Sociala medier: Bevakning och analys

Andel av befolkningen över 18 år som besöker sociala nätverk (Findahl 2012:16)

Konsumentbolag frustrerade över sociala medier, skrev nyligen Resumé, baserat på en examensuppats i medievetenskap (på uppdrag av analysföretaget Inizio).

Uppsatsen som avses heter Digitala avtryck – en del av omvärldsförståelsen. Då jag flera gånger upphandlat global mediebevakning och analys för TeliaSonera-koncernen läste jag med intresse vidare. Redan 2008 lade jag till sociala medier till den traditionella mediebevakningen vilket sågs i framkant då. Därav intressant att se vad ”akademin” i nutid kommer fram till inom detta område.

Bilden ovan visar att snart 2/3 av befolkningen besöker sociala nätverk, vilket ökar varje år. Därför också av största vikt för företag att ha koll på vad som sägs även där. På ett strukturerat och genomtänkt sätt. För större (konsument)företag talar vi nämligen betydande mängder data som gör bilden oöverskådlig om felaktigt satt och styrd bevakning. Plus att digitala spridningsmöjligheter gör sociala nätverk till seriösa utmaningar vid t.ex. krishantering osv.

För en utförligare och fördjupande inblick i uppsatsresultaten råder jag dig att läsa vidare via länken ovan. Här presenterar jag förkortat de rekommendationer som författarna ger:

1. Definiera ett tydligt syfte

Det är viktigt att komma ihåg varför man bevakar de sociala medierna och vilken information som eftersöks. Att definiera ett syfte och koncentrera bevakningen till det specifika målet är viktigt, annars finns risk att informationsmängden blir övermäktig. 

2. Dokumentera informationen

Att lyssna på omnämnanden är bra, men att även samla in och spara på dem är ännu bättre. På så vis kan man enklare följa upp och utvärdera olika kommunikationsinsatser, se förändringar över tid och göra analyser. Att företag utformar ett system för att kategorisera informationen kan underlätta arbetet och ge struktur. Att dokumentera informationen kan också innebära att beslut inte alltid behöver fattas i realtid, insamlad och analyserad information kan användas för långsiktigt beslutsfattande och förändringsarbete. På så vis ges företagen möjlighet att ständigt förbättra, utveckla och eventuellt skapa nya produkter eller tjänster.

3. Våga lyssna till det obekräftade

Det är viktigt att ta informationen som skapas i sociala medier på allvar och ha ett prestigelöst förhållningstätt. /../ Dessutom kan det vara sunt att se negativ information som något positivt, det är bra att få veta att något är problematiskt med varan eller tjänsten så att detta kan åtgärdas. Det är också ofta i den icke-bekräftade informationen man kan hitta intressanta och kreativa idéer.

4. Bevaka konkurrenter

Även om sociala medier är en utomordentligt bra kanal att hålla sig à jour med kundattityder finns mycket annan nyttig information att hämta. Det är därför bra att söka utanför det egna företagsnamnet och söka på exempelvis konkurrenter eller i andra områden kopplade till den bransch man är verksam i. Att inspireras av andras framgångar och ta lärdom av andras motgångar kan visa sig vara ytterst värdefullt.

5. Det kostar tid och engagemang

Arbetet med bevakning av sociala medier kräver både tid och energi. Det kan därför vara bra att ha en person som på heltid arbetar med bevakningen, rutiner och bra arbetsfördelning kan underlätta arbetet. Mycket tyder också på att graden av engagemang har stor betydelse för ett positivt resultat. 

Jag känner igen mycket av vad författarna säger, samt även de utmaningar man ställs inför som företag för att lyckas ställa om till denna ”nya” digitala sociala verklighet. Skulle kunna skriva ett utförligt blogginlägg om varje punkt ovan men allt kan jag dessvärre inte dela med mig av.

Digitala avtryck uppsats: Påverkan företag av privatpersoner via sociala medier

Bilden ovan ger en indikativ bild i att de svenska konsumentföretag som intervjuats, säger att privatpersoner kommer att få en ökad betydelse för företags beslutsfattande kopplat sociala medier. Det säger ju egentligen allt. Eller? Har du någon i din närhet/ledning som ännu tvivlar på sociala medier kopplat affärsnytta?

Som bekant, sociala medier är ”bara” ännu en ny kanal, men med speciella förutsättningar då kanal och framgång är relationsbaserad. Inget automatiserat quick fix.

Rundar av med vad Tom Beckman, kreativt ansvarig och partner på Prime skriver i The New Good Old Big Idea vilket även kan ses som en uppmuntrande hälsning från mig till företag inom mediebevakning/-analys:

”…agencies must build competence within management, sustainability and societal affairs. This is hard. Crazy hard. Much harder than catching up on social media. But for those who succeed, the reward will be great. They will be the new breed. The ones that create thick value, not pretty stories. The ones that have gone from creating awareness that generates value, to creating value that generates awareness. You can see their work already crowding the shortlists.”

Må gott,

LG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.