Sveriges kommuner i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Tanums kommun säkrade högst kommuninfluens under tredje kvartalet. Sveriges kommuner minskade antal Facebook-inlägg. Flest inlägg gjorde Kalix kommun. Kvartalets bästa inlägg producerade Tanums kommun. Kommuner i Västra Götaland gav länet störst samlad influens på Facebook. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över kommuners närvaro och effekt i sociala medier.

Tack för allt intresse för kommunernas arbete i sociala medier sedan 2020 – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt stöd för vår lokala demokrati.

Sammanfattning

 • Sveriges kommuner minskade under kvartalet antal Facebook-inlägg till 71 (84) inlägg dvs. 24 (28) inlägg per månad. 
 • Kalix kommun var den mest aktiva sidan med 215 inlägg under kvartalet. Den minst aktiva kommunen gjorde 10 inlägg under kvartalet.
 • Tanums kommun säkrade kvartalets högsta influens, följd av Karlstads kommun och Norrköpings kommun.
 • Tretton kommuner behöll sin första plats inom eget län från föregående kvartal.
 • Bäst länsinfluens på bas av dess kommuner hade åter Västra Götaland, följd av Skåne och Värmland.
 • En kommunsida tappade följare under kvartalet.
 • Innehåll om upplevelse med raggarbil för äldreboende, Idol-tävlande samt elitidrottare utgjorde bästa inlägg under kvartalet. Inläggen gjordes av Tanums kommun, Kils kommun och Sollefteå kommun.

Kommuner i sociala medier kvartal 3 2022

Tidigare effektanalyser samt #tipsfrånverkligheten för landets kommuner hittar du här. Imorgon kommer ett nytt inlägg som berättar om Lysekils kommuns arbete med sociala medier.

Kommunsnitt – inlägg på Facebook kvartal 3

Kvartalet visade en aktivitetsminskning i jämförelse med föregående kvartal på Facebook. Sveriges kommuner gjorde under kvartalet i snitt 71 (84) inlägg per kvartal på Facebook, motsvarande 24 (28) stycken per månad. 

Sveriges kommuner 2022 – antal inlägg per månad Facebook. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Svenska kommuners månadssnitt över helåret 2021 motsvarade 27 inlägg per månad på Facebook. Sommarmånaderna juli och augusti visade en lägre frekvens av innehåll vilket kan ses relatera semestrar. Juli 2022 visade en årslägsta nivå av innehåll. Kan vara värt att reflektera över att många sidföljare är lediga på sommaren – och därmed med en ökad tillgänglighet för budskap i sociala medier?

Sveriges kommuner 2021 – antal inlägg per månad Facebook. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket kommunerna i snitt under tredje kvartalet inte längre uppnådde. Om än med mycket stora skillnader sinsemellan.

Kommunal aktivitet – högst och lägst

Kalix kommun gjorde flest inlägg under under tredje kvartalet (Helsingborgs stad föregående kvartal): 215 stycken, eller 72 stycken per månad. Det är nästan tre gånger så många som kommunsnittet för kvartalet. 

De kommuner som gjorde minst antal inlägg var Västerviks kommun och Jokkmokks kommun med 10 stycken inlägg vardera under kvartalet. 

Om vi tittar på detta kvartals etta i kommuninfluens, Tanums kommun, gjorde de 138 inlägg under kvartalet, motsvarande 46 inlägg per månad, vilket är en aktivitetsnivå över kommunsnittet. Influensen säkrades mycket på bas av den i jämförelse stora mängden reaktioner på sina inlägg. Resultat av rätt paketerat budskap, i rätt tid, till rätt målgrupp, i rätt kanal? 

Service

Kommunikationsanalys värderar högt en hygiennivå av faktor kundservice, det vill säga ta hand om och svara på frågor och kommentarer. Ibland värt att påminna om att det heter sociala medier av en anledning, vilket innebär att både tala OCH lyssna OCH svara. Här ges då också möjlighet att ytterligare förstärka organisationens varumärke och tonalitet för ökad igenkänning och trovärdighet.

