Politiska partier – helårsresultat i sociala medier 2019. 1 (2)

Sverigedemokraterna dominerade sociala medier 2019 – närmast följda av Moderaterna och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Medborgerlig Samling tar övriga topplaceringar under året.

Efter att ha gjort tolv månadsinlägg under 2019 för de tio politiska partier Kommunikationsanalys följer, har jag fått en god känsla och bild av både utvecklingen och hur det går för partierna i sociala medier. Partiledarnas närvaro analyserar jag i separata inlägg. Därför när jag nu sammanställt hela bilden för 2019 av de politiska partierna i sociala medier, ger det en konkretiserad helhet av resultaten. Denna gång kommer helårsanalysen att delas upp i två inlägg, där denna del 1 fokuserar på resultaten, medan del 2 lyfter bidragande faktorer. Det är ingen direkt brist på data och mätpunkter i sociala medier, så jag har avgränsat till det jag ser ger en i stort tydlig och korrekt bild av läget. Jag lyssnar gärna till dina konstruktiva tankar och eventuella reflektioner.

Minns du hur storleken mellan de politiska partierna fördelades efter valet 2018? Nedan ser du storleken baserat på fördelningen av mandat i riksdagen:

  1. Socialdemokraterna: 100
  2. Moderaterna: 70
  3. Sverigedemokraterna: 62
  4. Centerpartiet: 31
  5. Vänsterpartiet: 28
  6. Kristdemokraterna: 22
  7. Liberalerna: 20
  8. Miljöpartiet de gröna: 16

De tre största partierna blev alltså vid riksdagsvalet Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. En ordning som förra årets diverse opinionsmätningar nu indikerar förändras. I denna årsanalys har jag därför valt att även ha lite mer fokus på just de tre största utifrån perspektivet resultat i sociala medier. Går det till exempel att se en exakt koppling mellan valframgång och resultat i sociala medier? Det är en fråga för forskare att grunna över: jag själv skulle säga nej, fast med viss tveksamhet.

Självklart har alla de tio partier som jag följer upp – de åtta riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling – synts i sociala medier under 2019. Med olika bra framgång och effekt. Närvaron har ibland varierat under året, samt även på och mellan olika plattformar. De sociala plattformar jag tittar på är i huvudsak Facebook, Twitter och Instagram samt därtill LinkedIn (utvecklingen där kommer i en separat bloggpost). Det jag i detta års årsanalys valt att fokusera på är de (riksdags)partier som mest frekvent intagit de så kallade pallplatserna, samt de partier som roterar närmast medaljerna.

Helt klart är att Sverigedemokraterna har stor framgång i sociala medier. För att inte säga störst. Vad är då framgång? De faktorer jag i första hand tittar på är storlek samt engagemang på budskap. Därtill ser jag även till den frekvens = tid partiet lägger på sin närvaro dvs. produktion och publicering av innehåll. Detta med en blinkning till citatet: Syns du inte så finns du inte.

Efter Sverigedemokraterna kommer Moderaterna och Vänsterpartiet. Så så långt ser vi alltså två av riksdagsvalets topp tre partier bland sociala mediers topp 3 med framgångar. Med valets femma Vänsterpartiet som utmanare i sociala medier.

Socialdemokraterna placerar sig ibland i toppen, och delar dessa ”up and coming” placeringar med Kristdemokraterna och Medborgerlig Samling. Den kommunikation och aktivitet som Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Liberalerna och Feministiskt initiativ gör och har ger uppenbarligen inte samma (konsekventa) effekt och framgång i sociala medier. Ett intressant exjobb för hugade studenter att jämföra partiernas olika kommunikationsplaner?

Du som följt denna blogg över tid har tydligt kunna se hur Sverigedemokraterna vuxit i sin närvaro i sociala medier. Och kanske särskilt tydligt blivit dominerande under 2019. En intressant fråga att ställa sig relaterat detta är vilken vikt sociala medier har haft för framgången i väljarkåren? Eller kanske även, har partiet vuxit bland väljarkåren tack vare sin närvaro i sociala medier?

