Svenska partiledare i sociala medier – effekt kvartal 3 2022

Magdalena Andersson säkrade starkast närvaro i sociala medier under tredje kvartalet 2022. Partiledarna ökade antal inlägg på Facebook, Twitter och Instagram. Annie Lööf gjorde kvartalets bästa inlägg på Instagram och Magdalena Andersson på Twitter. Samtliga partiledare i riksdagen utom två uppvisade dialog med väljarna på Facebook. Annie Lööf annonserade för mest i Metas tjänster. Sista publika effektanalysen.

Efter snart tio års bidrag till kostnadsfri kunskap är detta den sista publika gratisanalysen som Kommunikationsanalys publicerar över de politiska partiledarnas närvaro och effekt i sociala medier. Data kommer att vara tillgänglig under hösten för att underlätta insikter under tiden som partierna gör sina valutvärderingar. 

Tack för allt intresse för politik i sociala medier genom åren – med förhoppning att underlagen bidragit till nya insikter till stöd för vår demokrati.

Sammanfattning tredje kvartalet 2022

 • Under tredje kvartalet 2022 säkrade Magdalena Andersson åter mest effekt i sociala medier, med en tydligt utmärkande dominans på Instagram. Därefter följde Ebba Busch/Jimmie Åkesson på delad andra plats och Ulf Kristersson på tredje plats. Avståndet mellan Magdalena Anderssons effekt i sociala medier relaterat övriga partiledare är tydligt.
 • Partiledarnas innehållsaktivitet ökade på tre plattformar samt var oförändrad på YouTube. Mest aktiv på Facebook var Jimmie Åkesson, på Twitter Annie Lööf och på Instagram Magdalena Andersson. (Annie Lööf YouTube.)
 • Partiledare med flest antal följare per plattform är: Facebook – Jimmie Åkesson, Twitter – Magdalena Andersson och Instagram – Magdalena Andersson. 
 • Sidan för Annie Lööf lade mest på annonsering i Metas tjänster: drygt 800 000 kronor under kvartalet.
 • Samtliga partiledare i riksdagen uppvisade tillväxt av följare på samtliga plattformar. 
 • Samtliga partiledare i riksdagen uppvisade dialog på Facebook under kvartalet, förutom Jimmie Åkesson, Märta Stenevi.
 • Annie Lööfs inlägg på Instagram med information om kommande avgång som partiledare skapade mest effekt på Instagram under kvartalet. Magdalena Anderssons tweet med stöd för Ukraina skapade mest effekt på Twitter.

Effektanalysen baseras på flest och högst topp 3-placeringar sammantaget flertalet olika dataverktyg, med olika faktorer som influens och engagemang samt poäng. (Sentiment redovisas i separat inlägg.) 

Annonsering

Under kvartalet var det sex (sex) partiledare som annonserade i Metas tjänster (Facebook, Instagram osv.): Annie Lööf, Magdalena Andersson, Johan Pehrson, Märta Stenevi, Ebba Busch och Nooshi Dadgostar. Samtliga för belopp mellan 800 kronor och 800 000 kronor. Annie Lööf och Magdalena Andersson annonserade för absolut mest under kvartalet. Sidan för Per Bolund uppvisade ingen kostnad under kvartalet.

Notera att endast sju partiledares sidor finns sökbara i Metas annonsverktyg, saknas görs Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson, samt även Ilan Sadé (MED) och Teysir Subhi (Fi).

Dialoger och sentiment

Under faktor Dialoger på Facebook uppvisade under kvartalet sju (nio) partiledare/språkrör mätbar aktivitet, samtliga tillhörande partier i riksdagen. 

De partiledare i riksdagen som inte uppvisade engagemang i form av dialog var Jimmie Åkesson samt Märta Stenevi. Även Ilan Sadé (MED) uppvisade ingen dialog. Teysir Subhi (Fi) har ingen öppen sida.

I april 2020 introducerade Kommunikationsanalys en ny faktor: sentiment, det vill säga mätning av positiv, neutral eller negativ inställning på bas av ordval i relaterad kommunikation. Eller förenklat, attityd baserat på kommunikationen. Dessa kvartalsanalyser är nu fristående inlägg och aktuell sentimentanalys för partiledarna hittar du här. Ny för tredje kvartalet 2022 kommer 7 oktober 2022 som även blir den sista.