Hantering av svar på frågor och kommentarer på kommunala sidor hanteras olika: antingen av kommunens kommunikatörer eller via ett centralt kontaktcenter eller motsvarande.

Landets topp 10-kommuner kvartal 3 2022 – influens Facebook

Landets topp 10-kommuner av de 284 officiella sidorna, som säkrat högst influens på sin närvaro på Facebook under kvartalet, var (föregående kvartal inom parentes vid ändring):

 1. Tanums kommun (Sollefteå kommun)
 2. Karlstads kommun
 3. Norrköpings kommun (Helsingborgs stad)
 4. Trollhättans Stad (Vänersborgs kommun)
 5. Sollefteå kommun (Trollhättans Stad)
 6. Halmstads kommun (Säffle kommun)
 7. Vänersborgs kommun (Sundsvalls kommun)
 8. Helsingsborgs stad (Lysekils kommun)
 9. Kalix kommun (Halmstads kommun)
 10. Malmö stad (Göteborgs Stad)

Kommuner kvartal 3 2022 – del av total andel kommuninfluens på Facebook

Att praktiskt och förståeligt visualisera 284 kommuner är inte enkelt eller ens möjligt i alla verktyg. Bumblewing väljer i sin visuella grafik att avgränsa de topp 5 som lyckats allra bäst i sociala medier, resten grupperas som Övriga. Det ger en snabb och enkel överblick för om influensen domineras av någon/några kommunsidor, eller är mer jämnt fördelad.

Sveriges kommuner i sociala medier Facebook – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Gruppen Övriga utgör bland kommuner 91,1 (88,8) procent. Denna andel har båda ökat och minskat under dessa två år som Kommunikationsanalys följt utvecklingen för kommuner, varför någon uttalad trend i endera riktningen (ännu) inte går att utläsa.

Då influensens 100 procent fördelas bland 284 kommunsidor på Facebook, är det värt att poängtera att allt över 1 procent är att se som ett mycket bra resultat och effekt av närvaron på Facebook. Det är även en kvittens på att budskap och paketering är rätt anpassat för sidans följare. Ett snitt på resterade 279 sidor skulle ge en sidinfluens på 0,3 procent om jämnt fördelad.

Sveriges kommuner i sociala medier – engagemang inlägg (influens) kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Här kan det vara värt att nämna att analysen för landets kommuner endast baseras på ett verktyg samt heller inte omfattar sentimentanalys, vilket Kommunikationsanalys bland annat gör för de politiska partierna samt banker och regioner. Engagemang kan som bekant baseras på både positiv och negativ återkoppling och reaktioner. Även annonsering kan användas för ökat genomslag vilket verktyget inte kan särskilja från organisk effekt.

Bästa kommuninlägg på Facebook kvartal 3 2022

Tredje kvartalet skapade inlägg från Tanums kommun, Kils kommun och Sollefteå kommun mest effekt. Ett blandat innehåll omfattande upplevelse med raggarbil för äldreboende, Idol-tävlande samt elitidrottare.

Andra kvartalet skapade inlägg från Sollefteå kommun och Botkyrka kommun mest effekt. Inläggen handlade om sportframgångar samt kosläpp.

Sveriges kommuner i sociala medier Facebook – bästa inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Första kvartalet 2022 skapade inlägg från Sundsvalls kommun, Sollefteå kommun och Sotenäs kommun mest effekt. Inläggen handlade om Charlotte Kalla, Ebba Andersson samt en rekordfångst i fiske.

Bästa kommun per län – kvartal 3 2022

Kommunikationsanalys har även granskat bästa kommun på Facebook länsvis per Sveriges 21 län (föregående kvartals etta inom parentes). 

