Partikommunikation i sociala medier – januari 2018

Sverigedemokraterna skapar mest interaktion på samtliga sociala plattformar. Hanif Bali och Jonas Sjöstedt ökar mest på Twitter. Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet är störst på LinkedIn. På YouTube tronar Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ fortsätter som enda partier att tappa följare på Facebook, samt har lägst tillväxt på Instagram.

Sammanfattning

Jag har i flera inlägg berört hur årets val, i värsta fall, kan komma påverkas av ”fake news” och andra icke-underbyggda källor. Och på förekommen anledning har nu statsministern efterlyst partiledarsamtal om falska konton, med direkt hänsyftning till sociala medier. Han säger: ”Vi har en diskussion mellan partiledarna överlag om valrörelsen. I det ligger absolut ett åtagande för oss som partier att agera på ett moraliskt oantastligt sätt. Det är viktigt.”. Information och uppföljning på och för anställda och sympatisörer kanske blir aktuellt i årets valarbete då? Själv gillar jag ordvalet: moraliskt oantastligt. Det är tungt.

SVT presenterade nyligen riksdagspartiernas valbudgetar inför årets val. Lägst budget har Liberalerna med 15-20 miljoner, och mest Socialdemokraterna med 100 miljoner kronor. Centerpartiets kommunikationschef Ola Spännar säger att de i årets valrörelse lägger större tonvikt vid digitala- och sociala medier.

Även Moderaterna och Socialdemokraterna säger att de kommer att lägga mer budget på digital närvaro och dialog. (Är det nu jag får utbrista: Äntligen!)

Mediemätaren för januari visar vilka sakfrågor som lyfts i sociala medier, som på Twitter och Facebook:

Hur ser svenskarnas förtroende ut för olika inrättningar? Edelmans Trust Barometer 2018 visar vad gäller ”Government” att det i Sverige skett en marginellt positiv ökning sett till de senaste tre åren. Positivt för politikernas koppling till statliga fundament?

Medieakademins förtroendebarometer 2017 kan vi se förtroendet för de politiska partierna. Centerpartiet är det parti som får högst förtroende. Miljöpartiet och Moderaterna tappar stort över tid.

Min subjektivtobjektiva poängbedömning för januari visar att Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling och Vänsterpartiet är de tre partier vilka har bäst närvaro i sociala medier.

Sveriges 10 största samt 5 mest växande politiska sidor

Facebook

Ett ytterligare plus med att analysera våra politiska partier, förutom demokratiaspekten, är att det ger chansen att upptäcka nya politiker. På Facebook har Helena Lindahl (C) vuxit mest av de politiska profilerna med egna sidor. Kanske vi får se henne i denna blogg i årets serie av Tips från digitala politiker?

Landets största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor:

2 partiledare finns med med egna sidor bland toppsidorna.

Twitter

Landets största samt 5 mest växande Twitter-profiler:


YouTube

Landets största YouTube-sidor (antal views):


Intressant notera att LO finns taggat som politiskt parti.

Storlek och interaktion

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Ett stort antal följare kan även locka de osäkra.

Det är värt att observera att Sverigedemokraterna på de fyra plattformarna som denna blogg bevakar, är det riksdagsparti som legat i topp vad gäller engagemang på samtliga fyra. Engagemang kan som bekant både vara positivt och negativt, men oavsett så får partiet respons på sina budskap. Och därmed spridning.

Facebook – Socialbakers

Denna månad är det ett parti vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter – Socialbakers

Denna månad är det inget parti vars storlek även matchar del av interaktioner. Intressant notera att nykomlingen Medborgerlig Samling, som minsta profil, nu tagit sig till tredje plats vad gäller del av total interaktioner.

Instagram – Socialbakers

Denna månad är det ett parti vars storlek även matchar del av interaktioner.

 

Nedan syns hur de olika innehållstyperna på Instagram fördelat sig i januari.

YouTube – Socialbakers

Denna månad är det ett parti vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 poäng i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:

YouTube:

Inläggen som säkrade högst interaktion

De politiska toppinläggen vad gäller interaktioner på de fyra plattformarna fördelas bland partierna (av max 20 st möjliga):

 • Medborgerlig Samling =  13 st
 • Kristdemokraterna = 3 st
 • Sverigedemokraterna = 1 st
 • Socialdemokraterna = 1 st
 • Vänsterpartiet = 1 st
 • Feministiskt initiativ = 1 st

Medborgerlig Samlings närvaro påverkar i första hand Sverigedemokraternas närvaro negativt i detta läge.

Facebook

Värt observera att Medborgerlig Samling än så länge har det lägsta antalet följare på Facebook (knappt 7 000 stycken) bland bevakade partier, varför interaktioner per 1 000 följare ger högt utslag och utfall. Om partiet fortsätter växa, och kvarstår med hög interaktion, blir intressant att följa.

