Sveriges försäkringsbolag i sociala medier – effekt kvartal 1 2022

Länsförsäkringar Värmland säkrade högst effekt på Facebook under första kvartalet 2022. Försäkringsbolagen minskade sin innehållsaktivitet under första kvartalet. Moderna djurförsäkringar var kvartalets mest aktiva sida. Sju försäkringsbolag tappade följare under kvartalet. Länsförsäkringar Stockholm hade kortast svarstid. Nyhet: Fler dataunderlag. Nyheter och tips.

2020 publicerade Kommunikationsanalys den första publika effektanalysen över försäkringsbolagens effekter i sociala medier. Alla resultatunderlag för försäkringsbolag samt relaterade #tipsfrånverkligheten hittar du här.

Intresset för dessa effekter i sociala medier har varit tydligt, och från kvartal 1 2022 används därför två verktyg för en sammanvägd effektanalys. 

Sammanfattning

Från att tidigare resultat baserats på en datakälla, Bumblewing, kommer nu resultaten att sammanvägas med motsvarande data från ytterligare en källa, Smampion. Genom att olika verktyg viktar data från Meta API olika, möjliggör detta ökad reliabilitet för Kommunikationsanalys effektresultat.

 • Länsförsäkringar Värmland säkrade högst effekt på Facebook under första kvartalet 2022.
 • Försäkringsbolagen som bransch minskade sin innehållsaktivitet på Facebook under första kvartalet till i snitt 10 (13) inlägg per månad. Moderna djurförsäkringar var den mest aktiva Facebook-sidan med 36 inlägg per månad. 
 • Agria Djurförsäkring Hund har flest antal följare, 41 540 stycken.
 • Länsförsäkringar Stockholm hade lägsta svarstid med 29 minuter.
 • Sju försäkringsbolags sidor tappade följare under kvartalet. Högst tillväxt uppvisade Länsförsäkringar Gävleborg med 6,28 procent.
 • Sju försäkringsbolag uppvisade 100 procent i faktor dialoger.
 • Inlägg relaterat flyktingar, busväder samt djur säkrade kvartalets högsta effekt. 

Topp 5 försäkringsbolag i sociala medier per verktyg

Baserat på båda verktygens rankning av de 52 försäkringsbolagens sidor på Facebook utifrån topp 5-placeringar, var det Länsförsäkringar Värmland som säkrade den bästa sammantagna placeringen och därmed effekt för första kvartalet 2022.

Bumblewing
 1. Agria Djurförsäkring Katt
 2. Agria Djurförsäkring Häst
 3. Sveland Djurförsäkringar
 4. Länsförsäkringar Värmland
 5. Länsförsäkringar Halland
Smampion
 1. Länsförsäkringar Värmland
 2. Länsförsäkringar Gävleborg
 3. Länsförsäkringar Gotland
 4. Dina Försäkringar
 5. Länsförsäkringar Kalmar län/Länsförsäkringar Södermanland

Här berättar Dina Försäkringar för Kommunikationsanalys läsare hur de arbetar med och resonerar runt närvaro i sociala medier.

Försäkringsbolagens inläggsaktivitet på Facebook 

Försäkringsbranschen Sverige – antal inlägg Facebook per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing
Försäkringsbranschen Sverige – antal inlägg Facebook per månad 2022. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Försäkringsbolagen gjorde i snitt 30 (38) inlägg på Facebook under kvartalet, det vill säga 10 (13) stycken per månad. Från förra kvartalet har alltså en viss aktivitetsminskning av innehåll skett. Sett över tid ligger försäkringsbolagens snitt mycket stabilt. Stabil bransch?

Kommunikationsanalys har tidigare som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och innehåll beror självklart även på inom vilken bransch verksamheten finns. 

Hur effekterna i sociala medier har hjälpt till att stötta bakomliggande affärsmål kan endast organisationen besvara.

Mest aktiva var Moderna Djurförsäkringar som gjorde flest inlägg: 107 stycken under kvartalet, eller 36 stycken per månad.

