Sveriges telekombolag i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Telia säkrade högst effekt i sociala medier under kvartalet. Teleoperatörerna minskade sin innehållsaktivitet i sociala medier. Högst sidtillväxt uppvisade Tele2 på YouTube. Tre dominerade effekt på Instagram. Samtliga operatörer tappade följare under kvartalet. Tre producerade kvartalets bästa inlägg. Tre säkrade högst andel positivt sentiment: Telenor högst andel negativt sentiment. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap är detta den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över de fyra stora telekombolagens närvaro och effekt i sociala medier.

Tack för allt intresse för telekom i sociala medier genom åren – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt affärsnytta.

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Telia säkrade högst effekt i sociala medier även under tredje kvartalet 2022, om än inte längre samtliga förstaplaceringar i de olika verktygen på samtliga plattformar. En utmaning för Telia kan nu ses på Instagram och YouTube. Även sentimentanalysen visar en utmaning för Telia vad gäller placering positivt sentiment. Efter Telia säkrade Tele2 god effekt detta kvartal. Tre dominerade effekt på Instagram.
 • Jämfört med förra kvartalet minskade teleoperatörerna åter sin innehållsaktivitet i sociala medier, nu till 29 inlägg per månad. 
 • Fyra sidor tappade följare: Telenor på YouTube, Tre på Twitter, Tele2 på Twitter och Telia på Twitter.
 • Tres inlägg på Instagram om gratis samtal och sms till Iran var kvartalets mest effektfulla inlägg.
 • Högst responsgrad bland samtliga hade Telia på Facebook. 
 • Kvartalets kortaste svarstid uppvisade åter Telia på Twitter. 
 • Tre på Facebook hade kvartalets högsta viralitet. 
 • Högst tillväxt uppvisade Tele2 på YouTube. 
 • Tre säkrade åter högst andel positivt sentiment: Telenors sentiment uppvisade fortsatta utmaningar. 

Ta gärna del av nedanstående för utförligare kunskap.

Telekom i sociala medier tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022 var det åter Telia som sammantaget säkrat högst effekt i sociala medier, nu med utmaningar på Instagram och YouTube. 

Ett varumärkes genomslag kan som bekant baseras på både positivt och negativt engagemang. Kommunikationsanalys redovisar för telekom även faktor sentiment, eller attityd, det vill säga mätning av positiv, neutral eller negativ inställning (värdeord) längre ned.

Topp 3-operatör per plattform

Telia säkrade även detta kvartal totalen om än inte längre samtliga förstaplaceringar i de olika verktygen på samtliga plattformar. Efter Telia säkrade Tele2 god effekt detta kvartal. Tre dominerade effekt på Instagram.

 • Facebook
  • Engagemang: Telia, Tele2 och Telenor
  • Influens: Telia, Tele2 och Tre
  • Poäng: Telia, Tele2 och Telenor
 • Twitter
  • Engagemang: Telia, Tele2 och Tre
  • Influens: Telia, Tele2 och Telenor
  • Poäng: Telia, Telenor och Tele2 
 • Instagram
  • Engagemang: Tre, Telia och Tele2
  • Influens: Tre, Telia och Tele2
  • Poäng: Tre, Telia och Tele2
 • YouTube
  • Poäng: Tele2, Telenor och Tre

Aktivitet – inlägg

Aktiviteten minskade även detta kvartal och de fyra stora inom telekom gjorde i snitt 88 (91) inlägg per kvartal sammantaget Facebook, Twitter och Instagram, det vill säga 29 (30) stycken per månad. En minskning flera kvartal på raken med andra ord. En ny trend?

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket operatörerna nästan levererar. Teleoperatörerna har en relativt hög egen-initierad nivå av aktivitet i sina sociala kanaler, om än att det varierar mellan operatörer och plattformar. 

Mest aktiva var åter Telia på Twitter med 676 (723) inlägg under kvartalet.

Återkommande tvåan Tele2 på Twitter gjorde 127 (141) inlägg och trean Telenor på Twitter gjorde 124 (82) inlägg under kvartalet. Twitter är den plattform där bolagen visar hög aktivitet vilket mycket relaterar kundservice-frågor.

