Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – juni 2016

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet säkrar högst interaktion på politiska inlägg i sociala medier. Moderaterna mest aktiva innehållsproducenter på Facebook, Twitter och Instagram. Miljöpartiet som enda parti tappar på Facebook. Framgångsformel 37/148/19.

Idag startar Almedalen 2016, vilket ska bli intressant att följa resultat av partiernas kommunikation i sociala medier i nästa månads bloggpost. Som bekant är alltid relevansen av poster grundbulten i framgång. Därtill kan även paketering bidra, samt förstärkning i form annonsering. Denna blogg följer i stort endast rikspartierna i sociala medier, med ett undantag, Feministiskt initiativ. Detta på grund av partiets framgång och aktivitet i sociala medier under valåret 2014.

Förutom rikskonton så har givetvis alla partier ett stort antal ytterligare konton som hanteras av lokalavdelningar och liknande. Med varierande expertis och resurser. Kan 37/148/19 vara formulan för dessa – vilka oftast inte har resurser (eller kunskap) motsvarande riksorganisationerna? Siffrorna åsyftar ett snitt av antal poster korrelerat högst antal interaktion åstadkommen per 1000 följare. Baserat på junis resultat skulle då den magiska formulan för Facebook vara 37 poster per månad, för Twitter 148 tweets per månad och för Instagram 19 inlägg per månad. Testa gärna och återkoppla resultat! Vill dock igen förtydliga att rätt och relevant innehåll för följarna är huvudingrediensen.

Miljöpartiet har tappat följare på Facebook sedan juli förra året. Landets största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna står stabilt i sociala medier. Skillnaden är att Moderaterna har en mycket aktiv närvaro medan Socialdemokraterna kan sägas uppehålla en hygiennärvaro.

Sverigedemokraterna ökar på både Facebook och Twitter och har nu även (åter)öppnat sitt Instagram-konto. I rapporteringen för juli hoppas jag även kunna redovisa utfall för detta konto.

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växte mest (procentuellt) på Facebook är Sverigedemokraterna (2,24%), Centerpartiet (2,18%) och Kristdemokraterna (1,69%). Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet. Miljöpartiet har därmed tappat digitala följare sedan juli 2015.

Socialbakers Facebook Sverige juni 2016 största sidor politiska partier

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg. Regeringspartierna gör minst inlägg per månad.

Som bekant rekommenderar jag cirka 30 (relevanta) poster per månad, något t.ex. Moderaterna i antal även i juni uppfyller med råge. Dock med tanke på partiets brist på korrelerad interaktion kanske läge att analysera poster för önskad effekt. Kanske formulan 37/148/19 bör testas?

Socialbakers Facebook Sverige juni 2016 antal poster politiska partier

Sverigedemokraterna är det parti vilket säkrar flest interaktioner per 1 000 följare.

Socialbakers Facebook Sverige juni 2016 interaktion politiska partier

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook: Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt Feministiskt Initiativ.

Smampion Facebook politiska partier juni 2016 antal följare

Reaktioner

I februari utökade Facebook gilla-funktionen och lade till fem reaktioner (kärlek, haha, wow, ledsen och arg) och från och med april har Socialbakers kompletterat sin analysfunktion med reaktioner.

Sverigedemokraterna får dubbelt så många reaktioner som tvåan Moderaterna, såväl totalt, som vad gäller arga och kärlek.

Socialbakers Facebook Sverige maj 2016 arga reaktioner politiska partier

Mest effektiva Facebook-poster

De partiers politiska Facebook-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare var Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Socialbakers Facebook juni 2016 svenska politiska partier bästa poster

Twitter

De 3 partier som växte mest (procentuellt) på Twitter är Kristdemokraterna 0,86%,  Sverigedemokraterna 0,84% och Centerpartiet 0,68%.

Socialbakers Twitter juni 2016 svenska politiska partier största profiler

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Moderaterna otvetydig etta med 224 tweets (motsvarande 7 tweets per dag). Å andra sidan Sverigedemokraterna med 3 tweets per vecka.

Socialbakers Twitter juni 2016 svenska politiska partier antal tweets

Kristdemokraterna säkrar mest interaktion på Twitter, följt av Moderaterna och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter juni 2016 svenska politiska partier antal interaktioner

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna och Moderaterna som är landets bästa partier på Twitter. Twitter återkommer som alliansplattformen.

Smampion Twitter politiska partier juni 2016 antal följare

Mest effektiva tweets

De politiska Twitter-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare var nedan och kom även denna månad från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Socialbakers Twitter juni 2016 svenska politiska partier bästa tweets

Instagram

Sveriges största partier på Instagram är Feministiskt initiativ, Moderaterna och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet är landets snabbast växande partier på Instagram.

Feministiskt initiativ står fortfarande ut med en exceptionellt stor följarskara på Instagram i jämförelse med övriga partier.

Socialbakers Instagram juni 2016 svenska politiska partier största profiler

Enligt Socialbakers är Moderaterna, Liberalerna samt Kristdemokraterna och Vänsterpartiet Sveriges topp 3 partier på Instagram vad gäller att posta inlägg. Minst antal inlägg gjorde regeringspartierna.

Socialbakers Instagram juni 2016 svenska politiska partier antal inlägg

Vänsterpartiet säkrar mest interaktion på Instagram, följt av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Samma partier som förra månaden med viss rokad.

Socialbakers Instagram juni 2016 svenska politiska partier antal interaktioner

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev enligt Smampion Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna.

Smampion Instagram politiska partier juni 2016 antal följare

Mest effektiva Instagram-poster

De politiska Instagram-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare kom från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ.

