Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – januari 2016

Miljöpartiet inleder året med fortsatt tapp på Facebook – samt Instagram. Kristdemokraterna säkrar högst interaktion på Facebook, och högst tillväxt. Feministiskt initiativ störst på Instagram. Moderaterna största parti på LinkedIn.

Under de snart tre år denna blogg belyst användning av sociala medier i Sverige, har en ökad aktivitet bland landets politiska partiet gått att utläsa och följa. I Svenskarna och internet 2015 fick vi även bekräftat att internet och sociala medier går att koppla till politik och val:

”Inför valet 2014 var tv den viktigaste informationskällan totalt sett, men för de unga (16-35 år) var internet viktigast. Av de uppräknade källorna för information var Twitter minst viktig, till och med mindre viktig än text-tv. 69 procent av befolkningen använde internet för att informera sig inför valet 2014, varav 18 procent gjorde det dagligen. I åldern 26-35 år var det 29 procent som gjorde det dagligen. Hälften av 16-35 åringarna var politiskt aktiva på Facebook kring valet 2014. Det var även hälften av befolkningen som gjorde något valtest på nätet inför valet 2014, över 70 procent av de under 35 år gjorde det.”

SVT har i januari noterat hur partiernas medlemstal förändrats sedan valet 2014, där Miljöpartiet står ut med ett medlemstapp på en sjättedel (20 217 vs 16 738). Även på Facebook minskade Miljöpartiets följare under 2015, med 67 401 följare i januari 2015, mot 65 090 i januari 2016. Intressant notera eftersom flertalet partier istället har tillväxt på denna plattform.

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna toppar med högst antal omnämnanden i januari.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige januari 2016 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • M: 21 095 (2 903) (18 297) (42 883) (28 577) (24 201)
 • V: 15 436 (1 834) (12 117) (21 058) (20 559) (13 188)
 • S: 15 345 (2 963) (7 425) (20 710) (16 280) (13 521)
 • MP: 13 312 (4 291) (21 810) (25 369) (18 214) (10 431)
 • SD: 12 539 (3 486) (16 724) (35 758) (35 612) (35 885)
 • Fi: 5 968 (763) (3 600) (5 689) (4 788) (8 730)
 • L (FP): 4 552 (1 161) (3 996) (10 910) (7 905) (9 147)
 • C: 4 440 (953) (5 824) (10 328) (17 131) (6 843)
 • KD: 2 849 (386) (3 453) (14 118) (3 745) (2 185)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i januari mer negativa än positiva omnämnanden. Socialdemokraterna har med 58 procent den största delen negativa omnämnanden, så även Feministiskt initiativ.

Centerpartiet är i januari det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 19 (30) procent mer negativa än positiva. (Piratpartiet har jag ej med i denna bloggbevakning.)

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige januari 2016 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden i januari för samtliga partier, procent:

 • S: 58 (57) (54) (53) (49) (40)
 • Fi: 58 (33) (49) (52) (41) (62)
 • M: 51 (35) (37) (46) (42) (35)
 • V: 47 (62) (49) (41) (38) (52)
 • SD: 42 (28) (59) (61) (37) (27)
 • MP: 41 (56) (78) (30) (36) (29)
 • L (FP): 38 (27) (10) (17) (23) (8)
 • KD: 19 (38) (31) (51) (53) (39)
 • C: 17 (30) (21) (11) (6) (32)

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växer mest (procentuellt) i januari på Facebook är Kristdemokraterna (2,52%), Sverigedemokraterna (1,92%), och Liberalerna (1,82%). Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Fi har därmed tappat följare sedan april, och Miljöpartiet sedan juli 2015.

Socialbakers Facebook Sverige januari 2016 största sidor politiska partier

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg. Kristdemokraterna är det parti vilket säkrar flest interaktioner per 1 000 följare. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet är även denna månad de som gör minst inlägg per månad.

Socialbakers Facebook Sverige januari 2016 flest antal poster politiska partier

Vad gäller svarstid i januari är det nu enbart Kristdemokraterna och Centerpartiet vilka har sina Facebook-sidor öppna för följare att göra egna sidinlägg. Liberalerna har nu stängt denna möjlighet. Kristdemokraterna (14 av 14) har bäst svarsfrekvens och svarstid.

Socialbakers Facebook Sverige januari 2016 svarsfrekvens politiska partier

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook i januari: Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet.

