Om

Om Kommunikationsanalys

Analysbloggen har två fokus:

  1. belyser framgångsrika varumärken i Sverige i sociala medier, och vad som utgör grunden för lyckad närvaro i sociala medier,
  2. resultat av svenska politiska partiers arbete med sociala medier för att sprida sina budskap. Analys av digital politisk kommunikation.

Om författaren – Lars Själander (f.d. LG Wallmark)

Erfaren kommunikatör – med digital kommunikation och digitalisering som ett fokus i denna blogg Kommunikationsanalys; att tolka och omsätta digitala (kommunikations)resultat, samt affärsbehov. I en snabbföränderlig omvärld.

Välkommen att även höra av dig  om du har funderingar eller frågor relaterat till till exempel ledningskommunikation, generella kommunikationsfrågor och/eller behov av ett bra bollplank. Med tuffa frågor och mycket skratt. Ledarstöd kort och gott.

Senaste uppdraget som kommunikationsstrateg med fokus ledningskommunikation och ledningsstöd, SCB.

Tidigare:

Enhetschef för strategi och innehåll, kommunikationsavdelningen, SCB. Ansvar för kommunikationsplanering, redaktionen, intranät, klarspråk, översättning, mät- och analys, rörlig bild, produktionsledning och event.

Enhetschef för redaktionen, SCB (Statistiska centralbyrån) (Head of Editorial Office.) Ansvarig för att tillgängliggöra och sprida myndighetens statistik i valda kanaler, med redaktionell bearbetning och paketering.

Redaktör för sociala medier för Liberalerna Stockholm, med ansvar för att etablera och driva Stockholmsbloggen, Facebook, Twitter, Google+ och Instagram under supervalåret 2014. Stockholmsbloggen placerade sig på två nationella topplistor (Bloggportalen samt Cision) och Facebook-sidan för Stockholm på topp 10 bästa politiska Facebook-sidor i Sverige. Därtill kopplad mediebevakning, mätning och måluppföljning.

Head of Community Communication 2009-2013, innebar att bygga upp och leda Telia Companys digitala, globala affärsnärvaro i sociala medier i 15 länder med 30+ varumärken. Rollen omfattade bl.a. sätta interna riktlinjer, styrning av globalt nätverk samt säkra kostnadsbesparande best practise/processer.

Därtill etablera enhetlig mätning och analys av plattformar (KPI/ROI) och sociala nätverk, samt upphandling av leverantörer. Kontaktyta mot t.ex. Facebook, LinkedIn, Yammer och Google.

Lång erfarenhet inom områden som:

  • PR (t.ex. årliga Trendrapporter – app/webb/print)
  • Mediabevakning/-analys (nyhetsbrev osv.)
  • Upphandling (PR-byråer, Mediabevakning-analys, Mobilappar, mätning)
  • Event (t.ex. Almedalen, Melodifestivalen och ESC)
  • Försäljning (t.ex. butikschef)
  • Kundrelationer
  • Certifierad karriärcoach, samt
  • Coachande ledarskap

Flertal längre internationella uppdrag, bl.a. kopplat EU i Bryssel, samt Swisscom i Zürich.

2009-2013 bloggat för Telia om sociala medier och trender: http://blogg.telia.se/battreaffarer/author/lawa09/

2012 startat och ansvarat för TeliaSoneras koncernblogg: http://www.teliasonera.com/newsroom/blogs/

Utflyttad ångermanlänning, boende i Stockholm. Natur, träning och relationer, tre viktiga beståndsdelar i livet.

Om du har digitala frågor och/eller utmaningar, skicka gärna dina uppgifter så hörs vi.