Sveriges elhandelsbolag i sociala medier – effekt kvartal 3 2021

Eskilstuna Energi och Miljö var kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook. Elhandelsbolagen minskade sin aktivitet till 10 inlägg per månad. Vattenfall Sverige uppvisade kortast responstid. Tre bolag hade negativ tillväxt av följare. Fortum och GEAB hade kvartalets mest framgångsrika inlägg. Aktuella nyheter och tips.

I februari 2020 släppte Kommunikationsanalys den första effektanalysen över 29 elhandelsbolag i sociala medier, då med fokus resultat under 2019 som utgångspunkt inför resultat 2020. Här hittar du resultaten för följande kvartal. 

Sammanfattning

Eskilstuna Energi och Miljö var tredje kvartalets bästa elhandelsbolag på Facebook på bas av sammantagen placering i två olika verktyg.

Elhandelsbolagen minskade sin aktivitet på Facebook under kvartalet och gjorde i snitt 10 inlägg per månad. Flest gjorde Eskilstuna Energi och Miljö med 22 inlägg per månad.

Vattenfall Sverige uppvisade kortast responstid med 24 minuter. Tre bolag hade negativ tillväxt av följare.

Fortum och GEAB hade kvartalets mest framgångsrika inlägg med innehåll Städa Sverige samt en tävling om biljetter.

Elhandelsbolagen på Facebook

Samtliga elhandelsbolag var aktiva på Facebook under kvartalet, om än med mycket stor skillnad i innehållsfrekvens. Tre bolag tappade följare under kvartalet.

Flest följare – de tre största

Ingen betydande ökning av följare bland de tre stora sidorna under tredje kvartalet.

Störst bland elhandelsbolag på Facebook är e.on med drygt 730 000 (730 000) personer som gillar och följer sidan (sannolikt en global sida). Därefter följer Fortum Sverige med drygt 113 000 följare (113 000), och därefter Vattenfall Sverige med drygt 17 000 (17 000) följare (föregående kvartal inom parentes).

Elhandelsbolag – aktivitet

Elhandelsbolagen gjorde i snitt 29 (33) inlägg under kvartalet, det vill säga 10 (11) inlägg per månad, eller knappt tre per vecka. En viss aktivitetsminskning från föregående kvartal. 

Sveriges elhandelsbolag – antal inlägg Facebook per månad 2021. Källa: Kommunikationsanalys. Datakälla: Bumblewing

Kommunikationsanalys som utgångspunkt rekommenderat minst ett inlägg per dag. En utgångspunkt som denna bransch inte följer. Flödet ska givetvis vara relevant för följarna, och kvantitet på innehåll påverkas självklart av inom vilken bransch verksamheten finns. 

Med tanke på att energiförsörjning är mycket aktuellt och spås bli en viktig faktor inför valet 2022 borde branschens arbete och aktiviteter intressera många följare.

Mest och minst aktiva

Eskilstuna Energi och Miljö var mest aktiva inom elhandel med 65 (91) stycken inlägg under kvartalet dvs. knappt ett inlägg per dag på Facebook. Att jämföras med branschsnittet på knappt tre inlägg per vecka.

I andra änden ser vi åter God El med 3 (9) inlägg samt Vattenfall Sverige med 6 inlägg för hela kvartalet på Facebook.

Resultat Facebook – topp 5-elhandelsbolag per verktyg

Tredje kvartalet 2021 var det Eskilstuna Energi och Miljö (andra kvartalet Bixia) som sammantaget säkrade högst effekt på Facebook.

Vad menas då med effekt? Den kommunikativa utgångspunkten är att effekt är en mix av räckvidd, engagemang och varumärkeskännedom – sammantaget resultat från flera olika analysplattformar. 

Nedanstående är kvartalets topp 5-placeringar för elhandelsbolag baserat på två verktyg. Två verktyg, vilka detta kvartal inte ger en matchande placering vad gäller elhandelsbolagens sidor och rankning. Däremot placerar båda verktygen Eskilstuna Energi och Miljö och GEAB – Gotlands Energi AB bland topp 5. Här kan du läsa om GEAB:s bakomliggande arbete för framgång i sociala medier.