Till hjälp för att ge en väl underbyggd bild har jag tagit hjälp av tre olika datakällor. Den sammanvägda faktorn influens från Bumblewing, poäng från Smampion, samt, nyhet, engagemang från Notified. Samtliga tre mäter Facebook, Twitter och Instagram. Därtill mäter även Smampion partiernas aktivitet och resultat på YouTube. Du kommer notera att Bumblewing och Notified uppvisar en något större samstämmighet i resultat, medan Smampion ibland rankar andra sidor högre. Helheten blir dock i stort tydlig och enad.

Hoppas du tar dig tid att bland annat landa i hur de olika verktygen visualiserar datan just olika. Visualisering är för mig en mycket viktig faktor vid val av leverantörer, då det underlättar för att ge en snabb och enkel översikt. Det är med glädje jag samarbetar med dessa seriösa datakällor med svensk representation. Jag hoppas deras exponering här bidrar ge dig en bra bild över intressanta verktyg på marknaden, deras olikheter och USP:ar, samt just hur de väljer att visualisera data på olika sätt. Kontakta dem gärna för mer info – och testa verktygen. Kontaktvägar hittar du längst ned i detta inlägg.

Facebook, helår 2019

Sverigedemokraterna och Moderaterna är de mest frekvent förekommande partierna relaterat toppresultat på Facebook.

De tre verktygen ger inte ett och samma parti första platsen på Facebook, utan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tar båda på bas av samtliga tre verktyg hem första platsen. Moderaterna och Medborgerlig Samling tar andra platsen och tredje plats intar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Politiska partier i sociala medier – influens Facebook helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing

Notera att färgerna nedan inte motsvarar partiernas vanliga logotyp-färger så var lite extra uppmärksam. Jag vill också uppmärksamma att samtliga partier inte har mätts hos Notified exakt hela förra året vilket speglas i visualiseringen av data vilket kan lämna frågetecken. Från och med i år 2020 så kommer all data att speglas baserat på exakt samma tidsperioder.

Politiska partier i sociala medier – poäng Facebook helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion
Politiska partier i sociala medier – engagemang Facebook helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

Twitter, helår 2019

Sverigedemokraterna och Moderaterna är de mest frekvent förekommande partierna relaterat toppresultat på Twitter.

Sverigedemokraterna tog hem första platsen för Twitter, och Moderaterna andra platsen vilket samtliga tre verktyg visar. Tredje plats visar både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Politiska partier i sociala medier – influens Twitter helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing
Politiska partier i sociala medier – poäng Twitter helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion
Politiska partier i sociala medier – engagemang Twitter helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

Instagram, helår 2019

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de mest frekvent förekommande partierna relaterat toppresultat på Instagram.

Verktygen ger inte samma parti första platsen på Facebook, utan Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling tar båda topplaceringen. Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna delar andra platsen och tredje plats visar Vänsterpartiet och Moderaterna.

Politiska partier i sociala medier – influens Instagram helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Bumblewing
Politiska partier i sociala medier – poäng Instagram helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion
Politiska partier i sociala medier – engagemang Instagram helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Notified

YouTube, helår 2019

YouTube mäts i dagsläget endast av Smampion.

Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling och Centerpartiet är de tre partier vilka placerar sig över poängmedel för helår.

Politiska partier i sociala medier – poäng YouTube helår 2019. Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se) Datakälla: Smampion

Hur matchar dessa helårsresultat din uppfattning av dels politiska genomslag generellt, dels i sociala medier? Ser du att koppling mellan framgång i sociala medier och väljarsympatier går att göra?

Inom kort kommer del 2 av ”Politiska partier – helårsresultat i sociala medier. 2 (2)”.

Vet att du även kan följa bloggen på dess Facebook-sida så att du inte missar nya inlägg.

Må gott,

Lars

Dela gärna, ange: Källa: Kommunikationsanalys (www.kommunikationsanalys.se)

Datakällor: Bumblewing, Notified och Smampion

Fakta: Bloggen analyserar data baserat på 10 partier: de åtta politiska partierna i riksdagen, samt därtill Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling. Feministiskt initiativ finns med på grund av stor framgång och/eller aktivitet i sociala medier inför valet 2014, och motsvarande för Medborgerlig Samling inför valet 2018. Tanken med ”samma” politiska partier är att långa tidslinjer med samma analysobjekt ger bra underlag genom att kunna följa utveckling av kommunikation i sociala medier över tid, samt utifrån samma data kunna se trender och förändringar – allt annat lika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.