Partikommunikation i sociala medier – november 2017

Partier rekryterar digital kommunikationskompetens. Moderaterna har bäst utväxling på sponsrade inlägg på Facebook. Feministiskt initiativ har 30 procent av sina Facebook-följare utanför Sverige. Moderaterna och Feministiskt initiativ uppvisar sämst varumärkesskötsel.

Sammanfattning

Jag har tidigare berättat att analysbloggen ökar, vilket jag ser kopplar mycket till den politiska delen av bloggen. Valår i sikte som bekant. Som vän av (korrekt) statistik vill jag dela denna aktuella bild ur WordPress som (be)visar denna ökning. Härligt med intresse och att mitt ”demokratibidrag” gillas av fler och fler. Tack bäste läsare!

I förra månadens politiska blogginlägg skrev jag: ”När jag läser artiklar som Rysk propaganda kan ha nått 126 miljoner Facebook-användare i samband med det amerikanska valet 2016, är min förhoppning att våra svenska partier inför kommande val 2018 har inrättat en ”digital taskforce” – med uppdrag att dels säkra innehåll och uppföljning, dels bevaka konkurrenters aktiviteter. Som denna blogg visar så finns det hjälp att få och ta stöd av för att få en sammanhållen bild av och kunskap om effekter och vad som påverkar digitala resultat. Ta den, är mitt råd.”. Som en tanke aviserade därefter tre partier dessa digitala tjänster.

Socialdemokraterna med följande digitala/relaterade tjänster:

 • Digital planner
 • Projektledare för digitala kampanjer
 • Copywriter
 • Digital producent
 • Webbstrateg

Sverigedemokraterna söker personer med bred kompetens inom kommunikation med fokus på sociala medier. Och Moderaterna har rekryterat en nationell digital valledare i form av Martin Borgs från Miltton Labs. Ser ut som om vi kommer kunna få ett spännande digitalt valår 2018!

Feministiskt initiativ är denna månad det enda politiska parti som tappar följare. Förra månaden visade jag utvecklingen för regeringspartiet Miljöpartiet. Nedan finner du en bild över Feministiskt initiativ sedan valet 2014, där mars 2015 och september 2016 står ut av olika anledningar:99 000 av partiets följare finns inom Sverige och resten, 40 000 finns utomlands där Turkiet och Colombia har flest följare.

Min subjektivtobjektiva poängbedömning för november visar att Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling och Socialdemokraterna är de tre partier vilka har bäst närvaro i sociala medier. Nedan mina kommentar per parti:

 • Sverigedemokraterna – inte förvånande. Uppvisar hög aktivitet och skötsel av varumärket. Samt stöttar med sponsrade inlägg.
 • Medborgerlig Samling – nytt parti, välskött med hög aktivitet i sociala medier. Intressant se om partiet lyckas hålla kvar interaktionen när/om följarantalet ökar?
 • Socialdemokraterna – stora följarskaror i sociala medier. Och aktivt. Samt stöttar med sponsrade inlägg.

Kantar Sifo och SR Ekot har presenterat Mediemätaren – en mätning av synlighet för politiker, partier och ämnen i debatten – med fokus sociala medier. När Kantar Sifo för första gången har mätt det politiska samtalet i sociala medier under september och oktober 2017 sammanfattas slutsatserna:

 • Ett regeringsparti står i rampljuset och det andra försvinner ut i periferin.
 • Ett samtal som domineras av frågor kring integration, lag och ordning – och inte av det politiska spelet.
 • En starkt negativ ton.

Annonsering – sponsrade inlägg

För att vara extra tydlig: den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt.

När jag sammanställer och jämför det som förmodas vara partiernas sponsrade inlägg på Facebook, är det mycket enkelt att utläsa effekter och resultat. Och därmed att lätt förstå vad som fungerar och satsa vidare på den inriktningen. Just tack vare analysverktyg är det mycket enkelt att följa upp, förstå satsningar och få stöd för nästa steg.

