Politiska partier – webbtrafik från sociala medier, kvartal 2, 2018

Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får mest webbtrafik. Allianspartierna ligger samtliga under partimedel vad gäller webbplatsbesök. 63 procent av trafiken utgörs av mobiltrafik. Facebook är den viktigaste sociala plattformen för partiernas webbtrafik (undantaget Kristdemokraterna). Sverigedemokraterna får mest trafik från sociala medier. Ryska sajten Vkontakte genererar trafik till Socialdemokraterna och Moderaterna. Liberalerna får trafik från Second Life.

Bidrar sociala medier med att ge våra politiska partiers webbplatser någon trafik och besökare? Svaret är ja, precis som sista kvartalet 2017 och första kvartalet 2018.

I denna kvartalanalys har SimilarWeb.com haft vänligheten att dela lite extra (mobil) data med mig vilken inte ingår i gratisversionen. Därför vill jag flagga för att datan kan verka presenteras lite olika. Jag hoppas dock göra analysen korrekt och förståelig.

I snitt har de politiska partierna 281 189 (172 374) besök per kvartal, vilket omvandlat per månad innebär 93 729 (57 458) besök.

Om vi tittar på ”blockens” fördelning med storleksordning baserad på webbplatsbesök:

  1. Regeringspartierna plus Vänsterpartiet – 962 778 besök
  2. Allianspartierna – 817 386 besök
  3. Sverigedemokraterna – 652 805 besök

Reflektion: 93 729 snittbesök per månad; hur bra är det med tanke på alla samhällsfrågor som berör 10 miljoner invånare och som dessa partier ska lösa? Det är nog heller inte orimligt att tänka att många av dessa besök görs av redan politiskt aktiva. Om hälften av befolkningen valde att så bara kolla upp en enda valfråga som hen ser som viktigast, borde vi kunna se 5 miljoner besök. Am I dreaming?

I snitt bidrar sociala medier med 7 (8) procent av trafiken (desktop) till våra politiska partiers webbplatser (källa: SimilarWeb.com). OBS! Detta kvartal verkar webbinställningar vad gäller Miljöpartiet de gröna och Sverigedemokraterna göra att deras Social-data ger en skev bild av totalen. Beklagar detta.

Om antal totala webbesök till de politiska webbarna skulle motsvara väljare, skulle landets tre största partier utifrån denna trafik motsvara Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Enligt normaliseringsperspektivet borde till exempel Moderaterna vara på andra plats på bas av valresultat 2014.

Nedan får du sammanställningar över våra 8 riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling för kvartal 2 2018.

Webbtrafik – total kvartal 2 2018

I snitt har de politiska partierna 281 189 (172 374) besök per kvartal, vilket omvandlat per månad innebär 93 729 (57 458) besök.

Allianspartierna samt Medborgerlig Samling, kvartal 2 2018

Medborgerlig Samling får mer webbtrafik än något av de etablerade allianspartierna.

Allianspartierna exklusive Medborgerlig Samling = 817 386 besök.

Regeringspartierna och Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna samt Feministiskt initiativ

Regeringspartierna samt Vänsterpartiet exklusive Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ = 962 778 besök.

Om vi tittar på ”blockens” fördelning med storleksordning baserad på webbplatsbesök:

  1. Regeringspartierna plus Vänsterpartiet – 962 778 besök
  2. Allianspartierna – 817 386 besök
  3. Sverigedemokraterna – 652 805 besök

Webbtrafik – fördelning mellan desktop och mobil

Partisnitt för mobiltrafik ligger på 62,6 procent. De partier som ligger under medel är:

  • Miljöpartiet de gröna
  • Vänsterpartiet
  • Medborgerlig Samling
  • Moderaterna

Socialdemokraterna är det parti som har mest mobiltrafik till sin sajt. Bra mobilanpassning/styrning?

Allianspartierna samt Medborgerlig Samling

Regeringspartierna och Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna samt Feministiskt initiativ

Webbtrafik per parti – kvartal

I snitt har de politiska partierna 281 189 (172 374) besök per kvartal, vilket omvandlat per månad innebär 93 729 (57 458) besök (förra kvartalet inom parentes).

Socialdemokraterna – över

Socialdemokraterna ligger över partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Miljöpartiet de gröna – under

Korrekt antal besök är 196 177. Miljöpartiet ligger under partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

OBS! Här måste någon inställning påverka data då skillnaden i gratisversionen är så betydlig. Och resultat tveksamt. Det märks även på andra parametrar att något inte är i linje med övriga. Någon miljöpartist får gärna återkoppla vad som är orsaken tack.

Vänsterpartiet – över

Vänsterpartiet ligger över partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Feministiskt initiativ – under

Feministiskt initiativ ligger under partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Sverigedemokraterna – över

Korrekt antal besök är 652 806. Sverigedemokraterna ligger över partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

OBS! Här kan någon inställning påverka data då skillnaden i gratisversionen är betydlig. Det märks även på andra parametrar att något inte är i linje med de övriga.

