Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – december 2015

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ slutar året med fortsatt tapp på Facebook. Centerpartiet har högst tillväxt på Facebook. Samtliga partier omnämns i övervägande negativ ton. Liberalerna mest aktiva på Instagram. Fi tar plats på LinkedIn.

Under de snart tre år denna blogg belyst användning av sociala medier i Sverige, har ett ökat engagemang bland landets politiska partiet gått att utläsa och följa. Syftet med denna blogg är som bekant att inspirera och lyfta goda exempel som föredömen, och ge tips på förbättringar.

Partierna har ökat sitt engagemang vad gäller innehåll. Centerpartiet står ut under året  genom en konsekvent närvaro baserad på frekvent innehåll, omhändertagande av återkoppling samt lägre nivå av negativ ton vad gäller omnämnanden. Är detta resultat av en kommunikationsplan i kombination med annonsbudget = vägen till framgång?

Fi, MP och S har lägst engagemangsgrad på sina Facebook-inlägg; M, Fi och V lägst på Twitter-inlägg, samt S, Fi och MP lägst på Instagram. Fi står alltså ut vad gäller låg engagemangsgrad på inlägg i sociala medier, tätt följt av regeringspartierna S och MP (källa: Smampion).

Socialbakers har nu ett nytt analysverktyg och har tillfört en del funktioner som till exempel ”Antal interaktioner per 1 000 fans”. Andra funktioner har tagits bort. Nytt är även att Instagram nu går att mäta och följa upp som Facebook och Twitter.

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Alla partier tappar betydligt i antal omnämnanden i december.

Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna toppar med högst antal omnämnanden i december.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige december 2015 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • MP: 4 291 (21 810) (25 369) (18 214) (10 431)
 • SD: 3 486 (16 724) (35 758) (35 612) (35 885)
 • S: 2 963 (7 425) (20 710) (16 280) (13 521)
 • M: 2 903 (18 297) (42 883) (28 577) (24 201)
 • V: 1 834 (12 117) (21 058) (20 559) (13 188)
 • L (FP): 1 161 (3 996) (10 910) (7 905) (9 147)
 • C: 953 (5 824) (10 328) (17 131) (6 843)
 • Fi: 763 (3 600) (5 689) (4 788) (8 730)
 • KD: 386 (3 453) (14 118) (3 745) (2 185)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i december mer negativa än positiva omnämnanden. Vänsterpartiet har med 62 procent den största delen negativa omnämnanden.

Liberalerna är även i december det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton): 27 (10) procent mer negativa än positiva.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige december 2015 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden i december för samtliga partier, procent:

 • V: 62 (49) (41) (38) (52)
 • S: 57 (54) (53) (49) (40)
 • MP: 56 (78) (30) (36) (29)
 • KD: 38 (31) (51) (53) (39)
 • M: 35 (37) (46) (42) (35)
 • Fi: 33 (49) (52) (41) (62)
 • C: 30 (21) (11) (6) (32)
 • SD: 28 (59) (61) (37) (27)
 • L (FP): 27 (10) (17) (23) (8)

Värt notera att det på bas av ovan denna månad går att utläsa blockkoppling där regeringspartierna tillsammans med Vänsterpartiet är de som har högst andel negativa omnämnanden.

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växer mest (procentuellt) i december på Facebook är Centerpartiet (3,57%), Liberalerna (1,38%), och Vänsterpartiet (0,83%). Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Fi har därmed tappat följare sedan april, och Miljöpartiet sedan juli.

Socialbakers Facebook Sverige december 2015 största sidor politiska partier

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna är denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg. ”Allianspartierna” är de mest aktiva partierna på Facebook. Centerpartiet är det parti vilket säkrar flest interaktioner per 1 000 följare. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet är de som gör minst inlägg per månad.

Socialbakers Facebook Sverige december 2015 flest antal poster politiska partier

Som en jämförelse med december 2014 respektive december 2013 kan vi nedan se att motsvarande månader låg även då Liberalerna, 40 (56) (37), och Centerpartiet, 45 (32) (25) i toppen vad gäller frekvens av innehåll.

December 2014:

Socialbakers Facebook Sverige december 2014 flest antal poster politiska partier

December 2013:

Socialbakers Facebook Sverige december 2013 flest antal poster politiska partier

Mest innehåll per helår säkrar, topp 3:

2015:

 • C: 579
 • Fi: 579
 • M: 496
 • L: 422

2014 (valår):

 • Fi: 1 154
 • L: 1 088
 • C: 696

2013:

 • C: 546
 • L: 296
 • KD: 237

Socialbakers har introducerat mätvärdet ”Antal interaktioner per 1 000 fans” vilket ger en indikation om respons på inlägg. Flest interaktioner i december fick 2013 Kristdemokraterna, 2014 Kristdemokraterna och 2015 Centerpartiet. Minst interaktioner säkrade i december 2013 Vänsterpartiet, 2014 Sverigedemokraterna och 2015 Feministiskt initiativ.

Vad gäller svarstid i december är det fortfarande enbart Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vilka har sina sidor öppna för följare att göra egna inlägg. Och fortfarande enbart Centerpartiet (4 av 12) och Kristdemokraterna (3 av 5) där partisidan ger svar på frågor. (Liberalerna har besvarat 0 av 8.)

Socialbakers Facebook Sverige december 2015 svarsfrekvens politiska partier

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook i december: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Smampion Sveriges bästa Facebook-sidor december 2015

Twitter

De tre partier som växer mest (procentuellt) i december på Twitter är Liberalerna 3,66%, Sverigedemokraterna 3,06% och Moderaterna 2,51%. De 3 största partierna på Twitter är fortfarande Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Socialbakers Twitter december 2015 svenska politiska partier största profiler

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Centerpartiet etta med 105 tweets i december (motsvarande drygt 3 tweets per dag). Sverigedemokraterna å andra sidan kommunicerar drygt tre tweets – per vecka.

