Svenska myndigheter i sociala medier – effekt kvartal 4 2021

Polisen var kvartalets bästa myndighetssida på Facebook. Sveriges (statliga) myndigheter gjorde under fjärde kvartalet en aktivitetsökning till i snitt 12 inlägg per månad på Facebook. Flest inlägg gjorde SMHI. Högst tillväxt under kvartalet uppvisade PRV. Kvartalets bästa inlägg gjordes av Polisen. Högst influens säkrades både på Twitter samt Instagram av Försvarsmakten. Helår 2021. Aktuella nyheter och tips.

Under 2020 utökade Kommunikationsanalys sina effektanalyser i sociala medier till att omfatta skattefinansierade verksamheter som Sveriges kommunerlänsstyrelser, (statliga) myndigheter, regioner och sjukhus. En anledning till detta nya fokusområde var pandemin och samhällets tydliga behov av information och fakta, där sociala medier fyller en viktig roll som nyhetskälla för många.

Myndigheter i sociala medier kvartal 4 2021

Resultat från tidigare kvartal hittar du här samt relaterade #tipsfrånverkligheten.

Samtliga 40 myndigheter på Facebook har inte motsvarande närvaro på Twitter och Instagram varför antalet sidor på de plattformarna är färre.

Sammanfattning

Polisen var detta kvartals bästa myndighetssida på Facebook. Topplacering per kvartal helår 2021:

 1. Krisinformation.se
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Folkhälsomyndigheten
 4. Polisen

Sveriges (statliga) myndigheter gjorde under fjärde kvartalet en aktivitetsökning till i snitt 12 (10) inlägg per månad på Facebook.

För helåret 2021 gjorde myndigheterna i snitt 11 inlägg per månad på Facebook.

Flest inlägg gjorde åter SMHI med 118 inlägg under kvartalet.

Högst tillväxt under kvartalet uppvisade PRV med nästan 22 procent. Största myndighetssida är Polisen med närmare 377 000 följare på Facebook.

Samtliga myndighetssidor, utom Nämnden för hemslöjdsfrågor, AP7 Statens premiepensionfonder, Strålsäkerhetsmyndigheten och Swedavia, uppvisade dialoger på sina Facebook-sidor.

Kvartalets bästa inlägg på Facebook gjordes av Polisen om falska sms.

Kvartalet visade en minskad effekt för Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se. Istället en ökande trend av andel total influens för andra myndigheter: en möjlig koppling relaterat att pandemins effekter stabiliseras/minskar? Eller valår, där Polisens roll i att bekämpa våld blir tydligt för väljarna?

Högst influens säkrade Försvarsmakten på både Twitter samt Instagram.

Resultat myndigheter i sociala medier fjärde kvartalet 2021

Fjärde kvartalet 2021 placerade sig Polisen på Facebook högst bland verktygens topp 5. En sida som alltså sammantaget säkrat högst effekt på bas av två olika verktyg. 

Effekt är utifrån en kommunikativ utgångspunkt en mix av engagemang, räckvidd och varumärkeskännedom. Hur närvaron stöttat verksamhetsmålen kan endast myndigheterna själva besvara. Kanske en faktor att få se i respektive årsredovisning?

Det är viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys (attityd) inte finns kopplad till dessa resultat. Ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt som bekant. Som ett exempel på sentimentanalys kan du se denna för de politiska partierna. 

Kommunikationsanalys värderar högt en hygiennivå av kundservice, det vill säga ta hand om och svara på frågor och kommentarer. Ibland värt att påminna om att det heter sociala medier av en anledning, det vill säga att både tala OCH lyssna OCH svara. Som visas längre ned har 6 (2) av 40 myndigheter 100 procents responsgrad på kommentarer och inlägg på Facebook detta kvartal.

Aktivitet – (statliga) myndigheter – flest och minst inlägg

Aktivitet inlägg – myndighetssnitt

Sveriges myndigheter gjorde i snitt 35 (29) inlägg under kvartalet på Facebook, motsvarande 12 (10) inlägg per månad. Vi kan alltså se en aktivitetsökning från landets myndigheter på Facebook. Antalet inlägg var samtidigt något färre än motsvarande kvartal 2020 med då 13 inlägg per månad.

I stort status quo som trend med andra ord. Med tanke på en myndighets ofta breda uppdrag torde inte brist på innehåll vara en begränsande faktor.

För helåret 2021 gjorde myndigheterna i snitt 11 inlägg per månad på Facebook.

