Partikommunikation i sociala medier – juli 2017

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är bäst i sociala medier. Analys Almedalen: And the winner is… Centerpartiet. Medborgerlig samling tar plats i sociala medier. Analys: Partierna ger dålig digital väljardialog?

Nytt från denna månad är poängbedömning baserad på 4 kategorier i syfte att belysa våra partiers närvaro och effekt i sociala medier:

 • Interaktion (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Poäng (Smampion, plattform Facebook)
 • Storlek (Socialbakers, plattform Facebook)
 • Varumärke (Smampion, plattform samtliga)

Baserat på dessa faktorer har jag gjort en sammantagen bedömning av vilka partier som är framgångsrika i sociala medier. Och med sociala medier menas Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Samtliga kriterier har poängsatts utifrån skala från 1-5 (5 bäst), vilket sammantaget ger nedan bild för juli 2017:

Utifrån valda kriterier, och kopplad poängsättning, så är alltså de tre partier, vilka har mest framgångsrik närvaro i sociala medier: Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Jag är medveten om att faktor storlek kan behöva viktas, samt även att det urval av sidor som visar på varumärkets skötsel riskerar inte ge hela bilden. Och att endast Facebook är huvudsaklig bedömningskälla. Men, en början, som jag presenterar under 2017. Jag tar gärna emot tankar och funderingar.

Som synes är Sverigedemokraterna de allra mest framgångsrika i sociala medier. Klas Vestergren, specialist på Miltton labs, har skrivit Därför dominerar populisterna sociala medier. I Sverige lyfter han Sverigedemokraterna och deras digitala framgång. Sverigedemokraterna ligger nu i topp på i stort samtliga plattformar (ingen närvaro på LinkedIn).

Klas Vestergren bidrar med ett tips till samtliga partier, formeln: SUCCESS – för att innehåll ska fastna och spridas:

Simple
Unexpected
Concrete
Credible
Emotional
Stories

Jag har länge reagerat över att Moderaterna står ut negativt vad gäller hög frekvens av innehåll, som inte möts av motsvarande respons i form av interaktion. I juli är Moderaterna de som gör flest inlägg på Facebook: däremot i botten vad gäller interaktion på budskap (endast Miljöpartiet och Feministiskt initiativ får sämre utfall). Tvåan Kristdemokraterna lyckas mycket bättre med att generera interaktion.

Tips: Analysera, tänk om, gör rätt!

I maj registrerade sig Medborgerlig samling (MED) hos Valmyndigheten som politiskt parti för val till riksdagen. Partiet som omnämnts som ”Moderaterna light”. Då partiet mer och mer frekvent förekommer i sociala flöden har jag lagt in partiet för bevakning hos Socialbakers. Om utveckling kvarstår så är min plan att lägga med partiet fullt ut för likvärdig bedömning från januari 2018.

Intressant notera att när Medborgerlig samling kopplas till sammanställning och bedömning så sker det i huvudsak på bekostnad av Moderaterna och Liberalerna.

Almedalen

Politikerveckan i Almedalen hölls med sedvanlig medial rapportering, och närvaro av diverse organisationer. Årets nyhet var att statsministern inte närvarade, och att nazistiska NMR gjorde det.

Omvärldsbevakningsföretaget Meltwater släppte en sammanställning över partiernas exponering i sociala medier under politkerveckan i Almedalen. Enligt Meltwater var det Centerpartiet som fick mest exponering relaterat Almedalen.

Jag har tagit hjälp av Socialbakers för att belysa samma tidperiod, med fokus Facebook, för en jämförelse.

Centerpartiet visar sig vara det parti som ökade mest under själva Politikerveckan i Almedalen.

Vad gäller aktivitet var Sverigedemokraterna det mest aktiva partiet att publicera innehåll. Centerpartiet var i jämförelse bland de mindre aktiva. I snitt gjordes 17 inlägg per sida under perioden.Vad gäller respons på partiernas innehåll kom även här Sverigedemokraterna ut i topp. Centerpartiet kommer här på tredje plats.

