Partikommunikation på Facebook, Twitter och Instagram – augusti 2015

Regeringspartiet Miljöpartiet samt Feministiskt initiativ tappar följare på Facebook i augusti. Sverigedemokraterna har topp 3-närvaro på Facebook och Twitter.

I augusti visar båda analysföretagen Socialbakers och Smampion att Miljöpartiet samt Feministiskt initiativ tappar följare på Facebook. Sverigedemokraterna ökar – både följare och aktivitet. Samtliga partier uppvisar tillväxt på Twitter; SD med högst procentuell tillväxt. På Instagram tappar Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna ligger nu i topp 3 på samtliga plattformar, förutom Instagram där man inte har någon närvaro (längre). SD står även ut vad gäller antal mediaomnämnaden, där samtidigt regeringspartierna borde bekymras över sina placeringar.

31 augusti kom Novus förtroendemätning vilken mäter svenskarnas förtroende för landets partiledare, där Annie Lööf nu intar första plats. Stefan Löfvén och Åsa Romson tappar i förtroende och uppfattas som initiativlösa och passiva i undersökningens kommentarer. Ett tapp som även noteras i sociala medier i augusti.

Gavagai

I augusti ser vi en dramatisk ökning av omnämnanden av Sverigedemokraterna. Miljöpartiet fortsätter sitt tapp sedan toppresultat i maj. Moderaterna har bromsat sitt tapp och håller andra plats. Regeringspartiet Socialdemokraterna kommer på tredje plats tillsammans med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har sitt högsta antal omnämnanden på ett halvår uppvisandes en betydande ökning i augusti.

Flest omnämnanden, antal:

 • SD 35 885
 • M 24 201
 • S 13 521
 • V 13 188
 • MP 10 431
 • FP 9 147
 • Fi 8 730
 • C  6 843
 • KD 2 185
 • PP 1 041

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige augusti 2015

Gavagai mäter även ton på inlägg, och samtliga partier har i augusti mer negativa än positiva omnämnanden. Feministiskt initiativ leder ökningen med 62% mer negativa från förgående månad.

Hela listan, ton: ökning negativa omnämnanden för samtliga partier:

 • Fi +62 procent
 • V +52 procent
 • PP +48 procent
 • S +40 procent
 • KD +39 procent
 • M +35 procent
 • C  +32 procent
 • MP +29 procent
 • SD +27 procent
 • FP +8 procent

FP bör vara mest nöjd av alla partier i augusti på bas av ovan, även om även FP såg en ökning av negativa omnämnanden, dock den lägsta.

Gavagai mediabevakning politiska partier Sverige augusti 2015

Facebook

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är de enda partier som tappar följare på Facebook i augusti. Det förstärker bilden av Miljöpartiet som ett parti i en form av kris. Vilket även partiets uppseendeväckande låga antal inlägg förstärker, se längre ned.

Fortfarande är det endast tre partier vilka har sina sidor öppna för följare att göra egna inlägg: Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiet och Kristdemokraterna har delvis svarat på sina inkommande, medan Folkpartiet har kommenterat/besvarat 0 av 29 inlägg. Om detta beror på resursbrist kanske funktionen ska stängas, alternativt resursfokus ses över.

Svenska politiska partier augusti 2015 storlek Facebook Socialbakers

Centerpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna har i snitt producerat en post per dag i augusti, vilket är en bra tillförsel av innehåll. (Läs: minimum.)

Miljöpartiet behöver se över sin kommunikation och närvaro på plattformen då 3 inlägg på en månad signalerar ointresse för väljarna. (Deras regeringskollega Socialdemokraterna är även de på den lågpresterande innehållssidan.) Även Kristdemokraterna ligger på gränsen för vad som kan ses som en acceptabel innehållsnärvaro på Facebook.

Svenska politiska partier augusti 2015 antal poster Facebook Socialbakers

Smampions poängskala utser Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna till Sveriges bästa partier på Facebook i augusti. Min tolkning är att algoritmen väger in antal fans som en tung faktor understött av engagemang.

Faktorer jag värderar högt är Inlägg per dag (särskilt kopplat politiska partier) i kombination med Engagemang. Som bekant, ingen mening ha många fans om de ändå inte reagerar eller bryr sig om dina budskap. Därav också av vikt att ha resurser som tar om hand om de fans som faktiskt tar sig tiden att skriva ett inlägg.

Smampion politiska partier Facebook augusti 2015

Twitter

Sverigedemokraterna hade högst procentuell tillväxt på Twitter i augusti, tätt följt av Folkpartiet. Folkpartiet har senaste månaderna legat i topp vad gäller tillväxt: är det en trend vi ser?