Sverigedemokraterna påverkas mest av konkurrentens framgång vad gäller inlägg med mest interaktion. Medborgerlig Samling har än så länge ingen närvaro på YouTube varför något utslag på den plattformen inte finns.

Twitter

Instagram

YouTube

Individuell rankning inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Nedan redovisas topp 10 profiler för varje plattform.

Facebook – Smampion

Politiska partier

Politiska personer

Twitter – Smampion

Politiska partier

Politiska personer

Instagram – Smampion

Politiska partier


Politiska personer

YouTube – Smampion

På denna plattform finns endast politiska partier och inga personer.

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning och enhetlighet), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp även om städning verkar pågå. Stockholm samt Instagram avviker nu tydligast. Enligt Smampions poängskala ligger 4 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Och riksorganisationen på Twitter med avsaknad av: … de gröna. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Vänsterpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Nu kommer även webbtidningen Feministiskt Perspektiv in bland partiets logotyper. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Sverigedemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Medborgerlig Samling

Nya i denna bevakning; här har man gjort rätt från början med enhetlig stavning och logotyp.

Moderaterna

Återkommande frågetecken runt hantering av logotyp. Det blir svårt för lokala representanter att agera korrekt, samt väljare att känna igen!, när inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 5 sidor.

Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp Mjölby samt Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 4 sidor.

Kristdemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av 2 sidor.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor.

Cirka 4 600 personer följer nu våra partier på plattformen. Marginella ändringar per månad.

 • Feministiskt initiativ: saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Bäst närvaro i sociala medier

Nytt från 2017 är min personliga poängbedömning baserad på 5 kategorier i syfte att belysa och ranka våra partiers närvaro och effekt i sociala medier:

 • Interaktion (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Poäng (Smampion, plattform Facebook)
 • Storlek (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Varumärke (Smampion, plattform samtliga)
 • Unika inlägg genererande högst interaktion (Socialbakers, plattform samtliga)

Baserat på dessa faktorer har jag gjort en sammantagen bedömning av vilka partier som har bäst närvaro i sociala medier. Och med sociala medier menas Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga kriterier har poängsatts utifrån skala från 1-5 (5 bäst), vilket sammantaget ger nedan bild för aktuell månad 2017:

Utifrån valda kriterier, och relaterad poängsättning, så är de tre partier vilka har bäst närvaro i sociala medier: Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling och Vänsterpartiet.

Nedan mina kommentar per parti:

 • Sverigedemokraterna – inte förvånande. Uppvisar hög aktivitet, säkrar högt engagemang samt god skötsel av varumärket.
 • Medborgerlig Samling – nytt parti, välskött med hög aktivitet i sociala medier. Intressant se om partiet lyckas hålla kvar interaktionen när/om följarantalet ökar.
 • Vänsterpartiet – mycket aktiva i sociala medier. Med välskött varumärke.

Jag är medveten om att faktor storlek kan behöva viktas, samt även att det urval av sidor som visar på varumärkets skötsel riskerar att inte ge hela bilden. Och att endast Facebook är huvudsaklig bedömningskälla. Men, en början, som jag presenterar från andra halvåret 2017. Jag tar gärna emot tankar, tips och funderingar.

Annonsering – sponsrade inlägg

För att vara extra tydlig: den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt.

När jag sammanställer och jämför det som förmodas vara partiernas sponsrade inlägg på Facebook, är det mycket enkelt att utläsa effekter och resultat. Och därmed att lätt förstå vad som fungerar och satsa vidare på den inriktningen. Just tack vare analysverktyg är det mycket enkelt att följa upp, förstå satsningar och få stöd för nästa steg.

Facebook

Av bilden nedan syns att Kristdemokraterna sticker ut vad gäller interaktion med hjälp av sponsrade inlägg.

Instagram

I januari verkar inga partier annonserat inlägg på Instagram. Jag räknar med att vi under 2018 kommer att få ser fler politiska partier flytta budget för sponsrade inlägg till denna (de yngres) plattform.

För att igen vara extra tydlig vad gäller tolkning av sponsring. Den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt. Därför har jag själv granskat motsvarande resultat via mitt nätverks sponsring vars resultat inte motsägs av dessa resultat. Effekten av interaktion kan givetvis ha påverkats av storleken på annonsering. Vilket resultaten inte belyser. 

Ser fram emot dina tankar på status och analys ovan.

Är du politiker och vill du synas i bloggen inför valet? Som jag skrev om tidigare har jag dragit igång en satsning under valåret, där aktiva politiker ger sina tankar och tips om digital närvaro.

Må gott,

LG
Länka gärna till, och dela innehåll ur bloggen, med källhänvisning: Källa: www.kommunikationsanalys.se
Datakällor: Socialbakers och Smampion.
Om du har kännedom om andra källor av intresse, kontakta mig gärna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.