Sveriges fyra storbanker i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Swedbank säkrade bäst effekt i sociala medier. Storbankerna ökade åter sin innehållsaktivitet på YouTube. Twitter var plattformen med högst aktivitet. Nordea på Twitter säkrade kortast svarstid. En banksida tappade följare under kvartalet. Högst tillväxt av samtliga banksidor uppvisade Nordea på YouTube. Kommunikation från Handelsbanken fick stor effekt. Nordea uppnådde högst andel positivt sentiment. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över bankers närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för bankernas arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter och affärsnytta.

Sammanfattning

 • Resultat baseras på viktning av data från tre olika dataverktyg.
 • Tredje kvartalet 2022 säkrade Swedbank sammantaget högst effekt i sociala medier. En placering tydligt stöttad av god närvaron på samtliga plattformar. Efter Swedbank placerade sig Handelsbanken.
 • Handelsbanken dominerade genomslag på Twitter, Swedbank på Facebook och Nordea på Instagram.
 • Värt notera att Handelsbanken som trots avsaknad av aktiv närvaro på Instagram, som enda bank, detta till trots säkrat stark effekt i sociala medier, vilket gav andra plats även under tredje kvartalet.
 • Storbankerna minskade åter sin innehållsaktivitet på Facebook, Twitter och Instagram under kvartalet, medan aktiviteten på YouTube fortsatt ökade.
 • Nordea säkrade kortast svarstid med 5 minuter på Twitter. 
 • Swedbank på Instagram tappade följare detta kvartal. 
 • Högst tillväxt av samtliga sidor uppvisade Nordea på YouTube med 2,17 procent (föregående kvartal Swedbank på Instagram med 4,89 procent. 
 • Nordea uppnådde högst andel positivt sentiment medan SEB och Swedbank fick högst andel negativt sentiment.
 • Kvartalets mest effektfulla innehåll dominerades av kommunikation från Handelsbanken på Facebook och Twitter. 

Banker i sociala medier tredje kvartalet 2022

Topp 3-bank och plattform per verktyg

Sett till antal topp-3-placeringar totalt var Swedbank (förra kvartalet Nordea) den storbank som säkrade bäst effekt i sociala medier under kvartalet sammantaget tre olika dataverktyg. 

 • Facebook
  • Engagemang: Swedbank, Handelsbanken och Nordea
  • Influens: Handelsbanken, Nordea och Swedbank
  • Poäng: Handelsbanken. Swedbank och Nordea
 • Twitter
  • Engagemang: Handelsbanken, Swedbank och SEB
  • Influens: SEB, Handelsbanken och Swedbank
  • Poäng: Swedbank, Handelsbanken och SEB
 • Instagram
  • Engagemang: Swedbank, Nordea och SEB
  • Influens: Nordea, Swedbank och SEB
  • Poäng: Nordea, SEB och Swedbank
 • YouTube
  • Poäng: Nordea, Handelsbanken och Swedbank

Värt notera att SEB Twitter är en koncernprofil och inte enbart för den svenska marknaden, samt att Handelsbanken har en inaktiv sida på Instagram med drygt 3 000 följare.

Mest framgångsrika bank per plattform

Sett till mest framgångsrika bank per plattform blev fördelningen detta kvartal (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

 • Facebook: Handelsbanken (Swedbank)
 • Twitter: Handelsbanken
 • Instagram: Nordea (Swedbank) 
 • YouTube: Nordea

Aktivitet – antal inlägg

De fyra storbankerna minskade sin aktivitet sammantaget Facebook, Twitter och Instagram, och gjorde i snitt 71 (79) inlägg under kvartalet , det vill säga 24 (26) stycken per månad. Bankerna har en relativt stabil nivå av aktivitet i sina sociala kanaler, om än att det varierar stort mellan olika banker och plattformar.

På YouTube ökade istället och åter aktiviteten till sammanlagt 41 (27) filmer eller 14 (7) stycken per månad. Nordea är den absolut mest aktiva banken på YouTube.

Kommunikationsanalys har generellt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket storbankerna nu inte levererar – totalt. Här kan det samtidigt vara relevant att fundera om ifall vissa banker sampostar samma material – fast i olika kanaler? Eller om liknande innehåll arbetas om beroende på de olika kanalernas förutsättningar? 

Under kvartalet var topp 3 vad gäller antal inlägg (föregående kvartal inom parentes):

 1. SEB på Twitter – 229 (237) inlägg
 2. Handelsbanken på Twitter 108 (115) inlägg 
 3. Nordea på Instagram 79 inlägg (Swedbank på Twitter – 77 (158) inlägg)

Twitter har hittills varit den plattform med högst aktivitet. Detta kvartal ser vi för första gången att aktivitet på Instagram tar sig in bland topp 3.

