Sveriges 21 regioner i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Sveriges regioner minskade mängden innehåll under tredje kvartalet. Region Västernorrland och Region Örebro län var kvartalets bästa regionsidor på Facebook. Varierat innehåll dominerade inlägg med mest effekt. Sentimentanalys: Region Blekinge uppnådde högst andel positivt sentiment. Instagram-data. Sista effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap om styrning och uppföljning av sociala medier, är detta nu den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över regioners närvaro och effekt i sociala medier. 

Tack för allt intresse för regionernas arbete i sociala medier – med förhoppning att underlagen bidragit till värdefulla insikter samt stöd för vår lokala demokrati.

Regionerna på Facebook

Sammanfattning

 • Resultat för Facebook-närvaro baseras på viktning av data från tre olika dataverktyg.
 • Sveriges regioner gjorde även under tredje kvartalet en aktivitetsminskning, till 21 (22) inlägg per månad i snitt på Facebook, dvs. under ett inlägg per dag. Det var även en minskning jämfört med motsvarande kvartal 2021.
 • Region Västernorrland och Region Örebro län säkrade båda kvartalets mest effektfulla närvaro. Dessa två regioner följdes av Region Norrbotten och Region Stockholm på en delad andra plats.
 • Covid-19 var inte längre regionernas huvudbudskap med enhetlig bäst effekt, utan diverse gratulationer, invigningar och sjukhusövningar samt ökad smittspridning utgjorde kvartalets mix av bästa innehåll.
 • Landets samtliga 21 regioner har sidor på Facebook och samtliga var aktiva under kvartalet. Ingen region visade negativ tillväxt av följare och samtliga regioner engagerade sig i dialoger på sina Facebook-sidor.
 • Största regionsida på Facebook är Region Skåne med drygt 73 000 följare. Störst procentuell tillväxt hade Västra Götalandsregionen.
 • Instagram-närvaro: Region Jämtland Härjedalen intog första plats under kvartalet. (Instagram-resultat baseras på ett verktyg, presenteras i slutet av inlägget.)
 • Region Blekinge uppnådde högst andel positivt sentiment. Topp 3-regioner med högst andel positivt sentiment var (föregående kvartal inom parentes):
 1. Region Blekinge (Region Jönköping)
 2. Region Jönköping (Region Gotland)
 3. Region Gotland (Region Örebro län)

Ta gärna del av nedanstående fördjupning och detaljer samt även aktuella nyheter och tips i slutet av inlägget. 

Regionsnitt – aktivitet Facebook

De 21 regionerna gjorde i snitt 64 (67) inlägg under kvartalet dvs. 21 (22) inlägg per månad, vilket var en fortsatt aktivitetsminskning sedan föregående kvartal. Det var även en minskning i jämförelse med motsvarande kvartal 2021. Då pandemikommunikation legat bakom majoriteten inlägg senaste åren kan en möjlig anledning till minskning ses relatera släppta restriktioner samt minskat tryck på sjukvården.

Region Västernorrland gjorde detta kvartal flest inlägg med 130 stycken eller 43 stycken per månad. Tvåan Region Örebro län gjorde 119 inlägg och trean Region Kalmar län 97 inlägg under kvartalet.

Region Örebro län gjorde dubbelt så många inlägg som snittet, närmare två inlägg per dag. I andra änden ser vi åter Region Uppsala med 14 inlägg för hela kvartalet dvs. 4 inlägg per månad på Facebook.

Som nedanstående grafer tydligt visar har regionerna hittills i år hållit en betydligt lägre aktivitetsnivå på Facebook i jämförelse med motsvarande period 2021.

Sveriges regioner på Facebook – antal inlägg per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har tidigare som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag vilket regionerna tidigare brukat publicera. För helåret 2021 publicerades i snitt 32 Facebook-inlägg per månad. 

Sveriges regioner på Facebook – antal inlägg per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Flödet ska givetvis vara relevant för följarna samt stötta organisationens uppdrag. Även viktigt att ha resurser för att ta hand om effekterna. Med tanke på den bredd av verksamheter som en region omfattar, samt aktuellt pandemiintresse, torde inte brist på innehåll vara en anledning till återhållsamhet. 

En fråga av intresse är om syftet med närvaron är information till eller kommunikation med allmänhet och skattebetalare? 

