Sveriges 21 regioner i sociala medier – effekt kvartal 4 2021

Region Skåne var kvartalets bästa regionsida på Facebook. Sveriges regioner gjorde under fjärde kvartalet i snitt 33 inlägg per månad. Innehåll relaterat pandemin dominerade inlägg med mest effekt. Region Skåne gjorde kvartalets mest effektfulla inlägg. Sentimentanalys: Region Jämtland Härjedalen uppnådde åter högst andel positivt sentiment. Helår 2021: Regionerna gjorde 32 inlägg per månad i snitt. Region Skåne och Region Västernorrland säkrade god effekt för helåret. Aktuella nyheter och tips.

2020 utökade Kommunikationsanalys sina effektanalyser i sociala medier till att även omfatta skattefinansierade verksamheter som Sveriges kommunerlänsstyrelsermyndigheterregioner och sjukhus. En anledning till detta nya fokusområde var pandemin och samhällets tydliga behov av information och fakta, där sociala medier fyller en viktig roll som nyhetskälla för många. 

Regionerna på Facebook

Kort sammanfattning

 • Sveriges regioner gjorde under fjärde kvartalet en aktivitetsökning till 33 inlägg per månad i snitt på Facebook (förra kvartalet 31 inlägg per månad).
 • Region Skåne var kvartalets bästa regionsida på Facebook. Även ett inlägg från Region Skåne relaterat pandemin placerade sig i toppen av flera verktyg.
 • Kortast svarstid på Facebook uppvisade Region Dalarna.
 • Innehåll relaterat pandemin dominerade åter inlägg med mest effekt.
 • Landets samtliga 21 regioner har sidor på Facebook och samtliga var aktiva under kvartalet. Ingen region tappade följare under kvartalet. Samtliga regioner engagerade sig i dialoger på sina Facebook-sidor under kvartalet.
 • Största regionsida på Facebook är Region Skåne med drygt 71 000 följare (70 000 föregående kvartal). Störst procentuell tillväxt hade Region Dalarna.
 • Region Jämtland Härjedalen uppnådde åter högst andel positivt sentiment. Topp 3-regioner med högst andel positivt sentiment var:
 1. Region Jämtland Härjedalen
 2. Region Sörmland
 3. Region Kalmar län

Helåret 2021

 • Under 2021 har landets regioner i snitt publicerat 32 inlägg per månad på Facebook, det vill säga drygt ett inlägg per dag.
 • Sett till helåret 2021 placerade sig Region Skåne bland topp 3 bästa regionsidor på Facebook, så även Region Västernorrland.
 • Inlägg relaterat pandemin dominerade framgångsrika inlägg.

Ta gärna del av nedanstående fördjupning och detaljer samt även aktuella nyheter och tips i slutet av inlägget.

Regionsnitt – aktivitet

De 21 regionerna gjorde i snitt 98 (93) inlägg under kvartalet dvs. 33 (31) inlägg per månad, vilket var en aktivitetsökning sedan förra kvartalet.

Region Västernorrland gjorde även detta kvartal flest inlägg med 222 (248) stycken eller 74 (83) stycken per månad. 

Tvåan Region Kalmar län gjorde 173 (136) stycken motsvarande 58 (46) inlägg per månad. Trean Region Örebro län gjorde 153 inlägg under kvartalet.

Region Västernorrland gjorde mer än dubbelt så många inlägg som snittet, motsvarande drygt två inlägg per dag. I andra änden ser vi per Region Uppsala med 20 (14) inlägg för hela kvartalet dvs. 7 (5) inlägg per månad på Facebook.

Sveriges regioner på Facebook – antal inlägg per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys har tidigare som utgångspunkt rekommenderat (minst) ett inlägg per dag vilket regionerna publicerar. För helåret 2021 har i snitt 32 Facebook-inlägg per månad publicerats. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna samt stötta organisationens uppdrag. Även viktigt att ha resurser för att ta hand om effekterna. Med tanke på den bredd av verksamheter som en region omfattar, samt nu aktuellt pandemiintresse, torde inte brist på innehåll vara en anledning till återhållsamhet. 

En fråga av intresse är om syftet med närvaron är information till eller kommunikation med allmänhet och skattebetalare? 

Verktyg

Effektresultat för regioner baseras på en sammanvägd helhet baserad på analyserad data från tre olika källor.

