Partikommunikation i sociala medier – augusti 2017

Nyhet: Partiernas sponsrade interaktion på Facebook – januari till september. Sverigedemokraterna ”äger” YouTube. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna har bäst närvaro i sociala medier.

Om exakt ett år har vi riksdagsval i Sverige. Det kommer att bli en spännande period att följa partiernas kanalval och innehållsfokus. Inte minst vad gäller deras digitala politiska aktiviteter.

Facebooks affärsidé baseras som bekant på intäkter från annonser. Och om man inte annonserar så blir den organiska räckvidden på innehåll…ska vi säga, återhållsam. Därför annonserar idag många sidägare, och givetvis även våra politiska partier, för att nå ut med sina budskap.

Från nu redovisar jag därför även, med stöd av Socialbakers, annonserat innehåll med en initial överblick av partiernas del av sponsrade inlägg från januari till och med augusti. Av bilden nedan syns tre partier som sticker ut vad gäller interaktion med hjälp av sponsrade inlägg: Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. 

De tre partier vilka hittills säkrat minst interaktion i år med hjälp av annonserade inlägg är Moderaterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

I augusti ser vi att 6 av de 9 granskade partierna använt sig av sponsrade inlägg. Där Liberalerna står ut med en majoritet sponsrade inlägg av sin total.

Denna nya översikt hoppas jag nu kommer addera ytterligare värde med en överblick över partiernas aktivitet – från nu och fram till nästa års val.

Här kan du läsa mer om hur du kan bevaka och följa konkurrenternas digitala aktiviteter i sociala medier: Use Competitive Intelligence to Get an Edge on Social.

Sveriges 20 största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor

Med tanke på avgång av partiledare i augusti för Moderaterna är det intressant att se dels denna jämförelse över dels landets största, och mest växande Facebook-sidor, dels landets största och mest växande Twitter-profiler.

Landets 20 största samt 5 mest växande politiska Facebook-sidor:

Anna Kinberg Batra hade en av de snabbast växande politiska sidorna. 4 (3) partiledare finns med med egna sidor bland toppsidorna. Extra intressant när Centerpartiets partiledare har nästan lika många följare som det egna partiets sida. Personkult?

Landets 10 största samt 5 mest växande Twitter-profiler:

Intressant att en partiledare samt en före detta finns med med egna profiler bland de största. Extra intressant när en partiledare har fler följare än det egna partiets profil.

Carl Bildt, som av vissa vill lyftas till ny partiledarkandidat för Moderaterna, har onekligen den största digitala plattformen, och har även under månaden växt allra mest av de politiska profilerna.

Bäst närvaro i sociala medier

Nytt för andra halvåret är min poängbedömning baserad på 4 kategorier i syfte att belysa våra partiers närvaro och effekt i sociala medier:

 • Interaktion (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Poäng (Smampion, plattform Facebook)
 • Storlek (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Varumärke (Smampion, plattform samtliga)

Baserat på dessa faktorer har jag gjort en sammantagen bedömning av vilka partier som har bäst närvaro i sociala medier. Och med sociala medier menas Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga kriterier har poängsatts utifrån skala från 1-5 (5 bäst), vilket sammantaget ger nedan bild för juli 2017:

Utifrån valda kriterier, och kopplad poängsättning, så är alltså de tre partier, vilka har bäst närvaro i sociala medier: Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna. Samtliga tre partier sponsrar inlägg, se ovan.

Jag är medveten om att faktor storlek kan behöva viktas, samt även att det urval av sidor som visar på varumärkets skötsel riskerar att inte ge hela bilden. Och att endast Facebook är huvudsaklig bedömningskälla. Men, en början, som jag presenterar från andra halvåret 2017. Jag tar gärna emot tankar och funderingar.

Storlek och interaktion

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Ett stort antal följare kan även locka de osäkra.

Det är värt att observera att Sverigedemokraterna på de fyra plattformarna som denna blogg bevakar, är det parti som ligger i topp vad gäller engagemang på samtliga fyra. Engagemang kan som bekant både vara positivt och negativt, men oavsett så får partiet respons på sina budskap. Och därmed spridning.

Facebook

Sverigedemokraterna är det enda parti vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram

Socialdemokraterna är det enda partie vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram är ingen framgångskanal för regeringspartierna.

