Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – april 2016

Sverigedemokraterna får flest arga reaktioner på Facebook. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är mest aktiva partier i sociala medier. Miljöpartiet tappar följare på Facebook och Instagram som enda parti.

April präglades starkt av uppmärksamhet kring Miljöpartiet med ministeravgång, hälsningsformer samt uttalanden av språkrör. Därtill lyckades Liberalerna vid sitt riksmöte skapa uppmärksamhet med sin nya logotyp.

Årets Twitterbarometer presenterades som innehåller bland annat kategorierna politiker samt politiska partier. I kategorin politiker består topp 10 av:

 1. Carl Bildt (M)
 2. Annie Lööf (C)
 3. Göran Hägglund (KD)
 4. Jonas Sjöstedt (V)
 5. Anna Kinberg Batra (M)
 6. Gudrun Schyman (FI)
 7. Birgitta Ohlsson (L)
 8. Leif Pagrotsky (S)
 9. Veronica Palm (S)
 10. Ali Esbati (V)

Toppolitiker på Twitter tillhör alltså M (2st), S (2st), KD (2st), V (2st), C (1st), FI (1st) och L (1st). Politiker från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna finns ej med.

På topplistan över de svenska partierna placerar de sig som följer:

 1. Moderaterna
 2. Miljöpartiet
 3. Socialdemokraterna
 4. Vänsterpartiet
 5. Centerpartiet
 6. Feministiskt initiativ
 7. Kristdemokraterna
 8. Piratpartiet
 9. Sverigedemokraterna
 10. Liberalerna (ny)

Värt notera att placeringarna i stort motsvarar partiernas storlek på Twitter (med undantag av L och SD), se Twitter nedan.

I februari utökade Facebook gilla-funktionen och lade till fem reaktioner (kärlek, haha, wow, ledsen och arg). Från och med april har Socialbakers kompletterat sin analysfunktion med reaktioner, varför jag nu kommer att lyfta de partier som får flest arga- respektive kärleks-reaktioner, som en responsindikator på partiets kommunikation.

Nytt från denna månad är att jag även kommer att lyfta vilka konkreta poster från vilka partier som skapade mest interaktion (Facebook, Twitter och Instagram). Detta för att utläsa vad som ger dels effekt, dels om framgångsrikt innehåll även stöttar/speglar partiets budskap.

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växte mest (procentuellt) i april på Facebook är Liberalerna (3,99%), Centerpartiet (3,16%) och Sverigedemokraterna (3,02%). Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet. Miljöpartiet har därmed tappat digitala följare sedan juli 2015.

Socialbakers Facebook Sverige april 2016 största sidor politiska partier

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg. Sverigedemokraterna är det parti vilket säkrar flest interaktioner per 1 000 följare.

Miljöpartiet gör även denna månad minst inlägg per månad. (Som bekant rekommenderar jag cirka 30 (relevanta) poster per månad, något t.ex. Moderaterna i antal även i april uppfyller med råge.)

Socialbakers Facebook Sverige april 2016 antal poster politiska partier

Vad gäller svarstid i april är det enbart Kristdemokraterna och Centerpartiet vilka har sina Facebook-sidor öppna för följare att göra egna sidinlägg. Kristdemokraterna (9 av 9) har bäst svarsfrekvens samt bästa svarstid.

Socialbakers Facebook Sverige april 2016 svarsfrekvens politiska partier

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook i april: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Smampion Facebook politiska partier april 2016 antal följare

Reaktioner

I februari utökade Facebook gilla-funktionen och lade till fem reaktioner (kärlek, haha, wow, ledsen och arg). Från och med april har Socialbakers kompletterat sin analysfunktion med reaktioner, varför jag lyfter de partier som får flest arga- respektive kärleks-reaktioner, som en indikator på partiets kommunikation. Jag har valt just dessa 2 reaktioner då jag ser att dessa kräver mer reflekterad insats än den ”vanliga” gilla, och därmed ger ett tyngre utslag.

Sverigedemokraterna får 4 gånger så många arga reaktioner som tvåan Moderaterna. Trots Miljöpartiets massiva kritik i april märks inte detta av i volym arga reaktioner. Liberalerna är det parti vilket får minst antal arga reaktioner.

