Partikommunikation: Varumärke i sociala medier – mars 2018

Varumärket säkrar väljare

Kan du säga vilken färg som utmärker Socialdemokraterna? Eller Medborgerlig Samling? Och vad skiljer de gröna partierna Miljöpartiet och Centerpartiet åt i utseende? Vet du vilka som är partiledare för Feministiskt initiativ? För Moderaterna? Svaren på dessa frågor är en del av den kommunikativa helhet som utgör och skapar bilden av ett varumärke – och ett politiskt partis igenkänning.

Som kommunikatör är min utgångspunkt att strukturerat arbete med varumärkets igenkänning och enhetlighet tydligt stöttar framgång för organisationer. Vilket därigenom underlättar igenkänning för kunder och intressenter – och därmed intäkter och/eller önskade effekter för organisationen. Som (navelskådande) organisation är det lätt att hamna i en bubbla med tro att ”alla” har samma vetskap om organisationen, och självklart känner till namn, färger och hur man uttrycker sig. Internt som externt. Tror du det kan du gå tillbaka till första stycket i detta inlägg.

Jag har vid olika tillfällen i samband med presentationer om ”Varför varumärke?” frågat grupper om de kan säga något om till exempel livsmedelskedjan ICA eller banken Nordea. En gemensam faktor som brukar framkomma direkt är för ICA färgen rött, och för Nordea färgen blått. Aldrig några tveksamheter faktiskt.

Och just i ICA:s fall är det då viktigt att komma ihåg att kedjan består av en mängd fria ICA-handlare, men vilka har att förhålla sig till samma utseende. Ett gemensamt varumärke. Därmed sagt, ICA-handlare Janne i Mjölby har inte blå inredning och blå logotyp, och ICA-handlare Soraya i Piteå har inte COOP-grönt utseende på sin butik och arbetskläder. Samma logotyp och förutsättning för varumärket gäller för alla. Oavsett.

Och varför säger jag då dessa ”självklarheter”? Jo, när jag började lyfta de politiska partiernas skötsel av sina varumärken för några år sedan så blev det uppenbart att det grafiska uttrycket inte (alltid) var självklart och enat. I bästa fall kunde man kanske säga ”good enough”. Vilket jag ser som farligt för aktiva inom förtroendebranschen, där igenkänning bidrar säkra röster. För, vilka partierna är och hur de ser ut är INTE självklart för alla. Och särskilt inte för nya svenskar. Vilka är röstberättigade.

Det är dessutom mycket kostsamt att som organisation måsta förhålla sig till olika färger och former! En logotyp/visuell identitet = ett ansvar = en samlad bild.

Jag kan förstå om man ”tassar försiktigt” från riksorganisationen för att inte upplevas kontrollerande och strypande för lokalt engagerade, uppvisande bra kompetens och driv. Men konsekvensen är att lokalt valda uttryckssätt inte kommer stötta helheten och igenkänning av partiet. (Tänk på ICA-handlarna.) Så mitt tips är: håll logotypen enad och samma för alla. Riksorganisationen ansvarar för att alla lokala föreningar har vetskap om och tillgång till korrekt form för rätt plattform. Och alla eventuella lokala avsteg ska godkännas centralt (som vid tillfälliga Pride-anpassningar till exempel).

Sedan jag började med denna analys och genomgång för några år sedan, på bas av Smampions underlag, så har en hel del (positivt) skett. Samtidigt verkar fortfarande några partier ha utmaningar. Vad är då status för tillfället?

Nedan följer ett aktuellt urval av de politiska partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket, dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Jag ser att en effektiv sida bör säkra 65 poäng och självklart aldrig gå under 45. Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Politiska varumärken mars 2018

Fyra partier uppvisar god till mycket god skötsel av den visuella identiteten:

 • Medborgerlig Samling
 • Sverigedemokraterna
 • Kristdemokraterna
 • Vänsterpartiet

Tre partier ser jag har utmaningar:

 • Feministiskt initiativ.
  • Förra året beslutades att partinamnet är Feministiskt initiativ, och inte Feministerna. Jag ser det som en stor utmaning att partiet via Twitter fortfarande kommunicerar som Feministerna. Förvirrande.
 • Moderaterna.
  • Namnet, logotyp och så vidare, se bild längre ned. En sak jag nu lyft i flera år är att särskilt riksorganisationerna måste vara konsekventa i grafisk form och namnstrategi (även om man inte vill detaljstyra lokalt) för att därigenom stötta och visa vad som gäller.
 • Centerpartiet.
  • Tydligen har en ny/reviderad logotyp tagits i bruk som inte verkar synkroniserats/uppdaterats i hela landet.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp även om städning verkar pågå. Stockholm samt Instagram avviker nu tydligast. För övrigt olika storlekar.

Enligt Smampions poängskala ligger 3 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt logotyp-avsteg i Göteborg. Och riksorganisationen på Twitter med avsaknad av: … de gröna.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Vänsterpartiet

Bra ordning. Kanske partiets kommunikationschef Marie Antman kan tipsa fundersamma kommunikationsansvariga hur man säkrar en gemensam visuell bild av varumärket?

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp i Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutat att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna, på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Lutningen i YouTube-kanalen avviker från övrig lutning. (Nu kommer även webbtidningen Feministiskt Perspektiv in bland partiets logotyper vid denna sökning.)

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Sverigedemokraterna

Precis som Vänsterpartiet uppvisar Sverigedemokraterna god visuell ordning. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 0 sidor.

Medborgerlig Samling

Nyast i denna bevakning; här har man gjort rätt från början med enhetlig stavning och logotyp.

Moderaterna

Rörigt, är känslan. Återkommande frågetecken runt hantering av logotyp (3 olika) och namn (Nya Moderaterna eller Moderaterna, samt några alternativ till). Det blir svårt för lokala representanter att agera korrekt, samt väljare att känna igen!, om inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Centerpartiet

Partiet verkar ha justerat sin logotyp vilket nu speglas i viss oreda efter en tid av i stort synk. Tips att riksorganisationen mejlar över korrekt logotyp för enighet.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 3 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp Mjölby samt Stockholm. Samt YouTube.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Kristdemokraterna

Bra ordning – med fråga om olika storlekar.

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av 2 sidor.

Vad är dina tankar om varumärke? Högt som lågt.

Vill du också få er sida analyserad kan du lägga till den gratis här.

Må gott,

LG

Dela gärna ur bloggen, ange: Källa: www.kommunikationsanalys.se

Källa: Smampion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.