Partikommunikation: Varumärke i sociala medier – maj 2018.

Merparten riksorganisationer börjar visa synkroniserat föredöme. Fyra partier uppvisar god skötsel av visuell identitet. Två partier står ut med tydliga utmaningar.

Varumärket säkrar väljare. Eller?

När jag för några år sedan började lyfta de politiska partiernas skötsel av sina varumärken i sociala medier, blev det uppenbart att det grafiska uttrycket inte (alltid) var självklart och enat. I bästa fall kanske ”good enough”. Vilket jag som kommunikatör ser som riskabelt för aktiva inom förtroendebranschen, där igenkänning bidrar säkra röster.

För nämligen, vilka partierna är och hur de ser ut grafiskt är inte självklart för alla. Jag repeterar, är inte självklart för alla. Och särskilt inte för nya svenskar. Vilka är röstberättigade. Om en missad igenkänning innebär en missad röst så blir effekten tydlig.

Sedan jag började med denna grafiska analys för några år sedan, på bas av Smampions visuella underlag, så har en hel del (positivt) skett i sociala medier. Samtidigt verkar fortfarande några partier ha utmaningar med sin (digitala) grafiska profil. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i respektive partis varumärkesmanual, och hur arbetet med varumärket hanteras, och vilket prioritet partiledningar ger detta. Tips för studenter på Beckmans, Handels eller Berghs?

Vad är då status i sociala medier för tillfället? Nedan följer ett aktuellt urval av de politiska partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket, dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Jag ser att en effektiv sida bör säkra 65 poäng och självklart aldrig gå under 45. Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Politiska varumärken maj 2018

Fyra partier uppvisar god till mycket god och enhetlig skötsel av den visuella identiteten i sociala medier:

  • Medborgerlig Samling
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Kristdemokraterna

Två partier ser jag har tydliga utmaningar:

  • Feministiskt initiativ.
    • Förra året beslutades att partinamnet är Feministiskt initiativ, och inte Feministerna. Att partiet via Twitter fortfarande kommunicerar som Feministerna är… förvirrande.
  • Moderaterna.
    • Namnet, logotyp och så vidare, se bild längre ned. Jag har nu i flera år lyft att särskilt riksorganisationerna måste vara konsekventa i grafisk form och namnstrategi (även om man inte vill detaljstyra lokalt) för att därigenom stötta och visa vad som gäller.

Socialdemokraterna

Riksorganisationen är visuellt enhetlig med undantag för YouTube. Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp även om städning verkar pågå. Stockholm samt Skåne avviker nu tydligast. För övrigt olika storlekar.

Enligt Smampions poängskala ligger 1 sida under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt logotyp-avsteg i Göteborg. Och riksorganisationen på Twitter med avsaknad av: … de gröna.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Vänsterpartiet

Bra ordning och igenkänning – med litet frågetecken om olika storlekar.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp i Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutat att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna vid deras senaste kongress, borde detta speglas i Twitter-namn. Lutningen i YouTube-kanalen avviker från övrig lutning. (Nu kommer även webbtidningen Feministiskt Perspektiv in bland partiets logotyper vid denna namnsökning men räknas ej med i denna bedömning.)

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 0 sidor.

Sverigedemokraterna

God visuell ordning. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 0 sidor.

Medborgerlig Samling

Nyaste partiet har gjort rätt från början med enhetlig stavning och logotyp.

Moderaterna

Rörigt, är känslan. Återkommande frågetecken runt hantering av logotyp (3 olika) och namn (Nya Moderaterna eller Moderaterna, samt några alternativ till).

Det blir självklart även svårt för lokala representanter att agera korrekt, samt väljare att känna igen, om inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Samma tips här: mejla ut rätt logotyp till sidansvariga för byte.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Centerpartiet

Partiet verkar alternera med inverterad logotyp vilket nu speglas i viss oreda efter en tid av i stort synk. Riksorganisationen är visuellt enhetlig med undantag för YouTube. (Ungdomsförbundet kommer med i denna screen shot på grund av samma stavning vilket inte går att ta bort, men de räknas ej med i översynen.)

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Liberalerna

Stockholm splittrar den samlade visuella bilden, samt fortfarande frågetecken runt logotyp Mjölby. Samt riksorganisationen och YouTube där det gamla namnet används. Om inte Liberalerna själva står bakom profilen kanske åtgärder bör tas.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Kristdemokraterna

Bra ordning och igenkänning – med litet frågetecken om olika storlekar.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av 2 sidor.

Som kommunikatör är min utgångspunkt att strukturerat arbete med varumärkets igenkänning och enhetlighet tydligt stöttar framgång för organisationer. Vilket därigenom underlättar igenkänning för kunder och intressenter – och därmed intäkter och/eller önskade effekter för organisationen.

Som (navelskådande) organisation är det lätt att hamna i en bubbla med tro att ”alla” har samma vetskap om organisationen, och självklart känner till talespersoner, färger och hur man uttrycker sig. Internt som externt. Så är inte fallet.

Vad är dina tankar om varumärke och grafisk profil? Spelar det någon roll? Om ja, hur löser man enhetlighet bäst inom idéburna organisationer? Om alls?

Vill du också få er sida analyserad kan du lägga till den gratis här.

Må gott,

LG

Dela gärna ur bloggen, ange: Källa: www.kommunikationsanalys.se

Källa: Smampion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.