Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – maj 2016

Moderaterna mest aktiva innehållsproducenter på Facebook, Twitter och Instagram. Kristdemokraterna och Liberalerna högst tillväxt på Facebook, Twitter och Instagram. Miljöpartiet som enda parti tappar på både Facebook och Instagram.

I maj släppte statistikmyndigheten SCB den första av årets två partisympatiundersökningar (PSU). En av anledningarna till att jag startade denna blogg var för att se om den digitala närvaron kunde ses förutspå generell utveckling. Min helt ovetenskapliga tolkning relaterat PSU och partiernas närvaro i sociala medier är att Moderaternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ökning har backats av dessa partiers ökade aktivitet i sociala medier under 2016. Även Kristdemokraterna har senaste månaderna ökat sin aktivitet i sociala medier varför det blir intressant att se om höstens PSU kommer visa en bromsning av tappet i maj.

Miljöpartiet har tappat följare på Facebook sedan juli förra året, och tappar även  på Instagram. Landets största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna står stabilt i sociala medier. Skillnaden är dock att Moderaterna har en mycket aktiv närvaro medan Socialdemokraterna kan sägas uppehålla en hygiennärvaro.

Sverigedemokraterna ökar på både Facebook och Twitter medan Instagram-kontot som partiet stängde förra året därmed inte levererar som för övriga partier.

Denna månad slutar jag följa graden av ”kundservice” och lyfter istället resultat av respons på inlägg i form av interaktion med följare.

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växte mest (procentuellt) på Facebook är Sverigedemokraterna (2,95%), Kristdemokraterna (2,89%) och Liberalerna (2,07%). Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet. Miljöpartiet har därmed tappat digitala följare sedan juli 2015.

Socialbakers Facebook Sverige maj 2016 största sidor politiska partier

Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg.

Regeringspartierna gör minst inlägg per månad. (Som bekant rekommenderar jag cirka 30 (relevanta) poster per månad, något t.ex. Moderaterna i antal även i maj uppfyller med råge. Dock med tanke på partiets (brist på) korrelerad interaktion kanske läge att analysera poster för önskad effekt.)

Socialbakers Facebook Sverige maj 2016 antal poster politiska partier

Vad gäller svarstid är det enbart Kristdemokraterna och Centerpartiet vilka har sina Facebook-sidor öppna för följare att göra egna sidinlägg vilket gör jämförelse haltande. Jag slutar därför redovisa detta och fokuserar istället på interaktion per 1000 följare.

Sverigedemokraterna är det parti vilket säkrar flest interaktioner per 1 000 följare (se även nedan Reaktioner).

Socialbakers Facebook Sverige maj 2016 interaktion politiska partier

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Smampion Facebook politiska partier maj 2016 antal följare

Reaktioner

I februari utökade Facebook gilla-funktionen och lade till fem reaktioner (kärlek, haha, wow, ledsen och arg). Från och med april har Socialbakers kompletterat sin analysfunktion med reaktioner, varför jag lyfter de partier som får flest arga- respektive kärleks-reaktioner, som en indikator på partiets kommunikation. Jag har valt just dessa 2 reaktioner då jag ser att dessa kräver mer reflekterad insats än den ”vanliga” gilla, och därmed ger ett tyngre utslag.

Sverigedemokraterna får mer än 4 gånger så många arga reaktioner som tvåan Moderaterna. Trots Miljöpartiets problem märks inte detta av i volym arga reaktioner, utan är istället det parti vilket får minst antal arga reaktioner.

Socialbakers Facebook Sverige maj 2016 arga reaktioner politiska partier

Värt notera att samtidigt som Sverigedemokraterna får flest arga reaktioner är de även det parti som får flest älska. I maj utgjorde Sverigedemokraternas älska ca hälften av antalet arga. Kan jämföras med tvåan Moderaterna vilkas älska utgjorde 1/3 av antalet arga.