Smampion Sveriges bästa Facebook-sidor januari 2016

Twitter

De tre partier som växer mest (procentuellt) i januari på Twitter är även denna månad Liberalerna 4,70%, Sverigedemokraterna 4,20% och Moderaterna 3,28%. De 3 största partierna på Twitter är fortfarande Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter januari 2016 svenska politiska partier största profiler

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Moderaterna etta med 122 tweets i januari (motsvarande drygt 4 tweets per dag). Sverigedemokraterna å andra sidan kommunicerar drygt 2 tweets – per vecka.

Socialbakers Twitter januari 2016 svenska politiska partier flest antal tweets/poster

Kristdemokraterna besvarar flest frågor på Twitter. Inga svar alls ger Moderaterna och Sverigedemokraterna på Twitter.

Socialbakers Twitter januari 2016 svenska politiska partier svar

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det i januari Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Centerpartiet som blir landets bästa partier på Twitter. Allianspartierna rankas alltså högst på Twitter även i januari. Twitter = Alliansplattformen?

Smampion Sveriges bästa Twitter-profiler januari 2016

Instagram

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev enligt Smampion i januari Kristdemokraterna samt Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna. Sveriges största partier på Instagram är Feministiskt initiativ, Moderaterna och Miljöpartiet.

Smampion politiska partier Instagram januari 2016

Feministiskt initiativ står ut med en exceptionellt stor följarskara på Instagram i jämförelse med övriga partier. Så här fördelar sig partierna i storlek vad gäller följare på Instagram:

Socialbakers Instagram politiska partier Sverige januari 2016 antal följare

Enligt Socialbakers är Liberalerna och Kristdemokraterna Sveriges mest aktiva partier på Instagram vad gäller att posta inlägg, följt av Vänsterpartiet och Moderaterna. Minst antal inlägg gjorde Socialdemokraterna med 3 inlägg.

Socialbakers Instagram politiska partier Sverige januari 2016 antal poster/inlägg

Varumärket

Som vanligt lyfter jag ett fåtal av de partisidor som Smampion har registrerade, för att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger tre sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Halmstad samt Umeå.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier januari 2016

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på Facebook. Riksorganisationen avviker färgmässigt på Instagram. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Luleå och Skåne.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier januari 2016

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Boden och Helsingborg.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier januari 2016

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Öland.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier januari 2016

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier januari 2016

Moderaterna

Generellt frågetecken runt logotyp samt Skåne. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av KnaModeraterna samt Jönköping.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier januari 2016
Centerpartiet

Generellt frågetecken runt logotyp undantaget riksorganisationen. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Uppsala.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier januari 2016

Liberalerna (Folkpartiet)

Liberalerna uppvisar i huvudsak en enad logotyp. Så även efter byte av partinamn. Viss storleksskillnad i Göteborg.
Smampion Folkpartiet Liberalerna varumärket sociala medier januari 2016

Däremot ser vi nedan att några partisidor inte genomfört namnbytet, samt med en variation av ”logotyper”. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av samtliga.

Smampion Folkpartiet varumärket sociala medier januari 2016

Kristdemokraterna

Riksorganisationen har nu en enad linje vad gäller val av logotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Eskilstuna samt Halland.

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier januari 2016

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans kan ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels våra partiers närvaro i januari, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

 • Moderaterna: 1 392 (1 374) (1 350)
 • Socialdemokraterna: 1 060 (1 037) (1 027)
 • Centerpartiet: 354 (343) (336)
 • Feministiskt initiativ: 114 (113) (0)
 • Kristdemokraterna: 117 (108) (103)
 • Liberalerna: 84 (64) (50)
 • Miljöpartiet: 32 (28) (28) OBS! Lokalavdelning Nykvarn
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Vad gäller aktivitet och inlägg har under januari endast Centerpartiet levererat inlägg, närmare bestämt 1st. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan mycket mer kommuniceras förutom jobbtillfällen.

Sammanfattning

Kristdemokraterna ser ut tagit ett samlat och nytt grepp om sin närvaro i sociala medier, vilket visar resultat i januari. Ska bli intressant att följa. Även Moderaterna känns mycket aktiva. Regeringspartierna framstår mer avvaktande och passiva i sociala medier.

Twitter och Instagram ser generellt ut att ha tydlig aktivitet och fokus från Allianspartierna, medan däremot Facebook inte uppvisar något tydligt uttalat ”läger”. Intressant följa om en tillväxt av följare kommer aktiveras på Instagram för att nå samma höga följarnivå som Feministiskt initiativ.

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier? Bör deras närvaro utvecklas, följas upp och mätas ytterligare under 2016? Vad vill du se belyst i denna blogg?

Må gott,

LG

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.