Socialbakers Twitter december 2015 svenska politiska partier flest antal tweets/poster

Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de tre partier vilka besvarar flest frågor på Twitter. Inga svar alls ger Sverigedemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.

Socialbakers Twitter december 2015 svenska politiska partier svar

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det i december Liberalerna, Centerpartiet samt Moderaterna, och Kristdemokraterna som blir landets bästa partier på Twitter. Allianspartierna rankas alltså högst på Twitter även i december.

Smampion Sveriges bästa Twitter-profiler december 2015

Instagram

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev enligt Smampion i december Vänsterpartiet, Moderaterna samt Centerpartiet, och Liberalerna. Sveriges största partier på Instagram är Feministiskt initiativ, Moderaterna och Miljöpartiet.

Feministiskt initiativ står ut med en exceptionellt stor följarskara på Instagram i jämförelse med övriga partier.

Smampion politiska partier Instagram december 2015

Smampions poängskala (0-100) ger ok till alla sidor med poäng över 45. Intressant se att Socialdemokraterna för första gången på flera månader nu uppvisar en poängnivå över 45: 63 (15) (34).

Enligt Socialbakers är Liberalerna Sveriges mest aktiva parti på Instagram vad gäller att posta inlägg, följt av Vänsterpartiet samt Centerpartiet, och Feministiskt initiativ.  I december gjorde Liberalerna 33 inlägg på Instagram. Minst antal inlägg gjorde Socialdemokraterna med 2 inlägg.

Socialbakers Instagram politiska partier Sverige december 2015 antal poster/inlägg

Varumärket

Som vanligt lyfter jag ett fåtal av de partisidor som Smampion har registrerade, för att dels belysa skötsel av varumärket (läs: igenkänning), dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger tre sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Halmstad samt Umeå.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier december 2015

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på Facebook. Riksorganisationen avviker färgmässigt på Instagram. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Luleå.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier december 2015

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Boden (och bevakning på Helsingborg).

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier december 2015

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Öland.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier december 2015

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier december 2015

Moderaterna

Generellt frågetecken runt logotyp samt Skåne. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Västerås, KnaModeraterna samt Jönköping.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier december 2015
Centerpartiet

Generellt frågetecken runt logotyp undantaget riksorganisationen. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Uppsala.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier december 2015

Liberalerna (Folkpartiet)

Liberalerna har sedan korrigering tidigare i år uppvisat i huvudsak en enad logotyp. Så även efter byte av partinamn. Viss storleksskillnad i Göteborg.
Smampion Folkpartiet Liberalerna varumärket sociala medier december 2015

Däremot ser vi nedan att några partisidor inte (fullt) genomfört namnbytet, samt med en variation av ”logotyper”. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av samtliga.

Smampion Folkpartiet varumärket sociala medier december 2015

Kristdemokraterna

Frågetecken runt i stort samtliga sidors partilogotyp. Vilken gäller? Inte ens riksorganisationen är konsekvent. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av Eskilstuna samt Halland.

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier december 2015

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då väljarrelevans kan ges och skapas på olika sätt. Nedan en sammanställning över dels våra partiers närvaro, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor (ej grupper).

 • Moderaterna: 1 374 (1 350)
 • Socialdemokraterna: 1 037 (1 027)
 • Centerpartiet: 343 (336)
 • Feministiskt initiativ: 113 (0)
 • Kristdemokraterna: 108 (103)
 • Liberalerna: 64 (50)
 • Miljöpartiet: 28 (28) OBS! Lokalavdelning Nykvarn
 • Vänsterpartiet: saknas
 • Sverigedemokraterna: saknas

Feministiskt initiativ har under december tillkommit på LinkedIn. Vad gäller aktivitet och inlägg har under december inget parti levererat något inlägg. Generellt kan 4-20 inlägg per månad ses som en väg till framgång. Självklart kan så mycket mer kommuniceras förutom jobbtillfällen.

Kort sammanfattning av året

Samtliga partier har stora utmaningar vad gäller övervägande negativ ton i omnämnanden. Det ska bli intressant följa under 2016 vilket som blir det första parti som återfår övervägande positiv ton vad gäller omnämnanden. Och vilken kommunikation/fråga som säkrar detta.

Vad gäller aktivitet i sociala medier har majoriteten partier gjort en uppryckning, vissa mer konsekvent och samlat än övriga. Centerpartiet framstår som mest fokuserat och genomgående konsekvent. Miljöpartiet är det parti som ser ut ha de största utmaningarna på flera håll. Sverigedemokraterna i sociala medier är stabilt och speglar i stort den framgång som diverse partimätningar lyfter.

Jag återkommer till mina grundrekommendationer: säkra en kontinuerlig, relevant närvaro – och  ta hand om inspel från följare (läs: väljare) – och dra lärdom inför postning av kommande innehåll. Jag upplever att fler partier verkar börja säkra och värna sin logotyp, och även se över vilken kvalitet de sidor man har levererar i sociala medier. Därför värt rekommendera de partier med begränsad partikassa att nyttja gratisverktyg som till exempel Smampion för att kunna följa och utvärdera de egna insatserna i sociala medier.

Vad tänker du om våra partiers närvaro i sociala medier under 2015? Bör deras närvaro utvecklas, följas upp och mätas ytterligare under 2016? Vad vill du se belyst i denna blogg?

Må gott,

LG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.