Starkast och störst närvaro per plattform

Starkast kommunikativ partiledare per plattform var detta kvartal:

 • Facebook = Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson (Magdalena Andersson)
 • Twitter = Annie Lööf (Ebba Busch)
 • Instagram = Magdalena Andersson
 • YouTube = Annie Lööf (Ebba Busch)

Störst partiledare per plattform är (föregående kvartal inom parentes): 

 • Facebook: Jimmie Åkesson
 • Twitter: Magdalena Andersson
 • Instagram: Magdalena Andersson
 • YouTube: Annie Lööf (Ebba Busch)

Jimmie Åkessons sida är efter Stefan Löfvens avgång störst på Facebook vad gäller landets partiledare och dess följare. Topp 3 per plattform (ev. ändring av placering/ökning inom parentes):

Facebook
 1. Jimmie Åkesson (186 000, föregående kvartal 178 000 följare)
 2. Magdalena Andersson (93 000, föregående kvartal 85 000 följare)
 3. Ebba Busch (87 000, föregående kvartal 84 000 följare)
Twitter
 1. Magdalena Andersson (173 000, föregående kvartal 163 000 följare)
 2. Ebba Busch (170 000, föregående kvartal 149 000 följare)
 3. Annie Lööf (158 000, föregående kvartal 148 000 följare)
Instagram
 1. Magdalena Andersson (216 000, föregående kvartal 194 000 följare)
 2. Ebba Busch (210 000, föregående kvartal 182 000 följare)
 3. Jimmie Åkesson (146 000, föregående kvartal 123 000 följare)

Ulf Kristersson har ingen Twitter-profil i eget namn.

Topp 3-partiledare per verktyg

 • Facebook
  • Bumblewing: Jimmie Åkesson, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson  
  • Notified: Jimmie Åkesson, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson
  • Smampion: Magdalena Andersson, Johan Pehrson och Jimmie Åkesson
 • Twitter
  • Bumblewing: Ebba Busch, Jimmie Åkesson och Annie Lööf
  • Notified: Magdalena Andersson, Annie Lööf och Ebba Busch
  • Smampion: Annie Lööf/Per Bolund, Märta Stenevi och Ebba Busch
 • Instagram
  • Bumblewing: Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Ebba Busch
  • Notified: Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Ebba Busch
  • Smampion: Magdalena Andersson, Ebba Busch/Märta Stenevi/Ulf Kristersson och Johan Pehrson
 • YouTube
  • Smampion: Annie Lööf och Ebba Busch 

Partiledarna för de 3 största partierna – aktivitet plus influens

I jämförelse med 2021 har dessa tre partiledare i år ökat sin aktivitet på dessa två plattformar.

Jimmie Åkesson har även 2022 en fortsatt hög andel influens på Facebook bland de tre partiledarna för de tre största partierna.

Twitter redovisas inte här då Ulf Kristersson inte har någon egen profil på plattformen utan där kommunicerar via partiet.

Facebook

Antal inlägg Facebook

En jämförelse med 2021 visar att dessa tre partiledare hittills har ökat sin aktivitet under 2022.

Sett till antal inlägg hittills för 2022 fördelar sig innehållsaktiviteten från mest till minst: Jimmie Åkesson, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson.

OBS skilda skalor på årens y-axel.

2022
Partiledare. Antal inlägg/månad på Facebook januari-december 2022. Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
2021
Partiledare. Antal inlägg på Facebook januari-december 2021. Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Influens Facebook

Jimmie Åkesson hade under helåret 2021 högst samt nästan obruten influens på Facebook, förutom ett dipp i augusti. Semestereffekt? Årets första halvår visade för Jimmie Åkesson en fortsatt ledning, dock med avbrott i juni där Magdalena Andersson ökade sin influens och (marginellt) passerade Jimmie Åkesson.