Antal inlägg per månad Facebook 2021 – (statliga) myndigheter. Källa: Kommunikationsanalys. 
Datakälla: Bumblewing

Denna blogg har som utgångspunkt generellt rekommenderat ett inlägg per dag, vilket myndigheterna som grupp inte producerar. Det är dock en mycket stor skillnad mellan de granskade 40 (statliga) myndigheterna.

Flest och minst inlägg under kvartalet

Det var åter SMHI som gjorde flest inlägg under kvartalet: 118 (90) stycken, eller 39 (30) stycken per månad. Det motsvarar tre gånger fler inlägg än myndighetssnittet för kvartalet. 

Den myndighet som gjorde minst antal inlägg under kvartalet var åter Swedavia 1 (2) stycken. En liten varning vad gäller Swedavias sida som nu innehåller flertalet kritiska kommentarer som inte besvarats.

Facebook – topp 5-myndigheter per verktyg

En del av Kommunikationsanalys bloggs syfte är att visa på olika verktyg som hjälper presentera och tolka data från sociala medier. Verktyg som hanterar och viktar samma data men på olika sätt. Att väga samman flera olika verktygs resultat ökar reliabiliteten för en sidas genomslag och effekt.

Nedanstående är rankningen av kvartalets topp 5-myndigheter baserat på två verktyg, vilka även denna gång inte ger en exakt matchning vad gäller topp 5, däremot hade båda en gemensam myndighetssida högt placerad bland topp 5: Polisen. Även Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se placerade sig bland topp 5 i båda verktygen men med en lägre sammantagen placering.

Facebook topp 5, kvartal 4 2021 (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

Influens

 1. Polisen – här kan du läsa mer om myndighetens arbete i sociala medier
 2. Försvarsmakten (Folkhälsomyndigheten – här kan du läsa mer om myndighetens arbete i sociala medier)
 3. Folkhälsomyndigheten (Försvarsmakten – här kan du läsa mer om myndighetens arbete i sociala medier)
 4. Krisinformation.se – här kan du läsa mer om den gemensamma myndighetenssidans arbete i sociala medier
 5. Tullverket (Migrationsverket)

Poäng

 1. PRV (Folkhälsomyndigheten)
 2. Polisen (Naturvårdsverket)
 3. Folkhälsomyndigheten (Krisinformation. se)
 4. Krisinformation. se (PRV)
 5. Statens Fastighetsverk/Tullverket (Polisen)

Viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna (externa) verktyg kanske inte ger samma resultat som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys primärt gör effektanalys baserad på minst två verktyg för att säkra reliabilitet relaterat ”bäst i klassen”. 

Till hjälp för dataunderlag från Facebook används två verktyg: de svenska analysföretagen Bumblewing (influens) och Smampion (poäng). För dataunderlag från Twitter och Instagram används endast Bumblewing. Det är respektive myndighets svenska huvudsida (alternativt största) som mätts i dessa blogginlägg. Undantag är Krisinformation.se som är en sida vilken flera myndigheter står bakom.

Facebook kvartal 4 2021 – fördelat per verktyg

Från andra kvartalet 2020 baseras effektanalysen för Facebook på data från flera verktyg för att visa på sammantagen helhet och utfall men även skillnader mellan verktyg. Sammantaget ger detta analysen en ökad reliabilitet vad gäller faktiska effekter. 

Faktor Influens – Bumblewing

Verktyget Bumblewing tillför faktor influens

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes om återkommande/nya):

 1. Polisen: 43,3 (35) procent
 2. Försvarsmakten: 12,5 (15,1) procent
 3. Folkhälsomyndigheten 9 (21,8) procent
 4. Krisinformation.se: 8 (9,1) procent
 5. Tullverket (Migrationsverket): 4,1 (3,5) procent 

Tillsammans står dessa fem myndighetssidor för 78.9 (84,5) procent av totalen influens. Det vill säga, dessa topp 5-sidor säkrar därmed en helt dominerande influens relaterat (statliga) myndigheter på Facebook. Särskilt Polisen med 43,5 procent säkrar en effektiv kommunikation på denna plattform.
Värt att notera att 35 myndigheter därmed delar på resterande 23,1 (15,5) procent. En nu ökande trend influens för flera myndigheter relaterat att pandemins effekter stabiliseras/minskar? Eller valår där Polisens roll i att bekämpa våld är tydligt för väljarna?

Med största sannolikhet kommer de myndigheter som har frekvent och nära kontakt med allmänheten att säkra en större andel influens än övriga, som till exempel Polisen i jämförelse Nämnden för hemslöjdsfrågor. Äpplen och päron, men samma plattformar och skattepengar.

