Partikommunikation i sociala medier – juli 2016

Socialdemokraterna och Miljöpartiet under medel vad gäller att säkra interaktion i sociala medier. Svenska partier har 1 226 300 följare i sociala medier. Centerpartiet och Kristdemokraterna under medel vad gäller antal följare i sociala medier.

Jag har denna månad ändrat upplägget av denna blogg om partier i sociala medier: komprimerat innehållet genom ett tydligt fokus vad gäller storlek och interaktion. Ingen förändring vad gäller partiernas varumärkeshantering. Återkoppla gärna dina tankar!

Sveriges politiska partier har tillsammans följande antal total följare/prenumeranter:

 • Facebook: 681 000
 • Twitter: 460 000
 • Instagram: 60 800
 • YouTube: 21 100 (prenumeranter)
 • LinkedIn 3 400

Över 1,2 miljoner följare på dessa 5 sociala plattformar. Det är ingen vild gissning att flertalet följare förmodligen förekommer flera gånger på olika plattformar, men oavsett, närmare 1 miljon svenskar har ett uttalat politiskt intresse. Ett antal värt jämföra med denna bloggpost där det framkommer att 2014 var cirka 5% av befolkningen aktiva i ett politiskt parti. Baserat på intresset av politiska partier i sociala medier kan man därmed utläsa en potential för politiska partier att öka sina medlemsantal.

Miljöpartiet står ut (negativt) i sociala medier genom att de tappar följare på Facebook (ett år oavbrutet), ökar minst på Twitter, tappar på Instagram samt YouTube, och finns ej med på LinkedIn.

Antal följare

Kvalitet före kvantitet är av största vikt, med all rätt, samtidigt som en stor följarskara kan locka och intressera de osäkra eller måttligt engagerade.

Vilka partier ligger under medel (obs! ej median) vad gäller antal följare? Observera att stapelfärger ej matchar partifärger.

Facebook (medel 75 700) 

Socialbakers Facebook Sverige juli 2016 största sidor politiska partier

Facebook (medel 75 700) – följande partier ligger under medel:

 • Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

Twitter (medel 51 100) 

Socialbakers Twitter juli 2016 svenska politiska partier största profiler

Twitter (medel 51 100) – följande partier ligger under medel:

 • Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna

Instagram (medel 6 800)

Socialbakers Instagram juli 2016 svenska politiska partier största profiler

Instagram (medel 6 800) – följande partier ligger under medel:

 • Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

YouTube (medel 2 300)

Socialbakers YouTube juli 2016 svenska politiska partier flest antal prenumeranter

YouTube (medel 2 300) – följande partier ligger under medel:

 • Moderaterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

Följande partier ligger under medel i storlek på samtliga fyra plattformar (exklusive LinkedIn):

 • Kristdemokraterna
 • Centerpartiet

Får vi se Gilla-annonsering från Kristdemokraterna och Centerpartiet nu månne?

Smampions samlade poängsammanställning för månaden

Liberalerna är det enda partiet med nedåtgående trend på samtliga 3 plattformar. Kanslisemester?

Facebook:

Smampion Facebook politiska partier juli 2016 antal följare

Twitter:

Smampion Twitter politiska partier juli 2016 antal följare

Instagram:

Smampion Instagram politiska partier juli 2016 antal följare

Antal interaktioner per 1 000 följare

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växte mest (procentuellt) på Facebook är Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet. Miljöpartiet har därmed tappat digitala följare i ett år.

Följande partier ligger under medel (obs! ej median) vad gäller antal interaktioner per 1 000 följare.

Facebook (medel 410)

Socialbakers Facebook Sverige juli 2016 interaktion politiska partier

Facebook (medel 410) – följande partier ligger under ”partimedel”:

 • Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet

Twitter (medel 45)

Socialbakers Twitter juli 2016 svenska politiska partier antal interaktioner per 1000 följare

Twitter (medel 45) – följande partier ligger under ”partimedel”:

 • Socialdemokraterna, Liberalerna, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet

Instagram (medel 918)

Socialbakers Instagram juli 2016 svenska politiska partier antal interaktioner per 1000 följare

Instagram (medel 918) – följande partier ligger under ”partimedel”:

 • Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna

Värt notera att Sverigedemokraternas profil nyligen är (åter)öppnad.