Tvåan var Länsförsäkringar Bergslagen som gjorde 101 (106) stycken inlägg under kvartalet (föregående kvartal inom parentes). Trean Länsförsäkringar Östgöta gjorde 82 (101) inlägg under kvartalet.

Underlag och verktyg

Svensk Försäkring har ett 50-tal försäkringsbolag som medlemmar vilka svarar för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden. Det finns även branschstatistik som visar att det finns 440 olika försäkringsbolag i Sverige. Kommunikationsanalys baserar från fjärde kvartalet 2021 sin analys på 52 (53) försäkringsbolag med Facebook-sida. Om det är något bolag du ser som viktigt med närvaro i sociala medier och som saknas, välkommen att höra av dig.

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys från kvartal 1 2022 två verktyg, det svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens samt Smampion med faktor poäng.

Kvartal 1 2022 – försäkringsbolag på Facebook

Andel influens

Agria Djurförsäkring Katt intog första plats med 8,8 procent av totalen möjlig influens. (Förra kvartalet Länsförsäkringar Östgöta med 11,4 procent av totalen möjlig influens. 

Fem försäkringsbolag namnges i denna visualisering med högst andel influens, vilka säkrade en dryg tredjedel av total andel influens. 

Resterande 47 försäkringsbolag placeras i gruppen Övriga, vilka tillsammans säkrade 62,1 (58,5) procent av total andel influens. Trenden är en fortsatt ökning av influens från Övriga sidor.

Länsförsäkringar Värmland var åter det försäkringsbolag som inte specifikt relaterar djur, som placerat sig i topp-5 av andel influens under kvartalet, därtill nu även Länsförsäkringar Halland.

Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – influens första kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående bild visar tydligt hur Länsförsäkringar Bergslagen står ut vad gäller aktivitet i form av antal inlägg, medan Agria Djurförsäkring Katt och Agria Djurförsäkring Hund åter lyckats säkra högst antal reaktioner per inlägg.

En stor del försäkringsbolag har förflyttat sig från nedre vänstra hörnet med låg aktivitet samt lågt antal reaktioner på innehåll mot mer mot mitten vad gäller engagemang.

Andel poäng

Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – poäng första kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Sju försäkringsbolag tappade följare under kvartalet: Länsförsäkringar Jönköping, Moderna Djurförsäkringar, Länsförsäkringar Skåne, Atlantica Båtförsäkring, Gjensidige Försäkring Sverige, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Movestic Liv&Pension.

Ett urval mätpunkter:

 • Störst: Agria Djurförsäkring Hund
 • Högst viralitet: Dina Försäkringar
 • Flest inlägg per dag: Moderna Djurförsäkringar
 • Högst tillväxt: Länsförsäkringar Gävleborg
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Länsförsäkringar Gotland 
 • Dialoger: Svedea Hund, Svedea Katt, Länsförsäkringar Bergslagen, Bilsport & Mc Specialförsäkring, Afa Försäkring, Europeiska ERV och ICA Försäkring uppvisade 100 procent.
 • Kortast svarstid: Länsförsäkringar Stockholm 29 minuter
 • Högst responsgrad: Dina Försäkringar, Länsförsäkringar Halland, Länsförsäkringar Älvsborg, Länsförsäkringar Skaraborg, Svedea MC och Svedea Bil uppvisade 100 procent.

Följande var kvartalets topp 5-regionsidor (poäng) på Facebook: 

Sveriges försäkringsbolag i sociala medier – mätpunkter, poängplats topp 5 bolag kvartal 1 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Bästa poster på Facebook – första kvartalet 2022

Agria Djurförsäkring Katt och Agria Djurförsäkring Hund (båda även detta kvartal) samt Agria Djurförsäkring Häst (förra kvartalet Länsförsäkringar Halland) säkrade kvartalets tre bästa inlägg. 

Kommunikationen från Agria avsåg tips för att hjälpa sina djur vid kyla, samt tips relaterat sporthästar.

Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg första kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Förra kvartalet avsåg kommunikationen från Agria tips för att klara nyårsafton med sina djur, och Länsförsäkringar Halland handlade om bedrägeriförsök via sms.

Bästa kommunikation enligt Smampion hade ett flertal inlägg som samlat samma poäng varför ett större underlag nedanstående.

