Tips från digitala politiker – Thomas Sundblad är 90% digital

Vad är det som ger framgång för politiska budskap – digitalt? Självklart sakfrågor, men även det praktiska arbetet med och runt digital närvaro, samt kanal- och målgruppsval. Även nivå på kunskap om hur de digitala plattformarna fungerar, och hur man kan följa upp och lära av effekter.

Tips inför valet 2018 kommer här – med utgångspunkt i politiker som tillhör något av de 10 partier bloggen bevakar, samt (gärna) har varit med på några av topplistorna. Är du också politiker och vill dela med dig digitala insikter och synas? Hör av dig.

Denna vecka delar Thomas Sundblad (L) sina tankar, utifrån sitt perspektiv som fritidspolitiker, om hur man kan arbeta med sociala medier för att nå framgång samt hantera utmaningar.

Hur tänker du runt din närvaro i sociala medier?

Då jag är en kommunal fritidspolitiker och nybliven pappa så har jag en begränsning i hur mycket tid jag kan lägga ner på detta intresse. Jag har valt att enbart fokusera på Facebook som plattform då det är den största men även det lättaste sättet att kunna begränsa målgruppen lokalt till en kommun. Jag finns på andra plattformar men använder dessa mest som en tidning och för att få information snabbt. Efter förra valet flyttade jag tillbaka till min uppväxtkommun men hade ingen plattform att verka från och därför valde jag att bli administratör för en lokal facebookgrupp och skapa en kanal för diskussion och samtal om kommunen. Gruppen är inte politiskt utan allmän och kan liknas i en lokaltidning. Det är inlägg om aktuella händelser i kommunen men även bortsprungna hundar och borttappade saker.

Det fanns många liknande gruppen för tre år sedan och men vi valde att särskilja oss genom att sätta upp hårda regler kring att kränkande kommentarer inte var tillåtna samt att man skulle diskutera kring fakta istället för eget tyckande och fake news vilket stämmer väl överens med ditt inlägg om tre tips till politiker. Gruppen är även ”sluten” vilket gör att endast de som är medlemmar kan läsa och skriva inlägg, allt detta har gjort att vi idag tre år senare har fler än 18 000 medlemmar som valt att gå med i gruppen (ca 50% av de röstberättigade i kommunvalet 2018) och Facebooks nya algoritmer om synlighet för ett inlägg kommer prioritera inlägg från vänner och grupper framför sidor och sponsrade budskap vilket visar att det är rätt väg att gå.

När jag gör ett inlägg i gruppen så försöker jag hålla det kort, vara tydlig med den liberala ståndpunkten i sakfråga och länka till en längre text för de som vill läsa mer kan göra det alternativt ta en bild på mig från den lokala platsen där sakfrågan gäller för att fler ska se inlägget. Jag har valt att inte ha någon pressbild då jag är fritidspolitiker utan de bilder som finns på mig är de ovan nämnda. Ibland blandar jag de politiska inläggen med allmän information gällande kommunen, nu senast hur det går med snöskottningen som kommunen utför då Liberalerna ingår i den styrande alliansen och är ansvariga för detta ur kommunmedborgarnas synvinkel.

Jag är även aktiv i andra personers inlägg i gruppen där det finns saker att kommentera politiskt eller rent faktamässigt, då just facebookgrupper är ett fantastiskt sätt att väcka dialog i frågor om man inte agerar som en megafon själv. Jag försöker alltid svara på frågor/kommentarer så snabbt som möjligt och en vanlig dag så kan jag scana av gruppen på morgonbussen på väg in till jobbet, under lunchen och på väg hem på bussen. Ibland när det är en ”het” fråga som är uppe så kollar jag även på kvällen när min dotter och sambo gott och lagt sig.

Allt detta har gjort att jag är en förhållandevis omtyckt administratör för gruppen (har blivit kallad PK, nazist m.m.), blivit något av en lokalkändis i kommunen (då många pratar om gruppen och oss administratörer) och har fått genomslag för de politiska sakfrågorna jag driver. Jag har även fått vara röst åt andra politiker inom alliansen som är medlemmar i gruppen men inte känner sig bekväma med att skriva svar själva, då har de skickat meddelande till mig och jag har fått agera röst utåt.

Det finns även två politiskt färgade digitala ”tidningar” i kommunen som drivs av det stora röda respektive blåa partiet, men jag är restriktiv med att vara med i dessa medier. De skriver nästan enbart negativa/positiva artiklar om kommunen beroende på om det är de som styr eller sitter i opposition. Min uppfattning är att de inte är trovärdiga medier för de ger en väldigt snäv och färgad bild av verkligheten, vilket också kan ses i de kommenterar i facebookgruppen kring de länkade artiklarna som oftast spårar ur.