Medborgerlig Samling – under

Medborgerlig Samling ligger under partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Moderaterna – under

Moderaterna ligger under partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Centerpartiet – under

Centerpartiet ligger under partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Liberalerna – under

Liberalerna ligger under partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Kristdemokraterna – under

Kristdemokraterna ligger under partimedel vad gäller besök till webbplatsen.

Webbtrafik från sociala medier

OBS! Denna data speglar endast trafik från desktop. Vi får läsa detta som indikativt då mobiltrafik inkluderad skulle ge helhetsbild (tyvärr har jag ej haft tillgång till denna).

Även detta kvartal utgör medeltrafik från sociala medier 7 (8) procent; detta trots att Miljöpartiet de gröna nu registrerar 0 procent i trafik från sociala medier.

Socialdemokraterna – över

Socialdemokraterna har över medel av webbtrafik från sociala medier.

Miljöpartiet – under

Miljöpartiet får under medel av webbtrafik från sociala medier. Även här ser någon inställning ut att blockera korrekt data.

Vänsterpartiet – över

Vänsterpartiet säkrar över medel av webbtrafik från sociala medier.

Feministiskt initiativ – över

Feministiskt initiativ säkrar över medel av webbtrafik från sociala medier.

Sverigedemokraterna – över

Sverigedemokraterna ligger över medel av webbtrafik från sociala medier.

Medborgerlig Samling – under

Medborgerlig Samling säkrar under medel av webbtrafik från sociala medier. Partiet har istället tagit över referrals (från Sverigedemokraterna förra kvartalet) som en betydande trafikkälla.

Moderaterna – under

Moderaterna får under medel av webbtrafik från sociala medier.

Centerpartiet – över

Centerpartiet får över medel av webbtrafik från sociala medier.

Liberalerna – under

Liberalerna får under medel av webbtrafik från sociala medier.

Kristdemokraterna – under

Kristdemokraterna får under medel av webbtrafik från sociala medier.

Fördelning trafik från sociala plattformar

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är det parti som har mest trafik från Facebook av samtliga partier. Även ryskspråkiga sajten Vkontakte dyker upp som trafikkälla.

Miljöpartiet de gröna

Saknas data

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ är ett av de två partier som nästan har 50/50 mellan Facebook och Twitter. SÖK-trafik viktigast för Kristdemokraterna samt Feministiskt initiativ.

Sverigedemokraterna

Helt uppenbart är det någon inställning som inte stämmer i denna trafikförteckning.

Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling är ett av de två partier som nästan har 50/50 mellan Facebook och Twitter. Ett av två partier med trafik från LinkedIn.

Moderaterna

Ryskspråkiga sajten Vkontakte dyker upp på tredje plats som trafikkälla.

Centerpartiet

Enda parti med trafik från SoundCloud.

Liberalerna

Det enda partiet med Second Life som trafikkälla. Ett av två partier med trafik från LinkedIn.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna står ut vad gäller trafik från YouTube. SÖK-trafik viktigast för Kristdemokraterna samt Feministiskt initiativ.

Rödgröna + Sverigedemokraterna vs Alliansen + Medborgerlig Samling

Underlaget nedan, samt den analys jag presenterar vad gäller Google Trender, vore intressant att matcha mot de underlag som till exempel mediebevakningsföretag har, för att direkt visa på orsaker och verkan.

Regeringspartierna samt Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna

Allianspartierna samt Medborgerlig Samling

Hur viktig tycker du webbplatsen är? Fortfarande moderskeppet? Och då även, hur viktigt är det att säkra trafik dit från de egna sidorna i sociala medier? Om alls?

I snitt har alltså de politiska partierna 281 189 (172 374) besök per kvartal, vilket omvandlat per månad innebär 93 729 (57 458) besök. Ett sätt att säkra besök är till exempel att styra till sajten för tillgång till viktig information, till exempel med länkar från sociala medier.

I relation till detta är det värt att minnas att det nu endast är Centerpartiet som har sin Facebook-sida öppen för följare att starta egna inlägg. De sista av de övriga partierna stängde denna möjlighet på Facebook under 2016. Det är förmodligen ett antal standardfrågor som väljarna/följarna vanligtvis ställer, varför det borde vara lätt att förbereda landningssidor, till vilka länkar delas i sociala medier. Håller du med?

Detta arbetssätt skulle kunna generera mer webbtrafik ifall följare som gjort inlägg på till exempel Facebook, får svar som just stöttas av en länk till webbplatsen. Och därmed enklare för partiet att mäta vilka frågor som är aktuella för väljarna. Och var oklarheter föreligger där partiet kanske behöver arbeta igenom och tydliggöra sin ståndpunkt. Vad tror du?

Återkoppla gärna eventuella tankar eller insikter som kan förstärka, bekräfta eller justera denna bild. Särskilt ifall du arbetar med de politiska webbarna och har insikt i sajterna ovan. Särskilt Miljöpartiet de gröna och Sverigedemokraterna väcker frågetecken på grund av  viss (felaktig?) oklar data detta kvartal.

Må gott,

LG

Dela gärna data från bloggen, givet källa: www.kommunikationsanalys.se

Datakälla: www.similarweb.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.