Facebook

Av bilden nedan syns tydligt Moderaterna som sticker ut vad gäller interaktion med hjälp av sponsrade inlägg. Framgångsrik dessutom.

Instagram

I november verkar inga partier annonserat inlägg på Instagram. Jag räknar med att vi under 2018 kommer att få ser fler politiska partier flytta budget för sponsrade inlägg till denna (ungdomarnas) plattform.

Andel sponsrade inlägg på Facebook (huvudsida)

Hur stor del av sina inlägg i november sponsrade våra riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling på Facebook? Svar: I snitt 7 procent av inlägg stöttades med annonsering. Miljöpartiet och Liberalerna är de enda partier som inte stödannonserat sina sidinlägg denna månad.

Procentuell uppnådd interaktion på bas av sponsrade av inlägg på Facebook (inom parentes föregående månad):

 • Moderaterna – 21 procent (20 procent)
 • Kristdemokraterna – 10 procent (6 procent)
 • Socialdemokraterna – 10 procent (0 procent)
 • Feministiskt initiativ – 8 procent (3 procent)
 • Centerpartiet – 7 procent (26 procent)
 • Sverigedemokraterna – 5 procent (17 procent)
 • Vänsterpartiet – 3 procent (11 procent)
 • Medborgerlig Samling – 2 procent (5 procent)
 • Miljöpartiet – 0 procent (0 procent)
 • Liberalerna – 0 procent (22 procent)

7 procent (medel) sponsrar våra politiska partier sina inlägg. Vissa betydligt mer, medan andra inte alls. En ”vild gissning” är att vi kommer att få se denna medel öka under det kommande valåret – förutsatt att partierna sponsrar sin huvudsida det vill säga (andra sidor följer inte denna blogg).

För att igen vara extra tydlig vad gäller tolkning av sponsring. Den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt. Därför har jag själv granskat motsvarande resultat via mitt nätverks sponsring vars resultat inte motsägs av dessa resultat. Effekten av interaktion kan givetvis ha påverkats av storleken på annonsering. Vilket resultaten inte belyser.

Sveriges 10 största samt 5 mest växande politiska sidor

Som bekant har Smampion en affärsmodell som gör det möjligt för vem som helst att lägga till en sida för bevakning, kostnadsfritt. Socialbakers har en annan modell vilket därmed gör att till exempel Jonas Sjöstedts-sida inte finns med, och det medför kostnad att lägga till. Därför att hans sida heller inte finns med nedan.

Landets största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor:

2 partiledare finns med med egna sidor bland toppsidorna. Notera att partier nedan återkommer från tidigare beskrivning över sidor som sponsrar sina inlägg.

Landets största samt 5 mest växande Twitter-profiler:

Landets största YouTube-sidor:

Bäst närvaro i sociala medier

Nytt för andra halvåret är min poängbedömning baserad på 5 kategorier i syfte att belysa och ranka våra partiers närvaro och effekt i sociala medier:

 • Interaktion (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Poäng (Smampion, plattform Facebook)
 • Storlek (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Varumärke (Smampion, plattform samtliga)
 • Unika inlägg genererande högst interaktion (Socialbakers, plattform samtliga)

Baserat på dessa faktorer har jag gjort en sammantagen bedömning av vilka partier som har bäst närvaro i sociala medier. Och med sociala medier menas Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga kriterier har poängsatts utifrån skala från 1-5 (5 bäst), vilket sammantaget ger nedan bild för aktuell månad 2017:

Utifrån valda kriterier, och relaterad poängsättning, så är det alltså nu med inträdet av Medborgerlig Samling i jämförelsen, fyra partier, vilka har bäst närvaro i sociala medier: Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling, och Socialdemokraterna. Två av dessa sponsrar sina inlägg, se inledning av bloggen.