Som jag tidigare noterat är numera Centerpartiet det enda part som har sin Facebook-sida öppen för sina följare att göra egna inlägg. Intressant med tanke på öppenhet och dialog med väljarna. Och vad man väljer att fokusera på. Över tid. Ett symbolvärde? Se Väljardialog nedan.

Även analysföretaget Smampion har analyserat Almedalsveckan i sociala medier, och även Smampion konstaterar att Centerpartiet lyckades väl, särskilt på Facebook och Instagram vad gäller att attrahera nya följare. Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet säkrade högst engagemang på de tre plattformarna under perioden.

Enligt Smampions var nedan de vanligaste orden under Politikerveckan i Almedalen:

Enligt Novus senaste mätning om förtroende för partiledarna är det även där som Annie Lööf och Centerpartiet kommer bäst ut.

Väljardialog

Förhoppningsvis inser samtliga partier att digital närvaro är en fundamental byggsten inför och under valet 2018. Och därmed förhoppningsvis satsar mer online – än på affischer, pamflettutdelning och icke helt nödvändiga fysiska event.

Centerpartiet är nu det enda parti som har sin Facebook-sida öppen för följare att starta egna inlägg. Centerpartiet, tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna, var de partier som längst höll sina sidor öppna, medan övriga stängt den funktionen. Liberalerna och Kristdemokraterna stängde denna funktion i början av 2016.

Partierna brukar kraftsamla månaden inför ett val för att säkra och ge svar på väljarnas frågor. Frågan är varför man inte ser detta av vikt övrig tid? Jag förstår kostnadsaspekt i form av bemanning: men frågan igen, vilket budskap ger det (potentiella) väljare att endast betjänas en månad vart fjärde år? (Hårddraget, jag vet.) Det är heller inga direkta mängder. I juli fick Centerpartiet 18 stycken inlägg (och Medborgerlig samling 10 stycken), varför det inte kan vara ett överväldigande antal (icke-styrda) frågor som får partier att avstå från att låta (potentiella) väljare ställa frågor på sidan. Eller?

En anledning att man satser mycket på att dela ut trycksaker och ha fysiska event är just för att möta väljarna. I grunden en bra tanke, men tänk nu istället att väljarna även finns digitalt!

Även Simply measured lyfter frågan om framgång i sociala medier för ideella organisationer, där två anledningar till framgång ses vara att dels skapa konversation, dels svara på konversation. Därtill, mäta!

Precis som det idag finns analysverktyg som kan mäta effekt av den digitala närvaron, som Socialbakers och Smampion, finns det även verktyg som förenklar och belyser/analyserar digital svarshantering (som till exempel svenska RelationDesk).

Storlek och interaktion

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Ett stort antal följare kan även locka de osäkra.

En väljarundersökning, Sentio, webbpanel i juli, visade att Sverigedemokraterna kom högst vad gäller partipreferenser. Det är värt att observera att Sverigedemokraterna på de fyra plattformarna som denna blogg bevakar, är det parti som ligger i topp vad gäller engagemang på samtliga fyra. Engagemang kan som bekant både vara positivt och negativt, men oavsett så får partiet respons på sina budskap. Och därmed spridning.

Facebook

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter

Moderaterna och Socialdemokraterna är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram

Ingen match mellan storlek och interaktion.

Instagram är ingen framgångskanal för regeringspartierna.

YouTube

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:


YouTube:

Inläggen som säkrade högst interaktion

Nytt denna månad är att jag lagt till Medborgerlig samling för bevakning. Precis som jag mäter Feministiskt initiativ, som heller inte sitter i riksdagen, men som utmärkte sig i sociala medier vid valet 2014, har jag nu dessa två partier med, förutom riksdagspartierna.

