Statens fastighetsverk: Tematiskt arbete med sociala medier

Under 2020 utökade Kommunikationsanalys med ett flertal nya och intressanta branscher för bevakning och analys av deras framgång och närvaro i sociala medier, däribland statliga myndigheter. Här hittar du tidigare resultat samt röster från landets myndigheter i sociala medier. 

Kommunikationsanalys vill även inspirera genom att möjliggöra tips från utvalda digitala varumärken som visar god effekt inom sociala medier, och som belyser den vardag som ansvariga för sociala plattformar möter. En samlingsplats för professionella med #tipsfrånverkligheten.

Denna gång delar Erika Bjurling, kommunikatör vid Statens fastighetsverk, sina tankar om hur myndigheten arbetar med sociala medier för att nå framgång samt hantera uppföljning.

Foto: Erika Bjurling, Statens fastighetsverk

Vad vill Statens fastighetsverk uppnå med sin närvaro i sociala medier?

– Vi vill att alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att ta del av våra fastigheter och miljöer och berättelserna om dem på ett enkelt sätt. De statliga fastigheterna är vår gemensamma egendom och berättar statens historia, men också om de människor som levt och verkat där.

– Genom sociala medier vill vi berätta om och lyfta fram människor och fastigheter i vår förvaltning samt öka kännedomen om oss som myndighet och arbetsgivare. För att uppnå detta vill vi använda olika kanaler, medier och digitaliseringens möjligheter för att tillgängliggöra våra berättelser för så många som möjligt.

Hur resonerar och agerar ni för ett lyckat upplägg? 

– Vi försöker titta på vad som har varit populärt historiskt och utveckla det kontinuerligt men också få fram nya vinklar och idéer. Vi har nyligen börjat arbeta lite mer tematiskt vilket vi hoppas ska ge oss lite mer struktur i vårt arbete. Förhoppningsvis kommer detta även att leda till att vi kan berätta om mindre kända delar av vårt uppdrag, till exempel hur vi arbetar med innovation och säkerhet.

– Vi arbetar mycket i grupp och spånar idéer, samt arbetar med omvärldsbevakning och inspireras av andra myndigheter och konton. Vi tar hjälp av andra delar av vår organisation för att få tips och uppslag till spännande projekt inom myndigheten.

Hur ser organisationen ut?

– Vår kommunikationsavdelning består i nuläget av 16 personer plus oftast en praktikant, och alla är mer eller mindre involverade i arbetet kring sociala medier, kommer med tips med mera. Tidigare sköttes Facebook och Instagram till största delen av vår pressekreterare men där har vi nyligen gjort en förändring i organisationen. Vi är alla kommunikatörer men har lite olika bakgrund: journalister, kulturvetare, civilekonomer, systemvetare, grafiker med mera. Vi arbetar inte aktivt med Twitter och finns inte på TikTok eller Snapchat.

– Vi på kommunikation äger närvaron i sociala medier men jag upplever att många medarbetare på andra delar av myndigheten är intresserade av vårt arbete och bidrar både med tips, expertkunskaper och ofta även med text och foton.

– Vi har ingen ”kundservicefunktion” eftersom vår verksamhet inte direkt vänder sig till allmänheten. Det är vi inom gruppen som besvarar kommentarerna allteftersom. Specifika frågor, som om någon vill hyra eller få tillgång till en lokal, ska gå via vår registratur så där skickar vi vidare inom myndigheten.

– Det är även vi på kommunikation som sköter LinkedIn, utom när det gäller jobbannonser då HR-staben skriver och lägger ut via verktyget Reachme.

– Jag upplever att vi har ett starkt stöd kring arbetet med sociala medier hos ledningen. De får löpande rapporter kring vad vi har för oss och de bidrar även med krönikor, kommentarer och egna inlägg.

Hur arbetar ni med innehåll?

– Nyligen gick vi över till att arbeta mer tematiskt för att få lite mer struktur och planering i vårt arbete och få tid att förproducera mer. Detta har vi inte hunnit utvärdera ännu men det känns bra!  Vi arbetar med ett årshjul i excel som bas och sedan en tavla i Trello med olika uppslag och idéer.

– Vi har en redaktion på sju personer som jobbar tillsammans med flera olika kommunikationsprojekt i olika kanaler. Vi har som mål att allt material vi producerar ska kunna användas på flera olika sätt, i både interna och externa kanaler, print och digitalt.

– Vi i redaktionen arbetar med alla typer av redaktionellt material, artiklar till vår fina tidning Kulturvärden, filmer till hemsidan och sociala medier, fotografier till tidningen och webb etc. Allt vårt material kan vi använda på flera plattformar och både internt och externt, så det är lite svårt att avgränsa exakt vilken tid som läggs på enbart sociala medier.

– För ett tag sedan publicerade vi första säsongen av Hemliga rum – en serie om olika glömda eller svårtillgängliga platser i vår förvaltning. Denna serie finns på vår hemsida och då använde vi sociala medier för att få folk att gå in och titta på avsnitten. Där har vi fått fin respons och statistik!

Bra egenskaper för att lyckas med sociala medier?

– Jag ser att nyfikenhet, flexibilitet och ett intresse för omvärldsbevakning är viktiga egenskaper. Vad händer i sociala medier, hur gör andra?

– Som enskild är det bra att behärska text, film, foto och grafik. Vi har också inom vår myndighet många skickliga och kommunikativa experter inom olika områden som vi kan ta hjälp av, vilket är en fantastisk tillgång.

– En utmaning med sociala medier är att hänga med i vad algoritmerna har för sig.

Inspiration?

– Vi följer och inspireras av många andra myndigheter, museer, arkiv med flera. Och inte minst våra egna besöksmål som gör ett fantastiskt jobb i sociala medier. Ett annat konto vi inspireras av är vår brittiska motsvarighet  – National Trust.

Hur följer ni upp resultat av er närvaro i sociala medier?

– Vi använder oss av analysföretaget Smampion och får rapporter kontinuerligt. Rapporterna hjälper oss att se trender över tid och ger möjlighet till att till exempel diskutera toppar och dalar.

– Vi har precis fått en ny kollega som är duktig på analys i sociala medier (hurra!), och nu ska vi implementera ett nytt sätt att arbeta med uppföljning och analys.

– Sponsring har vi nyligen börjat testa i sociala medier, och vi får hjälp med analys kring detta av vår upphandlade byrå, men även detta ska vi framöver göra inhouse.

– Vi har en del kvantitativa mål vad gäller antal följare men ännu inga för exempelvis sponsrade inlägg. Det är möjligt att detta kommer tillkomma i framtiden, avslutar Erika.

Här hittar du Statens fastighetsverk på Facebook och Instagram.

Fler inlägg och insikter

Se gärna fler tipsinlägg med röster och erfarenheter från bland annat bankerelhandelmyndigheterregionerpolitik och telekom. Du hittar även tidigare inlägg från bland andra Livrustkammaren och f.d. partiledare Jonas Sjöstedt

Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya insikter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Foto: Erika Bjurling, Statens fastighetsverk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.