Verktyg och underlag

Analyserade plattformar är Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga sidor mäts i denna effektanalys tillsammans i respektive verktyg och inte uppdelat per plattform. Underlagen är respektive huvudsida från de fyra olika telekombolagen.

Till hjälp för dataunderlag står dataanalysföretagen Bumblewing (influens), Notified (engagemang och sentiment) och Smampion (poäng). 

Notera att för faktorer engagemanginfluens och sentiment har effekter på tre sociala plattformar utvärderats – Facebook, Twitter och Instagram, medan för faktor poäng utgör fyra plattformar underlag – Facebook, Twitter, Instagram samt YouTube. 

Effekt per verktyg kvartal 3 2022 

Influens – Bumblewing

För faktor influens syns i en och samma graf tre plattformar (Facebook, Twitter och Instagram) och samtliga fyra teleoperatörer. Det vill säga 12 sociala sidor. Verktyget Bumblewing har i aktivt läge mouseover som då gör att de olika placeringarna per operatör enkelt visar relaterad data. 

Tre på Instagram var detta kvartal den operatör och plattform som säkrade mest influens med nästan 50 procent av all influens av telekomoperatörernas sidor. Telia tappade markant total influens detta kvartal.

Telekombolag i sociala medier – Telia, Telenor, Tele2 och Tre – influens och postengagemang kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Om vi jämför andel sidor inom gruppen Övriga, 10,5 (4,5) procent, kan vi se att minskning för gruppen i och med detta kvartal bryts. 

Av ovanstående visualisering framgår tydligt skillnaden mellan Telias höga aktivitet på Twitter vs Tre på Facebook och där uppnått engagemang.

Poäng – Smampion

I verktyget för poäng som omfattar fyra plattformar (Facebook, Twitter, Instagram och YouTube), säkrade Tele2 på YouTube högst poäng under kvartalet (Telia på Facebook föregående kvartal).

Telekombolag i sociala medier – Telia, Telenor, Tele2 och Tre – poäng kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter – kvartal 3 2022

Mätpunkter Facebook, Twitter, Instagram och YouTube

Samtliga operatörer och fyra (fem) sidor tappade följare detta kvartal: Telenor på YouTube, Tre på Twitter, Tele2 på Twitter och Telia på Twitter..

Vid ändring, föregående kvartal inom parentes:

 • Störst: Telia på Facebook
 • Högst viralitet: Tre på Facebook (Telenor på YouTube)
 • Flest inlägg per dag: Telia på Twitter (Tre på Instagram)
 • Högst tillväxt: Tele2 på YouTube (Telia på Instagram)
 • Högst engagemangsgrad Facebook (7-dagar): Tre på Facebook (Telia på Facebook)
 • Högst engagemangsgrad Twitter, Instagram och YouTube (28-dagar): Tre på Instagram 
 • Kortast svarstid: Telia på Twitter 113 minuter (Telia på Twitter 125 minuter)
 • Högst responsgrad: Telia på Facebook 100% (Telenor på Facebook 98,2 procent)

Nedanstående var kvartalets fem främsta poängbaserade telekomsidor i sociala medier.

Topp 5-telekombolag i sociala medier – Telia, Telenor, Tele2 och Tre – urval mätpunkter kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Engagemang och poster – Notified

För faktor engagemang syns i samma graf tre plattformar (Facebook, Twitter och Instagram) och samtliga fyra teleoperatörer. Det vill säga 12 sociala sidor. Verktyget Notified har i aktivt läge mouseover som då gör att de olika placeringarna per operatör enkelt visar relaterad data. Tre på Instagram var den operatör och plattform som säkrade högst engagemang bland telekomoperatörer under kvartalet.

