Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – mars 2016

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna står ut generellt i aktivitet. Miljöpartiet uppvisar fortsatt tapp på Facebook – samt Instagram. Sverigedemokraterna visar ökad aktivitet. Centerpartiet lägst andel negativ press. Moderaterna största parti på LinkedIn.

I mars kommunicerade statistikmyndigheten SCB (Statistiska centralbyrån) flera resultat med koppling till politik. Som: ”Unga påverkar samhället på olika sätt. Att diskutera samhällsfrågor på internet är vanligare bland 16-18-åringar än att gå på möten med politiska partier. (Läs mer om ungas liv på Sverige i siffror.)”.

SCB: Vad gör unga för att påverka samhället? Källa: Barns levnadsförhållanden 2012-2014, SCB

SCB konstaterade att 2014 var det tredje riksdagsvalet i rad då valdeltagandet ökade. Då deltog 85,8 procent av de röstberättigade. (Läs mer om valdeltagandet på Sverige i siffror.)

SCB redovisade även undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2015, med kommentar: ”Färre och äldre förtroendevalda. Förtroendevalda i kommuner och landsting blir allt äldre, samtidigt som antalet förtroendevalda fortsätter att minska. Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland politikerna jämfört med befolkningen. Detta mönster blir tydligare för tyngre förtroendeuppdrag.”. Intressant vore att se om samma mönster vad gäller t.ex. kön och ålder även speglas i partiernas egna sidstatistik på t.ex. Facebook. Vet du?

Mot bakgrund av ovan bör en välskött digital närvaro idag – för att även nå de yngre – bidra väl till förutsättningarna för vår demokrati – med framtidssäkran.

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växer mest (procentuellt) i mars på Facebook är Kristdemokraterna (1,94%), Centerpartiet (1,15%) och Vänsterpartiet (1,12%). Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet. Miljöpartiet har därmed tappat följare sedan juli 2015.

Socialbakers Facebook Sverige mars 2016 största sidor politiska partier

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna är denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg. Kristdemokraterna är det parti vilket säkrar flest interaktioner per 1 000 följare.

Miljöpartiet tillhör även denna månad de partier vilka gör minst inlägg per månad. (Som bekant rekommenderar jag ett minimum om 30 (relevanta) poster per månad, något t.ex. Moderaterna i mars uppfyller med råge.)

Socialbakers Facebook Sverige mars 2016 flest antal poster politiska partier

Vad gäller svarstid i mars är det enbart Kristdemokraterna och Centerpartiet vilka har sina Facebook-sidor öppna för följare att göra egna sidinlägg. Kristdemokraterna (3 av 3) har bäst svarsfrekvens samt bästa svarstid.

Socialbakers Facebook Sverige mars 2016 svarsfrekvens politiska partier

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook i mars: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.

Smampion Facebook politiska partier mars 2016 antal följare

Twitter

De 3 partier som växte mest (procentuellt) i mars på Twitter är även denna månad Liberalerna 3,44%, Sverigedemokraterna 3,02% och Moderaterna 2,28%. De 3 största partierna på Twitter är fortfarande Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter mars 2016 svenska politiska partier största profiler

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Moderaterna otvetydig etta med 215 tweets i mars (motsvarande 7 tweets per dag). Sverigedemokraterna å andra sidan kommunicerar drygt 4 tweets – per vecka. Det är dock en fördubbling mot tidigare månader.

Socialbakers Twitter mars 2016 svenska politiska partier flest antal tweets/poster

Kristdemokraterna besvarar flest frågor på Twitter. Moderaterna och Sverigedemokraterna ger inga svar på frågor på Twitter.

Socialbakers Twitter mars 2016 svenska politiska partier svar

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det i mars Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna som blir landets bästa partier på Twitter. Tillsammans med fyran Centerpartiet rankas alltså Allianspartierna högst på Twitter även i mars. Twitter = Alliansplattformen?

Smampion Twitter politiska partier mars 2016 antal följare

Instagram

Sveriges största partier på Instagram är fortsatt Feministiskt initiativ, Moderaterna och Miljöpartiet. Tappar följare gör endast Miljöpartiet.

Feministiskt initiativ står fortfarande ut med en exceptionellt stor följarskara på Instagram i jämförelse med övriga partier. Kristdemokraterna var i mars det parti som växte mest (procentuellt). Så här fördelar sig partierna i storlek vad gäller följare på Instagram:

Socialbakers Instagram politiska partier Sverige mars 2016 antal följare

Enligt Socialbakers är Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet Sveriges topp 3 partier på Instagram vad gäller att posta inlägg. Minst antal inlägg gjorde Miljöpartiet med 4 inlägg vilket speglas i lägst antal interaktioner.

Socialbakers Instagram politiska partier Sverige mars 2016 antal poster/inlägg

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev enligt Smampion i mars Moderaterna samt Vänsterpartiet, Kristdemokraterna samt Liberalerna och Feministiskt initiativ.