YouTube

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:

YouTube:

Inläggen som säkrade högst interaktion

Nytt från förra månaden är att jag lagt till Medborgerlig samling för bevakning (och delvis analys). Precis som jag mäter Feministiskt initiativ, som heller inte sitter i riksdagen, men som utmärkte sig i sociala medier vid valet 2014, har jag nu dessa två partier med, förutom riksdagspartierna.

De politiska toppinläggen vad gäller interaktioner på de fyra plattformarna fördelas bland partierna (av max 20 st möjliga):

 • Medborgerlig samling =  12 st
 • Sverigedemokraterna = 4 st
 • Liberalerna = 1 st
 • Kristdemokraterna = 1 st
 • Socialdemokraterna = 1 st
 • Centerpartiet = 1 st

Medborgerlig samlings närvaro påverkar i första hand Sverigedemokraterna negativt i detta läge.

Facebook

Värt observera att Medborgerlig samling än så länge har det lägsta antalet följare på Facebook (ca 3 800 stycken) bland bevakade partier, varför interaktioner per 1 000 följare ger högt utslag och utfall. Om partiet växer, och kvarstår med hög interaktion, blir intressant att följa. Sponsrade inläggs används av partiet. Sverigedemokraterna påverkas mest av konkurrentens framgång vad gäller inlägg med mest interaktion.

Twitter

Instagram

YouTube

Individuell rankning inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Nedan redovisas topp 10 profiler för varje plattform.

Tre partiledare återfinns nu på Instagram:

 • Annie Lööf
 • Ebba Busch Thor
 • (Anna Kinberg Batra)

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp. Enligt Smampions poängskala ligger 4 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 5 sidor.

Vänsterpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Sverigedemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Moderaterna

Generellt återkommande frågetecken runt logotyp. Det blir svårt för lokala representanter, och väljare!, när inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 4 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har från 7 april ny logotyp, vilket verkar slagit igenom – förutom i Sörmland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

Circa 4 100 personer följer nu våra partier på plattformen. Marginella ändringar per månad.

 • Sverigedemokraterna: saknas
 • Feministiskt initiativ: saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Sammanfattning

När jag nu lägger till faktor sponsrade inlägg blir det intressant att följa utveckling – och satsningar – inför och under kommande valår. Att Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet är de största partierna vad gäller sponsrat är inget som överraskar mig med tanke på historik och resultat. Däremot skulle jag rekommendera Liberalerna att analysera varför inte organiskt tar större del som för de övriga två partierna.

Kommer vi att få se en diskussion runt partiernas ekonomiska förutsättningar igen, vilket påverkar hur väl olika partier kommer kunna köpa räckvidd och genomslag i sociala medier för sina budskap? Rättvise- och demokratidiskussion?

Jag analyserar som bekant de 8 riksdagspartierna, därtill Feministiskt initiativ. Medborgerlig samling är samtidigt under bevakning med viss spegling i bloggen.

Min poängbedömning visar att Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är de tre partier vilka har bäst närvaro i sociala medier. Jag är fullt införstådd med att viktning skulle kunna påverka resultat, samt givetvis även att väga in samtliga sociala plattformar. Oavsett detta, ger denna bild en uppfattning som på bas av min erfarenhet inte avviker från den utveckling jag kunnat följa sedan jag startade denna analys för tre år sedan.

Jag återkommer igen och igen till att Moderaterna och Socialdemokraterna fortfarande sticker ut med en stor variation av sitt varumärke på sina plattformar. En översyn och städning skulle hjälpa dem med väljarkårens igenkänning. Och för Moderaternas del, därtill en analys av varför den frekventa närvaron inte matchas av motsvarande interaktion/respons.

Tankar på det?

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

2 tankar kring ”Partikommunikation i sociala medier – augusti 2017

 1. Göran Dandelo

  En mycket bra genomgång. Ett litet problem dock. Det finns ett politiskt parti, med snart 20.500 gillamarkeringar och över 19.000 följare. Antalet interaktioner per vecka varierar men vi når mellan 50.000 och 100.000 per vecka!

  SPI Välfärden är dessutom numera ett samarbetsparti till Medborgerlig samling (MED)

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.