Fyra partier fick fler älska än arga-reaktioner: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ, och Miljöpartiet.

Socialbakers Facebook Sverige maj 2016 kärleksreaktioner politiska partier

Mest effektiva Facebook-poster

De partiers politiska Facebook-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare var Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Socialbakers Facebook maj 2016 svenska politiska partier bästa poster

Twitter

De 3 partier som växte mest (procentuellt) på Twitter är Sverigedemokraterna 1,08%,  Liberalerna 0,97% och Kristdemokraterna 0,92%. De 3 största partierna på Twitter är fortfarande Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter maj 2016 svenska politiska partier största profiler

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Moderaterna otvetydig etta med 236 tweets (motsvarande 8 tweets per dag).

Socialbakers Twitter maj 2016 svenska politiska partier antal tweets

Kristdemokraterna säkrar mest interaktion på Twitter, följt av Moderaterna och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter maj 2016 svenska politiska partier antal interaktioner

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet som blir landets bästa partier på Twitter.

Smampion Twitter politiska partier maj 2016 antal följare

Mest effektiva tweets

De politiska Twitter-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare var nedan och kom från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Socialbakers Twitter maj 2016 svenska politiska partier bästa tweets

Instagram

Sveriges största partier på Instagram är nu Feministiskt initiativ, Moderaterna och Vänsterpartiet (som går om Miljöpartiet). Tappar följare gör endast Miljöpartiet.

Feministiskt initiativ står fortfarande ut med en exceptionellt stor följarskara på Instagram i jämförelse med övriga partier. Kristdemokraterna var det parti som växte mest (procentuellt). Så här fördelar sig partierna i storlek vad gäller följare på Instagram:

Socialbakers Instagram maj 2016 svenska politiska partier största profiler

Enligt Socialbakers är Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna Sveriges topp 3 partier på Instagram vad gäller att posta inlägg. Minst antal inlägg gjorde Socialdemokraterna med 6 inlägg, drygt ett per vecka.

Socialbakers Instagram maj 2016 svenska politiska partier antal inlägg

Socialdemokraterna säkrar mest interaktion på Instagram, följt av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna

Socialbakers Instagram maj 2016 svenska politiska partier antal interaktioner

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev enligt Smampion Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet.

Smampion Instagram politiska partier maj 2016 antal följare

Mest effektiva Instagram-poster

De politiska Instagram-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare kom från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Socialbakers Instagram maj 2016 svenska politiska partier bästa poster

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet toppar med högst antal omnämnanden. Miljöpartiet har stort mediegenomslag med nästan dubbelt så många omnämnanden som tvåan Moderaterna.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige maj 2016 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • MP: 56 847 (102 427) (6 448) (14 062) (13 312) (4 291) (21 810) (25 369) (18 214) (10 431)
 • M: 30 917 (29 186) (9 605) (27 155) (21 095) (2 903) (18 297) (42 883) (28 577) (24 201)
 • V: 22 038 (18 283) (5 956) (14 532) (15 436) (1 834) (12 117) (21 058) (20 559) (13 188)
 • S: 15 759 (19 258) (8 013) (14 840) (15 345) (2 963) (7 425) (20 710) (16 280) (13 521)
 • C: 10 614 (10 586) (2 811) (13 425) (4 440) (953) (5 824) (10 328) (17 131) (6 843)
 • SD: 10 516 (12 180) (4 807) (12 477) (12 539) (3 486) (16 724) (35 758) (35 612) (35 885)
 • L: 3 945 (11 925) (3 129) (13 282) (4 552) (1 161) (3 996) (10 910) (7 905) (9 147)
 • KD: 3 677 (4 886) (1 459) (3 098) (2 849) (386) (3 453) (14 118) (3 745) (2 185)
 • Fi: 3 555 (3 915) (2 535) (3 440) (5 968) (763) (3 600) (5 689) (4 788) (8 730)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i maj mer negativa än positiva omnämnanden. Miljöpartiet har med 50 procent den största delen negativa omnämnanden.

