Partikommunikation i sociala medier – oktober 2017

Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna sponsrar flest inlägg på Facebook. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet säkrar högst utväxling i form av interaktion på sponsrade inlägg. 11 procent av politiska inlägg på Facebook sponsras. Nyhet: Partiernas sponsring av inlägg på Instagram.

Sammanfattning

När jag läser artiklar som Rysk propaganda kan ha nått 126 miljoner Facebook-användare i samband med det amerikanska valet 2016, är min förhoppning att våra svenska partier inför kommande val 2018 har inrättat en ”digital taskforce” – med uppdrag att dels säkra innehåll och uppföljning, dels bevaka konkurrenters aktiviteter. Som denna blogg visar så finns det hjälp att få och ta stöd av för att få en sammanhållen bild av och kunskap om effekter och vad som påverkar digitala resultat. Ta den, är mitt råd.

När jag nu lagt till faktor sponsrade inlägg blir det extra intressant att följa utveckling – och satsningar – inför och under kommande valår. Att Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna denna månad är de största riksdagspartierna vad gäller sponsrat är intressant. Moderaterna för att de haft en mycket återhållsam sponsring av inlägg innan september. Centerpartiet och Liberalerna toppar antal sponsrade inlägg i oktober, samtidigt som Sverigedemokraterna och Moderaterna säkrar högst sponsrad interaktion. Utmaning att lösa för partistrategerna och kommunikatörerna?

Min poängbedömning för oktober visar att Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling, och Vänsterpartiet är de tre partier vilka har bäst närvaro i sociala medier. Nedan mina kommentar per parti:

 • Sverigedemokraterna – inte förvånande. Uppvisar hög aktivitet och skötsel av varumärket. Samt stöttar med sponsrade inlägg (över medel).
 • Medborgerlig Samling – nytt parti med hög aktivitet i sociala medier. Viss förflyttning av sponsrade inlägg från Facebook till Instagram. Intressant se om partiet lyckas hålla kvar interaktionen när/om följarantalet ökar?
 • Vänsterpartiet – kommunikativt välskött i sociala medier. Och mycket aktivt. Samt stöttar med sponsrade inlägg.

Tankar på det? Själv funderar jag mycket över om vi kommer att få se att annonspengar flyttas från givna, mätbara huvudsidor, till (obekanta) intressesidor som påverkar opinionen – utan tydlig politisk avsändare? Varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet, som enda partier, har annonserat sin huvudsida på Facebook i oktober varför intressant veta om budget lagts på andra (Facebook-)sidor?

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är de enda politiska Facebook-sidor som tappar följare. Regeringspartiet Miljöpartiet har med några enstaka undantag tappat följare på Facebook varje månad efter valet 2014:

Intressant att endast två av de politiska kommunikationscheferna (ännu) hört av sig till mig med tankar och funderingar om mätning. Allting solklart? Eller? 🙂

För dig som vill laborera med effekter av mandatfördelning finns nu ett nytt verktyg: Mandatkollen.

Annonsering – sponsrade inlägg

Tack för intresset vad gäller överblick av ”politisk annonsering” i sociala medier. För att vara extra tydlig: den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt.

När jag sammanställer och jämför det som förmodas vara partiernas sponsrade inlägg på Facebook, är det mycket enkelt att utläsa effekter och resultat. Och därmed att lätt förstå vad som fungerar och satsa vidare på den inriktningen. Just tack vare analysverktyg är det mycket enkelt att följa upp, förstå satsningar och få stöd för nästa steg. Det finns vissa partier som säkrar lägre procent interaktion än procent sponsrade inlägg, vilket är problematiskt om inte en sponsring säkrar en ökning av interaktion. Get it?

Facebook

Av bilden nedan syns (knappt) två riksdagspartier som sticker ut vad gäller interaktion med hjälp av sponsrade inlägg: Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Om vi lägger till Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling ser bilden ut som nedan:

Instagram

I oktober var det två partier som annonserade på Instagram: Medborgerlig Samling och Vänsterpartiet. Inget av partierna med någon exceptionell framgång än så länge, enligt Socialbakers framgångsmodell. Jag räknar med att vi kommer att få ser fler politiska partier flytta budget för sponsrade inlägg till denna (ungdomarnas) plattform. (Även om var fjärde väljare är pensionär i valet 2018, enligt SCB:s besked i september.) To be continued.