Kommunikationsanalys har för denna effektanalys av regioner i sociala medier tagit stöd av följande dataanalysföretag: 

Endast en social plattform, Facebook, analyseras i nuläget. Fler plattformar och/eller faktorer kan tillkomma. 

Facebook – topp 5-region per verktyg

Som bekant är en del av sajtens syfte att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper presentera och tolka data från sociala medier, förutom att erbjuda stöd för social media management. Olika verktyg som hanterar och viktar data från samma sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna (externa) verktyg kanske inte ger samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att Kommunikationsanalys helst gör analys baserad på sammantagen data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. 

Kvartalets topp 5-regioner – Facebook

Kvartalets topp 5-regioner, baserat på tre verktygs resultat, vilka samtliga detta kvartal placerade Region Skåne på första plats. Region Skåne följdes av Region Örebro län samt Region Västernorrland.

Topp 5-rankning av regioner per verktyg på Facebook (vid ändring är föregående kvartal inom parentes):

Influens (Bumblewing):

 1. Region Skåne (Västernorrland)
 2. Region Örebro län (Skåne)
 3. Region Västernorrland (Stockholm)
 4. Region Stockholm (Örebro län)
 5. Region Kalmar län (Värmland).

Poäng (Smampion):

 1. Region Skåne (Västernorrland)
 2. Region Gävleborg/Sörmland/Västernorrland (Stockholm)
 3. Region Örebro län (Västra Götalandsregion)
 4. Region Norrbotten/Värmland (Örebro)
 5. Region Kalmar län (Skåne).

Engagemang (Notified):

 1. Region Skåne (Västernorrland/Skåne)
 2. Region Örebro län (Stockholm)
 3. Region Västernorrland (Örebro län)
 4. Region Kalmar län (Värmland)
 5. Region Stockholm (Östergötland).

Kvartal 4 2021 – regioner på Facebook

Influens

Fem regioner säkrade knappt hälften av total andel regioninfluens medan resterande 16 regioner delar på resten i gruppen Övriga

Gruppen Övriga utgjorde detta kvartal 53,8 (48,6) procent. En ökning av influens vilket därmed bryter den minskande trenden för Övriga under 2021. 

Region Skåne säkrade kvartalets högsta influens på Facebook. Skulle totalen genomslag varit jämnt fördelat mellan regionerna, skulle varje region uppmätt knappt 5 procent, varför Skånes 18 procent visar på en stark effekt i denna jämförelse.

Nedanstående visualiserar exempel på kombinationen av aktivitet och att lyckas säkra engagemang. Region Skåne syns tydligt säkra högre engagemang med färre inlägg än mest aktiva Region Västernorrland. En jämförelse av intresse kan vara Säffle kommun som uppvisat motsvarande effekt för hela 2020 samt 2021, och här kan du läsa mer om deras bakomliggande arbete för denna framgång.

Från att tidigare ha sett merparten regioner i nedre vänstra hörnet, har en förflyttning med spridning mot aktivitet och effekt över tid nu skett. Detta kan ses som en kvittens på förbättrad kommunikation från regionerna.

Sveriges regioner i sociala medier Facebook Influens – fjärde kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Poäng

Åtta (fem) regioner placerade sig under medel detta kvartal.

Regioner i sociala medier – poäng kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Ingen region tappade följare under kvartalet.

Ett urval mätpunkter (vid ändring föregående kvartal inom parentes):

 • Störst: Region Skåne
 • Högst viralitet: Region Uppsala
 • Flest inlägg per dag: Region Västernorrland
 • Högst tillväxt: Region Dalarna (Region Sörmland)
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Region Gävleborg (Region Sörmland) 
 • Dialoger: Samtliga
 • Kortast svarstid (lågt utfall): Region Dalarna 1752 minuter (Region Värmland 811 minuter)
 • Högst responsgrad (lågt utfall): Region Dalarna 57,1 procent (Region Uppsala 57,1 procent)

Följande var kvartalets topp 5-regionsidor (poäng) på Facebook: 

Regioner i sociala medier – mätpunkter, poängplats topp 5 regioner kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Engagemang

Nedanstående visualisering visar dels fördelningen av totalt engagemang bland samtliga 21 regioner, dels hur aktiviteten med innehåll fördelats under kvartalets månader. Region Skåne med 18 procents engagemang i detta verktyg detta kvartal visar en stark effekt.