Socialbakers Facebook Sverige april 2016 arga reaktioner politiska partier

Värt notera att samtidigt som Sverigedemokraterna får flest arga reaktioner är de även det parti som får flest älska. I april utgjorde Sverigedemokraternas älska ca 25% av antalet arga. Kan jämföras med tvåan Vänsterpartiet vilkas älska utgjorde 80% av antalet arga.

Fyra partier fick fler älska än arga-reaktioner: Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ, Centerpartiet och Liberalerna.

Socialbakers Facebook Sverige april 2016 kärleksreaktioner politiska partier

Mest effektiva Facebook-poster

De politiska Facebook-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare i april var nedan och kom från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Socialbakers Facebook april 2016 svenska politiska partier bästa poster

Twitter

De 3 partier som växte mest (procentuellt) i april på Twitter är Liberalerna 2,19%, Sverigedemokraterna 2,13% och Kristdemokraterna 1,81%. De 3 största partierna på Twitter är fortfarande Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter april 2016 svenska politiska partier största profiler

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Moderaterna otvetydig etta med 237 tweets i april (motsvarande 8 tweets per dag).

Socialbakers Twitter april 2016 svenska politiska partier antal tweets

Kristdemokraterna besvarar flest frågor på Twitter. Moderaterna och Feministiskt initiativ ger inga svar på frågor på Twitter.

Socialbakers Twitter april 2016 svenska politiska partier svar

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det i april Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som blir landets bästa partier på Twitter.

Smampion Twitter politiska partier april 2016 antal följare

Mest effektiva tweets

De politiska Twitter-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare i april var nedan och kom från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna.

Socialbakers Twitter april 2016 svenska politiska partier bästa tweets

Instagram

Sveriges största partier på Instagram är fortsatt Feministiskt initiativ, Moderaterna och Miljöpartiet. Tappar följare gör endast Miljöpartiet.

Feministiskt initiativ står fortfarande ut med en exceptionellt stor följarskara på Instagram i jämförelse med övriga partier. Vänsterpartiet var i april det parti som växte mest (procentuellt). Så här fördelar sig partierna i storlek vad gäller följare på Instagram:

Socialbakers Instagram april 2016 svenska politiska partier största profiler

Enligt Socialbakers är Moderaterna,  Kristdemokraterna och Liberalerna Sveriges topp 3 partier på Instagram vad gäller att posta inlägg. Minst antal inlägg gjorde Miljöpartiet med 7 inlägg vilket speglas i lägst antal interaktioner.

Socialbakers Instagram april 2016 svenska politiska partier antal inlägg

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev enligt Smampion i april Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Smampion Instagram politiska partier april 2016 antal följare

Mest effektiva Instagram-poster

De politiska Instagram-poster vilka lyckades skapa mest interaktion per 1000 följare i april var nedan och kom från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Socialbakers Instagram april 2016 svenska politiska partier bästa poster

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna toppar med högst antal omnämnanden i april. Miljöpartiet har exceptionellt stort mediegenomslag med nästan fyra gånger så många omnämnanden som tvåan Moderaterna.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige april 2016 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • MP: 102 427 (6 448) (14 062) (13 312) (4 291) (21 810) (25 369) (18 214) (10 431)
 • M: 29 186 (9 605) (27 155) (21 095) (2 903) (18 297) (42 883) (28 577) (24 201)
 • S: 19 258 (8 013) (14 840) (15 345) (2 963) (7 425) (20 710) (16 280) (13 521)
 • V: 18 283 (5 956) (14 532) (15 436) (1 834) (12 117) (21 058) (20 559) (13 188)
 • SD: 12 180 (4 807) (12 477) (12 539) (3 486) (16 724) (35 758) (35 612) (35 885)
 • L: 11 925 (3 129) (13 282) (4 552) (1 161) (3 996) (10 910) (7 905) (9 147)
 • C: 10 586 (2 811) (13 425) (4 440) (953) (5 824) (10 328) (17 131) (6 843)
 • KD: 4 886 (1 459) (3 098) (2 849) (386) (3 453) (14 118) (3 745) (2 185)
 • Fi: 3 915 (2 535) (3 440) (5 968) (763) (3 600) (5 689) (4 788) (8 730)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i april mer negativa än positiva omnämnanden. Miljöpartiet har med 58 procent den största delen negativa omnämnanden.

