Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – februari 2016

Moderaterna och Liberalerna mest innehållsaktiva partier i sociala medier. Miljöpartiet fortsatt tapp på Facebook. Sverigedemokraterna säkrar högst interaktion på Facebook. Feministiskt initiativ störst på Instagram. Moderaterna största parti på LinkedIn.

Baserat på februaris väljarundersökningar har allianspartierna flertalet gånger framkommit som större än regeringspartierna. Av ställningen på Facebook kan vi se att detta även stöds där, då Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna är de fyra mest växande partierna på den plattformen. Moderaterna är även det mest aktiva partiet med 77 inlägg, följt av tvåan Vänsterpartiet med 40 inlägg. Flertalet av allianspartierna förekommer i topp på övriga sociala plattformar under februari.

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växer mest (procentuellt) i februari på Facebook är Liberalerna (1,55%), Kristdemokraterna (1,24%), och Centerpartiet (1,03%). Tillsammans med nummer fyra, Moderaterna, blir det tydligt att allianspartierna även som block växer mest. Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet. Miljöpartiet har därmed tappat följare sedan juli 2015. Feministiskt initiativs tapp är däremot brutet.

Socialbakers Facebook Sverige februari 2016 största sidor politiska partier

Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg. Sverigedemokraterna är det parti vilket säkrar flest interaktioner per 1 000 följare.

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet är även denna månad de partier vilka gör minst inlägg per månad. (Som bekant rekommenderar jag ett minimum om 30 (relevanta) poster per månad, något t.ex. Moderaterna i februari uppfyller med råge.)

Socialbakers Facebook Sverige februari 2016 flest antal poster politiska partier

Vad gäller svarstid i februari är det nu enbart Kristdemokraterna och Centerpartiet vilka har sina Facebook-sidor öppna för följare att göra egna sidinlägg. Liberalerna stängde denna möjlighet i januari. Kristdemokraterna (5 av 5) har bäst svarsfrekvens och Centerpartiet (7 av 16) bästa svarstid.

Socialbakers Facebook Sverige februari 2016 svarsfrekvens politiska partier

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook i februari: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Smampion Sveriges bästa Facebook-sidor februari 2016

Twitter

De tre partier som växer mest (procentuellt) i februari på Twitter är även denna månad Liberalerna 3,60%, Sverigedemokraterna 2,65% och Moderaterna 2,36%. De 3 största partierna på Twitter är fortfarande Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter februari 2016 svenska politiska partier största profiler

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Moderaterna otvetydig etta med 200 tweets i februari (motsvarande nästan 7 tweets per dag). Sverigedemokraterna å andra sidan kommunicerar drygt 2 tweets – per vecka.

Socialbakers Twitter februari 2016 svenska politiska partier flest antal tweets/poster

Kristdemokraterna besvarar flest frågor på Twitter. Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna ger inga svar på frågor på Twitter.

Socialbakers Twitter februari 2016 svenska politiska partier svar

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det i februari Liberalerna samt Kristdemokraterna, Moderaterna samt Centerpartiet som blir landets bästa partier på Twitter. Allianspartierna rankas alltså högst på Twitter även i februari. Twitter = Alliansplattformen?

Smampion Sveriges bästa Twitter-profiler februari 2016

Instagram

Sveriges största partier på Instagram är fortsatt Feministiskt initiativ, Moderaterna och Miljöpartiet.

Feministiskt initiativ står ut med en exceptionellt stor följarskara på Instagram i jämförelse med övriga partier. Moderaterna var i februari det parti som växte mest (procentuellt). Så här fördelar sig partierna i storlek vad gäller följare på Instagram:

Socialbakers Instagram politiska partier Sverige februari 2016 antal följare

Enligt Socialbakers är Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna Sveriges topp 3 partier på Instagram vad gäller att posta inlägg. Minst antal inlägg gjorde Miljöpartiet med 5 inlägg vilket speglas i lägst antal interaktioner.

