Partikommunikation på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn – november 2015

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ fortsätter tappa följare på Facebook; MP tappar även på Instagram. Sverigedemokraterna har högst tillväxt på Facebook. Samtliga partier omnämns i övervägande negativ ton. Moderaterna störst på LinkedIn.

I november hade Liberalerna (f.d. Folkpartiet Liberalerna) sitt landsmöte, samt Sverigedemokraterna sina landsdagar; faktorer vilka brukar påverka (digital) aktivitet och synlighet. Och så även i dessa fall. Med ett tydligt undantag: Sverigedemokraterna, som bibehåller låg egen aktivitet på Twitter.

Miljöpartiet står märkbart ut vad gäller stort medialt genomslag: dels den 14 september när vice statsminister Åsa Romson gjorde en kritiserad tweet under pågående terrorattack i Paris, dels 23-24 november när regeringen meddelade skärpta regler för asylsökande där Romson var märkbart berörd. Samtliga partier har mer negativa än positiva omnämnanden, dock står MP ut även där med 78 procent mer negativa än positiva omnämnanden. Liberalerna klarar sig bäst med ”endast” 10 procent mer negativa omnämnanden (vilket kommunikation från och runt deras landsmöte säkerligen bidragit till).

MP, Fi och S har lägst engagemangsgrad på sina Facebook-inlägg; MP, M och S lägst på Twitter-inlägg, samt S, M och MP lägst på Instagram. S och MP står alltså ut vad gäller låg engagemangsgrad på inlägg i sociala medier (källa: Smampion).

För första gången presenterar bloggen nu även våra politiska partier på LinkedIn.

Gavagai – räckvidd och ton

Bevakningsföretaget Gavagai mäter antal omnämnanden samt ton på dessa. Flertalet partier tappar betydligt i antal omnämnanden i november.

Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna toppar med högst antal omnämnanden även i november.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige november 2015 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • MP: 21 810 (25 369) (18 214) (10 431)
 • M: 18 297 (42 883) (28 577) (24 201)
 • SD: 16 724 (35 758) (35 612) (35 885)
 • V: 12 117 (21 058) (20 559) (13 188)
 • S: 7 425 (20 710) (16 280) (13 521)
 • C: 5 824 (10 328) (17 131) (6 843)
 • L (FP): 3 996 (10 910) (7 905) (9 147)
 • Fi: 3 600 (5 689) (4 788) (8 730)
 • KD: 3 453 (14 118) (3 745) (2 185)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i november mer negativa än positiva omnämnanden. Miljöpartiet har med 78 procent den största delen negativa omnämnanden.

Liberalerna är det parti som uppvisar minst antal (övervägande) negativa omnämnanden (ton) i november, 10 (17) procent mer negativa än positiva. Centerpartiet, med lägst andel negativa omnämnanden i september och oktober, ligger fortsatt bra till: 21 (11) procent.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige november 2015 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden i november för samtliga partier, procent:

 • MP: 78 (30) (36) (29)
 • SD: 59 (61) (37) (27)
 • S: 54 (53) (49) (40)
 • Fi: 49 (52) (41) (62)
 • V: 49 (41) (38) (52)
 • M: 37 (46) (42) (35)
 • KD: 31 (51) (53) (39)
 • C: 21 (11) (6) (32)
 • L (FP): 10 (17) (23) (8)

Värt notera att det på bas av ovan denna månad går att utläsa blockkoppling där allianspartierna är de som har lägst andel negativa omnämnanden.

Facebook

Analysföretaget Socialbakers visar att de tre partier som växer mest (procentuellt) i november på Facebook är Sverigedemokraterna (3,41%), Kristdemokraterna (3,18%) och Centerpartiet (2,72%). Tappar följare gör fortfarande, och endast, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

Svenska politiska partier november 2015 storlek Facebook Socialbakers

Moderaterna, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna är även denna månad de tre partier vilka gör flest inlägg. Glädjande se att nu majoriteten partier gör minst ett inlägg per dag i snitt, förutom regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt Kristdemokraterna.

Svenska politiska partier november 2015 antal poster Facebook Socialbakers

Vad gäller svarstid i november är det fortfarande enbart Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna (Folkpartiet) vilka har sina sidor öppna för följare att göra egna inlägg. Och fortfarande enbart Centerpartiet (12 av 19) och Kristdemokraterna (9 av 9) där partisidan ger svar. (Liberalerna har besvarat 0 av 49.)

Svenska politiska partier november 2015 svarstid Facebook Socialbakers

Enligt Smampions sammanvägda bedömning är landets topp 3 högst rankade partier på Facebook i november: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet.

Smampion politiska partier Facebook november 2015

Twitter

De tre partier som växer mest (procentuellt) i november är Liberalerna (5,99%), Sverigedemokraterna (5,95%) och Centerpartiet (4,73%). De 3 största partierna är fortfarande Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Svenska politiska partier november 2015 storlek Twitter Socialbakers

Vad gäller att driva innehåll och därmed möjlighet till engagemang med sina följare är Liberalerna tydlig etta med 171 tweets i november (motsvarande nästan 6 tweets per dag). Sverigedemokraterna å andra sidan kommunicerar drygt en tweet – per vecka. Oavsett landsdagar.