Fördelning uppnått engagemang Sveriges regioner kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Notified

Månadsaktivitet regioner – Facebook

Fördelning inlägg Sveriges regioner kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Notified

Bästa poster på Facebook – kvartal 4 2021

Kvartalets mest effektfulla inlägg gjorde Region Skåne, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Gävleborg. Region Skåne placerade sig i båda verktygen. Samtliga inlägg, utom ett om organdonation, handlade om pågående pandemi (covid).

Förra kvartalet gjorde Region Stockholm det mest effektfulla inlägget enligt båda verktygen. Därutöver Region Skåne, Region Örebro län och Region Gävleborg, samtliga tre med innehåll relaterat pandemin. 

Sveriges regioner i sociala medier Facebook – bästa inlägg fjärde kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Sveriges regioner i sociala medier Facebook – bästa inlägg fjärde kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Ordmoln och vanligast förekommande ordval i sociala medier

Regioner i sociala medier – vanligaste ordval kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Regioner i sociala medier – vanligaste ordval kvartal 4 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Sentimentanalys kvartal 4 2021

Attityd till regioner i sociala medier

För många professionella inom kommunikation är det intressant att inte enbart få veta ATT något sagts utan även VAD och HUR. Uppmätt engagemang förklaras sällan ifall det är positivt eller negativt som bekant. Sentimentanalys är en bit på vägen vad gäller HUR, om än långt ifrån utan utmaningar. 

Kommunikationsanalys har för de 21 regionernas Facebook-sidor sammanställt uppmätt nivå av positivt vs negativt sentiment i procent (resterande procent är neutralt). Detta för att få en känsla för omvärldens inställning eller attityd till varumärket och dess tjänster, produkter och service. 

Nedanstående rankning med sentimentanalys visar positiv/negativ attityd relaterat topp 3 av samtliga regioner i sociala medier.

Högst positivt sentiment/attityd baserat på inlägg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

 1. Region Jämtland Härjedalen: 68 (72) procent
 2. Region Sörmland: 62 procent (Region Östergötland: 62 procent) 
 3. Region Kalmar: 59 procent (Region Gävleborg: 60 procent)

Högst negativt sentiment/attityd baserat på inlägg på Facebook (föregående kvartal inom parentes):

 1. Region Halland: 35 procent (Region Östergötland 36 procent)
 2. Region Gotland, Region Skåne och Region Stockholm: 30 procent vardera (Region Gävleborg och Region Värmland 35 procent vardera)
 3. Region Västmanland: 29 procent (Region Kronoberg och Region Västernorrland 34 procent vardera)

Aktuella nyheter och tips

Kommunikatörens roll i offentlig sektor

Den 25 januari 2022 höll Lunds universitet och Institute for public affairs ett samtal om strategisk kommunikation. Här kan du ta del av det bandade samtalet.

Strategisk kommunikation. Lunds universitet

Krav att förmedla överdrivet positiv bild av verksamheten?

Fackförbundet DIK skriver att:

En av tre som arbetar med kommunikation i offentlig sektor har upplevt interna krav på att förmedla en överdrivet positiv bild av den egna organisationens verksamhet. 12 procent inom kommuner och regioner uppger dessutom att de blivit utsatta för otillbörliga påtryckningar från politiker.

Diariéföring, arkivering och gallring i sociala medier

En myndighets kontakt med allmänhet blir som bekant allmän handling, så även kontakter via sociala medier. Här hittar du hur Malmö stad arbetar med dessa frågor.

Säkerhetshantering av sociala medier

I november fick Örebro universitet negativ press relaterat att deras twitter-konto kapats och budskap om kryptovaluta kommunicerades. Hur hanterar ni era egna konton och access, samt process för vilka som har tillgång och hur ofta lösenord byts?

SR och sociala medier – handbok

Sveriges Radio har sedan många år uppmärksammats för sitt interna arbete och utförliga material som relaterar just arbete med sociala medier. Här hittar du deras senaste handbok.

Faxen fasas ut i offentlig sektor

Digital kommunikation är inte enbart sociala medier som bekant utan SKR och regeringen har kommit överens om en gemensam ambition om att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation mellan välfärdens verksamheter.

DIGG har fått uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor. 

En relaterad reflektion från Kommunikationsanalys är att dessa övergripande uppdrag som kommer att bistå offentlig förvaltning, som även de frågor som t.ex. relaterar GDPR och Schrems II-domen, borde kunna hanteras från en källa istället för var och en för sig? 