Facebook – topp 5-region per verktyg

Kommunikationsanalys erbjuder stöd för social media management, men en del av sajtens syfte är att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg som hanterar och viktar data från samma sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna (externa) verktyg kanske inte ger samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys helst gör analys baserad på sammantagen data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. Som underlag för regioner används tre verktyg samt även faktor sentiment.

Kvartalets topp 5-regioner – Facebook

Region Västernorrland och Region Örebro län säkrade tredje kvartalets mest effektfulla närvaro på bas av underlag från tre olika dataverktyg. Dessa två regioner följdes av Region Norrbotten och Region Stockholm på en delad andra plats.

Topp 5-rankning av regioner per verktyg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

Influens (Bumblewing):

 1. Region Örebro län (Region Örebro län)
 2. Region Västernorrland (Region Skåne)
 3. Region Stockholm (Region Stockholm)
 4. Region Skåne (Region Västernorrland)
 5. Region Norrbotten (Region Norrbotten).

Poäng (Smampion):

 1. Region Västernorrland (Region Gotland)
 2. Region Norrbotten (Region Norrbotten/Region Örebro län)
 3. Region Örebro län (Region Sörmland)
 4. Region Gotland (Region Skåne)
 5. Region Stockholm (Region Västernorrland).

Engagemang (Notified):

 1. Region Örebro län (Region Örebro län)
 2. Region Västernorrland/Region Stockholm (Region Skåne)
 3. Region Norrbotten (Region Stockholm)
 4. Region Skåne (Region Västernorrland)
 5. Region Kalmar län (Region Norrbotten/Region Gotland).

Kvartal 3 2022 – regioner på Facebook

Faktor influens

Fem regioner säkrade knappt hälften av total andel regioninfluens medan resterande 16 regioner delar på resten i gruppen Övriga

Gruppen Övriga, omfattande alla förutom de fem med störst influens, utgjorde detta kvartal 54,6 (56,1) procent. 

Region Örebro län säkrade kvartalets högsta influens på Facebook. Skulle totalen genomslag varit jämnt fördelat mellan regionerna, skulle varje region uppmätt knappt 5 procent, varför Region Örebro läns 10,8 procent visar på en stark effekt i denna jämförelse. 

Nedanstående visualiserar exempel på kombinationen av aktivitet och att lyckas säkra engagemang. En förflyttning från merparten regioner i nedre vänstra hörnet syns nu åter åt höger efter förra kvartalets tillbakagång.

Sveriges regioner i sociala medier Facebook Influens – tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Faktor poäng

Nio (åtta) regioner placerade sig under medel detta kvartal.

Regioner på Facebook – poäng tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Ingen region tappade följare under kvartalet. 

Ett urval mätpunkter (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

 • Störst: Region Skåne
 • Högst viralitet: Region Skåne 
 • Flest inlägg per dag: Region Västernorrland (Region Örebro län)
 • Högst tillväxt: Västra Götalandsregionen (Region Gotland)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Region Norrbotten (Region Gotland) 
 • Dialoger: Samtliga
 • Kortast svarstid (begränsat underlag): Region Dalarna 6256 minuter (Region Dalarna 2844 minuter)
 • Högst responsgrad (begränsat underlag): Region Dalarna 80 procent (Region Dalarna 33,3 procent)

Följande var kvartalets topp 5-regionsidor (poäng) på Facebook: 

Regioner på Facebook – mätpunkter, poängplats topp 5 regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Faktor engagemang

Nedanstående visualisering visar dels fördelningen av totalt engagemang bland samtliga 21 regioner, dels hur aktiviteten med innehåll fördelats under kvartalets månader. Region Örebro län med 11 procents engagemang i detta verktyg detta kvartal visar en god effekt.

Fördelning uppnått engagemang Sveriges regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Notified

Månadsaktivitet regioner – Facebook

Fördelning inlägg Sveriges regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Notified

Bästa poster på Facebook – kvartal 3 2022

Tredje kvartalets mest effektfulla topp 3-inlägg gjordes av Region Örebro län, Region Kalmar län, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen och Region Västmanland. Diverse gratulationer, invigningar och sjukhusövningar samt ökad smittspridning utgjorde kvartalets bästa innehåll.

Covid-19 dominerade inte längre innehåll med bäst effekt under detta kvartal. Ingen region placerade sig i båda verktygen med samma inlägg relaterat covid-19. 

