Partikommunikation på Facebook, Twitter och Instagram – september 2015

Regeringspartiet Miljöpartiet samt Feministiskt initiativ tappar följare på Facebook även i september. Centerpartiet mest aktiva parti på Facebook och Twitter. Vänsterpartiet står ut på Instagram.

I september visar båda analysföretagen Socialbakers och Smampion att Miljöpartiet samt Feministiskt initiativ tappar följare på Facebook, som i augusti. Sverigedemokraterna står ut vad gäller antal mediaomnämnaden, där samtidigt regeringspartierna borde fundera över sina placeringar. Vänsterpartiet nästan fördubblar sina omnämnanden, och verkar vara på ett generellt uppåtgående baserat på aktivitet i sociala medier.

I slutet av september höll Centerpartiet sin stämma vilket syns påverkat både aktivitet och utfall, särkilt medial räckvidd.

Gavagai – räckvidd och ton

I september ser vi en tydlig ökning av omnämnanden av Vänsterpartiet. Moderaterna har bromsat sitt tapp och håller andra plats efter Sverigedemokraterna. Regeringspartiet Socialdemokraterna kommer först på sjätte plats.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige september 2015 Antal omnämnanden

Flest omnämnanden, antal:

 • SD 35 612 (35 885)
 • M 28 577 (24 201)
 • V 20 559 (13 188)
 • MP 18214 (10 431)
 • C 17 131 (6 843)
 • S 16 280 (13 521)
 • FP 7 905 (9 147)
 • Fi 4 788 (8 730)
 • KD 3 745 (2 185)

Gavagai mäter även tonen på inlägg, och samtliga partier har även i september mer negativa än positiva omnämnanden. Kristdemokraterna har med 53 procent den största delen negativa omnämnanden.

Centerpartiet bör vara mest nöjd av alla partier i augusti på bas av nedan, även om de hade en övervägande del av negativa omnämnanden, dock den lägsta, 6 procent.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige september 2015 Ton i omnämnanden

Hela listan, ton: mer negativa omnämnanden för samtliga partier, procent:

 • KD 53 (39)
 • S 49 (40)
 • M 42 (35)
 • Fi 41 (62)
 • V 38 (52)
 • SD 37 (27)
 • MP 36 (29)
 • FP 23 (8)
 • C 6 (32)

Värt notera att det inte baserat på detta går att utläsa någon tydlig blockkoppling.

Facebook

De tre största partierna på Facebook är Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är de enda partier som tappar följare på Facebook i september, precis som i augusti. Det förstärker bilden av Miljöpartiet som ett parti i en form av kris. Vilket partiets låga antal inlägg förstärker, se längre ned.

Centerpartiet och Sverigedemokraterna har den högsta procentuella tillväxten av följare.

Fortfarande är det endast tre partier vilka har sina sidor öppna för följare att göra egna inlägg: Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiet och Kristdemokraterna har delvis svarat på sina följares inlägg, medan Folkpartiet har kommenterat/besvarat 0 av 22 inlägg. Om detta beror på resursbrist kanske funktionen ska stängas, eller resursfokus ses över.

Skärmavbild 2015-10-01 kl. 06.52.09

Centerpartiet och Vänsterpartiet har nästan producerat två poster per dag i september, vilket är en bra tillförsel av innehåll. Och helt ok för ett politiskt parti där följarna förväntar sig kontinuerlig tillförsel av argument och ståndpunkter.

Miljöpartiet hade i augusti endast 3 inlägg. Det har nu ökat till ca 3 per vecka, men 12 inlägg per månad får ändå ses som i lägsta laget för ett politiskt parti. Minst ett om dagen är min rekommendation. Särskilt för ett parti som har en tuff medial situation där aktiva och väljarna behöver uppmuntran och stöd. Även Kristdemokraterna ligger på gränsen för vad som kan ses som en acceptabel innehållsnärvaro på Facebook med 17 inlägg.

Skärmavbild 2015-10-01 kl. 06.52.35

Smampions poängskala utser Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet till Sveriges bästa partier på Facebook i september. Feministiskt initiativ tappar från augusti.

Faktorer jag värderar högt är Inlägg per dag (särskilt kopplat politiska partier) i kombination med Engagemang. Som bekant, ingen mening ha många fans om de inte reagerar eller bryr sig om dina budskap. Därav också av vikt att ha resurser som tar om hand om de följare som tar sig tiden att skriva ett inlägg.

Samtliga partier ligger betryggande långt ifrån faktor Ej godkänt, vilket markeras av poängnivå under 45 (skala 0-100).