Centerpartiet är i april det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 17 procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige april 2016 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden i april för samtliga partier, procent:

 • MP: 58 (38) (39) (41) (56) (78) (30) (36) (29)
 • SD: 50 (53) (41) (42) (28) (59) (61) (37) (27)
 • V: 44 (57) (67) (47) (62) (49) (41) (38) (52)
 • M: 44 (36) (45) (51) (35) (37) (46) (42) (35)
 • S: 43 (39) (39) (58) (57) (54) (53) (49) (40)
 • Fi: 42 (42) (24) (58) (33) (49) (52) (41) (62)
 • KD: 40 (33) (25) (19) (38) (31) (51) (53) (39)
 • L: 28 (70) (38) (38) (27) (10) (17) (23) (8)
 • C: 17 (12) (32) (17) (30) (21) (11) (6) (32)

Varumärket

Nedan följer ett antal av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger 5 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier april 2016

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på Facebook och YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier april 2016

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier april 2016

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga. Avsteg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier april 2016

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier april 2016

Moderaterna

Generellt frågetecken runt användning av logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier april 2016Centerpartiet

Frågetecken runt logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier april 2016

Liberalerna

Liberalerna uppvisar i huvudsak en enad logotyp, med tydligt undantag Göteborg Instagram och YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Liberalerna varumärket sociala medier april 2016

Kristdemokraterna

Riksorganisationen har nu en enad linje vad gäller val av logotyp. Frågetecken runt Halland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier april 2016

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels våra partiers närvaro i april, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

LinkedIn, Svenska partier antal följare april

 • Moderaterna: 1 457 (1 422) (1 411) (1 392) (1 374) (1 350)
 • Socialdemokraterna: 1 117 (1 100) (1 089) (1060) (1 037) (1 027)
 • Centerpartiet: 399 (386) (382) (354) (343) (336)
 • Kristdemokraterna: 127 (124) (122) (117) (108) (103)
 • Feministiskt initiativ: 119 (117) (117) (114) (113) (0)
 • Liberalerna: 112 (102) (99) (84) (64) (50)
 • Miljöpartiet: saknas
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Vad gäller aktivitet och inlägg har under april inget parti levererat inlägg. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan mycket mer kommuniceras förutom jobbtillfällen.

Sammanfattning

Tydligt är att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är de partier vilka har en konstant hög innehållsaktivitet på Facebook, Twitter och Instagram. Därtill har även Kristdemokraterna en hög nivå av kundservice.

Vad gäller tillväxt går det inte att utläsa någon tydlig indikator av partiframgång. Det är endast Liberalerna som möjligen kan tolkas generera en högre procentuell tillväxt än övriga, men då samtidigt inte på samtliga plattformar.

Vad gäller innehåll som skapar interaktioner är det 3 partier som står ut: Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Kan vara värt att studera dessa poster för att utläsa vad som ger dels effekt, dels om de även stöttar partiets budskap.

Regeringspartierna framstår fortfarande något mer avvaktande och ”passiva” i sociala medier. Socialdemokraterna nu något mindre så, samtidigt som Miljöpartiet inte lyckats bromsa/motverka sitt tapp av följare på Facebook och Instagram.

Intressant att se att partierna nu verkar ha mer koll och hantera sina logotyper bättre med större enhetlighet än vad jag upplevde när jag började följa detta. Generellt verkar fler partier säkra den kommunikativa kompetensen och insikten.

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier? Bör deras närvaro utvecklas, följas upp och mätas ytterligare under 2016? Vad vill du se belyst i denna blogg? Några tankar om Snapchat?

Må gott,

LG
Dela gärna innehåll ur bloggen, givet källhänvisning – Källa: www.kommunikationsanalys.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.