Sveriges elhandelsbolag i sociala medier – effekt kvartal 2 2022

Kalmar Energi var kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook. Elhandelsbolagen uppvisade en marginell aktivitetsökning under kvartalet. Mölndal Energi uppvisade kortast responstid. Tre bolag hade negativ tillväxt av följare. Kalmar Energi hade kvartalets mest framgångsrika inlägg. Aktuella nyheter och tips.

2020 släppte Kommunikationsanalys den första publika effektanalysen över elhandelsbolag i sociala medier. Här hittar du resultaten för följande kvartal. 

Sammanfattning

 • Kalmar Energi var andra kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook, därefter följd av Borås Energi och Miljö och Öresundskraft. 
 • Elhandelsbolagen uppvisade en marginell ökning av sin aktivitet på Facebook under kvartalet och gjorde i snitt 10 (10) inlägg per månad. Minst antal inlägg publicerades i april. 
 • Flest inlägg gjorde åter Varberg Energi med 32 (42) stycken inlägg per månad. 
 • Mölndal Energi uppvisade kortast responstid med 5 minuter. 
 • Merparten elhandelsbolag uppvisade dialog på Facebook under kvartalet, undantaget sju (tre) bolag.
 • Tre och samma bolag hade åter negativ tillväxt av följare på Facebook. 
 • Vattenfall ökade mest i sidtillväxt med 978,64 procent.
 • Kalmar Energi hade kvartalets mest framgångsrika inlägg med en påsktävling.

Ta gärna del av nedanstående utförliga detaljer och underlag.

Elhandelsbolagen på Facebook

Samtliga elhandelsbolag var aktiva på Facebook under kvartalet, om än med mycket stor skillnad i innehållsfrekvens. 

Flest följare – de tre största

Störst bland elhandelsbolag på Facebook är E.on med drygt 761 373 (758 994) personer som gillar och följer sidan (sannolikt en global sida). Därefter följer Fortum Sverige med 112 986 (113 077 följare) och Vattenfall Sverige med 188 094 (17 440) följare (föregående kvartal inom parentes). 

En signifikant ökning av följare uppvisade Vattenfall under kvartalet med 978,64 procent (Kraftringen 9,25 procent). 

Elhandelsbolag – aktivitet

Elhandelsbolagen gjorde i snitt 30 (29) inlägg under kvartalet, det vill säga 10 (10) inlägg per månad, eller drygt två per vecka. En marginell aktivitetsökning från föregående kvartal. 

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Sett till helåret 2021 gjorde bolagen i snitt 10 Facebook-inlägg per månad, med en årshögsta nivå i december med 13 inlägg under månaden. Januari och augusti uppvisades lägst aktivitet. 

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag. Ett antal som denna bransch inte följer. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och kvantitet på innehåll påverkas självklart av inom vilken bransch verksamheten finns. 

Med tanke på att energiförsörjning och elpriser är mycket aktuellt och spås bli en viktig faktor inför valet 2022 borde branschens arbete och aktiviteter intressera många följare.

Mest och minst aktiva

Varberg Energi var mest aktiva inom elhandel med 107 (126) stycken inlägg under kvartalet dvs. drygt ett inlägg per dag på Facebook. Att jämföras med branschsnittet på drygt två inlägg – per vecka.

Resultat Facebook – topp 5-elhandelsbolag per verktyg

Andra kvartalet 2022 var det Kalmar Energi som sammantaget säkrade högst effekt på Facebook (första kvartalet 2022 GEAB). 

Vad menas då med effekt? Den kommunikativa utgångspunkten är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom – sammantaget resultat från flera olika analysplattformar. 

Kommunikationsanalys har i och med föregående kvartal gjort en mindre förändring av viktning av placering: en justering vilken inte haft en markant påverkan av sammantaget resultat bland topp 3.

Nedanstående är kvartalets topp 5-placeringar för elhandelsbolag baserat på två verktyg. Två verktyg, vilka detta kvartal inte gav en matchande placering vad gäller elhandelsbolagens sidor och rankning, men som däremot lyfte ett antal samma bolag bland topp 5.

Kommunikationsanalys viktning placerar sammantaget Kalmar Energi högst bland topp 5, följd av Borås Energi och Miljö samt Öresundskraft. 

Facebook

Influens:

 1. Kalmar Energi (GEAB – Gotlands Energi AB)
 2. Karlstads Energi AB (Jämtkraft AB)
 3. Jämtkraft AB (Kraftringen) 
 4. Eskilstuna Energi och Miljö (Eskilstuna Energi och Miljö)
 5. Kraftringen (Öresundskraft).

Poäng

 1. Borås Energi och Miljö/Öresundskraft (Mölndal Energi) 
 2. Mölndal Energi (Kraftringen)
 3. Kraftringen (Jönköping Energi)
 4. HEM, Halmstads Energi och Miljö AB (GEAB – Gotlands Energi AB)
 5. Kalmar Energi (Öresundskraft)

Här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys eller attityd inte finns kopplad. Det innebär att ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt. 

Som bekant är en del av sajtens syfte att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper att presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg, som hanterar och viktar data från sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna externa verktyg kanske inte ger exakt samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys helst gör analys baserad på data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. 

Underlag och verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys de svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens, samt Smampion med faktor poäng. 29 (30) elhandelsbolag finns med i effektanalysen från och med andra kvartalet 2022.