Facebook

Influens:

 1. Fortum (E.on)
 2. Eskilstuna Energi och Miljö (Telge Energi)
 3. E.on (Eskilstuna Energi och Miljö)
 4. Kalmar Energi (Jämtkraft AB)
 5. GEAB – Gotlands Energi AB (Bixia).

Poäng

 1. Mölndal Energi (HEM, Halmstads Energi och Miljö)
 2. GEAB – Gotlands Energi AB (Varberg Energi)
 3. Eskilstuna Energi och Miljö (Bixia)
 4. Jönköping Energi (GEAB – Gotlands Energi AB)
 5. HEM, Halmstads Energi och Miljö (Affärsverken)

Här är det samtidigt viktigt att komma ihåg att en underliggande sentimentanalys eller attityd inte finns kopplad. Det innebär att ett varumärkes genomslag baserat på engagemang kan vara både positivt och negativt. 

Som bekant är en del av sajtens syfte att lyfta och visa på olika verktyg som hjälper att presentera och tolka data från sociala medier. Olika verktyg, som hanterar och viktar data från sociala plattformar på olika sätt. Det är viktigt som ansvarig för uppföljning att komma ihåg att det resultat som visas i egna externa verktyg kanske inte ger exakt samma bild som andra verktyg presenterar. Därav att denna blogg helst gör analys baserad på data från minst två verktyg för att säkra reliabilitet vad gäller effekt. 

Underlag och verktyg

Till hjälp för dataunderlag från Facebook använder Kommunikationsanalys för denna effektanalys de svenska analysverktygen Bumblewing med faktor influens, samt Smampion med faktor poäng. 29 elhandelsbolag finns med i effektanalysen.

Kvartal 3 2021 – elhandelsbolag på Facebook

Faktor influens

Tillsammans står kvartalets topp 5-bolag för 54,4 (56,4) procent av totalen influens. Dessa fem elhandelsbolag är alltså dominerande inom branschen vad gäller influens på Facebook, och mest tydligt detta kvartal var Fortum.

Värt notera att 24 elhandelsbolag därmed delar på resterande andel influens 45,6 (43,6) procent, vilket skulle motsvara en influens per bolag på 1,9 (1,8) procent om jämnt fördelad. Andel influens för gruppen Övriga ökade under andra kvartalet.

I nedanstående bild ser vi en visualisering av innehåll vs reaktioner. Eskilstuna Energi och Miljö ses tydligt ha haft en hög aktivitet medan Fortum säkrade en hög respons på sina inlägg. 

El-handelsbolag i sociala medier Facebook influens – kvartal 3 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing

Majoriteten av elhandelsbolagen lyckades inte skapa utmärkande höga nivåer av reaktioner på sina inlägg och flertalet hade samtidigt en låg frekvens av innehåll.

Faktor poäng

Även Smampions poängsbaserade verktyg placerade Eskilstuna Energi och Miljö bland kvartalets topp 5.

Sveriges elhandelsbolag kvartal 3 2021, poäng. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Mätpunkter Facebook

Negativ tillväxt av följare uppvisade åter Stockholms Elbolag AB och GodEl, samt även Fortum detta kvartal.

19 (13) elhandelsbolag fick inte godkänd Facebook-närvaro under kvartalet enligt Smampions poängskala. 

