Politiska partier – webbtrafik från sociala medier, kvartal 1, 2018

8 procent av partiernas webbtrafik kommer från sociala medier. Allianspartierna ligger under medel vad gäller antal webbesök. Medborgerlig Samling får mest trafik från sociala medier, Sverigedemokraterna minst. Små partier får mest trafik från sociala medier – undantag Liberalerna. SÖK-trafik viktigast för Kristdemokraterna. Snitt total webbtrafik per månad dryga 57 000 besök.

Jag har nu gjort analyser och spårat trender sedan 2013 på bas av effekter av närvaro i sociala medier. Helheten vill jag komplettera med underlag om sociala medier även bidrar till att ge våra politiska partiers webbplatser någon trafik och besökare. Och svaret är ja, precis som sista kvartalet 2017.

I snitt bidrar sociala medier med 8 procent av trafiken till våra politiska partiers webbplatser (källa: SimilarWeb.com).

Som bekant ser jag sociala medier som satelliter som, förutom att bidra till den viktiga relationsskapande dialogen på de sociala plattformarna, även bidrar till att förse webbplatser med trafik. För att visa sociala mediers relevans vad gäller att säkra trafik till de politiska partiernas webbplatser använder jag nu SimilarWeb.com.

Jag tittar även på totalen webbtrafik till de politiska parterna och nedan ser vi data från de tre första månaderna 2018. Om antal besök till de politiska webbarna skulle motsvara väljare skulle landets tre största partier utifrån denna trafik motsvara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Enligt normaliseringsperspektivet borde Moderaterna vara på andra plats på bas av valresultat 2014.

I snitt har de politiska partierna 172 374 besök per kvartal, vilket omvandlat per månad innebär 57 458 besök.

Intressant att allianspartierna samtliga ligger under medel vad gäller antal webbesök. Ett sätt att säkra besök är till exempel att styra (aktiva) medlemmar till sajten för tillgång till viktig information. Ett annat att länka från sociala medier.

I relation till detta är det värt att minnas att det nu endast är Centerpartiet som har sin Facebook-sida öppen för följare att starta egna inlägg. (I mars fick Centerpartiet in 118 inlägg på detta sätt på deras Facebook-sida.) De sista av de övriga partierna stängde denna möjlighet på Facebook under 2016. Det är förmodligen ett antal standardfrågor som väljarna/följarna ställer, varför det borde vara lätt att förbereda landningssidor, till vilka länkar delas i sociala medier. Håller du med?

Det är intressant att leka med tanken att detta arbetssätt skulle kunna generera mer webbtrafik ifall följare som gjort inlägg, får svar som just stöttas av en länk till webbplatsen. Och därmed enklare för partiet att mäta vilka frågor som är aktuella för väljarna. Och var oklarheter föreligger där partiet kanske behöver arbeta igenom och tydliggöra sin ståndpunkt. Vad tror du?

Nedan syns en sammanställning över våra 8 riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling för kvartal 1 2018.

Webbtrafik per parti – kvartal

I snitt har de politiska partierna 172 374 besök per kvartal (57 458 besök per månad).

Socialdemokraterna – över

Socialdemokraterna ligger över medel vad gäller besök till webbplatsen.

Miljöpartiet de gröna – över

Miljöpartiet ligger över medel vad gäller besök till webbplatsen.

Vänsterpartiet – över

Vänsterpartiet ligger över medel vad gäller besök till webbplatsen.

Feministiskt initiativ – under

Feministiskt initiativ ligger under medel vad gäller besök till webbplatsen.

Sverigedemokraterna – över

Sverigedemokraterna ligger över medel vad gäller besök till webbplatsen.

Medborgerlig Samling – under

Medborgerlig Samling ligger knappt under medel vad gäller besök till webbplatsen.

Moderaterna – under

Moderaterna ligger under medel vad gäller besök till webbplatsen.

Centerpartiet – under

Centerpartiet ligger under medel vad gäller besök till webbplatsen.

Liberalerna – under

Liberalerna ligger under medel vad gäller besök till webbplatsen.

 Kristdemokraterna – under

Kristdemokraterna ligger under medel vad gäller besök till webbplatsen.

Webbtrafik från sociala medier

Även detta kvartal utgör medeltrafik från sociala medier 8 procent; detta trots att Sverigedemokraterna nu registrerar 0 procent i trafik från sociala medier.

Socialdemokraterna – under

Sverigedemokraterna har under medel av webbtrafik från sociala medier.

Miljöpartiet – under

Miljöpartiet får under medel av webbtrafik från sociala medier.

Vänsterpartiet – över

Vänsterpartiet säkrar över procent av webbtrafik från sociala medier.

Feministiskt initiativ – över

Feministiskt initiativ säkrar över medel av webbtrafik från sociala medier.

 

Medborgerlig Samling – över

Medborgerlig Samling säkrar över medel av webbtrafik från sociala medier.

Sverigedemokraterna – under

Sverigedemokraterna ligger under medel av webbtrafik från sociala medier. Partiet är helt unikt i att ingen direkt trafik relaterar SÖK utan har som enda parti referrals som sin huvudkälla.

Moderaterna – under

Moderaterna får under medel av webbtrafik från sociala medier.

Centerpartiet – över

Centerpartiet får över medel av webbtrafik från sociala medier.

Liberalerna – under

Liberalerna får under medel av webbtrafik från sociala medier.

Kristdemokraterna – över

Kristdemokraterna får över medel av webbtrafik från sociala medier.

Rödgröna + Sverigedemokraterna vs Alliansen + Medborgerlig Samling

Underlaget nedan, samt den analys jag presenterar vad gäller Google Trender, skulle vara intressant att matcha mot de underlag som till exempel mediebevakningsföretag har, för att direkt visa på orsaker och verkan.

Hur viktig tycker du en webbplats är? Är den fortfarande moderskeppet? Och då även, hur viktigt är det att säkra trafik från de egna sidorna i sociala medier? Om alls?

Återkoppla gärna eventuella tankar eller insikter som kan förstärka, bekräfta eller justera denna bild. Särskilt ifall du arbetar med de politiska webbarna och har insikt i sajterna ovan.

Må gott,

LG

Dela gärna data från bloggen, givet källa: www.kommunikationsanalys.se

Datakälla: www.similarweb.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.