YouTube (medel 141) 

Socialbakers YouTube juli 2016 svenska politiska partier flest antal interaktioner per 1000 följare

YouTube (medel 141) – följande partier ligger under ”partimedel”:

 • Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet

Följande partier ligger under medel vad gäller följares interaktion på samtliga fyra plattformar (exklusive LinkedIn):

 • Socialdemokraterna
 • Miljöpartiet

Följande inlägg på respektive plattform säkrade högst interaktion

Inget parti lyckades säkra samtliga plattformar. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet lyckades bäst med toppgenomslag på 3 av 4 plattformar.

Facebook:

De partiers politiska Facebook-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare var Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Feministiskt initiativ.

Socialbakers Facebook juli 2016 svenska politiska partier bästa poster

Twitter:

De politiska Twitter-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare kom även denna månad från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.Socialbakers Twitter juli 2016 svenska politiska partier bästa tweets

Instagram:

De politiska Instagram-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare kom från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Socialbakers Instagram juli 2016 svenska politiska partier bästa poster

YouTube:

De politiska YouTube-videor vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare kom från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Socialbakers Instagram juli 2016 svenska politiska partier bästa videor

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal partiomnämnanden samt ton på dessa. Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet toppar månaden med högst antal omnämnanden.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige juli 2016 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

Gavagai juli 2016 politiska partier omnämnanden

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har mer negativa än positiva omnämnanden. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har med 48 procent den största delen negativa omnämnanden.

Centerpartiet är det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 25 procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige juli 2016 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden för samtliga partier, procent:

Gavagai juli 2016 politiska partier ton omnämnanden

Varumärket

Flera partier pridedifierade sin partilogotyp i samband med Stockholm Pride, nämligen:

 • Facebook: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
 • Twitter: Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet
 • Instagram: Vänsterpartiet
 • YouTube: inget parti.

Varierande plattformskonsekvens vad gäller (tillfälliga) logotyper alltså. Vänsterpartiet får ses som bäst i konsekvensklassen med 3 av 4 plattformar.

Nedan följer ett antal av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger 5 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier juli 2016

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier juli 2016

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier juli 2016

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier juli 2016

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt. Avsteg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier juli 2016

Moderaterna

Generellt frågetecken runt logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier juli 2016Centerpartiet

Storlek och färg på logotyp kan synkas än bättre. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier juli 2016

Liberalerna

Liberalerna har ett tydligt avsteg i Göteborg med YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Liberalerna varumärket sociala medier juli 2016

Kristdemokraterna

Frågetecken runt Halland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier juli 2016

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

LinkedIn, Svenska partier antal följare juli

 • Miljöpartiet: saknas
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Vad gäller aktivitet och inlägg har inget parti levererat inlägg. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan mycket mer innehåll kommuniceras förutom jobbtillfällen. Vad vill till exempel partierna vad gäller arbetsmarknaden?

Kristdemokraterna såväl som Feministiskt initiativ saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Sammanfattning

Från denna månad är det politiska blogginnehållet reviderat, nu med primärt (graf)fokus på storlek samt interaktion. Återkoppla gärna dina tankar.

Vad gäller innehåll som skapar interaktioner är det 3 partier som generellt står ut: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Kan vara värt att studera dessa politiska poster för att utläsa vad som ger dels effekt, dels om de även stöttar partiets budskap. Intressant notera att regeringspartierna är sämst i klassen vad gäller att säkra interaktion på samtliga plattformar. Därtill att Miljöpartiet står ut (negativt) i sociala medier genom att tappa följare på Facebook (ett år oavbrutet), öka minst på Twitter, tappa på Instagram samt YouTube, och ej finnas med på LinkedIn.

Ska partierna byta logotyp tillfälligt är min rekommendation att det då slår igenom på samtliga plattformar.

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier?

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.