Facebook – bankernas influens 2022 vs 2021

Handelsbanken dominerade total faktor influens på Facebook under kvartalet och hade även mest innehåll med högst effekt.

En minskad eller låg influens på Facebook kan ofta härledas till ökat fokus/effekt på Instagram. En plattform som till exempel Handelsbanken inte använder.

OBS skilda skalor på årens y-axel.

De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank. Procent av andel influens – Facebook 2022. OBS. Total influens är fördelad på 11 sidor och 3 plattformar. För de Facebook-sidor som inte placerar sig bland topp 5 beröknas värdet på ett snitt. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank. Procent av andel influens – Facebook 2021. OBS. Total influens är fördelad på 11 sidor och 3 plattformar. För de Facebook-sidor som inte placerar sig bland topp 5 beröknas värdet på ett snitt. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

För helåret 2021 säkrade Handelsbanken högst total influens bland dessa fyra banksidor på Facebook.

Kvartal 3 2022

Influens

Nordea på Instagram var även detta kvartal den enskilda banksida som säkrade högst influens under kvartalet. En sida som själv stod för en knapp tredjedel av totalen influens.

Nedanstående bild visualiserar tydligt skillnaden mellan till exempel SEB:s höga aktivitet på Twitter vs det engagemang som Handelsbanken säkrade på Facebook.

Sveriges fyra storbanker (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) sociala medier – influens plus postengagemang Facebook kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Poäng

Handelsbanken på Twitter rankade åter högst, åter följd av SEB på Twitter. En visualisering som senaste kvartalen setts förstärka ”glidningen” från Facebooks dominans mot andra plattformar för effekt. Enligt Smampions viktning placerar sig här en Facebook-sida först på fjärde (femte) plats detta kvartal. Denna tidigare ”trend” verkar detta kvartal inte vara lika uttalad längre, utan värdet av Facebook-närvaro ser ut att återhämta sig.

Sveriges fyra storbanker (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) sociala medier – Facebook, Twitter, Instagram och YouTube kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

SEB YouTube har inte haft någon aktivitet med videor även detta kvartal.

Engagemang

Kvartalets topp 3-sidor var Nordea Instagram (Swedbank Facebook), Handelsbanken Facebook (Handelsbanken Twitter) och Swedbank Twitter (Handelsbanken Facebook) vad gäller faktor engagemang (föregående kvartal inom parentes).

Engagemang och antal inlägg – Facebook, Twitter och Instagram

Storbanker i sociala medier – kvartal 3 2022 Facebook, Twitter, Instagram engagemang. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified
Storbanker i sociala medier – inlägg kvartal 3 2022 Facebook, Twitter, Instagram engagemang. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

Mätpunkter – kvartal 3 2022

Swedbank på Instagram uppvisade negativ tillväxt detta kvartal. 

Mätpunkter – kundservice, storlek och engagemang

Vid ändring, föregående kvartal inom parentes:

 • Störst: Nordea Facebook
 • Viralitet: Handelsbanken Twitter 
 • Flest inlägg per dag: SEB Twitter 
 • Högst tillväxt: Nordea YouTube (Swedbank Instagram)
 • Högst engagemangsgrad Facebook (7-dagar): Handelsbanken Facebook (Swedbank Facebook)
 • Högst engagemangsgrad Twitter, Instagram och YouTube (28-dagar): Nordea Instagram 
 • Kortast svarstid: Nordea Twitter 5 minuter (Swedbank Facebook 78 minuter)
 • Högst responsgrad: Swedbank 95,7 procent (Swedbank Facebook 95,9 procent)

Poäng – topp 5-banksidor

De fyra storbankerna topp 5-sidor i sociala medier kvartal 3 2022 – mätpunkter Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Mest framgångsrika inlägg kvartal 3 2022

Tredje kvartalet placerade sig samtliga banker med innehåll bland topp 3 men ingen bank med samma innehåll i båda verktygen. Inläggen placerade sig på två plattformar: Facebook och Twitter. Handelsbanken hade flest topp 3 med innehåll relaterande säkerhet, tekniska problem samt konjunkturprognos.

De fyra storbankerna i sociala medier – bästa inlägg Facebook, Twitter, Instagram kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Sveriges fyra storbanker (Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank) sociala medier Sverige – bästa inlägg influens Facebook, Twitter och Instagram kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalet gav de olika verktygen en viss samsyn av bästa innehåll, där på tre (två) plattformar två (två) banker placerade sig. Inget inlägg från YouTube placerade sig bland topp 3. En faktor relaterat antal följare och möjligt engagemang? De mest framgångsrika inläggen kom från Swedbank på Facebook med dels info om IT-störning, dels en låneberäknare. Handelsbanken placerade sig i båda verktygen med ett inlägg på Twitter med stöd till ukrainska centralbankens insamlingsfond.

