Partikommunikation i sociala medier – september 2017

Medborgerlig Samling utmanar Sverigedemokraternas framgångsrika närvaro i sociala medier.  Cirka 11 procent av politiska sidinlägg sponsras på Facebook. Medborgerlig Samling säkrar bäst effekt på annonserade inlägg.

Sammanfattning

När jag nu lagt till faktor sponsrade inlägg blir det extra intressant att följa utveckling – och satsningar – inför och under kommande valår. Att Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet är de största riksdagspartierna vad gäller sponsrat är inget som överraskar mig med tanke på historik och effekt.

Jag analyserar som bekant likartat de 8 riksdagspartierna. Feministiskt initiativ och nu även Medborgerlig samling är samtidigt under bevakning med viss spegling i bloggen.

Min poängbedömning för september visar nu att Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är de partier vilka har bäst närvaro i sociala medier. Nedan mina korta kommentar per parti:

 • Sverigedemokraterna – inte förvånande. Uppvisar hög aktivitet och skötsel av varumärket.
 • Medborgerlig Samling – nytt parti med hög aktivitet i sociala medier. Intressant se om partiet lyckas hålla kvar interaktionen när/om följarantalet ökar?
 • Vänsterpartiet – upplever jag kommunikativt välskött i sociala medier. Och mycket aktivt.
 • Socialdemokraterna – lite mystiskt parti vad gäller den kommunikativa hanteringen. Där finns onekligen kommunikativ digital kompetens samt resurser. Samtidigt så undrar jag över skötsel av varumärket. Hygiennivå.

Det vore självklart intressant att kunna väga in opinion, väljarfrågor och partiledares attraktionskraft, men det är ett mastodontuppdrag för en annan blogg.

Idag har Moderaterna valt Ulf Kristersson till nya partiledare. Det blir nu intressant att se hur partiets kommunikation kommer ur det som verkat som en längre tids vakuum. Miljöpartiet tappar inte längre lika mycket följare, och har även valt att börja sponsra inlägg. Men totalt blir min uppfattning baserat på sociala medier, att det är ett parti med stora umaningar.

Tankar på det? Själv funderar jag mycket över om vi kommer att få se att annonspengar flyttas från givna, mätbara huvudsidor, till intressesidor som påverkar opinionen – utan tydlig politisk avsändare?

Vilket parti upplever du som mest digitalt?

Nyheter från september

Jag har från september stramat upp analysen för att grundläggande fokusera på de partier som finns i riksdagen. Feministiskt initiativ har därmed tagits bort ur den jämförelsen. Anledningen till att jag valde lägga till detta parti med riksdagspartierna var för att partiet var så framträdande och innovativt för ett politiskt parti inför valet 2014. Så är inte längre fallet, däremot kvarstår de stora följarskarorna vilket ger partiet möjlighet till ökad utväxling.

Just nu 2017 visar istället Medborgerlig Samling upp en aktiv och framgångsrik närvaro i sociala medier som jag därför valt att bevaka. Därmed sagt har jag två jämförelser: dels de åtta riksdagspartierna, dels de åtta riksdagspartierna tillsammans med Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling. Som ibland kommer att jämföras med varandra.

Annonsering – sponsrade inlägg

Tack för intresset vad gäller min nya feature med överblick av ”politisk annonsering” i sociala medier. För att vara extra tydlig: den analys Socialbakers gör av algoritmen säger inte definitivt att posterna är sponsrade, däremot att posterna verkar agera på ett icke-organiskt sätt.

Inser också att kompetensnivån varierar, och för att vara extra tydlig, det jag avser med annonsering handlar alltså inte om att omvandla traditionella reklamköp till digitala annonser. Utan istället att köpa spridning av politiska inlägg.

Jag förstärker distinktionen då jag ibland möts av en tro att det handlar om annonsering i traditionell bemärkelse. (Vilket man också kan köpa i sociala medier i form av annonser.) Nej, vi har en ny värld nuförtiden. Ibland vet vi knappt om att vi själva är produkten – som bara ”råkar” få så relevanta, om än återkommande reklambudskap. (Därför ser vi nu som ett skyddande resultat den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Men det är ett helt eget kapitel, och inte för denna blogg.)

Av bilden nedan syns tre riksdagspartier som sticker ut vad gäller interaktion med hjälp av sponsrade inlägg: Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Om vi lägger till Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling ser bilden ut som nedan:

Medborgerlig Samling får alltså mest värde för sina investerade annonskronor. Kommunikativ smarthet? Opinionsstöd? Både och? Vad tror du?

Andel sponsrade inlägg på Facebook (huvudsida)

Hur stor del av sina inlägg i september sponsrade våra riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Medborgerlig Samling på Facebook dvs annonsförstärkning? Svar: I snitt 11 procent av inlägg stöttades med annonsering (10 procent i median).

Socialdemokraterna är det enda parti som inte stödannonserat sina sidinlägg i september.

De tre partier som förstärker sina Facebook-inlägg mest är alltså Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Förvånad? Tankar? Min reflektion är att detta baseras på digitalt fokus, kompetens och kanalval mer än ekonomi (även om Centerpartiet är ett mycket ekonomiskt stabilt parti). Intressant att Moderaterna ändå har bättre utfall på sin annonsering än Centerpartiet trots lägre investering.

I snitt sponsras därmed 11,25 av alla politiska sidinlägg på Facebook. (Median 10 procent). Jag kommer nu ha en specialbevakning på sponsrade inlägg på Facebook för att kunna visa denna utveckling fram till valdagen 2018. Hur stor ökning av sponsrade inlägg tror du vi kommer att få se? Och, kanske än viktigare, kommer vi att få se en flytt av sponsrade inlägg från partiernas huvudsidor till intressesidor? En game changer i så fall?