Fördelning engagemang

Telekombolag i sociala medier – kvartal 3 2022 Facebook, Twitter, Instagram engagemang. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

Fördelning av inlägg

Telekombolag i sociala medier – kvartal 3 2022 Facebook, Twitter, Instagram poster. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

Sentimentanalys kvartal 3 2022

För många professionella inom kommunikation är det intressant att inte enbart få veta ATT något sagts utan även VAD och HUR. Sentimentanalys är en bit på vägen vad gäller HUR, om än långt ifrån utan utmaningar. 

Kommunikationsanalys har för de fyra teleoperatörerna valt att sammanställa uppmätt nivå av positivt vs negativt sentiment i procent (resterande procent är neutralt). Detta för att få en känsla för omvärldens inställning eller attityd till varumärket och dess tjänster, produkter och service. 

Nedanstående rankning med sentimentanalys visar attityden relaterat de fyra teleoperatörerna i sociala medier. Tre säkrade högst andel positivt sentiment: Telenor uppvisade fortsatta utmaningar vad gäller sentiment. 

Positivt sentiment/attityd (föregående kvartal inom parentes):

 1. Tre: 130 (129) procent och
 2. Tele2: 121 (129) procent
 3. Telia: 85 (69) procent
 4. Telenor: 58 (80) procent

Negativt sentiment/attityd (föregående kvartal inom parentes):

 1. Telenor: 103 (100) procent
 2. Telia: 85 (81) procent
 3. Tre: 73 (68) procent
 4. Tele2: 70 (73) procent

Mest framgångsrika inlägg kvartal 3 2022

Detta kvartal var det innehåll på plattformarna Facebook, Instagram och YouTube. som placerade sig högst. Tres inlägg på Instagram om fria samtal och sms till Iran placerade sig först i båda verktygen. Samma inlägg placerade sig även på Facebook. Telias inlägg om Viaplay på Facebook, samt Tres varumärkesreklam och Tele2s inlägg om Sony Xperia placerade sig på YouTube. 

Förra kvartalet var det inlägg på plattformarna Facebook och Instagram som placerade sig högst. Telias inlägg med Zlatan på Instagram placerade sig i båda verktygen. Telias första april-inlägg tog första platsen på Facebook, medan Tre:s inlägg om tävling för att vinna ett Trädgården-kort placerade sig högst på Instagram. 

Telekombolag i sociala medier – Telia, Telenor, Tele2 och Tre – bästa inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Telekombolag i sociala medier – Telia, Telenor, Tele2 och Tre – bästa inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Ordmoln och vanligast förekommande ord

Telekombolag i sociala medier – Telia, Telenor, Tele2 och Tre – vanligaste ord kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Bland teleoperatörerna var bland de 50 vanligast använda orden iPhone och mål. Förra kvartalet var det teliatorkvindan och talang

Telekombolag i sociala medier – Telia, Telenor, Tele2 och Tre – vanligaste ord kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakällor: BumblewingNotified och Smampion

Urval: Kommunikationsanalys lyfter kvartalsvis hur de fyra stora varumärkena, Tele2/Telenor/Telia/Tre, inom telekom i Sverige levererar och säkrar närvaro och effekt i sociala medier. Det är respektive operatörs sociala svenska huvudsidor som mäts, och inte undervarumärken som t.ex. Comviq, Halebop och Hallon i dessa analyser. 

Definition av influens

Definition av sentiment (Notified): ”En dator värderar olika ord från 1 till 100 utifrån hur positiva vs negativa de är. ”Våld” anses exempelvis vara ett negativt ord, medan ”fint” är ett positivt. Efter det analyseras varje artikel/post i sociala medier. Om artikeln har flest negativa ord markeras den som negativ. Har den flest positiva ord markeras den som positiv. Om inga direkt värdeord används eller om det är väldigt jämt mellan positiva och negativa ord så blir det neutral. Sen kan man även själv markera en artikel som positiv, negativ eller neutral om man anser att datorn tolkat innehållet fel. Datorn lär sig då dina justeringar och blir med tiden ännu bättre på sentiment. Viktigt att komma ihåg är att sentiment inte fungerar på ironi eller liknande, utan den sortens inlägg får man justera manuellt för att få mer träffsäker statistik.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.