Sveriges elhandelsbolag i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

E.on och Mölndal Energi var kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook. Elhandelsbolagen uppvisade en aktivitetsminskning under kvartalet. Mälarenergi AB hade kortast responstid. E.on hade kvartalets mest framgångsrika inlägg. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över elhandelsbolags närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för elhandelsbolagens arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter och affärsnytta.

Sammanfattning

 • Resultat baseras på en viktning av data från två olika dataverktyg.
 • E.on och Mölndal Energi var tredje kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook, därefter följd av Kraftringen, Karlstads Energi och Jönköping Energi. 
 • Elhandelsbolagen uppvisade en marginell minskning av sin aktivitet på Facebook under kvartalet och gjorde i snitt 10 inlägg per månad.
 • Flest inlägg gjorde åter Varberg Energi med 22 (32) stycken inlägg per månad. 
 • Mälarenergi AB uppvisade kortast responstid med 482 minuter. 
 • Samtliga elhandelsbolag uppvisade dialog på Facebook under kvartalet, undantaget Luleå Energi.
 • Karlstads Energi AB ökade mest i sidtillväxt med 4,83 procent.
 • E.on hade kvartalets mest framgångsrika inlägg relaterat inslag från Sveriges Radio.
 • Bland de 50 vanligaste orden användes mest frekvent energi och avtal.

Ta gärna del av nedanstående utförliga detaljer och underlag.

Elhandelsbolagen på Facebook

Samtliga elhandelsbolag var aktiva på Facebook under kvartalet, om än med mycket stor skillnad i innehållsfrekvens. 

Flest följare – de tre största

Störst bland elhandelsbolag på Facebook är E.on med drygt 766 000 (761 000) personer som gillar och följer sidan (sannolikt en global sida). Därefter följer Vattenfall Sverige med drygt 189 000 (188 000) följare och Fortum Sverige med 113 000 (112 000) följare (föregående kvartal inom parentes). 

Elhandelsbolag – aktivitet

Elhandelsbolagen gjorde i snitt 29 (30) inlägg under kvartalet, det vill säga 10 (10) inlägg per månad, eller drygt två per vecka. En marginell aktivitetsökning från föregående kvartal. 

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Sett till helåret 2021 gjorde bolagen i snitt 10 Facebook-inlägg per månad, med en årshögsta nivå i december med 13 inlägg under månaden. Januari och augusti uppvisades lägst aktivitet. 

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag. Ett antal som denna bransch inte följer. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och kvantitet på innehåll påverkas självklart av inom vilken bransch verksamheten finns. 

Med tanke på att energiförsörjning och elpriser är mycket aktuellt borde branschens arbete och aktiviteter intressera många följare.

Mest och minst aktiva

Varberg Energi var mest aktiva inom elhandel med 67 (107) stycken inlägg under kvartalet dvs. knappt ett inlägg per dag på Facebook. Att jämföras med branschsnittet på drygt två inlägg – per vecka.

Umeå Energi publicerade 5 inlägg under kvartalet.

Resultat Facebook – topp 5-elhandelsbolag per verktyg

Tredje kvartalet 2022 var det E.on och Mölndal Energi som sammantaget säkrade högst effekt på Facebook (andra kvartalet 2022 Kalmar Energi). 

Vad menas då med effekt? Den kommunikativa utgångspunkten är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom – sammantaget resultat från flera olika analysplattformar. 

Kommunikationsanalys har i och med första kvartalet gjort en mindre förändring av viktning av placering: en justering vilken inte haft en markant påverkan av sammantaget resultat bland topp 3.

Nedanstående är kvartalets topp 5-placeringar för elhandelsbolag baserat på två verktyg. Två verktyg, vilka detta kvartal inte gav en helt matchande placering vad gäller elhandelsbolagens sidor och rankning, men som båda lyfte två bolag bland topp 5: Kraftringen och Gävle Energi. 

Kommunikationsanalys viktning placerar sammantaget E.on och Mölndal Energi högst bland topp 5, följd av Kraftringen, Karlstads Energi och Jönköping Energi. 

Facebook

Influens:

 1. E.on (Kalmar Energi)
 2. Karlstads Energi AB (Karlstads Energi AB)
 3. Fortum (Jämtkraft AB) 
 4. Kraftringen (Eskilstuna Energi och Miljö)
 5. Gävle Energi (Kraftringen).