Hur fördelar du tid/resurser mellan digitalt och övrigt?

Jag gör en del traditionellt arbete genom att dela ut flygblad, vara på möten, lokalradio och skriva insändare/få in artiklar i lokaltidningen men allt jag gör ska mynna ut i minst ett digitalt fotavtryck, gärna fler om samma händelse då en artikel i lokaltidningen även publiceras i en digital version som kan länkas in i facebookgruppen för ett inlägg och Liberalerna kan göra ett lokalradioinslag om detta som även blir ett poddavsnitt i arkivet.

Totalt tror jag att jag lägger ner 80-90% av min tid på det digitala och i den kommande valrörelsen kommer mycket handla om samtal med väljare och jag kommer utföra de flesta av mina samtal digitalt via Facebookgruppen.

I valrörelsen kommer jag att ha en personvalskampanj med 2-3 sakfrågor inom kultur- och idrottsnämndens område, då kommer jag spela in videobudskap samt skriva texter i ämnet. Det kommer vara lokala frågor som engagerar medborgarna men samtidigt stämmer överens med vårt lokala valprogram i kommunen. I de traditionella flygblad jag planerar att ha, kommer jag även påminna väljarna om att de kan kontakta mig via Facebook eller i gruppen och diskutera de frågor de har med mig där.

Hur följer du upp resultat av din digitala närvaro i sociala medier?
Då jag arbetar som kapitalanalytiker i mitt civila liv så tycker jag om siffor och uppföljning. Och när jag är administratör för facebookgruppen så finns det många siffror som kan vara intressanta både vad det gäller sammansättningen av gruppen  ur ett köns- och åldersperspektiv samt hur många som faktiskt är aktiva i gruppen under perioden.

Sen det mest intressanta är att det går att se på inläggsnivå vilka inlägg som flest medlemmar läser, kommenterar och reagerar på. Det kan vara en fingervisning där jag kan fånga upp en lokal fråga som engagerar kommunmedborgarna (där vi i partiet bör ha politiska svar) och även se hur stor räckvidd och engagemang jag har i mina egna inlägg.

Bilden visar antal kommentarer, reaktioner samt hur många som läst 5 olika inlägg i gruppen.

Att kunna nå ca 10 000 personer i rätt målgrupp dynamiskt dvs utan sponsring för en relativt okänd fritidspolitiker, gör att jag känner att jag gjort rätt i denna satsning från min sida att bygga upp denna kanal. Om dessa 10 000 pratar med 2 personer om det som står i inlägget så kan det teoretiskt ha spritt sig till alla röstberättigade medborgare i kommunen!

Om jag haft en personlig politisk sida och sponsrat inlägg så skulle det kostat väldigt mycket att nå samma räckvidd. Andra politiker kan också göra inlägg i gruppen och få räckvidd för sitt budskap, något som börjat synas detta år då det är valår men min tro är att jag är etablerad i gruppen efter 3 år och har en viss särställning då jag är administratör för den, men vi får se på valdagen vad det faktiska resultatet är.

Bilden visar även 2 typer av inlägg, det första och fjärde är en typ av inlägg som inte uppmanar till dialog utan endast en like, hjärta osv. medan inlägg två, tre och fem är mer dialoginlägg. Jag tror på en blandning av dessa inlägg då enbart ”likeinlägg” inte uppmuntrar till samtal och kan vara bra som temperaturmätare för en specifik fråga och enbart samtalsinlägg kan kännas tungt i gruppen om det bara blir en massa diskussioner.

Den typen av inlägg jag skriver som är mer allmänna (typ Snöröjningsinlägg) så hoppas jag på en reaktion från medlemmarna i gruppen likt inlägg ett och fyra för oftast är det då något som fungerar bra. Om det istället blir en reaktion likt inlägg två, tre och fem är det oftast  något som fungerar dåligt. När jag gör ett mer politiskt inriktat inlägg med ett förslag som jag lägger fram kan båda reaktionerna fungera, många likes om det är ett uppskattat förslag och många kommentarer/följdfrågor där jag får till en dialog om förslaget och kan förklara det mer utförligt.

Att vissa inlägg väcker engagemang på upp till 10 % av de som läser det får betecknas som mycket bra då det inte är en homogen grupp av åsikter utan en blandning av kommunmedborgare. Och jämför jag med Liberalernas stora facebooksida där ett inlägg om ett skolförslag som är vår starka fråga enligt väljarna får ca 150-200 reaktioner och 30 kommentarer, så talar siffrorna sitt tydliga språk hur bra ”mitt” arbete är.

Kontakt med Thomas:

Må gott,

LG

Dela gärna, ange: Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.