Värt notera att värdena på y-axeln (hittills) är lägre vilket kan tillskrivas att andel influens utmanats av övriga partiledare, som t.ex. Ebba Busch. 

OBS skilda skalor på årens y-axel.

2022
Partiledare. Influens på Facebook januari-december 2022. Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
2021
Partiledare. Influens på Facebook januari-december 2021. Stefan Löfven/Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Instagram

Magdalena Andersson (Ulf Kristersson) var den mest aktiva på Instagram under kvartalet och säkrade även en hög andel influens. 

Antal inlägg Instagram

Sett till antal inlägg hittills för 2022 fördelar sig innehållsaktiviteten från mest till minst: Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson.

OBS skilda skalor på årens y-axel.

2022
Partiledare. Antal inlägg/månad på Instagram januari-december 2022. Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
2021
Partiledare. Antal inlägg/månad på Instagram januari-december 2021. Stefan Löfven/Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Influens Instagram

Magdalena Andersson har efter valet till statsminister och partiledare fjärde kvartalet 2021 säkrat högst andel influens bland partiledarna för de tre största partierna, vilket tydligt förstärks av fortsatt högsta placering under 2022. Detta förstärks även av att värdena på y-axeln är dubblerade jämfört med 2021. 

Både Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson hade under kvartalet en relativt låg influens på Instagram, vilket även kan tillskrivas hög effekt från landets övriga partiledare som Ebba Busch. Avståndet till Magdalena Anderssons effekt blir dock betydande på Instagram, om än minskande under tredje kvartalet.

OBS skilda skalor på årens y-axel.

2022
Partiledare. Influens på Instagram januari-december 2022. Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Partiledare. Influens på Instagram januari-december 2021. Stefan Löfven/Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Totalt antal inlägg per plattform

Den totala kommunikativa innehållsaktiviteten för de tio bevakade politiska partiernas partiledare/språkrör ökade under kvartalet på tre plattformar samt var oförändrad på YouTube. 

Aktivitet per plattform med mest aktiva partiledare specificerad:

 • Facebook: 1 035 (787) inlägg, varav Jimmie Åkesson 200 (169) stycken dvs. 19 (21) procent av totalen politiskt innehåll. 
 • Twitter: 2 045 (1 831) tweets, varav Annie Lööf 639 (Johan Pehrson 600) stycken dvs. 31 (33) procent av totalen politiskt innehåll.
 • Instagram: 1 039 (590) inlägg, varav Magdalena Andersson 200 (Ulf Kristersson 113) stycken dvs. 19 (19) procent av totalen politiskt innehåll.
 • YouTube: 15 (15) videor, varav Annie Lööf 12 (Ebba Busch 11) stycken dvs. 73 (80) procent av totalen politiskt innehåll.

Underlag – Resultat per verktyg

Facebook

Kommunikationsanalys har dels fokus på social media management, dels att på sajten presentera olika verktyg som stöttar hantering och förståelse av närvarons effekter. Dataanalysföretagen Bumblewing tillför faktor influens, Notified faktor engagemang och sentiment, och Smampion faktor poäng.

Influens

Jimmie Åkesson intog första platsen med nästan 40% av totalen influens, följd av Magdalena Andersson samt Ulf Kristersson. Dessa tre säkrade tillsammans drygt 70 procent av partiledarnas totala influens på plattformen.

Influens Facebook kvartal 3 2022 svenska partiledare. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Poäng

Smampions poängskala för sociala medier placerade Märta Stenevi, Nooshi Dadgostar Per Bolund och Ilan Sadé under medel detta kvartal. 

Facebook. Sociala medier politiska partiledare kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Ingen partiledare uppvisade negativ tillväxt av följare detta kvartal. 

Vid ändring, föregående kvartal inom parentes:

 • Flest följare: Jimmie Åkesson
 • Högst viralitet: Johan Pehrson
 • Flest inlägg per dag: Jimmie Åkesson  
 • Högst tillväxt: Johan Pehrson
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Johan Pehrson
 • Dialoger: Samtliga utom Jimmie Åkesson, Märta Stenevi och Ilan Sadé (Ilan Sadé).