Poäng

 1. Mölndal Energi (Borås Energi och Miljö/Öresundskraft) 
 2. Jönköping Energi (Mölndal Energi)
 3. HEM, Halmstads Energi och Miljö AB (Kraftringen)
 4. Kraftringen (HEM, Halmstads Energi och Miljö AB)
 5. Gävle Energi (Kalmar Energi)

Här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys eller attityd inte finns kopplad till denna bransch. Det innebär att ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt. 

Som bekant är en del av sajtens syfte att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper att presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg, som hanterar och viktar data från sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna externa verktyg kanske inte ger exakt samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys helst gör analys baserad på data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. 

Underlag och verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys de svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens, samt Smampion med faktor poäng. 29 (30) elhandelsbolag finns med i effektanalysen från och med andra kvartalet 2022.

Kvartal 3 2022 – elhandelsbolag på Facebook

Faktor influens

Tillsammans står kvartalets topp 5-bolag för 40,1 (43,3) procent av totalen influens. Dessa fem elhandelsbolag är alltså dominerande inom branschen vad gäller influens på Facebook, samtidigt som de senaste kvartalen visat att dominansen för topp 5 fortsatt minskat över tid. 

Andelen för de fem stora minskade alltså fortsatt varför möjligen en trend att flera elhandelssidor nu börjat skapa innehåll med större effekt.

I nedanstående bild ser vi en visualisering av innehåll vs reaktioner. Varberg Energi ses åter tydligt ha haft en hög aktivitet medan Karlstads Energi AB säkrade en hög respons på sina inlägg. 

El-handelsbolag i sociala medier Facebook influens – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Flera av elhandelsbolagen lyckades detta kvartal skapa höga nivåer av reaktioner på sina inlägg samtidigt som flera fortsatt hade en låg frekvens av innehåll.

Faktor poäng

Smampions poängbaserade verktyg gav Mölndal Energi högst poäng under kvartalet. E.on placerades där på sjuttonde plats.

Sveriges elhandelsbolag kvartal 3 2022, poäng. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Ingen sida uppvisade negativ tillväxt av följare detta kvartal (förra kvartalet Stockholms Elbolag AB, GodEl och Fortum).

12 (17) elhandelsbolag fick inte godkänd Facebook-närvaro under kvartalet enligt Smampions poängskala. 

Mätpunkter, förändringar från förra kvartal inom parentes:

 • Störst: e.on
 • Högst viralitet: Affärsverken
 • Flest inlägg per dag: Varberg Energi
 • Högst tillväxt: Karlstads Energi AB (Vattenfall)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Karlstads Energi AB
 • Lägst responstid: Mälarenergi AB 482 minuter (Mölndal Energi 5 minuter)
 • Högst responsgrad: Vattenfall 100 procent (Mölndal Energi och HEM 100 procent)
 • Dialoger: 100 procent uppvisade 6 (10) bolag.

Du som följt denna sajt sedan starten 2013 känner väl till dess fokus på kundservice i sociala medier. Sociala medier är ju just ”sociala”, och inte att betrakta som rena informationskanaler. Utbyte. Frågor – med svar. ”Don´t post and ghost.”

Kvartalets fem främsta poängbaserade elhandelsbolag på Facebook var:

Elhandelsbolag i sociala medier topp 5, poäng – mätpunkter kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Arbetar du för ett elhandelsbolag? Vilken svarstid har ni satt för era sociala kanaler som till exempel Facebook? Och, skiljer det sig något mellan svarstider för telefon och mejl versus sociala medier?

Bästa poster på Facebook – tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet placerade sig ett inlägg från E.on i båda verktygens topp 3; detta med ett inlägg som relaterade ett inslag från Sveriges Radio om Ukraina. Övriga sidor som placerade sig bland topp 3 var Fortum, Karlstads Energi, Storuman Energi och Mälarenergi AB.

Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalet rankade de olika verktygen båda innehåll om en påsktävling från Kalmar Energi på första plats. Även Karlstads Energi, Jönköping Energi och Borås Energi och Miljö placerade sig bland topp 3 i verktygen med innehåll bestående av sport, midsommar, vinnare av Årets god kraft samt driftstörning vatten.

Första kvartalet toppade GEAB med stormrelaterat innehåll, men även Kalmar Energi och Karlstads Energi placerade sig då i ett verktyg med innehåll relaterat dels Alla hjärtans-tävling, dels tömning av återvinningskärl.

Ordmoln och vanligast förekommande ord

Elhandelsbolag i sociala medier – ordmoln tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier – vanligaste ordval tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Avslut

Tack för dessa år av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion.

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Källa för urval: Elhandelsbolagen; Energimarknaden i samarbete med Accenture.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.