Politiska partier på LinkedIn – juli-december 2021

Moderaterna har flest följare på LinkedIn. Partitillväxten av sidföljare var 10 procent under andra halvåret 2021. Samtliga partier ökade antalet följare. Av riksdagspartierna uppvisade Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet högst procentuell tillväxt. Centerpartiet var det mest aktiva partiet på plattformen. Nyheter och tips.

Kommunikationsanalys bevakar till och med 2022 tio partier: de åtta riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling. Samtliga tio finns numera på LinkedIn. På grund av partiernas jämförelsevis låga aktivitet och den i faktiska tal låga tillväxten av sidföljare uppdateras analysen halvårsvis. Här hittar du underlaget för första halvåret 2021.

Sammanfattning

 • De tre partierna med flest antal följare på LinkedIn är fortsatt Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
 • Totalt andel ökning av sidföljare var 10 procent under andra halvåret.
 • Samtliga partier ökade antalet följare.
 • Av riksdagspartierna uppvisade Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet åter högst procentuell tillväxt.
 • Partisidorna växte med i snitt 13 procent under andra halvåret 2021.
 • Centerpartiet var det mest aktiva partiet på plattformen, följt av Liberalerna.
 • Fem (sju) partier hade ingen kommunikation alls på plattformen under halvåret, medan andra som Centerpartiet, uppvisar frekventa inlägg – även per månad. 

Flera partier har tillkommit och/eller fixat till sin varumärkesnärvaro på plattformen sedan Kommunikationsanalys började analysera de politiska partiernas närvaro och framgång på LinkedIn. Det är samtidigt uppenbart att en uppdatering av sidornas Info skulle gagna flera partier.

I jämförelse med Facebook, Twitter, Instagram och YouTube är aktiviteten på LinkedIn generellt mycket låg. Obefintlig hos flera partier. (Se tips och rekommendationer i slutet av inlägget.)

Följare LinkedIn andra halvåret 2021

Politiska partier LinkedIn, juli-december 2021, antal följare. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Partierna har nu tillsammans 10 301 (9 374) följare på LinkedIn varav det på plattformen största partiet, Moderaterna, uppnådde 2 916 (2 725) följare.

Halvåret gav en faktisk ökning med 927 (801) följare, nästan 10 procent. Varav flest nya, 191 (188) stycken, följde Moderaterna. Inget parti tappade följare.

Snittökning för partiernas respektive sidor var 13 procent under andra halvåret 2021.

De riksdagspartier som uppvisade högst procentuell tillväxt under halvåret var åter Sverigedemokraterna med 30 (27) procent och Vänsterpartiet med 25 (19) procent. Dessa partier har ett lågt faktiskt antal följare men den stora procentuella ökningen indikerar ett ökande intresse för dessa partiers närvaro på LinkedIn.

Politiska partier LinkedIn, förändring antal följare. Juli-december 2021. Källa: Kommunikationsanalys.se

Innehåll

Kommunikationsanalys rekommenderar att studera flödet och val av innehåll hos Centerpartiet, vars innehåll är frekvent och regelbundet.

Att enbart ägna sig åt innehåll som är rena rekryteringsannonser är något som LinkedIn själva inte rekommenderar att enbart fokusera på i sin kommunikation. 

Kommunikationsanalys återkommer med följande innehållstips till samtliga partier: 

 • kommunicera på LinkedIn hur partiet vill se framtidens arbetsmarknad 
  • och partiets lösningar för att möjliggöra denna framtid, 
 • fråga vad följarna tycker om aktuella frågor,
 • omvärldsspana,
 • starta ett digitalt arbetsmarknadsråd osv. 

Infografiken nedan ger mer tips vad gäller olika typer av innehåll att producera och kommunicera. För mer information om användning av LinkedIn i Sverige vill jag tipsa om Vilka använder LinkedIn – i Sverige och globalt?

Formattips

What to Post on LinkedIn. Källa: Socialbakers

Analys

Samtliga partier ökade antal följare vilket indikerar ett intresse bland plattformens användare. Här finns möjligheten att öka antal följare genom att utröna vad det är som intresserar följarna och vad de vill se mer av. Och hur, som formatexempel ovan.

LinkedIn är samtidigt uppenbarligen inte en prioriterad politisk plattform för majoriteten av de politiska partierna. Fem partier gjorde inlägg under halvåret. Kanske kan Centerpartiet i synnerhet samt Liberalerna vara de partier som visar en innehållsväg för de övriga? Och därmed aktivera ett möjligt (väljar)intresse för viktiga samhällsfrågor relaterat arbetsmarknaden?

Är då LinkedIn relevant för politiska partier? Enbart sett till nuläge med lågt antal följare, och den låga aktivitet som merparten av partierna lägger på plattformen, har svaret hittills varit: tveksamt. Särskilt om lågt partistöd eller begränsade egna resurser inte möjliggör fokus och uppföljning. F.k. Partistödet för 2020/2021 låg på närmare 170 miljoner kronor. 

Men, och här kommer några anledningar som motsäger detta:

 • Förhoppningsvis vill partierna ha (koll på) den bästa kompetens för rekrytering som finns på marknaden. Särskilt nu i valåret 2022. 
  • En önskan om insikt i vad nu aktuell kompetens utmärks av. 
 • Förstå hur samtal (om förändringar) bland professionella förs om diverse samhällsfenomen. Att då finnas på landets huvudsakliga plattform för professionellt utbyte torde vara logiskt. OCH att där berätta om de egna lösningarna på ett antal problem och utmaningar för samhället. 
 • Centerpartiets nu höga och konstanta aktivitet indikerar att plattformen kan bidra stötta partibudskap.
 • 4 miljoner användare av plattformen i Sverige erbjuder chans att nå många väljare.

Värt notera de närmare 4 miljoner svenskar som använder plattformen även är väljare, och därmed kan exponeras för partiernas budskap, lösningar och agerande i ytterligare en kanal.

Välja bort politiskt innehåll?

LinkedIn har nu börjat införa möjligheten att i sitt flöde påverka möjligheten att se politiskt innehåll med en no politics button. Du kan höra mer från LinkedIn:s vd i denna intervju, scrolla fram till ca 6 minuter in i programmet. Kommunikationsanalys har ännu inte sett att funktionen finns tillgänglig i Sverige.

Tips för framgång från LinkedIn

LinkedIn har delat nedanstående tips för att säkra framgång med plattformen:

Checklist for success. Källa: LinkedIn

Innehållstips för arbetsgivarvarumärket (employer branding)

Dataanalysföretaget Socialbakers har delat dessa generella tips vad gäller stöd för arbetsgivarvarumärket i sociala medier.

Kommunikationsanalys har ännu inte sett något parti lyfta sina egna anställda och visa vilken kompetens som finns inom deras organisationer, vilket kan vara väl värt för att locka ny och rätt kompetens. Särskilt under ett valår när många tillfälligt anställda behöver rekryteras.

Employer Branding. Social Media Content Ideas. Källa: Socialbakers

Nästa uppdatering av politiska partier på LinkedIn kommer i samband med nästa halvår.

Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya insikter.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.