Partikommunikation i sociala medier – april 2017

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är de två partier vilka fått färre följare på Facebook sedan valet 2014. Kristdemokraterna och Centerpartiet har ökat mest relativt, följda av Sverigedemokraterna och Liberalerna. Sverigedemokraterna dominerar YouTube.

Denna bloggpost ägnas till viss del åt dels tertial-jämförelse, och då med fokus på Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, dels förändringar sedan valet 2014.

Miljöpartiet har under april konstaterats via flera partiundersökningar balansera på riksdagsspärren, vilket visar ett stort tapp sedan valet 2014. Därtill har Centerpartiet kunnat uppvisa en ökning i flera mätningar. Och Liberalerna och Sverigedemokraterna, som varandras motsatser, belyser jag för tecken på ”ökad polarisering” och eventuella effekter i respektive ideologi.

I jämförelser nedan är fokus på storlek/tillväxt respektive engagemang på innehåll, precis som bloggens övergripande fokus. Jag vill här passa på att understryka att jag endast lyfter en bråkdel av den data som jag har tillgång till genom Socialbakers. En stor kunskapskälla för de analytiskt intresserade.

Men först en bild av absolut och relativ tillväxt sedan oktober 2014 till och med april 2017 på Facebook:

Både Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har tappat följare sedan valet 2014. Sverigedemokraterna har ökat mest i absoluta tal på Facebook, medan den relativa största tillväxten uppvisas av Kristdemokraterna och Centerpartiet (87,20% vs 87,18%).

Båda regeringspartierna uppvisar låga siffror oberoende om absolut eller relativ tillväxt.

De två partierna med den kanske mest uttalade miljöprofilen, Miljöpartiet och Centerpartiet, uppvisar båda en stabil förändring, om än åt motsatta håll vardera, under årets första tertial.

Centerpartiet uppvisar en dominerande framgång vad gäller interaktion på sitt innehåll i jämförelse med Miljöpartiet. (Behöver givetvis inte handla om miljöpolitik.)

De två partier som ofta omnämns vad gäller tillväxt, Sverigedemokraterna och Centerpartiet, visar även detta på Facebook, om än från olika nivåer.

Vad gäller dessa båda partiers respons på sina inlägg ligger de betydligt jämnare än vad gäller storlek. OBS! Viktigt att komma ihåg att storlek och interaktion inte behöver betyda att följare gillar ett parti eller dess poltik. Engagemang kan uppstå just för att man motsätter sig innehåll.

De två partier som beskrivits med mest skilda väljartyper, Sverigedemokraterna och Liberalerna, visar kanske inget överraskande vad gäller tillväxten på Facebook.

Liberalerna lyckas säkra nästa dubbelt så många interaktioner som det sex gånger så stora Sverigedemokraterna. Igen, interaktion kan likaväl bero på skilda åsikter. Båda partierna har dock relativt vuxit lika mycket (52,46% vs 51,54%).

Sverigedemokraterna, vilka nu har störst antal följare på Facebook, har närmare 10 procent av sina följare utanför Sverige:

Är det några andra partier du skulle vilja se jämförda med varandra? Skriv en kommentar!

Storlek och interaktion

Storlek betyder i sig inte så mycket om den inte åtföljs av interaktion, eller åtminstone reaktion. Givetvis kan dock ett stort antal följare locka de osäkra.

Facebook

Sverigedemokraterna är det enda parti vars storlek även matchar del av interaktioner.

Twitter

Ingen match mellan storlek och interaktioner mellan partierna.


Instagram

Centerpartiet och Kristdemokraterna är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Instagram är ingen framgångskanal för regeringspartierna har länge förelegat: nu har Socialdemokraterna börjat få utväxling.


YouTube

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är de enda partier vars storlek även matchar del av interaktioner.

Partisidornas poäng

Flera partier får under 65 i betyg, vilket jag ser är under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:


Twitter:

Instagram:

Inläggen som säkrade högst interaktion

Sverigedemokraterna har tydlig avsändare i sin infografik/foton och upplevs som ett genomarbetat formspråk, se till exempel Instagram nedan. Igenkänning är ett ledord vad gäller varumärken som bekant. Deras inlägg säkrar högst interaktion på samtliga plattformar (av max 20 st möjliga):

  • Sverigedemokraterna =  11 st
  • Liberalerna = 4 st
  • Socialdemokraterna = 2 st
  • Kristdemokraterna = 1 st
  • Vänsterpartiet = 2 st

En SCB-undersökning från 2013, återgiven i DI, visar att Sverigedemokraternas och Liberalernas väljare är varandras motsatser. Är det denna ”polarisering” som ännu en månad kan skönjas i topposternas framgång?

Facebook

Twitter


Instagram


YouTube

Individuell ranking inom kategori politik

Analysföretaget Smampion rankar även individuella politikers sidor/profiler samt partisidor mot varandra. Liberalerna dominerar Twitter. Två partiledare återfinns på Instagram: Annie Lööf och Anna Kinberg Batra.

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt olika val av logotyp. Enligt Smampions poängskala ligger 2 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm och Göteborg. Med tanke på att Feministiskt initativ beslutade att partinamnet är Feministiskt initiativ och inte Feministerna på deras senaste kongress, bör detta även speglas i val av Twitter-namn. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Moderaterna

Generellt återkommande frågetecken runt logotyp. Det blir svårt för lokala representanter, och väljare!, när inte riksorganisationen säkrar en enhetlig logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.


Centerpartiet

YouTube Göteborg behöver enas med huvudlogotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 4 sidor.

Liberalerna

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 0 sidor.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har från 7 april ny logotyp, vilket verkar slagit igenom – förutom i Sörmland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

LinkedIn

Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper). Marginella ändringar per månad.

  • Vänsterpartiet: saknas
  • Sverigedemokraterna: saknas

Feministiskt initiativ saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Sammanfattning

Efter tragedin på Drottninggatan i Stockholm 7 april, visar undersökning att statsministern ökat sitt förtroendekapital bland väljarna. För övrigt är det svårt att se i april att regeringspartierna röner någon större framgång i sociala medier. Miljöpartiet har som bekant tappat mest och längst antal följare på Facebook sedan valet 2014. En ny undersökning visar nu på en möjlig stabilisering för partiet.

Jag återkommer till att Moderaterna och Socialdemokraterna fortfarande sticker ut med en stor variation av sitt varumärke på sina plattformar. En översyn och städning skulle hjälpa dem med väljarkårens igenkänning. Och för Moderaternas del, därtill en analys av varför den frekventa närvaron inte matchas av motsvarande interaktion/respons.

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.