Centerpartiet är det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 27 procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige maj 2016 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden för samtliga partier, procent:

 • MP: 50 (58) (38) (39) (41) (56) (78) (30) (36) (29)
 • V: 46 (44) (57) (67) (47) (62) (49) (41) (38) (52)
 • Fi: 46 (42) (42) (24) (58) (33) (49) (52) (41) (62)
 • M: 44 (44) (36) (45) (51) (35) (37) (46) (42) (35)
 • S: 44 (43) (39) (39) (58) (57) (54) (53) (49) (40)
 • SD: 37 (50) (53) (41) (42) (28) (59) (61) (37) (27)
 • L: 33 (28) (70) (38) (38) (27) (10) (17) (23) (8)
 • KD: 30 (40) (33) (25) (19) (38) (31) (51) (53) (39)
 • C: 27 (17) (12) (32) (17) (30) (21) (11) (6) (32)

Varumärket

Nedan följer ett antal av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger 6 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier maj 2016

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på Facebook och YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier maj 2016

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier maj 2016

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga Twitter. Avsteg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier maj 2016

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier maj 2016

Moderaterna

Generellt frågetecken runt logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier maj 2016
Centerpartiet

Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier maj 2016

Liberalerna

Liberalerna uppvisar i huvudsak en enad logotyp, med tydligt undantag Göteborg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Liberalerna varumärket sociala medier maj 2016

Kristdemokraterna

Frågetecken runt Halland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier maj 2016

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels partiernas närvaro, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

LinkedIn, Svenska partier antal följare maj

 • Moderaterna: 1 477 (1 457) (1 422) (1 411) (1 392) (1 374) (1 350)
 • Socialdemokraterna: 1 134 (1 117) (1 100) (1 089) (1060) (1 037) (1 027)
 • Centerpartiet: 405 (399) (386) (382) (354) (343) (336)
 • Kristdemokraterna: 129 (127) (124) (122) (117) (108) (103)
 • Liberalerna: 124 (112) (102) (99) (84) (64) (50)
 • Feministiskt initiativ: 119 (119) (117) (117) (114) (113) (0)
 • Miljöpartiet: saknas
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Vad gäller aktivitet och inlägg har under maj endast Centerpartiet levererat ett inlägg. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan mycket mer kommuniceras förutom jobbtillfällen.

Liberalerna har ännu inte ändrat till sin nya logotyp på LinkedIn. Kristdemokraterna såväl som Feministiskt initiativ saknar logotyp på denna plattform.

Sammanfattning

I maj framstår Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som framgångsrika, eller åtminstone engagerade i sociala medier. Moderaterna har en hög innehållsfrekvens men med tanke på (låga) svar i form av interaktion kanske en översyn av innehåll bör göras. Less is more – och med mer fokus på relevant innehåll.

Miljöpartiet tappar även denna månad, och på både Facebook och Instagram, varför det kommer att bli intressant om detta tapp med ny ledning kommer att avstanna.

Vad gäller tillväxt går det inte att utläsa någon tydlig indikator av partiframgång. Kristdemokraterna uppvisar en genomgående hög procentuell tillväxt.

Vad gäller innehåll som skapar interaktioner är det 3 partier som står ut: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Kan vara värt att studera dessa poster för att utläsa vad som ger dels effekt, dels om de även stöttar partiets budskap.

Intressant att partierna nu verkar ha bättre koll på och hantera sina logotyper bättre med större enhetlighet än vad jag upplevde när jag började följa detta (undantag Moderaterna). Generellt verkar fler partier säkra den kommunikativa kompetensen och insikten.

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier? Bör deras närvaro utvecklas, följas upp och mätas ytterligare under 2016? Vad vill du se belyst i denna blogg? Några tankar om Snapchat?

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.