Väg

I Arbetsplatsrelation: Är tillit, stolthet och trivsel ditt arbetsliv? träffade jag en aktör inom HR-området för att få mer bakgrund till hur ”HR” arbetar,  vad de förhåller sig till och utgår ifrån. Jag får passa på att tacka för alla kommentarer och återföring kopplat detta: uppenbarligen ett ämne av stort intresse för många.

Ämnet är egentligen självklart. Arbetet träffar vi ibland mer än vår privata omgivning. Mitt intresse för frågan bottnar i att om du inte har en bra arbetsplatsrelation finns risk att det rinner över i dina externa affärskontakter. Vilket kopplat sociala medier riskerar medföra mycket oönskat. Tonalitet och relationer som bekant.

På regeringens uppdrag informerar och sprider Arbetsmiljöverket kunskap om områden av betydelse för arbetsmiljön. I rapporten Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer presenterar vetenskapen, Uppsala universitet och Högskolan i Gävle, följande 13 faktorer som belagts med positiv inverkan på välbefinnande och effektivitet: Läs mer