Första kvartalet kom de mest framgångsrika inläggen från Nordea på Facebook med dels ett fördömande av den ryska invasionen av Ukraina, dels Nordea på Instagram med Matteutmaningen. SEB var den andra banken att placera sig bland topp 3, samtliga relaterade stöd till Ukraina.

Ordmoln samt vanligast förekommande ord

De fyra storbankerna i sociala medier kvartal 3 2022 – ordmoln. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing
De fyra storbankerna i sociala medier kvartal 3 2022 – de vanligaste orden. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Sentimentanalys kvartal 3 2022 – Facebook, Twitter och Instagram

För många professionella inom kommunikation har det länge önskats att inte enbart få veta ATT något sagts utan även VAD och HUR. Sentimentanalys är en bit på vägen vad gäller HUR, om än långt ifrån utan utmaningar. Sentiment kan även ses som attityd till varumärket realiserat i parternas kommunikation.

Kommunikationsanalys har för de fyra storbankerna i sociala medier valt att sammanställa uppmätt nivå av positivt vs negativt sentiment i total procent (resterande procent är neutralt) på Facebook, Twitter och Instagram. Detta för att få en känsla för omvärldens attityd och inställning till varumärket samt företagets tjänster, produkter och service. 

Nedanstående rankning med sentimentanalys visar attityden relaterat de fyra bankerna på bas av relaterad kommunikation i sociala medier. 

Positivt sentiment/attityd (föregående kvartal inom parentes):

 1. Nordea: 150 (118) procent 
 2. SEB: 125 (136) procent
 3. Swedbank: 116 (110) procent  
 4. Handelsbanken: 78 (73) procent (endast två plattformar)

Negativt sentiment/attityd (föregående kvartal inom parentes):

 1. Swedbank 65 (87) procent och SEB 65 (74) procent
 2. Nordea: 50 (61) procent
 3. Handelsbanken: 43 (61) procent (endast två plattformar)

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Sociala plattformar: Facebook, Twitter, Instagram och YouTube

Datakällor: BumblewingNotified och Smampion

Definition av influens

Verktyg och dataunderlag

Effektanalysen baseras på flest topp 3-placeringar i flertalet olika dataverktyg, med olika faktorer som influens, engagemang, sentiment samt poäng. Den kommunikativa utgångspunkten är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom. Verktygen avslöjar inte om annonsering använts för att stötta inläggens genomslag. Hur effekterna i sociala medier hjälpt stötta bakomliggande affärsmål kan endast verksamheten besvara. 

Till hjälp för dataunderlag använder Kommunikationsanalys dataanalysföretagen Bumblewing(influens), Notified (engagemang och sentiment) och Smampion (poäng). Notera att för faktorer engagemanginfluens och sentiment har effekter på tre sociala plattformar utvärderats (Facebook, Twitter och Instagram). För faktor poäng utgör fyra plattformar underlag (Facebook, Twitter, Instagram samt YouTube). 

Det är värt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys dvs. attityd till varumärket och dess kommunikation vanligtvis inte finns kopplad till data för engagemang och interaktion. Ett varumärkes mätbara genomslag kan som bekant baseras på både positivt och negativt engagemang. Därför lyfter Kommunikationsanalys för banksidorna även faktor sentiment, alltså mätning och värdering av positiv, neutral eller negativ inställning i text (värdeord). Eller helt enkelt attityd relaterat varumärket.

De sidor som mäts är i huvudsak bankernas svenska sidor. SEB Twitter är en koncernprofil och Handelsbanken har ingen aktivitet på Instagram.

Sentiment. Dataanalysföretaget Notified förklarar sentiment: ”En dator värderar olika ord från 1 till 100 utifrån hur positiva vs negativa de är. ”Våld” anses exempelvis vara ett negativt ord, medan ”fint” är ett positivt. Efter det analyseras varje artikel/post i sociala medier. Om artikeln har flest negativa ord markeras den som negativ. Har den flest positiva ord markeras den som positiv. Om inga direkta värdeord används eller om det är väldigt jämt mellan positiva och negativa ord så blir det neutral. Sen kan man även själv markera en artikel som positiv, negativ eller neutral om man anser att datorn tolkat innehållet fel. Datorn lär sig då dina justeringar och blir med tiden ännu bättre på sentiment. Viktigt att komma ihåg är att sentiment inte fungerar på ironi eller liknande, utan den sortens inlägg får man justera manuellt för att få mer träffsäker statistik.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.