Mätpunkter, förändringar från förra kvartal inom parentes:

 • Störst: e.on
 • Högst viralitet: Affärsverken (GEAB – Gotlands Energi AB)
 • Flest inlägg per dag: Eskilstuna Energi och Miljö
 • Högst tillväxt: GEAB – Gotlands Energi AB (Fortum) 
 • Högst engagemangsgrad (7-dagar): Mölndal Energi 
 • Lägst responstid: Vattenfall Sverige 24 minuter (Jämtkraft 50 minuter)
 • Högst responsgrad: 100 procent uppvisade noll (noll) elhandelsbolag. HEM uppvisade åter kvartalets högsta responsgrad på 66,7 (66,7) procent.
 • Dialoger: 100 procent uppvisade elva (fem) elhandelsbolag: Affärsverken, Göteborg Energi, Gävle Energi, Borås Energi och Miljö, Bixia, Öresundskraft, Telge Energi, Fyrfasen Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft och Stockholms Elbolag AB.

Du som följt denna sajt sedan starten 2013 känner väl till dess fokus på kundservice i sociala medier. Sociala medier är ju just ”sociala”, och inte att betrakta som rena informationskanaler. Utbyte. Frågor – med svar. ”Don´t post and ghost.”

Kvartalets fem främsta poängbaserade elhandelsbolag på Facebook var:

Elhandelsbolag i sociala medier topp 5, poäng – mätpunkter kvartal 3 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Arbetar du för ett elhandelsbolag? Vilken svarstid har ni satt för era sociala kanaler som till exempel Facebook? Och, skiljer det sig något mellan svarstider för telefon och mejl versus sociala medier?

Bästa poster på Facebook – tredje kvartalet 2021

De olika verktygen rankade denna gång inget topp 3-innehåll i samma ordning. 

Fortum toppade i det ena verktyget med innehåll relaterat Städa Sverige. I det andra verktyget hade GEAB en tävling om biljetter, Mölndal Energi en artikel om tid för att laddad elbil och Fyrfasen Energi bloggade om elpriser rörligt/fast.

Förra kvartalet hade E.on kvartalets mest framgångsrika inlägg med ett innehåll relaterat nationaldagen, och Bixia med ett inlägg om ett solcellsprojekt i länder med brist på el. Därutöver placerade sig även inlägg från Telge Energi och Fyrfasen Energi bland kvartalets mest framgångsrika inlägg.

Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier Facebook – bästa inlägg tredje kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Ordmoln och vanligast förekommande ord

Elhandelsbolag i sociala medier – ordmoln tredje kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Bumblewing
Elhandelsbolag i sociala medier – vanligaste ordval tredje kvartalet 2021. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se). Datakälla: Smampion

Aktuella nyheter och tips

SKI Energi 2021

I november presenterade Svenskt Kvalitetsindex årets rapport avseende energibranschen. Årets rapport tar bland annat upp att nu är imagefrågor och servicerelaterade aspekter åter helt centrala drivkrafter.

SKI lyfter vidare: Vi vet att vara i kontakt med sina kunder är ett verktyg för att förbättra kundupplevelsen och här har branschen över en längre tidsperiod blivit bättre.

Om vi utgår ifrån att image har sin grund i varumärkesarbete och PR, samt därtill frågan om kundservice, så borde sociala medier vara en god kanal att bidra till nödvändig förflyttning samt svara på ökade behov. Som Kommunikationsanalys redovisar vad gäller mängden innehåll från branschen på Facebook, så skulle på bas av årssnittet på hittills 10 inlägg per månad antal kunna utökas och utvecklas.

Sett till toppen av både kundnöjdhet elnät privatkunder och företagskunder återfinns Jämtkraft på tredje plats. De placerar sig även på fjärde plats vad gäller motsvarande och kundnöjdhet elhandel. Jämtkraft har tidigare berättat för Kommunikationsanalys läsare hur de arbetar med sociala medier, vilket du hittar här.

Mediebevakning om energi

Mediebevakningsbolaget Retriever har sett att mängden artiklar om elpriset de senaste fem åren närmare tvådubblats. Mer info här.

Svenskarna och internet 2021

Internetstiftelsen har publicerat senaste nytt om svenskarnas internetvanor i Svenskarna och internet 2021. Här kan du läsa avsnittet med fokus sociala medier.