Socialbakers Instagram politiska partier Sverige februari 2016 antal poster/inlägg

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev enligt Smampion även i februari Moderaterna samt Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Smampion politiska partier Instagram februari 2016

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet toppar med högst antal omnämnanden i februari.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige februari 2016 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • M: 27 155 (21 095) (2 903) (18 297) (42 883) (28 577) (24 201)
 • S: 14 840 (15 345) (2 963) (7 425) (20 710) (16 280) (13 521)
 • V: 14 532 (15 436) (1 834) (12 117) (21 058) (20 559) (13 188)
 • MP: 14 062 (13 312) (4 291) (21 810) (25 369) (18 214) (10 431)
 • C: 13 425 (4 440) (953) (5 824) (10 328) (17 131) (6 843)
 • L: 13 282 (4 552) (1 161) (3 996) (10 910) (7 905) (9 147)
 • SD: 12 477 (12 539) (3 486) (16 724) (35 758) (35 612) (35 885)
 • Fi: 3 440 (5 968) (763) (3 600) (5 689) (4 788) (8 730)
 • KD: 3 098 (2 849) (386) (3 453) (14 118) (3 745) (2 185)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i februari mer negativa än positiva omnämnanden. Vänsterpartiet har med 67 procent den största delen negativa omnämnanden.

Feministiskt initiativ är i februari det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 24 (58) procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige februari 2016 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden i februari för samtliga partier, procent:

 • V: 67 (47) (62) (49) (41) (38) (52)
 • M: 45 (51) (35) (37) (46) (42) (35)
 • S: 39 (58) (57) (54) (53) (49) (40)
 • SD: 41 (42) (28) (59) (61) (37) (27)
 • MP: 39 (41) (56) (78) (30) (36) (29)
 • L: 38 (38) (27) (10) (17) (23) (8)
 • C: 32 (17) (30) (21) (11) (6) (32)
 • KD: 25 (19) (38) (31) (51) (53) (39)
 • Fi: 24 (58) (33) (49) (52) (41) (62)

Varumärket

Som vanligt lyfter jag ett fåtal av de partisidor som Smampion har registrerade, för att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger 5 sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av dessa.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier februari 2016

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på Facebook. Riksorganisationen avviker färgmässigt på Instagram. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 4 sidor.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier februari 2016

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier februari 2016

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier februari 2016

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 1 sida.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier februari 2016

Moderaterna

Generellt frågetecken runt användning av logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 3 sidor.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier februari 2016
Centerpartiet

Frågetecken runt logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag översyn av 1 sida.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier februari 2016

Liberalerna

Liberalerna uppvisar i huvudsak en enad logotyp. Viss storleksskillnad och namnavvikelse i Göteborg. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av 2 sidor.
Smampion Liberalerna varumärket sociala medier februari 2016

Kristdemokraterna

Riksorganisationen har nu en enad linje vad gäller val av logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av 2 sidor

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier februari 2016

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels våra partiers närvaro i februari, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

 • Moderaterna: 1 411 (1 392) (1 374) (1 350)
 • Socialdemokraterna: 1 089 (1060) (1 037) (1 027)
 • Centerpartiet: 382 (354) (343) (336)
 • Feministiskt initiativ: 117 (114) (113) (0)
 • Kristdemokraterna: 122 (117) (108) (103)
 • Liberalerna: 99 (84) (64) (50)
 • Miljöpartiet: 35 (32) (28) (28) OBS! Lokalavdelning Nykvarn
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Vad gäller aktivitet och inlägg har under februari inget parti levererat inlägg. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan mycket mer kommuniceras förutom jobbtillfällen.

Sammanfattning

Som jag noterade i ingressen kan februaris opinions- och partimätningar ses speglas i sociala medier. Oppositionen eller alliansen, eller allianspartierna var för sig, tar en tydlig plats i toppen på flertalet plattformar, samt med generellt större aktivitet.

Regeringspartierna framstår fortfarande något mer avvaktande och ”passiva” i sociala medier. Socialdemokraterna nu något mindre så, samtidigt som Miljöpartiet inte lyckats bromsa/motverka sitt tapp av följare på Facebook.

På Facebook har nu endast 2 partier sina sidor öppna för möjligheten för följare att skriva egna inlägg med frågor. Intressant se om även dessa 2 partier kommer ”ge upp” eller välja andra alternativ. För icke-politiska varumärken är min uppfattning att trenden är snarare omvänd. Även på Twitter besvaras endast en bråkdel av de inlägg som definierats som frågor (och 3 partier svarar inte alls).

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier? Bör deras närvaro utvecklas, följas upp och mätas ytterligare under 2016? Vad vill du se belyst i denna blogg?

Må gott,

LG

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.