Partikommunikation i sociala medier – december 2017

Nyhet: Utökad analys av Instagram. Miljöpartiet tappar och Moderaterna ökar på Facebook. Partierna fortsätter rekrytera digital kommunikationskompetens inför valåret. Sverigedemokraterna säkrar högst engagemang på samtliga plattformar.

Sammanfattning

Även denna månad fortsätter partierna att rekrytera digital kompetens till valåret. Socialdemokraterna söker just nu en sociala medier-redaktör samt Vänsterpartiet söker en pressekreterare med digital kompetens

Som avstamp inför valåret släppte Novus den 26 december resultaten av en undersökning som visar på väljarnas 10 viktigaste frågor inför valåret 2018:

 1. Sjukvården
 2. Invandring/integration
 3. Skola och utbildning
 4. Lag och ordning
 5. Äldreomsorg
 6. Landets ekonomi
 7. Jobb/Sysselsättning
 8. Pensioner
 9. Miljö och klimat
 10. Jämställdhet

Diverse undersökningar har visat att Moderaterna ökar efter valet av ny partiledare. Detta speglas även på Facebook i december i absoluta tal, vilket är värt att notera, då större tillväxt av detta slag är sällsynt (förutsatt organisk):

Miljöpartiet fortsätter som synes ovan att tappa följare på Facebook. Mediebevakningsföretaget Retriever presenterade i december: Miljöpartiet tappar exponering i medierna. I artikeln sägs: ”Det är det enda parti vars exponering i medierna under året minskat rejält jämfört med förra året. Värst är siffrorna för språkröret Gustav Fridolin.” Detta matchar alltså även den undersökning jag redovisade förra månaden från Kantar Sifo och Expressen, som visade samma utmaning för Miljöpartiet.

De ”röda partierna” Vänsterpartiet och Socialdemokraterna uppvisar olika fokus vad gäller innehållspostning på Facebook. Vänsterpartiet postar mest av samtliga partier med 69 inlägg i december; Socialdemokraterna minst med 18 inlägg. Trots detta hamnar partierna på andra respektive tredje plats vad gäller respons/engagemang, vilket i Socialdemokraternas fall alltså inte speglar innehållsfrekvensen. I förhållande storlek versus engagemang, får Sverigedemokraterna bäst och Feministiskt initiativ sämst utväxling på sitt innehåll.

Min subjektivtobjektiva poängbedömning för december visar att Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling och Vänsterpartiet är de tre partier vilka har bäst närvaro i sociala medier. Nedan mina kommentar per parti:

 • Sverigedemokraterna – inte förvånande. Uppvisar hög aktivitet och skötsel av varumärket. Samt stöttar med sponsrade inlägg.
 • Medborgerlig Samling – nytt parti, välskött med hög aktivitet i sociala medier. Intressant se om partiet lyckas hålla kvar interaktionen när/om följarantalet ökar?
 • Vänsterpartiet – mycket aktiva i sociala medier. Med välskött varumärke. Samt stöttar med sponsrade inlägg.

Instagram

Nytt för denna månad är mer data vad gäller Instagram. Socialbakers har nya lösningar vilket gör detta möjligt. Samtidigt som jag inser att jag därmed kanske kan behöva se över hela analysupplägget omfattande samtliga plattformar. Nu har du alltså chansen att påverka. Skicka mig gärna kommentarer om vad du kanske vill se mer/mindre av. Använd gärna kontaktformuläret om du inte vill göra en publik kommentar.

Nedan syns hur de olika innehållstyperna på Instagram fördelat sig i december. Håll ögonen på ett nytt inlägg som kommer om några dagar med betraktelser och analyser för hela 2017! Bland annat  Instagram visar upp en intressant utveckling. #teaser

Så här fördelar sig våra politiska exempel på Instagram:

Antalet följare regeringen och partiledare

Regeringen

1. Alice Bah Kuhnke 32 400
2. Stefan Löfven 16 700
3. Gustav Fridolin 10 200
4. Margot Wallström 8 659
5. Ylva Johansson 3 728
6. Ardalan Shekarabi 3 596
7. Anna Ekström 2 504
8. Ann Linde 2 089
9. Annika Strandhäll 1 979
10. Karolina Skog 1 831

Partiledare

1. Annie Lööf (C) 30 700
2. Ebba Busch Thor (KD) 19 600
3. Stefan Löfven (S) 16 700
4. Gustav Fridolin (MP) 10 200
5. Ulf Kristersson (M) 4 855
(Jan Björklund, Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt saknar konto).