Smampion politiska partier Facebook september 2015

Twitter

Sverigedemokraterna hade högst procentuell tillväxt på Twitter även i september, tätt följt av Folkpartiet. Folkpartiet har sedan april legat i topp vad gäller tillväxt på Twitter.

Svenska politiska partier september 2015 storlek Twitter Socialbakers

Centerpartiet står ut med flest antal tweets i augusti, 179 stycken. Vilket omvandlat blir ca 6 stycken per dag. Den höga aktiviteten lär ha påverkats av Centerstämman.

Detta stödjer min egen uppfattning om budskapskommunikation och flödesnivå på Twitter dvs. ca 4 tweets per dag. För ett politiskt parti, vilket baseras på kommunikation av ideologi och budskap, borde Twitter vara drömkanalen med tanke på konstant behov av innehåll. Centerpartiets profil uppvisar heller inget bevis på tapp av följare, tvärtom. Och därtill den bästa svarsfrekvensen.

Åt andra hållet ser vi Sverigedemokraterna med en (1) tweet under september.

Svenska politiska partier september 2015 antal tweets Twitter Socialbakers

Smampions poängskala nedan placerar Centerpartiet tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet i topp 3 på Twitter.

Smampion politiska partier Twitter september 2015

Även på denna plattform ser vi samtliga partier betryggande lågt ifrån faktor Ej godkänt, vilket indikeras av poängnivå under 45.

Instagram

Även på Instagram ser vi Centerpartiet igen, nu tillsammans med Moderaterna i topp 3, och med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har lyckats med en helt särskiljande engagemangsgrad på sina budskapsinlägg, vilka många är textbaserade. Övriga: se och lär?

Smampion politiska partier Instagram september 2015

På Instagram ser vi ett parti, Kristdemokraterna, vars närvaro klassas som ej godkänt, baserat på poängskalans 42 poäng (under 45). Det är helt uppenbart att med 0 inlägg på en månad så tillförs inget innehåll och inget engagemang kan heller skapas.

Smampion – poäng och logotyp

Varumärket är det som säkrar igenkänning – bland omvärld och (potentiella) väljare. En tillgång som enligt min mening i huvudsak bör hållas enhetligt och konsekvent för att säkra igenkänning. (Och som för aktiva kommunikatörer ger en känsla av professionalism.) Nedan en översyn samt kommentarer av ett antal av våra partiers sidor i sociala medier kopplat varumärket och användning av logotyp:

Socialdemokraterna: Frågetecken runt Ludvika. Fortfarande. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Sosseklippan, Umeå och Halmstad.

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier septermber 2015

Miljöpartiet: I stort samma igenkänning – med tydligt avsteg i Göteborg. Riksorganisationen avviker på Instagram. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Skåne och Luleå.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier september 2015

Vänsterpartiet: Frågetecken runt Helsingborg och Malmö.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier september 2015

Sverigedemokraterna: I stort enhetligt, möjlig färg- och storleksfråga. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Öland.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier september 2015

Centerpartiet: Frågetecken runt Gävleborg, Göteborg samt Uppsala.

Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier september 2015

Moderaterna: Frågetecken runt i stort samtliga sidors partilogotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av KnaModeraterna och Jönköping.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier september 2015

Folkpartiet: I stort enhetligt, möjlig färgfråga.

Smampion Folkpartiet varumärket sociala medier september 2015

Kristdemokraterna: Frågetecken runt i stort samtliga sidors partilogotyp. Baserat på Smampions poängskala rekommenderar jag en snar översyn av Eskilstuna, KD riks instagram samt Halland.

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier september 2015

Feministiskt initiativ: Frågetecken runt Twitter-namn samt Stockholm.

Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier september 2015

Smampions poängskala (0-100) korrelerar poäng med följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Det är självklart en fråga om resurser, intresse och engagemang för att kunna hålla en hög och konsekvent närvaro i sociala medier. Jag rekommenderar alla partier att välja en nivå som man kan hantera, både med personal och innehåll, till exempel 70 poäng, och ha detta som mål för uppföljning över tid.

Jag skulle därtill granska alla sidor med 44 poäng och lägre, för beslut om möjlig stängning av sidan – om ingen plats för plattformen i kommunikationsplan/resursplan. Ovan återges endast ett antal exempelsidor; partierna har många fler vilka finns på Smampions webbplats.

Baserat på data ovan ger Centerpartiet den mest tydliga bilden av ett digitalt fokus i sociala medier.Medan däremot KD och MP har en bit kvar till den mer stabila närvaro flertalet partier uppvisar i sociala medier.

Speglar denna data din bild av den svenska politiska verkligheten?

Må gott,

LG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.