Sveriges elhandelsbolag i sociala medier – effekt kvartal 4 2021

Kraftringen var kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook. Elhandelsbolagen ökade sin aktivitet till 11 inlägg per månad. Göteborg Energi uppvisade kortast responstid. Tre bolag hade negativ tillväxt av följare. E.on hade kvartalets mest framgångsrika inlägg. Under 2021 gjorde branschen 10 inlägg per månad. Aktuella nyheter och tips.

I februari 2020 släppte Kommunikationsanalys den första effektanalysen över 29 elhandelsbolag i sociala medier, då med fokus resultat under 2019 som utgångspunkt inför resultat 2020. Här hittar du resultaten för följande kvartal. 

Sammanfattning

 • Kraftringen var fjärde kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook, därefter följd av förra kvartalets etta, Eskilstuna Energi och Miljö.
 • Elhandelsbolagen ökade sin aktivitet på Facebook under kvartalet, i linje med andra kvartalet, och gjorde i snitt 11 (10) inlägg per månad. December månad hade årshögst antal snittinlägg med 13 stycken. Flest inlägg gjorde Varberg Energi med 29 stycken per månad.
  • Med tanke på att energiförsörjning och elpriser är mycket aktuellt och spås bli en viktig faktor inför valet 2022, borde branschens arbete och aktiviteter intressera många följare. Möjlighet till ökad aktivitet under 2022?
 • Göteborg Energi uppvisade kortast responstid med 565 minuter.
 • Tre och samma bolag hade åter negativ tillväxt av följare på Facebook, utförligare info längre ned. 
 • GEAB ökade mest i sidtillväxt med 4,72 procent.
 • E.on hade kvartalets mest framgångsrika inlägg med innehåll relaterat tomten och en önskan om god jul.
 • Elhandelsbolagen publicerade i snitt tio inlägg per månad på Facebook under 2021.

Elhandelsbolagen på Facebook

Samtliga elhandelsbolag var aktiva på Facebook under kvartalet, om än med mycket stor skillnad i innehållsfrekvens.

Flest följare – de tre största

Störst bland elhandelsbolag på Facebook är e.on med drygt 730 000 (730 000) personer som gillar och följer sidan (sannolikt en global sida). Därefter följer Fortum Sverige med drygt 113 000 följare (113 000), och därefter Vattenfall Sverige med drygt 17 000 (17 000) följare (föregående kvartal inom parentes). 

Ingen betydande ökning av följare bland de tre stora sidorna under kvartalet. GEAB ökade mest i sidtillväxt med 4,72 procent. Här kan du läsa om GEAB:s bakomliggande arbete för framgång i sociala medier. 

Elhandelsbolag – aktivitet

Elhandelsbolagen gjorde i snitt 33 (29) inlägg under kvartalet, det vill säga 11 (10) inlägg per månad, eller knappt tre per vecka. En viss aktivitetsökning från föregående kvartal. 

Sett till helåret 2021 gjorde bolagen i snitt 10 Facebook-inlägg per månad, med en årshögsta nivå i december med 13 inlägg under månaden. Januari och augusti uppvisades lägst aktivitet.

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys som utgångspunkt rekommenderat ett inlägg per dag. En utgångspunkt som denna bransch inte följer. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och kvantitet på innehåll påverkas självklart av inom vilken bransch verksamheten finns. 

Med tanke på att energiförsörjning och elpriser är mycket aktuellt och spås bli en viktig faktor inför valet 2022 borde branschens arbete och aktiviteter intressera många följare.

Mest och minst aktiva

Varberg Energi var mest aktiva inom elhandel med 89 stycken inlägg under kvartalet dvs. knappt ett inlägg per dag på Facebook. Att jämföras med branschsnittet på knappt tre inlägg – per vecka.

Resultat Facebook – topp 5-elhandelsbolag per verktyg

Fjärde kvartalet 2021 var det Kraftringen (tredje kvartalet Eskilstuna Energi och Miljö) som sammantaget säkrade högst effekt på Facebook. 

Vad menas då med effekt? Den kommunikativa utgångspunkten är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom – sammantaget resultat från flera olika analysplattformar. 

Nedanstående är kvartalets topp 5-placeringar för elhandelsbolag baserat på två verktyg. Två verktyg, vilka detta kvartal inte ger en matchande placering vad gäller elhandelsbolagens sidor och rankning. Däremot placerar båda verktygen Kraftringen och Eskilstuna Energi och Miljö bland topp 5. 