Kvartal 2 2022 – elhandelsbolag på Facebook

Faktor influens

Tillsammans står kvartalets topp 5-bolag för 43,3 (44) procent av totalen influens. Dessa fem elhandelsbolag är alltså dominerande inom branschen vad gäller influens på Facebook, samtidigt som de senaste kvartalen visat att dominansen för topp 5 minskat över tid. 

Andelen för de fem stora minskade alltså fortsatt varför möjligen en trend att flera elhandelssidor nu börjat skapa innehåll med större effekt.

I nedanstående bild ser vi en visualisering av innehåll vs reaktioner. Varberg Energi ses åter tydligt ha haft en hög aktivitet medan Karlstads Energi AB säkrade en hög respons på sina inlägg. 

El-handelsbolag i sociala medier Facebook influens – kvartal 2 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Flera av elhandelsbolagen lyckades detta kvartal skapa höga nivåer av reaktioner på sina inlägg samtidigt som flera fortsatt hade en låg frekvens av innehåll.

Faktor poäng

Smampions poängsbaserade verktyg gav både Borås Energi och Miljö samt Öresundskraft högst poäng under kvartalet. Kalmar Energi placerades på femte plats.

Sveriges elhandelsbolag kvartal 2 2022, poäng. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Negativ tillväxt av följare uppvisade åter Stockholms Elbolag AB, GodEl och Fortum detta kvartal.

17 (16) elhandelsbolag fick inte godkänd Facebook-närvaro under kvartalet enligt Smampions poängskala. 

Mätpunkter, förändringar från förra kvartal inom parentes:

 • Störst: e.on
 • Högst viralitet: Affärsverken (GEAB – Gotlands Energi AB)
 • Flest inlägg per dag: Varberg Energi
 • Högst tillväxt: Vattenfall (Kraftringen)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Karlstads Energi AB (Mölndal Energi)
 • Lägst responstid: Mölndal Energi 5 minuter (GodEl 13 minuter)
 • Högst responsgrad: Mölndal Energi och HEM uppvisade 100 procent (Bixia, Göteborg Energi och Nordic Green Energy Sverige uppvisade 100 procent)
 • Dialoger: 100 procent uppvisade 10 bolag.

Du som följt denna sajt sedan starten 2013 känner väl till dess fokus på kundservice i sociala medier. Sociala medier är ju just ”sociala”, och inte att betrakta som rena informationskanaler. Utbyte. Frågor – med svar. ”Don´t post and ghost.”

Kvartalets fem främsta poängbaserade elhandelsbolag på Facebook var:

Elhandelsbolag i sociala medier topp 5, poäng – mätpunkter kvartal 2 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Arbetar du för ett elhandelsbolag? Vilken svarstid har ni satt för era sociala kanaler som till exempel Facebook? Och, skiljer det sig något mellan svarstider för telefon och mejl versus sociala medier?

Bästa poster på Facebook – andra kvartalet 2022

De olika verktygen rankade denna gång båda innehåll om en påsktävling från Kalmar Energi till första plats.

Även Karlstads Energi, Jönköping Energi och Borås Energi och Miljö placerade sig bland topp 3 i verktygen med innehåll bestående av sport, midsommar, vinnare av Årets god kraft samt driftstörning vatten.

Förra kvartalet toppade GEAB med stormrelaterat innehåll, men även Kalmar Energi och Karlstads Energi placerade sig då i ett verktyg med innehåll relaterat dels Alla hjärtans-tävling, dels tömning av återvinningskärl.

Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg andra kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg andra kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Ordmoln och vanligast förekommande ord

Elhandelsbolag i sociala medier – ordmoln andra kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier – vanligaste ordval andra kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Aktuella nyheter och tips

Kantar: Anseendeindex Företag 2022

Kantar Public har släppt årets Anseendeindex för Företag, där bland annat fem elhandelsbolag finns med. Högst anseende har, i fallande ordning: GodEl, Telge Energi, E.on, Vattenfall och Fortum.

Anseendeindex Företag 2022. Källa: Kantar Public

Sveriges kommunikatörer: Störst utvecklingsbehov

Enligt Sveriges kommunikatörers kompetenskartläggning bland sina medlemmar framkommer nedanstående utvecklingsbehov, där Mål & mätning är det område som respondenterna rankar högst i upplevda behov.

Kompetens kartläggning 2021. Källa: Sveriges kommunikatörer

Enkel hjälp att skriva förståeligt

Språkrådet har lanserat verktyget Klarspråkshjälpen till stöd för alla alla som vill ha hjälp med att skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Personuppgifter och dataskydd på sociala medier

Personuppgifter och dataskydd är en högaktuell fråga med tanke på bland annat GDPR och Schrems II-domen. Stockholms stad har delat sin hantering av dessa frågor publikt vilka du hittar här.

Här kan du läsa Sveriges kommunikatörers info i frågan.

Kontakt och mer kunskap

Kan du känna igen bolagens kommunikation på bas av egen erfarenhet av och/eller möten med dessa på Facebook? 

Nästa kommunikativa effektanalys för elhandelsbolag kommer efter nästa kvartals slut. Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya uppdateringar.

Behöver du eller din organisation ett bollplank, översyn eller stöd vad gäller social media managementVälkommen att höra av dig.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion.

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Källa för urval: Elhandelsbolagen; Energimarknaden i samarbete med Accenture.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.