Svenska politiska partier augusti 2015 storlek Twitter Socialbakers

Socialdemokraterna står ut med flest antal tweets i augusti, 136 stycken. Detta är helt i linje med min egen uppfattning om budskapskommunikation på Twitter dvs. ca 4 tweets per dag. För ett politiskt parti, vilket baseras på kommunikation av ideologi och budskap, borde Twitter vara drömkanalen med tanke på konstant behov av innehåll.

Svenska politiska partier augusti 2015 antal poster Twitter Socialbakers

Smampions poängskala placerar Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Folkpartiet i topp 3 på Twitter.

Smampion politiska partier Twitter augusti 2015

Instagram

Även på Instagram ser vi både Centerpartiet och Folkpartiet i topp 3, denna gång tillsammans med Moderaterna. Instagram = Alliansplattformen?

Smampion politiska partier Instagram augusti 2015

Smampion – poäng och logotyp

Varumärket är det som säkrar igenkänning – bland omvärld och (potentiella) väljare. En tillgång som enligt min mening i huvudsak bör hållas enhetligt och konsekvent för att säkra igenkänning. Nedan en översyn samt kommentarer av ett antal av våra partiers sidor i sociala medier kopplat varumärket och användning av logotyp:

Socialdemokraterna: Frågetecken runt Ludvika

Smampion Socialdemokraterna varumärket sociala medier augusti 2015

Miljöpartiet: I stort samma igenkänning. Frågetecken runt storlek och färg. Riksorganisationen avviker på Instagram.

Smampion Miljöpartiet varumärket sociala medier augusti 2015

Vänsterpartiet: Frågetecken runt Helsingborg och Malmö.

Smampion Vänsterpartiet varumärket sociala medier augusti 2015

Sverigedemokraterna: I stort enhetligt, möjlig färg- och storleksfråga.

Smampion Sverigedemokraterna varumärket sociala medier augusti 2015

Centerpartiet: Frågetecken runt Gävleborg, Göteborg samt Uppsala.

Smampion Centerpartiet varumärket sociala medier augusti 2015

Moderaterna: Frågetecken runt i stort samtliga sidors partilogotyp.

Smampion Moderaterna varumärket sociala medier augusti 2015

Folkpartiet: I stort enhetligt, möjlig färgfråga.

Smampion Folkpartiet varumärket sociala medier augusti 2015

Kristdemokraterna: Frågetecken runt i stort samtliga sidors partilogotyp.

Smampion Kristdemokraterna varumärket sociala medier augusti 2015

Feministiskt initiativ: Frågetecken runt Twitter-namn samt Stockholm.

Smampion Feministiskt initiativ varumärket sociala medier augusti 2015

Den poängskala som Smampion sätter samman (0-100) korrelerar poäng med följande betyg:

100: Perfekt
95 – 99: Världsklass
90 – 94: Mycket bra
80 – 89: Väldigt bra
65 – 79: Ett bra betyg
45 – 64: Helt ok
30 – 44: Ej godkänt
0 – 29: Underkänt

Det är självklart en fråga om resurser, intresse och engagemang för att kunna hålla en hög och konsekvent närvaro i sociala medier. Jag rekommenderar alla partier att välja en nivå som man kan hantera, till exempel 70 poäng, och ha detta som mål för uppföljning över tid.

Jag skulle därtill granska alla sidor med 44 poäng och lägre, för beslut om möjlig stängning av plattform – om ingen plats för plattformen i kommunikationsplan/resursplan. I dagsläget endast KD riks som har en så lågt rankad plattform, samt ett flertal partiers lokalföreningar. Risken är uppenbar att ett parti uppfattas som tråkigt eller ej närvarande; och inte minst, insatserna tillför inte partiet något värde.

Centerpartiet och Folkpartiet ligger i topp 3 på Twitter och Instagram. Återstår att se motsvarande på Facebook för att bekräfta en tydlig, genomtänkt kvalitetsnärvaro i sociala medier? Sverigedemokraterna rankar topp 3 på Facebook och Twitter (men har ingen närvaro på Instagram).

Miljöpartiet placerar sig i botten 3 på samtliga plattformar.

Kristdemokraterna ligger i botten 3 på Facebook och Instagram. Smampion ger KD bra poäng för Twitter: kan det vara Göran Hägglunds föredöme på Twitter som gör att de där har betydligt bättre närvaro?

Hur tolkar du dessa resultat?

För mer inspiration läs gärna denna artikel Därför måste våra politiker bli bättre på digital kommunikation av Paulina Modlitba Söderlund.

Må gott,

LG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.