Myndigheter i sociala medier – influens och engagemang kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående ser vi en visualisering av engagemang det vill säga mängden innehåll vs reaktioner. Polisen är åter ett exempel på en myndighetssida som uppvisar en mix av både aktivitet och säkrat engagemang. SMHI sticker ut vad gäller hög aktivitet. 

Faktor Poäng – Smampion

Enligt Smampions poängsbaserade verktyg var kvartalets fem främsta myndighetssidor (föregående kvartal inom parentes):

 1. PRV (Folkhälsomyndigheten)
 2. Polisen (Naturvårdsverket)
 3. Folkhälsomyndigheten (Krisinformation.se)
 4. Krisinformation.se (PRV)
 5. Statens fastighetsverk (Polisen).
Myndigheter i sociala medier – poäng kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

17 (23) myndigheter fick inte godkänd Facebook-närvaro fjärde kvartalet 2021 enligt Smampions poängskala. 

En myndighetssida uppvisade negativ tillväxt av följare detta kvartal: Försäkringskassan Förälder.

Samtliga myndighetssidor utom Nämnden för hemslöjdsfrågor, AP7 Statens premiepensionfonder, Strålsäkerhetsmyndigheten och Swedavia uppvisade dialoger på sina Facebook-sidor.

Utfall mätpunkter (vid ändring står föregående kvartals myndighet inom parentes):

 • Störst: Polisen
 • Högst viralitet: Folkhälsomyndigheten 
 • Flest inlägg per dag: SMHI
 • Högst tillväxt: PRV (Notarie – Sveriges domstolar)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Tullverket (Folkhälsomyndigheten)
 • Dialoger: Samtliga utom fyra myndighetssidor
 • Kortast svarstid (lågt utfall): Skolverket 1500 minuter (Sida 17 minuter)
 • Högst responsgrad (lågt utfall): SMHI 75 procent (100 procent Riksbanken och Diskrimineringsombudsmannen).

Nedan syns kvartalets topp 5-poängbaserade myndighetssidor på Facebook: 

Myndigheter i sociala medier – mätpunkter, plats 1-5 kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mest framgångsrika Facebook-inlägg fjärde kvartalet

Båda verktygen rankade inlägg från Polisen bland topp 3 för kvartalet, därtill även Transportstyrelsen och Tullverket i ett verktyg.

Myndigheter Facebook – bästa tre inlägg kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Myndigheter Facebook – bästa tre inlägg kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Ordval och ordmoln Facebook – myndigheter

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Facebook kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Facebook kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Twitter kvartal 4 2021 (ett verktyg, faktor influens)

Av de 40 myndigheter som mäts på Facebook har av dessa även 33 profiler på Twitter. Tre (tre) av dessa gjorde inga tweets under perioden: åter Kronofogden, Lantmäteriet och Rymdstyrelsen. Kronofogden kommunicerar ingen aktivitet på kontot och Lantmäteriet har skyddade tweets. Rymdstyrelsens senaste tweet var i januari 2021.

Myndigheternas aktivitet på Twitter uppgick till 60 (53) tweets per kvartal, eller 20 (18) tweets per månad. Mest aktiv var Krisinformation.se med 386 tweets under kvartalet.

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens på Twitter hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes om återkommande):

 1. Försvarsmakten 24,1 procent (Krisinformation.se 22,6 procent)
 2. Krisinformation.se 19,5 procent (Folkhälsomyndigheten 14,2 procent)
 3. Sida 10,7 procent (Försvarsmakten 13,8 procent)
 4. Karolinska Institutet 10 procent (Sida 13,7 procent) 
 5. Folkhälsomyndigheten 9,1 procent (Polisen nationellt 9 procent)

Tillsammans står dessa fem myndighetsprofiler för 73,5 (73,4) procent av totalen influens. Här ser vi åter en myndighet som inte förekommit i toppen på Facebook: Sida. 

Värt notera att 28 myndigheter därmed delade på resterande 26,5 (26,6) procent influens. Tidigare ökning för året på denna plattform av effekt för gruppen Övriga avstannade därmed något.

Myndigheter på Twitter – influens och engagemang kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående bild illustrerar väl Krisinformation.ses höga aktivitet vs det engagemang som Försvarsmakten skapar. Majoriteten myndigheter placerade sig i vänstra, nedre hörnet med både låg aktivitet samt lågt engagemang på innehåll.