Socialbakers Instagram juni 2016 svenska politiska partier bästa poster

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet toppar med högst antal omnämnanden.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige juni 2016 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • M: 10 469 (30 917) (29 186) (9 605) (27 155) (21 095) (2 903) (18 297) (42 883) (28 577) (24 201)
 • V: 6 490 (22 038) (18 283) (5 956) (14 532) (15 436) (1 834) (12 117) (21 058) (20 559) (13 188)
 • MP: 6 237 (56 847) (102 427) (6 448) (14 062) (13 312) (4 291) (21 810) (25 369) (18 214) (10 431)
 • S: 6 173 (15 759) (19 258) (8 013) (14 840) (15 345) (2 963) (7 425) (20 710) (16 280) (13 521)
 • SD: 4 647 (10 516) (12 180) (4 807) (12 477) (12 539) (3 486) (16 724) (35 758) (35 612) (35 885)
 • C: 3 131 (10 614) (10 586) (2 811) (13 425) (4 440) (953) (5 824) (10 328) (17 131) (6 843)
 • L: 2 066 (3 945) (11 925) (3 129) (13 282) (4 552) (1 161) (3 996) (10 910) (7 905) (9 147)
 • Fi: 1 469 (3 555) (3 915) (2 535) (3 440) (5 968) (763) (3 600) (5 689) (4 788) (8 730)
 • KD: 1 409 (3 677) (4 886) (1 459) (3 098) (2 849) (386) (3 453) (14 118) (3 745) (2 185)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har mer negativa än positiva omnämnanden. Socialdemokraterna har med 61 procent den största delen negativa omnämnanden.

Kristdemokraterna är det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 19 procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige juni 2016 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden för samtliga partier, procent:

 • S: 61 (44) (43) (39) (39) (58) (57) (54) (53) (49) (40)
 • V: 52 (46) (44) (57) (67) (47) (62) (49) (41) (38) (52)
 • MP: 50 (50) (58) (38) (39) (41) (56) (78) (30) (36) (29)
 • M: 41 (44) (44) (36) (45) (51) (35) (37) (46) (42) (35)
 • SD: 32 (37) (50) (53) (41) (42) (28) (59) (61) (37) (27)
 • L: 31 (33) (28) (70) (38) (38) (27) (10) (17) (23) (8)
 • Fi: 28 (46) (42) (42) (24) (58) (33) (49) (52) (41) (62)
 • C: 23 (27) (17) (12) (32) (17) (30) (21) (11) (6) (32)
 • KD: 19 (30) (40) (33) (25) (19) (38) (31) (51) (53) (39)

Varumärket

Nedan följer ett antal av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger 5 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier juni 2016

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier juni 2016

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier juni 2016

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga Twitter. Avsteg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier juni 2016

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier juni 2016

Moderaterna

Generellt frågetecken runt logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier juni 2016
Centerpartiet

Storlek och färg på logotyp varierar. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier juni 2016

Liberalerna

Liberalerna uppvisar i huvudsak en enad logotyp, med tydligt undantag Göteborg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Liberalerna varumärket sociala medier juni 2016

Kristdemokraterna

Frågetecken runt Halland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier juni 2016

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

LinkedIn, Svenska partier antal följare maj

 • Moderaterna: 1 489 (1 477) (1 457) (1 422) (1 411) (1 392) (1 374) (1 350)
 • Socialdemokraterna: 1 144 (1 134) (1 117) (1 100) (1 089) (1060) (1 037) (1 027)
 • Centerpartiet: 413 (405) (399) (386) (382) (354) (343) (336)
 • Kristdemokraterna: 131 (129) (127) (124) (122) (117) (108) (103)
 • Liberalerna: 128 (124) (112) (102) (99) (84) (64) (50)
 • Feministiskt initiativ: 120 (119) (119) (117) (117) (114) (113) (0)
 • Miljöpartiet: saknas
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Vad gäller aktivitet och inlägg har endast Centerpartiet och Liberalerna levererat ett varsitt inlägg. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan mycket mer innehåll kommuniceras förutom jobbtillfällen. Vad vill till exempel partierna vad gäller arbetsmarknaden?

Liberalerna har nu uppdaterat till sin nya logotyp på LinkedIn. Kristdemokraterna såväl som Feministiskt initiativ saknar fortfarande logotyp på denna plattform.

Sammanfattning

Den möjliga framgångsformulan för Facebook, Twitter och Instagram, 37/148/19, vore intressant att se om fler lokala partiavdelningar kan dra nytta av. Den fungerar uppenbarligen för rikspartiernas kommunikation. Med som sagt, basen är relevanta budskap för målgruppen!

 • Moderaterna har den högsta innehållsfrekvensen (förutom LinkedIn) bland partierna, men med tanke på (låg) respons i form av interaktion bör en översyn av innehåll göras. Less is more – och med mer fokus på relevant innehåll.
 • Miljöpartiet tappar även denna månad på både Facebook, och om detta även fortsätter i juli har partiet då tappat följare i ett års tid oavbrutet.
 • Kommer vi få se partierna dela innehåll på LinkedIn vad gäller deras arbetsmarknadspolitik?
 • Kristdemokraterna uppvisar en genomgående hög procentuell tillväxt.
 • Intressant notera att partierna verkar börja ta varumärket på allvar vilket speglas i ett numera mer enhetligt nyttjande av enhetlig logotyp (dock ej bland Moderaterna).

Vad gäller innehåll som skapar interaktioner är det 3 partier som står ut: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Kan vara värt att studera dessa politiska poster för att utläsa vad som ger dels effekt, dels om de även stöttar partiets budskap.

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier? Bör deras närvaro utvecklas, följas upp och mätas ytterligare under 2016? Vad vill du se belyst i denna blogg? Några tankar om Snapchat?

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.