Topp 5-partiledare poäng

Mätpunkter topp 5 svenska partiledare poäng Facebook kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Engagemang

I verktyget från Notified ser vi hur engagemanget på Facebook fördelades bland partiledarna, där Jimmie Åkesson åter säkrade det högsta engagemanget på sin närvaro. Magdalena Andersson och Ulf Kristersson var övriga partiledare bland topp 3 på Facebook.

Partiledare Facebook kvartal 3 2022 engagemang sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Notified

Kvartalets toppinlägg Facebook

Jimmie Åkesson återfanns detta kvartal med mest effektfulla inlägg i båda verktygen. 

Topp 3 inlägg per analysverktyg:

 • Bumblewing: Jimmie Åkesson, Jimmie Åkesson och Jimmie Åkesson
 • Smampion: Johan Pehrson, Jimmie Åkesson och Per Bolund

Bumblewing

Toppinlägg Facebook kvartal 3 2022. Svenska partiledare sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Smampion

Toppinlägg Facebook kvartal 3 2022. Svenska partiledare sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Twitter

Ulf Kristersson har ingen egen profil på Twitter. 

Influens

Kvartalets pallplatser på Twitter intogs detta kvartal av Ebba Busch, Jimmie Åkesson och Annie Lööf. Dessa tre säkrade tillsammans nästan 70 procent av partiledarnas totala influens på plattformen.

En tydlig skillnad visade Annie Lööfs höga aktivitet vs Magdalena Anderssons höga engagemangsgrad på budskap. Ingen värdering här av om engagemang är positivt eller negativt. Attityden relaterat partiledarnas kommunikation redovisas i de fristående sentimentanalyserna.

Influens Twitter kvartal 3 2022 svenska partiledare. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Poäng 

Smampions poängskala placerade Jimmie Åkesson, Magdalena Andersson och Teysir Subhi (Fi) under medel detta kvartal.

Svenska partiledare Twitter kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion.

Mätpunkter Twitter

Ingen partiledare visade negativ tillväxt av följare under kvartalet. 

 • Flest följare: Magdalena Andersson 
 • Högst viralitet: Märta Stenevi (Johan Pehrson) 
 • Flest inlägg per dag: Per Bolund
 • Högst tillväxt: Johan Pehrson (Ebba Busch) 
 • Högst engagemangsgrad: Märta Stenevi (Johan Pehrson)

Topp 5-partiledare poäng

Mätpunkter svenska partiledare topp 5 Twitter – kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Engagemang och poster

Data för SwedishPM/Magdalena Andersson översteg under perioden den datamängd Kommunikationsanalys haft tilldelad, varför inget underlag finns registrerat. Kommunikationsanalys har trots det och på grund av anledningen ändå valt att placera Magdalena Andersson på första plats trots avsaknad av underlag.

I Notifieds verktyg ser vi – delvis – hur engagemanget på Twitter fördelades bland partiledarna, där Magdalena Andersson, av ovan angiven anledning, säkrade det högsta engagemanget på sin närvaro. Därefter följd av Annie Lööf och Ebba Busch. 

Partiledare Twitter kvartal 3 2022 engagemang sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Notified

Kvartalets toppinlägg Twitter

Magdalena Andersson återfanns detta kvartal med mest effektfulla inlägg i båda verktygen. 

Topp 3-inlägg per analysverktyg:

 • Bumblewing: Magdalena Andersson, Annie Lööf och Jimmie Åkesson
 • Smampion: Magdalena Andersson, Märta Stenevi och Johan Pehrson

Bumblewing

Toppinlägg Twitter kvartal 3 2022. Svenska partiledare sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Smampion

Toppinlägg Twitter kvartal 3 2022. Svenska partiledare sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Instagram

Influens 

Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Ebba Busch var de som intog pallplats på Instagram detta kvartal. Dessa tre säkrade tillsammans närmare 70 procent av partiledarnas totala influens på plattformen, varav Magdalena Andersson närmare 40 procent av totalen.

Instagram. Influens för svenska partiledare kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Poäng 

Smampions poängskala placerade åter Per Bolund och Jimmie Åkesson under medel detta kvartal samt därtill Nooshi Dadgostar.