Mäta digital mognad

Du kan mäta din organisations digitala mognad med DiMiOS-modellen som bland annat Linköpings kommun och Region Stockholm använder.

Relaterat digitalisering släppte EU-kommissionens DESI 2021 under kvartalet (Digital and Society Index 2021) för vidare läsning för en europeisk jämförelse.

Podd: Tolka data i sociala medier

Dataanalysföretaget Bumblewing är en långvarig leverantör av dataunderlag till Kommunikationsanalys. Här kan du lyssna till när vd Jonas Tulldahl vid Bumblewing samtalar om data i sociala medier, och hur tolka den, i podden Digitalsnack (30 min). Där även Kommunikationsanalys kvartalsanalyser för kommuner omnämns.

Digital inkludering och tillgänglighet

Informationswebbplatsen Digin.nu ger information, stöd och verktyg för digital inkludering och tillgänglighet. Här får du information, inspiration och vägledning. Sajten drivs av myndigheterna PTS, DIGG, MFD och MTM.

Nytt regelverk för digitala tjänster – DSA/DMA

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om att reformera regelverket för alla digitala tjänster. En lag som kommer att avgöra hur såväl sociala medier som e-handlare kan agera i EU. Här kan du läsa Sveriges Annonsörers lättförståeliga nedbrytning och förklaring på svenska.

En ansvarig förhandlare i frågan i Europaparlamentet har varit svenska Arba Kokalari, och härkan du läsa mer om hennes tankar.

Tips relaterat integritetsfrågor

Sveriges kommunikatörer har skrivit detta inlägg om hantering av integritet och personuppgifter på nätet.

Twitter utökar säkerhetsskydd

Så kallad ”private media” omfattas nu även av skydd på Twitter som t.ex. hemadresser, id-handlingar, privat kontaktinformation osv. Mer info hos Twitter.

Tips för lokala myndigheter – Meta

Meta f.d. Facebook har delat detta tips riktat till lokala myndigheter om bästa metoder för att ”få kontakt med din community, öka medvetenheten om viktiga frågor och registrera personer för offentlig service”.

Meta har även delat dessa tankar relaterat mätning och marknadsföring.

Kundservice i sociala medier

Företaget Brilliant har skrivit om trender vad gäller kundservice och skriver bland annat detta relaterat sociala medier: 

De vanligaste kanalerna för kundserviceenheter är fortfarande de gamla hederliga telefon och epost och därefter kommer chat och facebook. Bland sociala medier så är det just Facebook eller Instagram som är vanligast. I år ser vi dock att snittet på antal kanaler man tar emot kundkontakter på inte ökar utan istället minskat något. Man försöker nu smalna av, förtydliga och helt enkelt effektivisera sina resurser och processer på bästa sätt.

Hur ser det ut i din organisation?

Kontakt och mer kunskap

Som bekant arbetar professionella inom kommunikation ofta med budskap utifrån upplägget före-under-efter. Kommunikationsanalys blogg har fokus på efter; samtidigt som det krävs ett bra före och under för att säkra just resultat och därmed dyka upp i denna blogg. Ett genomtänkt social media management helt enkelt. Behöver du eller organisationen ett bollplank eller stöd vad gäller ert arbete med sociala medier? Välkommen att höra av dig.

Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya insikter om effekter i sociala medier och social media management.

Nästa effektanalys för regioner i sociala medier kommer efter nästa kvartalsskifte.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing, Notified och Smampion.

Definition av influens.

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Definition av sentiment (Notified): ”En dator värderar olika ord från 1 till 100 utifrån hur positiva vs negativa de är. ”Våld” anses exempelvis vara ett negativt ord, medan ”fint” är ett positivt. Efter det analyseras varje artikel/post i sociala medier. Om artikeln har flest negativa ord markeras den som negativ. Har den flest positiva ord markeras den som positiv. Om inga direkt värdeord används eller om det är väldigt jämt mellan positiva och negativa ord så blir det neutral. Sen kan man även själv markera en artikel som positiv, negativ eller neutral om man anser att datorn tolkat innehållet fel. Datorn lär sig då dina justeringar och blir med tiden ännu bättre på sentiment. Viktigt att komma ihåg är att sentiment inte fungerar på ironi eller liknande, utan den sortens inlägg får man justera manuellt för att få mer träffsäker statistik.”

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.