De politiska toppinläggen vad gäller interaktioner på de fyra plattformarna fördelas bland partierna (av max 20 st möjliga):

 • Sverigedemokraterna =  12 st
 • Medborgerlig samling = 7 st
 • Vänsterpartiet = 1 st

Facebook

Värt observera att Medborgerlig samling än så länge har det lägsta antalet följare på Facebook (3 199 stycken) bland bevakade partier, varför interaktioner per 1 000 följare ger högt utslag och utfall. Om partiet växer, och kvarstår med hög interaktion, blir intressant att följa.

Twitter

Instagram

YouTube

Individuell ranking inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Liberalerna dominerar Twitter. Nedan redovisas topp 10 profiler för varje plattform.

Fyra partiledare återfinns nu på Instagram:

 • Annie Lööf
 • Ebba Busch Thor
 • Anna Kinberg Batra
 • Stefan Löfven

Två partiledare återfinns på Facebook:

 • Ebba Busch Thor
 • Jimmie Åkesson

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp. Enligt Smampions poängskala ligger 4 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Pride börjar nu ge avtryck: märkligt att riksorganisationen endast ändrar en av profilerna.

Vänsterpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initiativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, borde detta även speglas i val av Twitter-namn. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Sverigedemokraterna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Moderaterna

Generellt återkommande frågetecken runt logotyp. Det blir svårt för lokala representanter, och väljare!, när inte ens riksorganisationen säkrar en sammanhållen logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 4 sidor.

Liberalerna

Frågetecken runt logotyp YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har från 7 april ny logotyp, vilket verkar slagit igenom – förutom i Sörmland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

Circa 4 100 personer följer nu våra partier på plattformen. Marginella ändringar per månad.

 • Sverigedemokraterna: saknas
 • Feministiskt initiativ: saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Sammanfattning

Förhoppningsvis kommer partier inom kort att säkra digital väljardialog bättre, samt dra nytta av de verktyg som finns som gör att detta kan hanteras hållbart, effektivt samt med god överblick.

Som bekant är mitt huvudfokus att bevaka våra riksdagspartier och deras närvaro i sociala medier. Feministiskt initiativ har varit undantaget just för deras framsynthet i sociala medier vid valet 2014. Jag har nu även en bevakning på Medborgerlig samling för att se om detta parti, som omtalas mer och mer, även kommer att ta en digital plats över tid. Redan nu märks i mina underlag att Medborgerlig samling tar plats på bekostnad av Moderaterna och Liberalerna.

Min nya poängbedömning visar att Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är de tre partier vilka har mest framgångsrik närvaro i sociala medier. Jag är fullt införstådd med att viktning skulle kunna påverka resultat, samt givetvis även att väga in samtliga sociala plattformar. Oavsett detta ger denna bild en uppfattning som på bas av min erfarenhet inte avviker från den utveckling jag kunnat följa sedan jag startade denna analys för tre år sedan. Min enda förvåning är möjligen att Liberalerna står väl ut – samtidigt som de inte växer nämnvärt. Budskap kontra budskapsförmedlare?

Jag återkommer till att Moderaterna och Socialdemokraterna fortfarande sticker ut med en stor variation av sitt varumärke på sina plattformar. En översyn och städning skulle hjälpa dem med väljarkårens igenkänning. Och för Moderaternas del, därtill en analys av varför den frekventa närvaron inte matchas av motsvarande interaktion/respons. Extra intressant nu när partiet endast får bättre respons på sina inlägg än Miljöpartiet och Feministiskt initiativ – vilka är de enda partier som tappar följare på Facebook!

Tankar på det?

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

5 tankar kring ”Partikommunikation i sociala medier – juli 2017

 1. Hanna-Karin Grensman

  Läser med intresse och din text väcker nya frågor hos mig: ”Jag har nu även en bevakning på Medborgerlig samling för att se om detta parti, som omtalas mer och mer, även kommer att ta en digital plats över tid. Redan nu märks i mina underlag att Medborgerlig samling tar plats på bekostnad av Moderaterna och Liberalerna.”