Mest framgångsrika inlägg Twitter – tredje kvartalet

Vid ändring föregående kvartal inom parentes:

 1. Försvarsmakten (Polisen nationellt)
 2. Skatteverket (Migrationsverket)
 3. Försvarsmakten (Krisinformation.se)
Myndigheter på Twitter – bästa tre inlägg kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ordmoln

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Twitter kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Instagram kvartal 4 2021 (ett verktyg, faktor influens)

Av de 40 myndigheter som mäts på Facebook har av dessa även 26 av dem sidor på Instagram. Fyra (tre) av dessa gjorde inga inlägg under perioden: åter Sveriges Domstolar, Swedavia och Textilsmart (gemensam sida för Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen) samt därtill Lantmäteriet.

Myndigheternas aktivitet på Instagram uppgick till 25 (19) stycken inlägg per kvartal, eller 8 (6) inlägg per månad. 

Mest aktiva var åter Statens fastighetsverk med 91 (50) inlägg under kvartalet, motsvarande 30 (17) inlägg per månad.

Kvartalets fem myndighetssidor med högst influens på Instagram hanterades av (resultat föregående kvartal inom parentes om återkommande):

 1. Försvarsmakten 26,5 procent (Försvarsmakten 35,4 procent)
 2. Polisen 23,1 procent (Polisen: 23,8 procent)
 3. Statens fastighetsverk 21,9 procent (Statens fastighetsverk 12,7 procent)
 4. Tullverket 7,3 procent (Kustbevakningen: 7,8 procent)
 5. Kustbevakningen 6,1 procent (Tullverket: 5,3 procent)

Tillsammans står dessa fem myndighetssidor för 84,8 (85,1) procent av totalen influens. Värt att notera att 21 myndigheter därmed delar på resterande 15,2 (14,9) procent. 

Myndigheter på Instagram – influens och engagemang kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ovanstående visualisering illustrerar väl Statens fastighetsverks höga aktivitet vs det engagemang som åter Försvarsmakten och Polisen skapar. 

Intressant notera spridningen i denna visualisering i jämförelse med motsvarande för Twitter, och i viss mån även Facebook, där denna visar att myndigheterna på Instagram fortsatt både uppvisar högre aktivitet, samt att innehållet skapar aningen mer engagemang. 

Mest framgångsrika inlägg Instagram – fjärde kvartalet

Vid ändring från föregående kvartal inom parentes.

 1. Försvarsmakten (Försvarsmakten)
 2. Polisen (Polisen)
 3. Försvarsmakten (Polisen)
Myndigheter på Instagram – bästa tre inlägg kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Ordmoln

Myndigheter i sociala medier – vanligaste ordval Instagram kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Aktuella nyheter och tips

Kommunikatörens roll i offentlig sektor

Den 25 januari 2022 höll Lunds universitet och Institute for public affairs ett samtal om strategisk kommunikation. Här kan du ta del av det bandade samtalet.

Strategisk kommunikation. Lunds universitet

Krav att förmedla överdrivet positiv bild av verksamheten?

Fackförbundet DIK skriver att:

En av tre som arbetar med kommunikation i offentlig sektor har upplevt interna krav på att förmedla en överdrivet positiv bild av den egna organisationens verksamhet. 12 procent inom kommuner och regioner uppger dessutom att de blivit utsatta för otillbörliga påtryckningar från politiker.

Diariéföring, arkivering och gallring i sociala medier

En myndighets kontakt med allmänhet blir som bekant allmän handling, så även kontakter via sociala medier. Här hittar du hur Malmö stad arbetar med dessa frågor.

Säkerhetshantering av sociala medier

I november fick Örebro universitet negativ press relaterat att deras twitter-konto kapats och budskap om kryptovaluta kommunicerades. Hur hanterar ni era egna konton och access, samt process för vilka som har tillgång och hur ofta lösenord byts?

SR och sociala medier – handbok

Sveriges Radio har sedan många år uppmärksammats för sitt interna arbete och utförliga material som relaterar just arbete med sociala medier. Här hittar du deras senaste handbok.

Faxen fasas ut i offentlig sektor

Digital kommunikation är inte enbart sociala medier som bekant utan SKR och regeringen har kommit överens om en gemensam ambition om att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation mellan välfärdens verksamheter.

DIGG har fått uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor. 

En relaterad reflektion från Kommunikationsanalys är att dessa övergripande uppdrag som kommer att bistå offentlig förvaltning, som även de frågor som t.ex. relaterar GDPR och Schrems II-domen, borde kunna hanteras från en källa istället för var och en för sig? 