Svenska partiledare Instagram kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Mätpunkter Instagram

Ingen partiledare uppvisade negativ tillväxt av följare detta kvartal. Vissa sidor står nu som inaktiverade vilket beror på att sidtyperna för dessa inte längre stöds och analyseras av Smampion.

Vid ändring, föregående kvartal inom parentes:

 • Flest följare: Magdalena Andersson
 • Högst engagemangsgrad: Magdalena Andersson
 • Högst tillväxt: Magdalena Andersson
 • Högst viralitet: Märta Stenevi (Magdalena Andersson)
 • Flest inlägg per dag: Annie Lööf (Ulf Kristersson)

Topp 5-partiledare poäng

Mätpunkter Instagram svenska partiledare topp 5 kvartal 3 2022. Sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Engagemang

I verktyget från Notified ser vi hur faktor engagemang på Instagram fördelas bland partiledarna, där Magdalena Andersson säkrade kvartalets högsta engagemang, därefter Ulf Kristersson och Ebba Busch. 

Politiska partiledare kvartal 3 2022 Instagram engagemang. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

Kvartalets toppinlägg Instagram

Annie Lööf placerade sig i båda verktygens mest effektfulla inlägg på Instagram med inlägget med information om kommande avgång som partiledare. 

Topp 3-inlägg per analysverktyg:

 • Bumblewing: Annie Lööf, Magdalena Andersson och Magdalena Andersson
 • Smampion: Annie Lööf, Ulf Kristersson och Märta Stenevi

Bumblewing

Instagram. Svenska partiledare: månadens tre topp-inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Smampion

Månadens toppinlägg Instagram svenska partiledare kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

YouTube

Endast ett dataverktyg (Smampion).

Poäng

Hittills har två partiledare en egen YouTube-kanal: Ebba Busch och Annie Lööf. Innehållsproduktion ligger betydligt under frekvens av innehåll i övriga kanaler. Under kvartal 3 med pågående valkampanj så har ingen ökning skett från föregående kvartal.

Svenska partiledare YouTube kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Mätpunkter YouTube

 • Flest följare: Annie Lööf 
 • Högst engagemangsgrad: Ebba Busch 
 • Högst tillväxt: Ebba Busch
 • Högst viralitet: Ebba Busch 
 • Flest inlägg per dag: Annie Lööf (Ebba Busch) 
Mätpunkter YouTube svenska partiledare kvartal 3 2022. Sociala medier. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Kvartalets toppvideor YouTube

YouTube. Svenska partiledare: månadens tre topp-inlägg kvartal 3 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Kvartalets ordval i partiledarnas sociala medier

Nedan de 50 vanligaste orden samt ordmoln baserat på partiledarnas användning per plattform under kvartalet. Se gärna vilka ord, och eventuell skillnad mellan plattformar, som partiledarna använt i sin kommunikation i sociala medier.

Facebook

Svenska partiledare ordmoln Facebook kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing
Svenska partiledares 50 vanligaste ord på Facebook kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Twitter

Svenska partiledare ordmoln Twitter kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing
Svenska partiledares 50 vanligaste ord på Twitter kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Instagram

Svenska partiledare ordmoln Instagram kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing
Svenska partiledares 50 vanligaste ord på Instagram kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

YouTube

Svenska partiledares 50 vanligaste ord på YouTube kvartal 3 2022. Källa. Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Avslut 

Tack för dessa år av delat intresse.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakällor: BumblewingNotified samt Smampion 

Förklaring: Influens

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Dialoger (avser Facebook och Twitter): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar.

Fakta: Bloggen analyserar data baserat på tio partier: partiledarna och språkrören för de åtta politiska partierna i riksdagen, samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling. Feministiskt initiativ finns med på grund av sin framgång i sociala medier inför valet 2014, och motsvarande för Medborgerlig Samling inför valet 2018. Tanken med ”samma” politiska partiledare/språkrör är att långa tidslinjer med samma analysobjekt ger bra underlag för att kunna följa utveckling av kommunikation i sociala medier över tid, samt utifrån samma data kunna se trender och förändringar – allt annat lika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.