Smampion Instagram politiska partier mars 2016 antal följare

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet toppar med högst antal omnämnanden i mars.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige mars 2016 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • M: 9 605 (27 155) (21 095) (2 903) (18 297) (42 883) (28 577) (24 201)
 • S: 8 013 (14 840) (15 345) (2 963) (7 425) (20 710) (16 280) (13 521)
 • MP: 6 448 (14 062) (13 312) (4 291) (21 810) (25 369) (18 214) (10 431)
 • V: 5 956 (14 532) (15 436) (1 834) (12 117) (21 058) (20 559) (13 188)
 • SD: 4 807 (12 477) (12 539) (3 486) (16 724) (35 758) (35 612) (35 885)
 • L: 3 129 (13 282) (4 552) (1 161) (3 996) (10 910) (7 905) (9 147)
 • C: 2 811 (13 425) (4 440) (953) (5 824) (10 328) (17 131) (6 843)
 • Fi: 2 535 (3 440) (5 968) (763) (3 600) (5 689) (4 788) (8 730)
 • KD: 1 459 (3 098) (2 849) (386) (3 453) (14 118) (3 745) (2 185)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i mars mer negativa än positiva omnämnanden. Liberalerna har med 70 procent den största delen negativa omnämnanden.

Centerpartiet är i mars det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 12 procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige mars 2016 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden i februari för samtliga partier, procent:

 • L: 70 (38) (38) (27) (10) (17) (23) (8)
 • V: 57 (67) (47) (62) (49) (41) (38) (52)
 • SD: 53 (41) (42) (28) (59) (61) (37) (27)
 • Fi: 42 (24) (58) (33) (49) (52) (41) (62)
 • S: 39 (39) (58) (57) (54) (53) (49) (40)
 • MP: 38 (39) (41) (56) (78) (30) (36) (29)
 • M: 36 (45) (51) (35) (37) (46) (42) (35)
 • KD: 33 (25) (19) (38) (31) (51) (53) (39)
 • C: 12 (32) (17) (30) (21) (11) (6) (32)

Varumärket

Nedan följer ett antal av de partisidor som Smampion har registrerade, i syfte att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger 5 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier mars 2016

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på Facebook och YouTube. Riksorganisationen avviker färgmässigt på Instagram. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier mars 2016

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier mars 2016

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga. Avsteg YouTube. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier mars 2016

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier mars 2016

Moderaterna

Generellt frågetecken runt användning av logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier mars 2016Centerpartiet

Frågetecken runt logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 2 sidor.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier mars 2016

Liberalerna

Liberalerna uppvisar i huvudsak en enad logotyp, med tydligt undantag Göteborg YouTube. Även viss storleksskillnad och namnavvikelse i Göteborg. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Liberalerna varumärket sociala medier mars 2016

Kristdemokraterna

Riksorganisationen har nu en enad linje vad gäller val av logotyp. Frågetecken runt Halland. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier mars 2016

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels våra partiers närvaro i mars, dels hur många som följer våra rikspartiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

LinkedIn, Svenska partier antal följare

 • Moderaterna: 1 422 (1 411) (1 392) (1 374) (1 350)
 • Socialdemokraterna: 1 100 (1 089) (1060) (1 037) (1 027)
 • Centerpartiet: 386 (382) (354) (343) (336)
 • Kristdemokraterna: 124 (122) (117) (108) (103)
 • Feministiskt initiativ: 117 (117) (114) (113) (0)
 • Liberalerna: 102 (99) (84) (64) (50)
 • Miljöpartiet: saknas
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Vad gäller aktivitet och inlägg har under mars inget parti levererat inlägg. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan mycket mer kommuniceras förutom jobbtillfällen.

Sammanfattning

Baserat på undersökningsresultat från SCB är det än tydligare att en digital närvaro är av vikt. Och det är tydligt att många av våra partier säkrat sin tanke med och hantering av sociala medier. Vissa partier uppvisar en tydlig ändring och nu med klart fokus. Moderaterna och Kristdemokraterna har tydligt visat upp detta. Även Vänsterpartiet sticker ut men något ojämnt. Vad gäller partiernas målsättning med dessa plattformar är det givetvis svårt att veta.

Regeringspartierna framstår fortfarande något mer avvaktande och ”passiva” i sociala medier. Socialdemokraterna nu något mindre så, samtidigt som Miljöpartiet inte lyckats bromsa/motverka sitt tapp av följare på Facebook, och nu även Instagram.

På Facebook har nu endast 2 partier sina sidor öppna för möjligheten för följare att skriva egna inlägg med frågor. Intressant se om även dessa 2 partier kommer ”ge upp” eller välja andra alternativ. För icke-politiska varumärken är min uppfattning att trenden är snarare omvänd. Även på Twitter besvaras endast en bråkdel av de inlägg som definierats som frågor (och 2 partier svarar inte alls).

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier? Bör deras närvaro utvecklas, följas upp och mätas ytterligare under 2016? Vad vill du se belyst i denna blogg? Några tankar om Snapchat?

Må gott,

LG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.