Mäta digital mognad

Du kan mäta din organisations digitala mognad med DiMiOS-modellen som bland annat Linköpings kommun och Region Stockholm använder.

Relaterat digitalisering släppte EU-kommissionens DESI 2021 under kvartalet (Digital and Society Index 2021) för vidare läsning för en europeisk jämförelse.

Podd: Tolka data i sociala medier

Dataanalysföretaget Bumblewing är en långvarig leverantör av dataunderlag till Kommunikationsanalys. Här kan du lyssna till när vd Jonas Tulldahl vid Bumblewing samtalar om data i sociala medier, och hur tolka den, i podden Digitalsnack (30 min). Där även Kommunikationsanalys kvartalsanalyser för kommuner omnämns.

Digital inkludering och tillgänglighet

Informationswebbplatsen Digin.nu ger information, stöd och verktyg för digital inkludering och tillgänglighet. Här får du information, inspiration och vägledning. Sajten drivs av myndigheterna PTS, DIGG, MFD och MTM.

Nytt regelverk för digitala tjänster – DSA/DMA

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om att reformera regelverket för alla digitala tjänster. En lag som kommer att avgöra hur såväl sociala medier som e-handlare kan agera i EU. Här kan du läsa Sveriges Annonsörers lättförståeliga nedbrytning och förklaring på svenska.

En ansvarig förhandlare i frågan i Europaparlamentet har varit svenska Arba Kokalari, och härkan du läsa mer om hennes tankar.

Tips relaterat integritetsfrågor

Sveriges kommunikatörer har skrivit detta inlägg om hantering av integritet och personuppgifter på nätet.

Twitter utökar säkerhetsskydd

Så kallad ”private media” omfattas nu även av skydd på Twitter som t.ex. hemadresser, id-handlingar, privat kontaktinformation osv. Mer info hos Twitter.

Tips för lokala myndigheter – Meta

Meta f.d. Facebook har delat detta tips riktat till lokala myndigheter om bästa metoder för att ”få kontakt med din community, öka medvetenheten om viktiga frågor och registrera personer för offentlig service”.

Meta har även delat dessa tankar relaterat mätning och marknadsföring.

Kundservice i sociala medier

Företaget Brilliant har skrivit om trender vad gäller kundservice och skriver bland annat detta relaterat sociala medier: 

De vanligaste kanalerna för kundserviceenheter är fortfarande de gamla hederliga telefon och epost och därefter kommer chat och facebook. Bland sociala medier så är det just Facebook eller Instagram som är vanligast. I år ser vi dock att snittet på antal kanaler man tar emot kundkontakter på inte ökar utan istället minskat något. Man försöker nu smalna av, förtydliga och helt enkelt effektivisera sina resurser och processer på bästa sätt.

Hur ser det ut i din organisation?

Kontakt och mer kunskap

Som bekant arbetar professionella inom kommunikation ofta med budskap utifrån upplägget före-under-efter. Kommunikationsanalys blogg har fokus på efter; samtidigt som det krävs ett bra före och under för att säkra just resultat och därmed dyka upp i denna blogg. Ett genomtänkt social media management helt enkelt. Behöver du eller organisationen ett bollplank eller stöd vad gäller ert arbete med sociala medier? Välkommen att höra av dig.

Var det någon närvaro och effekt i sociala medier som överraskade i effektanalysen för myndigheter? Hur uppfattar och upplever du våra (statliga) myndigheters närvaro i sociala medier? Ser du utrymme för mer/mindre aktivitet? Annan aktivitet?

Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya insikter om effekter i sociala medier och social media management.

Nästa effektanalys för (statliga) myndigheter i sociala medier kommer efter nästa kvartals slut.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och  Smampion

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Urval: Bland landets 455 myndigheter har 40 Facebook-sidor valts ut utifrån två faktorer. Dels Kantar Sifos Anseendeindex 2019, dels närvaro på Facebook. Inte alla myndigheter i Anseendeindex har närvaro på Facebook, och vissa har även valt bort Facebook, som till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Därför är 40 stycken valda utifrån parametrar index, synlighet i media samt intresse. Därmed blir det en blandning av de olika typerna av myndigheter. De har olika närhet till och relevans för medborgarna beroende på deras olika uppdrag. Krisinformation.se är ingen myndighet utan en sida, men finns med eftersom det är en gemensam Facebook-kanal för ett flertal myndigheter. Motsvarande sidor, där sådana finnes, redovisas för Twitter och Instagram.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.