Jag är medveten om att faktor storlek kan behöva viktas, samt även att det urval av sidor som visar på varumärkets skötsel riskerar att inte ge hela bilden. Och att endast Facebook är huvudsaklig bedömningskälla. Men, en början, som jag presenterar från andra halvåret 2017. Jag tar gärna emot tankar, tips och funderingar.

Storlek och interaktion – riksdagspartier

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Ett stort antal följare kan även locka de osäkra.

Det är värt att observera att Sverigedemokraterna på de fyra plattformarna som denna blogg bevakar, är det riksdagsparti som legat i topp vad gäller engagemang på samtliga fyra. Engagemang kan som bekant både vara positivt och negativt, men oavsett så får partiet respons på sina budskap. Och därmed spridning.

Facebook – Socialbakers

Denna månad är det hela sex partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter – Socialbakers

Denna månad är det två partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram – Socialbakers

Denna månad är det sex partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

YouTube – Socialbakers

Denna månad är det två parter vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 poäng i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:

YouTube:

Inläggen som säkrade högst interaktion

Nytt är att jag lagt till Medborgerlig Samling för bevakning (och delvis analys). Precis som jag analyserar Feministiskt initiativ, som heller inte sitter i riksdagen, men som utmärkte sig i sociala medier vid valet 2014, har jag nu dessa två partier med, förutom riksdagspartierna.

De politiska toppinläggen vad gäller interaktioner på de fyra plattformarna fördelas bland partierna (av max 20 st möjliga):

 • Medborgerlig Samling =  14 st
 • Sverigedemokraterna = 4 st
 • Vänsterpartiet = 1 st
 • Socialdemokraterna = 1 st

Medborgerlig Samlings närvaro påverkar i första hand Sverigedemokraternas närvaro negativt i detta läge.

Facebook

Värt observera att Medborgerlig Samling än så länge har det lägsta antalet följare på Facebook (ca 6 000 stycken) bland bevakade partier, varför interaktioner per 1 000 följare ger högt utslag och utfall. Om partiet fortsätter växa, och kvarstår med hög interaktion, blir intressant att följa.

Sverigedemokraterna påverkas mest av konkurrentens framgång vad gäller inlägg med mest interaktion. Medborgerlig Samling har än så länge ingen närvaro på YouTube varför något utslag på den plattformen inte finns.

Twitter

Instagram

YouTube

Individuell rankning inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Nedan redovisas topp 10 profiler för varje plattform.

Facebook – Smampion

Politiska personer

Twitter – Smampion

Politiska personer

Instagram – Smampion

Politiska personer

YouTube – Smampion

På denna plattform finns endast politiska partier och inga personer.

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning och enhetlighet), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp även om städning verkar pågå. Stockholm samt Instagram avviker nu tydligast. Enligt Smampions poängskala ligger 4 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Och riksorganisationen på Twitter med avsaknad av: … de gröna. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Vänsterpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.

Sverigedemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Medborgerlig Samling

Nya i denna bevakning; här har man gjort rätt från början med enhetlig stavning och logotyp.

Moderaterna

Återkommande frågetecken runt hantering av logotyp. Det blir svårt för lokala representanter att agera korrekt, samt väljare!, när inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp Mjölby samt Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Kristdemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av 1 sida.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

Cirka 4 500 personer följer nu våra partier på plattformen. Marginella ändringar per månad.

 • Feministiskt initiativ: saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Ser fram emot dina tankar på status och tankar om ovan.

Må gott,

LG
Länka gärna till, och dela innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se
Datakällor: Socialbakers och Smampion.
Om du har kännedom om andra källor av intresse, kontakta mig gärna.

2 tankar kring ”Partikommunikation i sociala medier – november 2017

  1. LG Wallmark Inläggsförfattare

   Hej Göran, kul att du hittat till bloggen. Ja, det vore intressant att även jämföra ungdomsförbunden, det är dock en fråga om resurser. Jag gör detta ideellt så det medför en del begränsningar.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.