Andel sponsrade inlägg på Facebook (huvudsida)

Hur stor del av sina inlägg i oktober sponsrade våra riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling på Facebook? Svar: I snitt 11 procent av inlägg stöttades med annonsering.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är de enda partier som inte stödannonserat sina sidinlägg i oktober.

Månadens procentuella sponsring av inlägg på Facebook (fallande skala). Inom parentes, procent sponsrad uppnådd interaktion:

 • Centerpartiet – 26 procent (29 procent)
 • Liberalerna – 23 procent (25 procent)
 • Moderaterna – 20 procent (47 procent)
 • Sverigedemokraterna – 17 procent (49 procent)
 • Vänsterpartiet – 11 procent (34 procent)
 • Kristdemokraterna – 6 procent (10 procent)
 • Medborgerlig Samling – 5 procent (13 procent)
 • Feministiskt initiativ – 3 procent (1 procent)
 • Socialdemokraterna – 0 procent (0 procent)
 • Miljöpartiet – 0 procent (0 procent)

Jag har markerat med grönt de partier vilka har fått högst utväxling på sin sponsring i form av interaktion (minst dubbel effekt). Gult de som genererat ”plus” men ingen exceptionell effekt. Rött markerar där interaktionen trots sponsring inte hjälpt. (Om interaktionen består av bifall eller motargument visar inte analysverktygen.)

11 procent (medel) sponsrar våra politiska partier sina inlägg. Vissa betydligt mer, medan andra inte alls i oktober. En ”vild gissning” är att vi kommer att få se denna medel öka under det kommande året – förutsatt att partierna sponsrar inlägg på sin huvudsida det vill säga.

För att igen vara extra tydlig vad gäller tolkning av sponsring. Den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt. Därför har jag själv granskat motsvarande resultat via mitt nätverks sponsring vars resultat inte motsägs av dessa resultat. Effekten av interaktion kan givetvis ha påverkats av om partiet lagt 500 kr eller 50 000 kr på annonsering. Vilket resultaten inte belyser.

De tre partier som förstärker sina Facebook-inlägg mest är alltså Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. Förvånad? Tankar? Min förhoppning är att detta baseras på digitalt fokus, kompetens och kanalval mer än ekonomi (även om Centerpartiet är ett mycket stabilt ekonomiskt parti, samt Moderaterna). Intressant att Moderaterna ändå har mycket bättre utfall på sin annonsering än Centerpartiet och Liberalerna trots lägre nivåer av sponsring.

Sveriges 10 största samt 5 mest växande politiska sidor

Som bekant har Smampion en affärsmodell som gör det möjligt för vem som helst att lägga till en sida för bevakning, kostnadsfritt. Socialbakers har en annan modell vilket därmed gör att till exempel Jonas Sjöstedts-sida inte finns med, och det medför kostnad att lägga till. Därför att hans sida heller inte finns med nedan.

Landets 10 största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor:

2 partiledare finns med med egna sidor bland toppsidorna. Notera att partierna nedan återkommer från tidigare beskrivning över sidor som sponsrar sina inlägg.

Landets 10 största samt 5 mest växande Twitter-profiler:

Landets 10 största YouTube-sidor:

Bäst närvaro i sociala medier

Nytt för andra halvåret är min poängbedömning baserad på 5 kategorier i syfte att belysa och ranka våra partiers närvaro och effekt i sociala medier:

 • Interaktion (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Poäng (Smampion, plattform Facebook)
 • Storlek (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Varumärke (Smampion, plattform samtliga)
 • Unika inlägg genererande högst interaktion (Socialbakers, plattform samtliga)

Baserat på dessa faktorer har jag gjort en sammantagen bedömning av vilka partier som har bäst närvaro i sociala medier. Och med sociala medier menas Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga kriterier har poängsatts utifrån skala från 1-5 (5 bäst), vilket sammantaget ger nedan bild för aktuell månad 2017:

Utifrån valda kriterier, och relaterad poängsättning, så är det alltså nu med inträdet av Medborgerlig Samling i jämförelsen, fyra partier, vilka har bäst närvaro i sociala medier: Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Tre av dessa sponsrar sina inlägg, se inledning av bloggen.