Svenska politiska partier november 2015 antal poster Twitter Socialbakers

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet är fortfarande de tre partier vilka besvarar flest. Liberalerna med kortast svarstid, 31 minuter. Minst svar ger Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Svenska politiska partier november 2015 svarstid Twitter Socialbakers

Analysföretaget Smampion räknar samman totalbilden över partiernas närvaro genom att fördela poäng (skala 0-100) baserat på ett antal parametrar. Utifrån dessa är det i november Liberalerna som tillsammans med Centerpartiet blir landets bästa partier på Twitter, tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna. Allianspartierna rankas alltså högst på Twitter i november.

Smampion politiska partier Twitter november 2015

Instagram

Sveriges topp 3 högst rankade partier på Instagram blev i november Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Liberalerna, samt Moderaterna.

Smampions poängskala (0-100) ger ok till alla sidor med poäng över 45. Därför intressant se att Socialdemokraterna sticker ut med den låga poängnivån 15 (34). En sökning efter kontot på Socialdemokraternas hemsida ger ingen info om plattformen där. Omtag eller stängning på gång?

Smampion politiska partier Instagram november 2015

Varumärket

Som vanligt lyfter jag ett fåtal av de partisidor som Smampion har registrerade, för att dels belysa skötsel av varumärket, dels värdet på närvaron enligt Smampions poängskala.

Smampions poängskala (0-100) motsvarar följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Socialdemokraterna

Frågetecken runt Ludvikas val av logotyp, samt därtill även en Twitter-profil. Enligt Smampions poängskala ligger tre sidor under gränsen (45) för att tillföra något (kommunikativt) värde.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier november 2015

Miljöpartiet

I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg på Facebook. Riksorganisationen avviker färgmässigt på Instagram. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Luleå.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier november 2015

Vänsterpartiet

Frågetecken runt logotyp Helsingborg och Malmö. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Boden.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier november 2015

Sverigedemokraterna

I stort enhetligt, möjlig färgfråga. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Öland.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier november 2015

Feministiskt initiativ

Frågetecken runt Twitter-namn samt logotyp Stockholm.
Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier november 2015Moderaterna

Generellt frågetecken runt logotyp samt Skåne. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Västerås, KnaModeraterna samt Jönköping.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier november 2015Centerpartiet

Generellt frågetecken runt logotyp undantaget riksorganisationen.
Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier november 2015

Liberalerna (Folkpartiet)

Liberalerna har sedan korrigering tidigare i år uppvisat i huvudsak en enad logotyp. I oktober såg vi Folkpartiet Göteborg avvika med byte av logotyp vilket nu är åtgärdat.
Smalpion Folkpartiet Liberalerna varumärket sociala medier november 2015

Däremot ser vi nedan att några partisidor inte (fullt) genomfört namnbytet, och med en variation av logotyper. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn alternativt stängning av samtliga, med undantag av Upplands-Väsby.

Smampion Folkpartiet varumärket sociala medier november 2015

Kristdemokraterna

Frågetecken runt i stort samtliga sidors partilogotyp. Vilken gäller? Inte ens riksorganisationen är konsekvent. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Eskilstuna samt Halland.

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier november 2015

LinkedIn

Det är av vikt att politiska partier syns på flertalet plattformar då relevans kan ges och skapas på olika sätt. Särskilt de organisationer som kan påverka hur ett land styrs är av generellt intresse för allmänheten. Nedan en sammanställning över dels våra partiers närvaro, dels hur många som följer våra partiers LinkedIn-sidor. Värt notera: Miljöpartiets sida är deras lokalavdelning i Nykvarn.

LinkedIn politiska partier november 2015

Vad gäller aktivitet och inlägg har under november inget parti levererat något inlägg. Liberalerna gjorde i oktober ett inlägg. Generellt kan fyra inlägg per månad ses som en väg till framgång.

Kort sammanfattning av november:

Samtliga partier har stora utmaningar vad gäller negativ ton i omnämnanden. Miljöpartiet har det tydligt tufft på de flesta fronter. Så även regeringskollegan Socialdemokraterna, om än inte inte lika utsatt. I november syns för första gången på länge en koppling till blocken vad gäller allianspartiernas snarlika rankning och aktivitet. Sverigedemokraterna i sociala medier speglar i stort den framgång som diverse partimätningar lyfter. Flera partier verkar börja säkra sin logotyp, och samtidigt se över vilken kvalitet de sidor man har levererar.

Vad tänker du om våra partier baserat på oktobers översyn av sociala medier?

Vad ser du av intresse vad gäller LinkedIn? Någon parameter av särskilt intresse?

Må gott,

LG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.