Du kanske har hört om ”Project Alamo” i samband med Donald Trumps presidentkampanj, och hur den digitala kampanjen sägs har säkrat hans vinst i presidentvalet 2016. Då känner du också till funktionen Facebook-pixel, vilket är ett verktyg som hjälper dig att skapa en sammanhängande bild av dina besökare utifrån deras digitala aktiviteter. Resumé återger att tre svenska partier idag använder denna funktion: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

Jag vill tipsa om denna klargörande artikel som både ger en bild av det amerikanska valet och dess digitala framgångsfokus, och även en tanke inför det kommande svenska valet 2018. 11 månader kvar…

Sveriges 20 största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor

Som bekant har Smampion en affärsmodell som gör det möjligt för vem som helst att lägga till en sida för bevakning, kostnadsfritt. Socialbakers har en annan modell vilket därmed gör att till exempel Jonas Sjöstedts-sida inte finns med, och det medför kostnad att lägga till. Därför att hans sida heller inte finns med nedan.

Landets 20 största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor:

4 (3) partiledare finns med med egna sidor bland toppsidorna. Extra intressant när Centerpartiets partiledare har nästan lika många följare som det egna partiets sida. Personkult?

Landets 20 största samt 5 mest växande Twitter-profiler:

Intressant att en partiledare samt en före detta finns med med egna profiler bland de största. Extra intressant när en partiledare har fler följare än det egna partiets profil.

Bäst närvaro i sociala medier

Nytt för andra halvåret är min poängbedömning baserad på 5 kategorier i syfte att belysa och ranka våra partiers närvaro och effekt i sociala medier:

 • Interaktion (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Poäng (Smampion, plattform Facebook)
 • Storlek (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Varumärke (Smampion, plattform samtliga)
 • Unika inlägg genererande högst interaktion (Socialbakers, plattform samtliga)

Baserat på dessa faktorer har jag gjort en sammantagen bedömning av vilka partier som har bäst närvaro i sociala medier. Och med sociala medier menas Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga kriterier har poängsatts utifrån skala från 1-5 (5 bäst), vilket sammantaget ger nedan bild för juli 2017:

Utifrån valda kriterier, och relaterad poängsättning, så är det alltså nu med inträdet av Medborgerlig Samling i jämförelsen, fyra partier, vilka har bäst närvaro i sociala medier: Sverigedemokraterna, Medborgerlig Samling, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Tre av dessa sponsrar sina inlägg, se inledning av bloggen.

Jag är medveten om att faktor storlek kan behöva viktas, samt även att det urval av sidor som visar på varumärkets skötsel riskerar att inte ge hela bilden. Och att endast Facebook är huvudsaklig bedömningskälla. Men, en början, som jag presenterar från andra halvåret 2017. Jag tar gärna emot tankar och funderingar.

Storlek och interaktion – riksdagspartier

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Ett stort antal följare kan även locka de osäkra.

Det är värt att observera att Sverigedemokraterna på de fyra plattformarna som denna blogg bevakar, är det riksdagsparti som ligger i topp vad gäller engagemang på samtliga fyra. Engagemang kan som bekant både vara positivt och negativt, men oavsett så får partiet respons på sina budskap. Och därmed spridning.

Facebook

Denna månad är det fyra partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram

Denna månad är det fyra partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

YouTube

Denna månad är det tre partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:

YouTube:

Inläggen som säkrade högst interaktion

Nytt från förra månaden är att jag lagt till Medborgerlig Samling för bevakning (och delvis analys). Precis som jag mäter Feministiskt initiativ, som heller inte sitter i riksdagen, men som utmärkte sig i sociala medier vid valet 2014, har jag nu dessa två partier med, förutom riksdagspartierna.

De politiska toppinläggen vad gäller interaktioner på de fyra plattformarna fördelas bland partierna (av max 20 st möjliga):

 • Medborgerlig Samling =  14 st
 • Sverigedemokraterna = 5 st
 • Kristdemokraterna = 1 st

Medborgerlig Samlings närvaro påverkar i första hand Sverigedemokraternas närvaro negativt i detta läge.

Facebook

Värt observera att Medborgerlig Samling än så länge har det lägsta antalet följare på Facebook (ca 5 200 stycken) bland bevakade partier, varför interaktioner per 1 000 följare ger högt utslag och utfall. Om partiet växer, och kvarstår med hög interaktion, blir intressant att följa. Sponsrade inläggs används av partiet. Sverigedemokraterna påverkas mest av konkurrentens framgång vad gäller inlägg med mest interaktion. Partiet har än så länge ingen närvaro på YouTube varför något utslag på den plattformen inte finns.

Twitter

Instagram

YouTube

Individuell rankning inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Nedan redovisas topp 10 profiler för varje plattform.

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp. Enligt Smampions poängskala ligger 3 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Och riksorganisationen på Twitter med avsaknad av: … de gröna. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Vänsterpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.

Sverigedemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Medborgerlig Samling

Nytt från denna månad är att Medborgerlig Samling kommer med i denna översikt. Här har man gjort rätt från början med enhetlig stavning och logotyp.

Moderaterna

Generellt återkommande frågetecken runt logotyp. Det blir svårt för lokala representanter, och väljare!, när inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp YouTube samt Twitter Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Kristdemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor (ej grupper). Nytt parti från denna månad är Medborgerlig Samling.

Cirka 4 300 personer följer nu våra partier på plattformen. Marginella ändringar per månad.

 • Sverigedemokraterna: saknas
 • Feministiskt initiativ: saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Ser fram emot dina tankar på status och tankar ovan.

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.