Partikommunikation i sociala medier – december 2016

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna växer mest på Facebook: Miljöpartiet och Feministiskt initiativ tappar. Miljöpartiet genererar lägst interaktion i sociala medier. Moderaterna störst medialt genomslag 2016.

Över 709 000 följare har nu våra svenska riksdagspartier plus Feministiskt initiativ på Facebook. En total ökning med över 60 000 följare på ett år. Det finns intresse för Sveriges politik och framtid är min slutsats.

Kantar Sifo delade nyligen ”Fem mediala framgångsfaktorer i opinionen” vilket jag rekommenderar politiskt aktiva att läsa och dra nytta av. Min egen rekommendation för framgång är att säkra en kommunikationsplan för helåret – med kanalval, fokusera på kärnfrågor som profilerar partiet, och var beredda på händelser i samhället. Och mät. #analys

Sverigedemokraterna återfinns på samtliga plattformar med poster som säkrat störst genomslag. Inget parti har lyckats vända den genomgående negativa tonen vid mediaanalys av relaterade poster, Feministiskt initiativ minst drabbade.

Antal följare

Kvalitet före kvantitet är av största vikt samtidigt som en stor följarskara kan locka och intressera de osäkra eller måttligt engagerade. Just de osäkra brukar vara en intressant målgrupp för politiska partier som behöver ökat stöd.

Så här fördelar sig partierna storleksmässigt på Facebook. Observera att stapelfärger ej matchar partifärger.

Facebook

Facebook (medel 78 700) – följande partier ligger under medel (ej median):

 • Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

Twitter 

Twitter (medel 52 100) – följande partier ligger under medel (ej median):

 • Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna

Instagram 

Instagram (medel 7 600) – följande partier ligger under medel:

 • Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

YouTube 

YouTube (medel 2 400) – följande partier ligger under medel:

 • Moderaterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

Följande partier ligger under medel i storlek på samtliga fyra plattformar:

 • Kristdemokraterna
 • Centerpartiet

Smampions samlade poängsammanställning för månaden

Flera partier får under 65 i betyg vilket jag ser som under vad ett parti behöver prestera för att bevisa relevans, och säkra väljare. Vissa partisidor får även bottenbetygen underkänt och ej godkänt.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Facebook:

Twitter:

Instagram:

Antal interaktioner per 1 000 följare

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växte mest (procentuellt) på Facebook är Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna (källa: Socialbakers). Tappar följare gör fortfarande Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Miljöpartiet har tappat digitala följare sedan sommaren 2015.

Medelantal nya följare på Facebook var 658 (523) stycken.

Nedan översikt över hur väl partierna säkrar interaktioner per 1 000 följare.

Facebook

Facebook (medel 374) – följande partier ligger under ”partimedel” (ej median):

 • Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ

Twitter

Twitter (medel 40) – följande partier ligger under ”partimedel”:

 • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet

Instagram

Instagram (medel 802) – följande partier ligger under ”partimedel”:

 • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna

YouTube

YouTube (medel 44) – följande partier ligger under ”partimedel”:

 • Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet

Följande partier ligger under medel vad gäller följares interaktion på samtliga fyra plattformar:

 • Miljöpartiet

Följande inlägg på respektive plattform säkrade högst interaktion

Sverigedemokraternas inlägg säkrar högst interaktion på samtliga plattformar.

 • Sverigedemokraterna = 13 st
 • Kristdemokraterna = 3 st
 • Socialdemokraterna = 2 st
 • Centerpartiet = 1 st

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal partiomnämnanden samt ton på dessa. Moderaterna,  Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna toppar månaden med högst antal omnämnanden.

Antal omnämnanden 2016 (källa: Gavagai):

 • Moderaterna = 303 305
 • Miljöpartiet = 273 031 (mycket pga exceptionell media i april/maj re: Kaplan och Romson)
 • Vänsterpartiet = 189 963
 • Socialdemokraterna = 177 195
 • Sverigedemokraterna = 161 439
 • Centerpartiet = 98 247
 • Liberalerna = 74 302
 • Feministiskt initiativ = 42 017
 • Kristdemokraterna = 36 739


Flest omnämnanden, antal:

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har mer negativa än positiva omnämnanden. Liberalerna har med 58 procent den största delen negativa omnämnanden.

Fenimistiskt initiativ är det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 9 procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Varumärket

Nedan följer ett urval av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Socialdemokraterna

Fortfarande frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger 6 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 5 sidor.

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt. Avsteg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Moderaterna

Generellt frågetecken runt logotyp. Svårt för lokala representanter, och väljare!, när inte riksorganisationen säkrar en enhetlig logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 5 sidor.

Centerpartiet

I stort enhetlig logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.

Liberalerna

Liberalerna har ett tydligt avsteg i Göteborg med Twitter. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Kristdemokraterna

Frågetecken runt Halland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

 • Miljöpartiet: saknas
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Kristdemokraterna såväl som Feministiskt initiativ saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Sammanfattning

Glädjande se att följare av politiska partier ökar över tid, där vi idag ser över 709 000 följare på Facebook enbart. Följt av Twitter 469 000, Instagram 69 000, YouTube 21 000 samt LinkedIn 3 700.

Vad gäller innehåll som skapar interaktioner är det ett parti som generellt står ut – genom att ligga under medel: Miljöpartiet. Miljöpartiet har även konstant tappat följare på Facebook sedan sommaren 2015.

Vad gäller medialt genomslag står Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ut – av olika anledningar. Vänsterpartiet har re: sin storlek lyckats väl med att få genomslag för sina frågor, medan Kristdemokraterna kommer in sist, och även passeras av Feministiskt initiativ som inte finns i riksdagen.

Som kommunikatör och varumärkesförkämpe är det glädjande att se att majoriteten av partierna nu börjar uppvisa enighet runt användande av varumärket. Oavsett var i landet. Ett undantag är fortfarande Moderaterna som sticker ut med en stor variation ännu. En översyn och städning skulle hjälpa väljarkårens igenkänning.

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier?

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.