Sveriges regioner i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Sveriges regioner i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Andra kvartalets mest effektfulla topp 3-inlägg gjorde Region Örebro län, Region Västernorrland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Dalarna och Region Jämtland Härjedalen. Merparten inlägg berörde covid-19 därutöver även utmärkelser, Ukraina och blodbrist.

Första kvartalets mest effektfulla topp 3-inlägg gjorde Region Skåne och Region Stockholm, samtliga med fokus covid-19. Region Skåne toppade i båda verktygen med samma inlägg.

Ordmoln och vanligast förekommande ordval i sociala medier

Regioner i sociala medier – vanligaste ordval kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Regioner i sociala medier Facebook – vanligaste ordval kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Sentimentanalys kvartal 3 2022

Attityd relaterat regioner i sociala medier

För många professionella inom kommunikation är det intressant att inte enbart få veta ATT något sagts utan även VAD och HUR. Uppmätt engagemang förklaras sällan ifall det är positivt eller negativt som bekant. Sentimentanalys är en bit på vägen vad gäller HUR, om än långt ifrån utan utmaningar. 

Kommunikationsanalys har för de 21 regionernas Facebook-sidor sammanställt uppmätt nivå av positivt vs negativt sentiment i procent (resterande procent är neutralt). Detta för att få en känsla för omvärldens inställning eller attityd till varumärket och dess tjänster, produkter och service. 

Nedanstående rankning med sentimentanalys visar positiv/negativ attityd relaterat topp 3 av samtliga regioner i sociala medier.

Högst positivt sentiment/attityd baserat på inlägg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

 1. Region Blekinge 65 procent (Region Jönköping: 72 procent) 
 2. Region Jönköping 63 procent (Region Gotland: 71 procent) 
 3. Region Gotland 60 procent (Region Örebro län: 67 procent)

Högst negativt sentiment/attityd baserat på inlägg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

 1. Region Skåne 42 procent (Region Västmanland: 31 procent)
 2. Region Värmland och Region Västmanland 35 procent vardera (Region Stockholm: 29 procent)
 3. Region Jämtland Härjedalen och Region Stockholm 32 procent vardera (Region Norrbotten och Region Västernorrland: 28 procent)

Regioner på Instagram – kvartal 3 2022

Detta underlag baserar sig enbart på ett verktyg, Smampion, och effekt är inte viktad på tre olika verktyg, som den effektanalys som görs relaterat Facebook, därav att resultat Instagram är fristående. 

Region Jämtland Härjedalen (föregående kvartal Region Örebro län) var den sida som placerade sig bäst under kvartalet. Region Uppsala har än så länge ingen aktiv sida på plattformen.

De tre största regionsidorna på Instagram var fortsatt Region Värmland, Region Skåne och Region Örebro län.

Regioner på Instagram – poäng kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Regioner på Instagram – mätpunkter, poängplats topp 5 regioner kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Bästa poster på Instagram – kvartal 3 2022

Sveriges regioner i sociala medier Instagram – bästa inlägg tredje kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Vanligast förekommande ordval i sociala medier

Regioner i sociala medier Instagram – vanligaste ordval kvartal 2 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Avslut

Tack för denna tid av delat intresse samt stimulerande samtal och kontakter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: BumblewingNotified och Smampion. Effektresultat för regioner baseras på en sammanvägd helhet baserad på analyserad data från tre olika källor.Kommunikationsanalys har för denna effektanalys av regioner i sociala medier tagit stöd av följande dataanalysföretag: 

Definition av influens.

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Definition av sentiment (Notified): ”En dator värderar olika ord från 1 till 100 utifrån hur positiva vs negativa de är. ”Våld” anses exempelvis vara ett negativt ord, medan ”fint” är ett positivt. Efter det analyseras varje artikel/post i sociala medier. Om artikeln har flest negativa ord markeras den som negativ. Har den flest positiva ord markeras den som positiv. Om inga direkt värdeord används eller om det är väldigt jämt mellan positiva och negativa ord så blir det neutral. Sen kan man även själv markera en artikel som positiv, negativ eller neutral om man anser att datorn tolkat innehållet fel. Datorn lär sig då dina justeringar och blir med tiden ännu bättre på sentiment. Viktigt att komma ihåg är att sentiment inte fungerar på ironi eller liknande, utan den sortens inlägg får man justera manuellt för att få mer träffsäker statistik.”

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.