Annonsering – sponsrade inlägg

För att vara extra tydlig: den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt.

När jag sammanställer och jämför det som förmodas vara partiernas sponsrade inlägg på Facebook, är det mycket enkelt att utläsa effekter och resultat. Och därmed att lätt förstå vad som fungerar och satsa vidare på den inriktningen. Just tack vare analysverktyg är det mycket enkelt att följa upp, förstå satsningar och få stöd för nästa steg.

Socialbakers algoritm indikerar att sju partier sponsrat (huvudsidans) innehåll på Facebook i december, i fallande ordning:

 1. Feministiskt initiativ
 2. Vänsterpartiet
 3. Sverigedemokraterna
 4. Liberalerna
 5. Centerpartiet
 6. Miljöpartiet
 7. Kristdemokraterna

Facebook

Av bilden nedan syns att Sverigedemokraterna sticker ut något vad gäller interaktion med hjälp av sponsrade inlägg.

Instagram

I december verkar ett fåtal partier annonserat inlägg på Instagram. Jag räknar med att vi under 2018 kommer att få ser fler politiska partier flytta budget för sponsrade inlägg till denna (de yngres) plattform.

Andel sponsrade inlägg på Facebook (huvudsida)

Hur stor del av sina inlägg i december sponsrade våra riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling på Facebook? Svar: I snitt 5 procent av inlägg stöttades med annonsering. Förra månaden var det 7 procent. Jag förmodar att dyra annonsmånaden december kan ha pausats för att nå bättre effekt 2018. Moderaterna, Socialdemokraterna och Medborgerlig Samling är de partier som inte stödannonserat sina sidinlägg denna månad.

Procentuell uppnådd interaktion på bas av sponsrade av inlägg på Facebook (inom parentes föregående månad):

 • Feministiskt initiativ – 12 procent (8 procent)
 • Sverigedemokraterna – 10 procent (5 procent)
 • Vänsterpartiet – 10 procent (3 procent)
 • Liberalerna – 8 procent (0 procent)
 • Centerpartiet – 5 procent (7 procent)
 • Miljöpartiet – 5 procent (0 procent)
 • Kristdemokraterna – 3 procent (10 procent)
 • Moderaterna – 0 procent (21 procent)
 • Socialdemokraterna – 0 procent (10 procent)
 • Medborgerlig Samling – 0 procent (2 procent)

5 procent (medel på 10 partier) sponsrar våra politiska partier sina inlägg. Vissa betydligt mer, medan andra inte alls. En ”vild gissning” är att vi kommer att få se denna medel öka under det kommande valåret. Förutsatt att partierna sponsrar sin huvudsida det vill säga (andra sidor följer inte denna blogg).

För att igen vara extra tydlig vad gäller tolkning av sponsring. Den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt. Därför har jag själv granskat motsvarande resultat via mitt nätverks sponsring vars resultat inte motsägs av dessa resultat. Effekten av interaktion kan givetvis ha påverkats av storleken på annonsering. Vilket resultaten inte belyser.

Sveriges 10 största samt 5 mest växande politiska sidor

Landets största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor:

2 partiledare finns med med egna sidor bland toppsidorna.

Landets största samt 5 mest växande Twitter-profiler:

Landets största YouTube-sidor (antal views):

Intressant notera att LO finns kodat som politiskt parti.

Bäst närvaro i sociala medier

Nytt för andra halvåret är min poängbedömning baserad på 5 kategorier i syfte att belysa och ranka våra partiers närvaro och effekt i sociala medier:

 • Interaktion (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Poäng (Smampion, plattform Facebook)
 • Storlek (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Varumärke (Smampion, plattform samtliga)
 • Unika inlägg genererande högst interaktion (Socialbakers, plattform samtliga)

Baserat på dessa faktorer har jag gjort en sammantagen bedömning av vilka partier som har bäst närvaro i sociala medier. Och med sociala medier menas Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga kriterier har poängsatts utifrån skala från 1-5 (5 bäst), vilket sammantaget ger nedan bild för aktuell månad 2017:

Utifrån valda kriterier, och relaterad poängsättning, så är de tre partier vilka har bäst närvaro i sociala medier: Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling, och Vänsterpartiet. Två av dessa sponsrar sina inlägg, se inledning av bloggen.