Svenska försäkringsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg första kvartalet 2022. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Ta gärna en titt på inläggen för att förstå vad som tilltalar följare och genererar interaktion.

Försäkringsbranschens vanligaste ord i sociala medier

Försäkringsbranschen – ordmoln kvartal 1 2022. Datakälla: Bumblewing
Försäkringsbranschen – ordmoln kvartal 1 2022. Datakälla: Smampion

Aktuella nyheter och tips

LinkedIn i Sverige

LinkedIn har gjort nedanstående visualisering över plattformens medlemmar i Sverige. Sett till branscher finns flest medlemmar inom Offentlig sektor, därefter IT samt Tillverkning.

De har även släppt en omfattande guide till stöd för en strategi för att utveckla och växa närvaron på LinkedIn.

LinkedIn: medlemmar i Sverige. Källa: LinkedIn

Personuppgifter och dataskydd på sociala medier

Personuppgifter och dataskydd är en högaktuell fråga med tanke på bland annat GDPR och Schrems II-domen. Stockholms stad har delat sin hantering av dessa frågor publikt vilka du hittar här.

Rekommenderar även denna artikel från Google: You need a privacy-centric organisation. Here’s how to build it.

Här kan du läsa Sveriges kommunikatörers senaste info i frågan.

7 sätt att bygga en kultur av mätning inom organisationen 

Sveriges kommunikatörer lyfte förra året att just mätning är ett område som var av mycket stort intresse för landets kommunikatörer. Kommunikationsanalys populära #tipsfrånverkligheten där olika varumärken berättar om sitt arbete med plattformarna, har samtidigt också visat att just mätning är det område som oftast får minst eller inget fokus. Denna enkla artikel, 7 Steps to Build Your Organization’s Communications Measurement Culture, ger ett stöd för att skapa god grund för mätning av insatser och lärdomar av data.

Kostnad för innehåll

Många inlägg i sociala medier produceras och publiceras med förhoppning om att skapa engagemang bland följarna. Samtidigt som detta sker på en alltmer mättad och kräsen marknad. Hur ska då resurser användas bäst för att verkligen säkra engagemang? The True Cost Of Content Marketing Revealed ger några tankar på vägen.

Artikeln 3 Ways Top Enterprise Content Marketers Do Things Differently [New Research] ger tre konkreta tips för att styra innehåll för bäst effekt.

Sprout Social ger 4 innehållstips för engagemang i denna artikel: The 4 types of organic social content you need to drive engagement.

Kommunicera med en röst i sociala medier

För att underlätta relationen med sina sidors följare är det viktigt att följarna möts av en liknande tonalitet, för igenkänning – och trygghet. Här finns tre steg för att säkra att kommunikationen har en enhetlig röst – över tid.

Sociala medier för omvärldsanalys

Att ha koll på vad som händer och sker i omvärlden är som bekant grundläggande för att förstå och kunna planera sin egen verksamhet. Sveriges kommunikatörer har presenterat denna guide i 4 steg, som även (självklart) inkluderar sociala medier.

Podd: Tolka data i sociala medier

Dataanalysföretaget Bumblewing är en långvarig leverantör av dataunderlag till Kommunikationsanalys. Här kan du lyssna till när vd Jonas Tulldahl vid Bumblewing samtalar om data i sociala medier, och hur tolka den, i podden Digitalsnack (30 min). (Där även Kommunikationsanalys kvartalsanalyser för kommuner omnämns.)

Kontakt och mer kunskap

Vad tycker du: är 10 inlägg per månad på Facebook nog med kommunikation från branschen försäkringsbolag? Är djurkommunikation det enda säkra sättet att skapa intresse bland följare? Eller finns chans till nytänk – och kanske… storytelling?

Nästa kvartalsanalys för försäkringsbolag i sociala medier kommer efter kvartalets slut. 

Här kan du följa Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra ny kunskap.

Behöver du eller din organisation ett bollplank och stöd vad gäller kommunikation i allmänhet, eller er närvaro och resultat i sociala medier i synnerhet? Välkommen att höra av dig.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.