Facebook

Influens:

 1. E.on (Fortum)
 2. Eskilstuna Energi och Miljö
 3. Kraftringen (E.on)
 4. Fortum (Kalmar Energi)
 5. Karlstads Energi AB (GEAB – Gotlands Energi AB).

Poäng

 1. Mölndal Energi
 2. Kraftringen samt Borås Energi och Miljö (GEAB – Gotlands Energi AB)
 3. HEM, Halmstads Energi och Miljö (Eskilstuna Energi och Miljö)
 4. Eskilstuna Energi och Miljö (Jönköping Energi)
 5. Jönköping Energi (HEM, Halmstads Energi och Miljö)

Här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys eller attityd inte finns kopplad. Det innebär att ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt. 

Som bekant är en del av sajtens syfte att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper att presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg, som hanterar och viktar data från sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna externa verktyg kanske inte ger exakt samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att denna blogg helst gör analys baserad på data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. 

Underlag och verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys de svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens, samt Smampion med faktor poäng. 30 (29) elhandelsbolag finns med i effektanalysen från och med fjärde kvartalet 2021.

Kvartal 4 2021 – elhandelsbolag på Facebook

Faktor influens

Tillsammans står kvartalets topp 5-bolag för 52,5 (54,4) procent av totalen influens. Dessa fem elhandelsbolag är alltså dominerande inom branschen vad gäller influens på Facebook, och mest tydligt detta kvartal var Fortum.

Andelen för de fem stora har minskat över tid varför möjligen en trend att flera elhandelssidor nu börjat skapa innehåll med större effekt.

I nedanstående bild ser vi en visualisering av innehåll vs reaktioner. Varberg Energi ses tydligt ha haft en hög aktivitet medan E.on säkrade en hög respons på sina inlägg. 

El-handelsbolag i sociala medier Facebook influens – kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Majoriteten av elhandelsbolagen lyckades inte skapa utmärkande höga nivåer av reaktioner på sina inlägg och flertalet hade samtidigt en låg frekvens av innehåll.

Faktor poäng

Även Smampions poängsbaserade verktyg placerade Kraftringen bland kvartalets topp 5 på en delad andra plats.

Sveriges elhandelsbolag kvartal 4 2021, poäng. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Negativ tillväxt av följare uppvisade åter Stockholms Elbolag AB, GodEl och Fortum detta kvartal.

16 (19) elhandelsbolag fick inte godkänd Facebook-närvaro under kvartalet enligt Smampions poängskala. 

Mätpunkter, förändringar från förra kvartal inom parentes:

 • Störst: e.on
 • Högst viralitet: GEAB – Gotlands Energi AB (Affärsverken)
 • Flest inlägg per dag: Varberg Energi (Eskilstuna Energi och Miljö)
 • Högst tillväxt: GEAB – Gotlands Energi AB
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Karlstads Energi AB (Mölndal Energi)
 • Lägst responstid: Göteborg Energi 565 minuter (Vattenfall Sverige 24 minuter)
 • Högst responsgrad: HEM, Halmstads Energi och Miljö AB uppvisade 100 procent (HEM 66,7 procent).
 • Dialoger: 100 procent uppvisade sex (elva) elhandelsbolag: HEM, GEAB, Göteborg Energi, Bixia, Nordic Green Energy Sverige och GodEl.

Du som följt denna sajt sedan starten 2013 känner väl till dess fokus på kundservice i sociala medier. Sociala medier är ju just ”sociala”, och inte att betrakta som rena informationskanaler. Utbyte. Frågor – med svar. ”Don´t post and ghost.”

Kvartalets fem främsta poängbaserade elhandelsbolag på Facebook var:

Elhandelsbolag i sociala medier topp 5, poäng – mätpunkter kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Arbetar du för ett elhandelsbolag? Vilken svarstid har ni satt för era sociala kanaler som till exempel Facebook? Och, skiljer det sig något mellan svarstider för telefon och mejl versus sociala medier?

Bästa poster på Facebook – fjärde kvartalet 2021

De olika verktygen rankade denna gång båda samma innehåll från E.on på första plats.

E.on toppade i båda verktygen med ett inlägg på Facebook med en önskan om god jul. Därefter följde Fortum med ett inlägg om kärnkraft samt Karlstads energi med ett inlägg om matkassar till behövande. Affärsverken kommunicerade om en möjlighet att minska köer samt Borås Energi och Miljö uppmärksammade bröstcancerkampanjen. 

Förra kvartalet toppade Fortum i det ena verktyget med innehåll relaterat Städa Sverige. I det andra verktyget hade GEAB en tävling om biljetter, Mölndal Energi en artikel om tid för att laddad elbil och Fyrfasen Energi bloggade om elpriser rörligt/fast.

Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg fjärde kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg fjärde kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Ordmoln och vanligast förekommande ord

Elhandelsbolag i sociala medier – ordmoln fjärde kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier – vanligaste ordval fjärde kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Aktuella nyheter och tips

Podd: Tolka data i sociala medier

Dataanalysföretaget Bumblewing är en långvarig leverantör av dataunderlag till Kommunikationsanalys. Här kan du lyssna till när vd Jonas Tulldahl vid Bumblewing samtalar om data i sociala medier, och hur tolka den, i podden Digitalsnack (30 min). (Där även Kommunikationsanalys kvartalsanalyser för kommuner omnämns.)

Sociala medier viktiga för information om hållbarhet

Strategikonsulten Differ har utsett Sveriges grönaste varumärke 2022 där bland annat elbolag finns med som kategori. I rapporten framgår att sociala medier är den tredje viktigaste källan för svenskar relaterat information om hållbarhet, medan det för ungdomar är den viktigaste källan.

Sveriges grönaste varumärke 2022: informationskanaler relaterat hållbarhet. Källa: Differ

Vattenfall, GodEl och Skellefteå Kraft placerade sig i toppen för elbolag. Den utmaning som ses bland omvärld är att det är svårt att göra gröna val på grund av okunskap om hur elen är producerad. Kanske ett innehållstips för budskap i sociala medier under 2022?

SR och sociala medier – handbok

Sveriges Radio har sedan många år uppmärksammats för sitt interna arbete och utförliga material som relaterar just arbete med sociala medier. Här hittar du deras senaste handbok.

Säkerhetshantering av sociala medier

I november fick Örebro universitet negativ press relaterat att deras twitter-konto kapats och budskap om kryptovaluta kommunicerades. Hur hanterar ni era egna konton och access, samt process för vilka som har tillgång och hur ofta lösenord byts?

Mäta digital mognad

Du kan mäta din organisations digitala mognad med DiMiOS-modellen som bland annat Linköpings kommun och Region Stockholm använder.

Relaterat digitalisering släppte EU-kommissionens DESI 2021 under kvartalet (Digital and Society Index 2021) för vidare läsning för en europeisk jämförelse.

Digital inkludering och tillgänglighet

Informationswebbplatsen Digin.nu ger information, stöd och verktyg för digital inkludering och tillgänglighet. Här får du information, inspiration och vägledning. Sajten drivs av myndigheterna PTS, DIGG, MFD och MTM.

Nytt regelverk för digitala tjänster – DSA/DMA

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om att reformera regelverket för alla digitala tjänster. En lag som kommer att avgöra hur såväl sociala medier som e-handlare kan agera i EU. Här kan du läsa Sveriges Annonsörers lättförståeliga nedbrytning och förklaring på svenska.

En ansvarig förhandlare i frågan i Europaparlamentet har varit svenska Arba Kokalari, och härkan du läsa mer om hennes tankar.

Tips relaterat integritetsfrågor

Sveriges kommunikatörer har skrivit detta inlägg om hantering av integritet och personuppgifter på nätet.

Twitter utökar säkerhetsskydd

Så kallad ”private media” omfattas nu även av skydd på Twitter som till exempel hemadresser, id-handlingar, privat kontaktinformation osv. Mer info hos Twitter.

Kundservice i sociala medier samt Brilliant Awards 2022

Företaget Brilliant har skrivit om trender vad gäller kundservice och skriver bland annat detta relaterat sociala medier: 

De vanligaste kanalerna för kundserviceenheter är fortfarande de gamla hederliga telefon och epost och därefter kommer chat och facebook. Bland sociala medier så är det just Facebook eller Instagram som är vanligast. I år ser vi dock att snittet på antal kanaler man tar emot kundkontakter på inte ökar utan istället minskat något. Man försöker nu smalna av, förtydliga och helt enkelt effektivisera sina resurser och processer på bästa sätt.

Hur ser det ut i din organisation?

I Brilliant Awards 2022 delades pris för bästa kundservice inom bransch Energi ut till Öresundskraft, Dalakraft och Skellefteå Kraft.

Kontakt och mer kunskap

Kan du känna igen bolagens kommunikation på bas av egen erfarenhet av och/eller möten med dessa på Facebook? 

Nästa kommunikativa effektanalys för elhandelsbolag kommer efter nästa kvartals slut. Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya uppdateringar.

Behöver du eller din organisation ett bollplank, översyn eller stöd vad gäller social media managementVälkommen att höra av dig.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion.

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Källa för urval: Elhandelsbolagen; Energimarknaden i samarbete med Accenture.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.