Jag är medveten om att faktor storlek kan behöva viktas, samt även att det urval av sidor som visar på varumärkets skötsel riskerar att inte ge hela bilden. Och att endast Facebook är huvudsaklig bedömningskälla. Men, en början, som jag presenterar från andra halvåret 2017. Jag tar gärna emot tankar, tips och funderingar.

Storlek och interaktion

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Ett stort antal följare kan även locka de osäkra.

Det är värt att observera att Sverigedemokraterna på de fyra plattformarna som denna blogg bevakar, är det riksdagsparti som legat i topp vad gäller engagemang på samtliga fyra. Engagemang kan som bekant både vara positivt och negativt, men oavsett så får partiet respons på sina budskap. Och därmed spridning.

Facebook – Socialbakers

Denna månad är det två partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter – Socialbakers

Denna månad är det två partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram – Socialbakers

Denna månad är det ett parti vars storlek även matchar del av interaktioner.

YouTube – Socialbakers

Denna månad är det fem parter vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 poäng i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:

YouTube:

Inläggen som säkrade högst interaktion

De politiska toppinläggen vad gäller interaktioner på de fyra plattformarna fördelas bland partierna (av max 20 st möjliga):

 • Medborgerlig Samling =  10 st
 • Sverigedemokraterna = 7 st
 • Kristdemokraterna = 2 st
 • Vänsterpartiet = 1 st

Medborgerlig Samlings närvaro påverkar i första hand Sverigedemokraternas närvaro negativt i detta läge.

Facebook

Värt observera att Medborgerlig Samling än så länge har det lägsta antalet följare på Facebook (ca 6 000 stycken) bland bevakade partier, varför interaktioner per 1 000 följare ger högt utslag och utfall. Om partiet fortsätter växa, och kvarstår med hög interaktion, blir intressant att följa.

Sverigedemokraterna påverkas mest av konkurrentens framgång vad gäller inlägg med mest interaktion. Medborgerlig Samling har än så länge ingen närvaro på YouTube varför något utslag på den plattformen inte finns.

Twitter

Instagram

YouTube

Individuell rankning inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Nedan redovisas topp 10 profiler för varje plattform.

Facebook – Smampion

Politiska partier

Politiska personer

Twitter – Smampion

Politiska partier

Politiska personer

Instagram – Smampion

Politiska partier
Politiska personer

YouTube – Smampion

På denna plattform finns endast politiska partier och inga personer.

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning och enhetlighet), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp även om städning verkar pågå. Stockholm samt Instagram avviker nu tydligast. Enligt Smampions poängskala ligger 4 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Och riksorganisationen på Twitter med avsaknad av: … de gröna. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Vänsterpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Nu kommer även webbtidningen Feministiskt Perspektiv in bland partiets logotyper. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Sverigedemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Medborgerlig Samling

Nya i denna bevakning; här har man gjort rätt från början med enhetlig stavning och logotyp.

Moderaterna

Återkommande frågetecken runt hantering av logotyp. Det blir svårt för lokala representanter att agera korrekt, samt väljare att känna igen!, när inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp Mjölby samt Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 3 sidor.

Kristdemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av 2 sidor.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

Cirka 4 500 personer följer nu våra partier på plattformen. Marginella ändringar per månad.

 • Feministiskt initiativ: saknar fortfarande logotyp på denna plattform.
 • Socialdemokraterna tappar följare i december.

Ser fram emot dina tankar på status och tankar om ovan.

Är du politiker och vill du synas i bloggen? Som jag skrev om tidigare planerar jag dra igång en satsning under valåret, där aktiva politiker ger sina tankar och tips om digital närvaro.

Må gott,

LG
Länka gärna till, och dela innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se
Datakällor: Socialbakers och Smampion.
Om du har kännedom om andra källor av intresse, kontakta mig gärna.

2 tankar kring ”Partikommunikation i sociala medier – december 2017

 1. Tobias

  Hej, intressant läsning.
  Miljöpartiet i Stockholms läns landsting var inte med i din bedömning av mp.vore kul om vi fick va med:-)

  Svara
  1. LG Wallmark Inläggsförfattare

   Hej Tobias, roligt att du hittat till bloggen. Jag använder två datakällor: Socialbakers och Smampion. Hos Smampion kan man kostnadsfritt lägga till sidor som man vill ska bevakas. Socialbakers har en annan modell där det kostar att lägga till sidor. Mitt tips är därför Smampion initialt för att se om era sidor kommer bland topp 10

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.