En sammanfattning:

 • 95 procent har använt sociala medier det senaste året
 • 90-talisterna använder sociala medier mest av alla
 • Youtube, Facebook och Instagram är de tre sociala medier som använts mest det senaste året
 • Fler 8-11-åringar använder sociala medier än de internetanvändare som är 76 år eller äldre
 • Tiktok används mest av de som går på högstadiet
 • 90-talister har använt Facebook och Instagram mest av alla under året
 • Män dominerar på Twitch, Reddit och Twitter och kvinnor på Pinterest och Familjeliv
 • Var fjärde av de äldsta behöver hjälp med att registrera ett konto på sociala medier

Tips för att alltid säkra bra innehåll

Kommunikationsbyrån Editerat.se delar i sin blogg en sammanställning av innehållsgurun Melanie Deziels bästa tips för att säkra kontinuerligt bra innehåll, vilket omfattar tio olika fokusområden och tio olika format presenterade, i bloggen förklarade. Nedanstående är rubrikerna för fokusområden:

 1. Människor
 2. Baskunskaper
 3. Detaljer
 4. Historia
 5. Lärande
 6. Kurering
 7. Data
 8. Produkter
 9. Exempel
 10. Opinion

Fyra tips för att säkra en bra text

Rätt paketerat innehåll – till rätt målgrupp – i rätt kanal – vid rätt tillfälle, är nog drömmen för många för att lyckas med sina budskap och mål. Content Marketing Institute delar fyra konkreta tips om själva skrivandet, som för många kan ses som självklara men som ändå förtjänar att påminnas om.

Facebook: The 2021 Creative Forecast

Nyligen delade Facebook detta stöd för kreativiteten och förhållningssätt för framgång, där bland annat dessa fem områden stod ut:

 1. Build inclusively
 2. Create edutainment
 3. Sell with ideas
 4. Speak platform language
 5. Reward self-discovery

Har ni en effektiv godkännande-process av innehåll?

I stora och komplexa organisationer kan ibland godkännande-processen lämna en hel del att önska, särskilt kanske vad gäller sociala medier, där samtidigt snabbhet är en viktig faktor för att säkra relevans och trovärdighet. Här kan du läsa vad Workfront skriver om detta (utmanande) fenomen.

3 Ways to Speed Up Your Marketing Review and Approval Process. Källa Workfront

Mäta sociala kampanjer

Sprout Social delar How to prove the Impact of Different Social Media Campaigns, där de bland annat klokt poängterar att arbetet med mätning börjar innan publicering av innehåll.

How to quantify the impact of social media. Källa: Sprout Social

Instagrams påverkan av unga

Facebook har nyligen försvarat Instagram mot kritik vad gäller att Instagram har en negativ inverkan på tonåringars mentala hälsa. Ett ämne Mark Zuckerberg även berörde i sitt mejl till sin personal dagen efter det timslånga avbrottet till plattformarna den 5 oktober (går att ta del av via hans profil på Facebook).

Hur många hashtags ska användas?

Hur många hashtags använder du för att säkra spridning och kännedom? Sju eller nio? Denna artikel har tittat närmare på verktyget # med fokus Instagram.

Tips för att bygga varumärke, samt Effektcertifiering

Sveriges Annonsörer har presenterat en rapport vad gäller varumärkesbyggande. Där ges bland annat följande fem tips:

1. Lär av högpresterande företag. Ta varumärkesarbetet från tanke till handling. Följ varumärkes-KPI:er på ledningsnivå och gör varumärket till ett beslutskriterium i investeringar och budgetprocesser.

2. Säkerställ balans mellan kort och lång sikt när ni budgeterar, målsätter och utvärderar er marknadsföring. För alla företag som är intresserade av resultat bortom nästa kvartalsrapport lönar det sig att ha en sund balans mellan att sälja idag och sälja imorgon genom att investera i varumärket. Båda behövs för långsiktig och lönsam tilllväxt.