  Personligen känner jag, och tycker mig märka i min omgivning, en stor uppgivenhet kring de etablerade partierna (på grund av otydlighet och en ideologisk grumlighet.) Är det något du ser? Ser du några andra tendenser att nyare partier kommer in och tar plats?

  Svara
  1. LG Wallmark Inläggsförfattare

   Hej Hanna-Karin, bra fråga! Det är uppenbart att det verkar finnas frågor hos väljarkåren vad gäller de ”gamla partierna”. Trötthet eller osäkerhet, who knows. Vi ser ju bland annat en stor framgång för det nyaste partiet i riksdagen, Sverigedemokraterna. Vilka dessutom har stor framgång i sociala medier.
   Därav att jag också har med Feministiskt initiativ vilka visade stort föredöme inför valet 2014 i sociala medier. Jag har även valt att nu börja bevaka Medborgerlig samling vilka registrerats sig som parti, och nu börjar dyka upp mer och mer i sociala flöden.
   Jag är ingen statsvetare och kan ge en underbyggd tolkning av väljarkåren, utan vill visa ”den digitala demokratin” med hjälp av hur partierna agerar i sociala medier, och hur deras budskap tas emot. Samt, hur viktig denna kanal är för möten med väljarna. Och kanske även, vilken uppförsbacke som partierna verkar ha i denna förståelse för vikten av plattformarna, till exempel i jämförelse med näringslivet.
   Jag hoppas vi får se mycket mindre av trycksaksutdelningar i tunnelbanan tidig morgon, och närvaro vid tveksamma fysiska event i kommande valrörelse. Utan istället att valbudgetar säkras väl för att landa hos väljarkåren digitalt.

   Svara
  1. LG Wallmark Inläggsförfattare

   Hej Urban, bloggen har fokus på partier som sitter i riksdagen. Som jag nämner har jag även med Feministiskt initiativ sedan valet 2014, då de visade på stor framgång och ”nytänk” i sociala medier. Piratpartiet ser jag inte visat vare sig storlek eller inspirerande interaktion i sociala medier.

   Svara
  2. Kalle

   Det enkla svaret: Rick Falkvinge var kompetent, tekniskt insatt och hade djup kunskap om de ämnena som partiet pysslade med. Med honom hade (pp) något unikt. Med Anna Troberg så hade partiet ingen unik produkt. De var som en sämre variant av populisterna inom (mp/v/fi) och gjorde sig själva irrelevanta. Inte ens med Snowden på världens förstasidor så var det (pp) som satt i Aktuellt och diskuterade sakpolitik. Troberg hamnade i Aktuellt när hon misslyckats och gjorde en rage-quit genom att skylla på sexism när hon i verkligheten var särklassigt sämste spelare i laguppställning. Det skulle varit Amelia Andersdotter som suttit i Aktuellt och diskuterat Snowden.

   För oss som ”följt” Trobergs fortsatta arbete så går det att notera att hon verkar lika obefintligt framgångsrik på att vinna massmedial framgång för fackförbund hon numera leder.

   Aktivism är en nyckfull produkt, lätt kommet och lätt förgånget. De av (pp) supportade projekten har varit, milt uttryckt, värdelösa. Det enda finurliga de åstadkommit ”de sista åren” är Gustav Nipes hack på Folk & Försvar där de satte upp en fejkad accesspunkt. I övrigt är partiet helt politiskt irrelevanta med personer som har alldeles för mycket tid (men ingen förmåga) medan de som har förmåga har för lite tid. Amelia Andersdotter är den enda som lyckats. Magnus Andersson jobbar hårt, men är i mina ögon mer en generalsekreterare än en partiledare. Om (pp) inte kan äga frågan om nätsäkerhet när Snowden dominerar världens förstasidor (några år sedan nu) så är det uppenbart att partiet överlevt sig själva.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.