13 (12) kommuner behöll sin första plats inom eget län från föregående kvartal:

 • Blekinge: Karlskrona kommun (Karlskrona kommun) 
 • Dalarna: Malung-Sälens kommun (Ludvika kommun)
 • GotlandRegion Gotland (kommun och region) (Region Gotland) 
 • Gävleborg: Hudiksvalls kommun (Bollnäs kommun) 
 • Halland: Halmstads kommun (Halmstads kommun) 
 • Jämtland: Strömsunds kommun (Östersunds kommun – Staaren tjielte) 
 • Jönköping: Vetlanda kommun (Vetlanda kommun)  
 • Kalmar: Borgholms kommun (Borgholms kommun) 
 • Kronoberg: Växjö kommun (Älmhults kommun) 
 • Norrbotten: Kalix kommun (Gällivare kommun) 
 • Skåne: Helsingborgs Stad (Helsingborgs Stad) 
 • Stockholm: Nynäshamns kommun (Nynäshamns kommun) 
 • Södermanland: Nyköpings kommun (Nyköpings kommun) 
 • Uppsala: Uppsala kommun (Uppsala kommun) 
 • Värmland: Karlstads kommun (Karlstads kommun) 
 • Västerbotten: Storumans kommun (Storumans kommun) 
 • Västernorrland: Sollefteå kommun (Sollefteå kommun) 
 • Västmanland: Arboga kommun (Fagersta kommuns officiella sida) 
 • Västra Götaland: Tanums kommun (Vänersborgs kommun) 
 • Örebro: Karlskoga kommun (Kumla kommun) 
 • Östergötland: Norrköpings kommun (Norrköpings kommun) 

Bästa län på Facebook – baserat på resultat kommunnärvaro

Nedanstående visar högst influens sammantaget per län på bas av aktivitet och genomslag av respektive läns tillhörande kommuner. Jämför gärna med motsvarande effektanalyser för landets länsstyrelser och regioner.

Topp-5 län är ett flertal återkommande antal län på bas av kommuninfluens (föregående kvartal inom parentes):

 1. Västra Götaland 19,0 procent (Västra Götaland 18,1 procent)
 2. Skåne 12,8 procent (Skåne 12,5 procent)
 3. Värmland 9,6 procent (Värmland 11,0 procent)
 4. Stockholm 7,6 procent (Stockholm 9,0 procent)
 5. Norrbotten 5,7 procent (Västernorrland 6,0 procent)
Sveriges kommuner per län i sociala medier Facebook, del av influens – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Innehållsfrekvens

Denna graf kan bland annat ses visa den i jämförelse höga innehållsaktiviteten för kommuner inom Västra Götaland.

Sveriges kommuner per län i sociala medier Facebook, fördelning av inlägg – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Engagemang på innehåll

Sveriges kommuner per län i sociala medier Facebook, engagemang – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Sveriges kommuners ordmoln – tredje kvartalet 2022

Sveriges kommuners ordmoln Facebook – tredje kvartalet 2022. Datakälla: Bumblewing

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing. Kommunikationsanalys har för denna effektanalys av kommuner i sociala medier tagit stöd av det svenska dataanalysföretaget Bumblewing med fokus faktor influens, på vilket resultat baseras. Endast en plattform, Facebook, analyseras i nuläget: detta i huvudsak på grund av den mycket stora mängden sidor som måste hanteras – med hanterbar visualisering. 

Definition av influens

Analys av kommunala Facebook-sidor: Analys omfattar 284 kommunsidor funna av 290 kommuner. Sex kommuner finns ej med som antingen inte har en uttalad officiell Facebook-sida, alternativt inte existerar eller inte har meddelats Kommunikationsanalys. Kvartalets resultat baseras enbart på faktor influens. Endast sidor angivna som officiella och övergripande hela den kommunala verksamheten är med i analysen.

Underlag: Av landets 290 kommuner har 283 av dem funnits med i underlaget sedan start. Det är respektive kommuns officiella huvudsida på Facebook som mäts där sådan finnes. De sju som saknades initialt var Bollebygd, Boxholm, Gagnef, Töreboda, Älvsbyn, Örkelljunga och Örnsköldsvik (Örnsköldsvik har 22 Facebook-sidor men ingen utpekad officiell). Örkelljunga har sedan tillkommit och beräknas från och med andra kvartalet 2021, därmed 284 kommuner. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.