3. Stirra er inte blinda på lojalitet. Enbart mer lojala kunder kan inte säkra framtida tillväxt, hur förförisk den tanken än kan låta. Tillväxt kommer oftare från att få fler kunder över tid. Där är ett starkt varumärke och bred kommunikation avgörande.

4. Lyssna på fakta – inte myter – i valet av kommunikationskanaler. Den empiriska forskningen är tydlig: bred ”masskommunikation” är fortsatt en nyckel för att få varumärken att växa. Detta gäller även på 2020-talet och bekräftas gång på gång i oberoende studier. Reklam i tv, print och utomhus är fortsatt kraftfull – medan word-of-mouth, sociala medier och sökordsannonsering inte räcker långt.

5. Lämna innehållet i kommunikationen åt experterna. Sätt tydliga mål och avkräv noggrann uppföljning. I mån av tid, håll dig uppdaterad kring vad forskningen säger – t.ex. att emotionell och kreativ reklam är långt bättre för affären än reklam med rationella argument. Men, stanna där – detaljstyr inte innehållet i kommunikationen.

Kommunikationsanalys har tidigare berört att mätning av effekt nu blivit möjligt att certifiera sig i. Här kan du läsa mer.

Kompetenskartläggning kommunikatörer: Dataanalys

Sveriges kommunikatörer har släppt årets kommunikationskartläggning med framtidens kompetenskrav på kommunikatörer. En av de fyra nyckelinsikterna är: 

 • Störst behov av utveckling inom dataanalys. Förmågan att förstå data som är relevant för verksamhetens mål, hur den kan användas i kommunikationsarbetet och följa upp resultat är det som kommunikatörerna har störst behov av att bli bättre på.

Statens medieråd: Ungar och medier 2021

Statens medieråd har släppt sin senaste rapport om ungar och medier, och i den framkommer kanske inte särskilt oväntat att användningen av sociala medier är hög, samt även hur den påverkar.

De skriver bland annat: Andelen dagliga användare av sociala medier bland tonåringarna ligger på samma höga nivå 2020 som 2018: uppåt 90 %. Men bland de yngre barnen finns en markant ökning av andelen dagliga användare, från 35 % 2018 till 48 % 2020. Flickor är dagliga användare av sociala medier i högre grad än pojkar och de använder också sociala medier fler timmar per dag.

Svårt att sluta med sociala medier?

Internetstiftelsen har delat dessa fem anledningar till varför det är svårt att sluta med sociala medier: 

 1. Inläggen är så korta att vi hela tiden tänker att vi har tid för ett till.
 2. Vi lider av FOMO (fear of missing out). Vi är rädda att missa något viktigt om vi inte hänger där alla andra är. 
 3. Vi uppmuntras hela tiden att stanna kvar, till exempel genom inläggen vi exponeras för, aviseringar och påminnelser.
 4. Dopaminsystemet driver oss i jakten på bekräftelse – sociala medier ger oss belöning direkt.
 5. Integritet på nätet är så abstrakt att det är svårt att förstå vad vi förlorar när vi ger andra tillgång till vår data.

Kontakt och mer kunskap

Kan du känna igen bolagens kommunikation på bas av egen erfarenhet av och/eller möten med dessa på Facebook? 

Nästa kommunikativa effektanalys för elhandelsbolag kommer efter nästa kvartals slut. Följ gärna Kommunikationsanalys på Facebook och LinkedIn för att säkra nya uppdateringar.

Behöver du eller din organisation ett bollplank, översyn eller stöd vad gäller social media managementVälkommen att höra av dig.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakälla: Bumblewing och Smampion.

Definition av influens

Definition av Dialoger (Smampion): En dialog uppstår när det finns tre eller fler kommentarer på ett inlägg som sidan har publicerat. Sidan antas ha deltagit i dialogen om sidan själv kommenterat på inlägget i form av en kommentar eller svar till en annan användares kommentar. Gäller Facebook och Twitter.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Källa för urval: Elhandelsbolagen; Energimarknaden i samarbete med Accenture.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.