Jag är medveten om att faktor storlek kan behöva viktas, samt även att det urval av sidor som visar på varumärkets skötsel riskerar att inte ge hela bilden. Och att endast Facebook är huvudsaklig bedömningskälla. Men, en början, som jag presenterar från andra halvåret 2017. Jag tar gärna emot tankar och funderingar.

Storlek och interaktion – riksdagspartier

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Ett stort antal följare kan även locka de osäkra.

Det är värt att observera att Sverigedemokraterna på de fyra plattformarna som denna blogg bevakar, är det riksdagsparti som legat i topp vad gäller engagemang på samtliga fyra. Nu har Vänsterpartiet tagit över toppositionen på YouTube. Engagemang kan som bekant både vara positivt och negativt, men oavsett så får partiet respons på sina budskap. Och därmed spridning.

Facebook

Denna månad är det två partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter

Denna månad är det inga partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram

Denna månad är det två partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

YouTube

Denna månad är det ett parti vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:

YouTube:

Inläggen som säkrade högst interaktion

Nytt från förra månaden är att jag lagt till Medborgerlig Samling för bevakning (och delvis analys). Precis som jag mäter Feministiskt initiativ, som heller inte sitter i riksdagen, men som utmärkte sig i sociala medier vid valet 2014, har jag nu dessa två partier med, förutom riksdagspartierna.

De politiska toppinläggen vad gäller interaktioner på de fyra plattformarna fördelas bland partierna (av max 20 st möjliga):

 • Medborgerlig Samling =  10 st
 • Sverigedemokraterna = 6 st
 • Vänsterpartiet = 3 st
 • Kristdemokraterna = 1 st

Medborgerlig Samlings närvaro påverkar i första hand Sverigedemokraternas närvaro negativt i detta läge.

Facebook

Värt observera att Medborgerlig Samling än så länge har det lägsta antalet följare på Facebook (ca 5 600 stycken) bland bevakade partier, varför interaktioner per 1 000 följare ger högt utslag och utfall. Om partiet växer, och kvarstår med hög interaktion, blir intressant att följa. Sponsrade inläggs används av partiet; betydligt under medel denna månad. Sverigedemokraterna påverkas mest av konkurrentens framgång vad gäller inlägg med mest interaktion. Medborgerlig Samling har än så länge ingen närvaro på YouTube varför något utslag på den plattformen inte finns.

Twitter

Instagram

YouTube

Individuell rankning inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Nedan redovisas topp 10 profiler för varje plattform.

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning och enhetlighet), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp. Enligt Smampions poängskala ligger 3 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Och riksorganisationen på Twitter med avsaknad av: … de gröna. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 5 sidor.

Vänsterpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.

Sverigedemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Medborgerlig Samling

Nya i denna bevakning; här har man gjort rätt från början med enhetlig stavning och logotyp.

Moderaterna

Återkommande frågetecken runt hantering av logotyp. Det blir svårt för lokala representanter att agera korrekt, och väljare!, när inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp YouTube samt Twitter Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 3 sidor.

Kristdemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av 1 sida.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor (ej grupper). Nytt parti från denna månad är Sverigedemokraterna. Därmed har samtliga riksdagspartier en närvaro på plattformen, därtill Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling.

Cirka 4 400 personer följer nu våra partier på plattformen. Marginella ändringar per månad.

 • Feministiskt initiativ: saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Ser fram emot dina tankar på status och tankar om ovan.

Må gott,

LG
Länka gärna till, och dela innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se
Datakällor: Socialbakers och Smampion.
Om du har kännedom om andra källor av intresse, kontakta mig gärna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.